Home

Samnorsk politikken

Samnorsk - Wikipedi

 1. gspolitikken, som hadde som formål å skrittvis avskaffe forskjellene mellom bokmål og nynorsk, do
 2. Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble startet i 1951 i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd, og aksjonen protesterte mot dette. De var både mot måten språknemnda var satt sammen på og formålet med nemnda, som var å arbeide for et felles norsk skriftspråk
 3. oritetsspråka. Lag en reportasje om foreldreaksjonen mot samnorsk Kjernestoff. Rollespill om språkdebatten på 1800-tallet Kjernestoff Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960.
 4. Samnorsk - språket som aldri vart - Det hadde vore ein fordel med berre éin måte å skrive norsk på, seier Arne Torp i Landslaget for språklig samling. Han meiner samnorsken fekk ein pangstart med 1917-reforma, men vart knekt av eit nasjonalt stemningsskifte etter krigen
 5. Samnorsk, eit tenkt framtidig skriftspråk bygd på sameining av bokmål og nynorsk. Allkunne.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta

Lag en reportasje om foreldreaksjonen mot samnorsk Kjernestoff. Rollespill om språkdebatten på 1800-tallet Kjernestoff. Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960 Kjernestoff Oppgaver om moderne norsk i endring Kjernestoff. Framtida for samiske språk i Norge Kjernestoff. Fordypningsoppgave - Samnorsk by Alexandra Brandal. Språkhistorie 1900- ca. 1960. Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Språk er kultur - språk er makt - språk er politikk - ppt Norsk språkhistorie 1900 tallet. Norsk språkhistorie - online presentation Samnorsk kan det bli visst folk skriver dei ordene ein har lyst til uavhengig om det er bokmåls eller nynorsk, så lenge en skriver ord som blir forstått i hele landet, altså ord som blir forstått av fleire enn dei som har en dialekt i ett område av landet Språkpolitikk i Norge. Den spesielle språksituasjonen i Norge med to sidestilte skriftspråk, nynorsk og bokmål, er både en forutsetning for, og et resultat av, myndighetenes språkpolitikk.Under dette området hører statlige forsøk på språknormering, regler for språkbruk i kringkastingen, sidemålsopplæring i skolen og kommunenes valg av hovedmålform Samnorsk: tjuesju eller syv og tyve? På 1950-tallet gikk språkdebatten i Norge høyt. Det hadde vært Arbeiderpartiets politikk at nynorsk og bokmål skulle nærme seg hverandre og til slutt bli ett skriftspråk - samnorsk. En folkeaksjon mot samnorsk samlet i 1950 inn 400 tusen underskrifter mot denne politikken

Radikalt bokmål har bakgrunn i samnorsk-politikken fra 1930-årene og utover. Målet var å skape en felles form for bokmål og nynorsk, med trekk fra dialekter. Ja eller nei til radikalt bokmål? Norsk sosiologisk tidsskrift, Historisk tidsskrift og Tidsskrift for samfunnsforskning sier ja Det forsatte da med aksjoner over det meste av landet, både lynaksjoner med kraftige virkemidler som den i Oslo og arbeid mer i det stille i form av telefonhenvendelser, brev, annonser o.a. Da listeaksjonene ble avsluttet i 1953, var det blitt samlet 407 119 protester mot samnorsk The Norwegian language conflict (Norwegian: språkstriden, Danish: sprogstriden) is an ongoing controversy within Norwegian culture and politics related to the written versions of the Norwegian language.From the 16th to the 19th century, Danish was the standard written language of Norway due to Danish rule.As a result, the development of modern written Norwegian has been subject to controversy. I Norge ble gotiske bokstaver, samnorsk og norrøne navn for alltid merket etter krigen. Ingen heter Vidkun lenger, og åsatro-samfunnene må stadig vekk ta tydelig stilling mot nazisme og satanisme. De opplever at deres klær, forestillingsverden og viktige symboler blir forsøkt brukt i ideologiske kamper de ikke vil ha del i Soli var den einerådande forma i landsmålet fram til 1917-reforma. Riksmålet tillet berre forma solen.Forma sola meinte ein kunne bli eit kompromiss for dei to skriftspråka, sidan det var ei grammatisk form som var utbreidd i talemåla både i nynorsk- og i bokmålsområde. Di fleire felles former ein kunne få til, di enklare ville det bli å gjere dei to skriftspråka til eitt felles.

Foreldreaksjonen mot samnorsk - Store norske leksiko

Om riksmål og nynorsk, kultur og politikk 12/11/2015 - Lars Roar Langslet Tiden er inne for at også vi som sogner til flertallsspråket i Norge, sier noe om nynorsken - arven fra Ivar Aasen og status i dag, skriver Lars Roar Langslet i dette utdypende essayet NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk.

Video: Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1960 til i dag - NDL

Ingebret Moltke Moe, folklorist og språktenkjar. Han grunnla universitetsstudiet folkloristikk i Noreg og vert rekna som far til tanken om samnorsk La oss få samnorsk, så vil alle stilla likt. DEBATT: Etter å ha lese Anne Elise Winterhus sin kronikk 26. mars under tittelen «Rogalandsmålet er nynorsk», synest eg mykje av det ho skriv er interessant. Likevel har eg eit anna syn på mangt av det

Politikk - Norsk [Samfunn] NYTT TEMA. Tema Startet av Ant. innlegg Siste innlegg; Opprettet kategori for amerikansk... oyssol: 1: 02.11.2020: Nickspekulasjon 79: 05.10.2020: NB! Ekstra regler for Politikk - Norsk! 4: 02.06.2016: Ord og uttrykk som fører til. Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et.. Samnorsk var bare jævlig... (jeg er så godt som riksmål i min dagligtale og skriveform) 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Før så hadde vi riksmål og nynorsk... så begynte samnorsk politikken og legge sin grusomme hånd over begge disse og har nå klart og ødelegge dem fullstendig Politikk; Global samnorsk Uten et språklig vern er også norsk i fare for å bli utslettet. Det kan gå raskere enn vi aner. Hei,. Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn

Samnorsk - språket som aldri var

Skoleungdommens Riksmålsforbund var en norsk språkpolitisk ungdomsorganisasjon tilsluttet Riksmålsforbundet.Forbundet ble konstituert i Trondheim i mai 1964 med ca. 4 000 medlemmer, og i april 1966 hadde Skoleungdommens Riksmålsforbund nærmere 50 tilsluttede lokalforeninger. Skoleungdommens Riksmålsforbund ønsket blant annet å gi riksmålet offisiell status, stanse samnorskpolitikken. Foreldreaksjonen mot samnorsk vart organisert av Riksmålsforbundet i 1951 for å motarbeide politikken med språkleg tilnærming for eit samnorsk skriftspråk. Aksjonen organiserte ein retteaksjon; foreldra vart oppmoda om å «rette» radikale skrivemåtar i lærebøkene.Aksjonen samla inn nesten ein halv million underskrifter mot samnorsk.. Hun snakker samnorsk. Politikken for skriftspråket går altså nøyaktig motsatt vei av utviklinga i talemålet. Årsaken kan være at det er to ulike prinsipper for språklig normering som står mot hverandre i dette spørsmålet. Det ene er nynorskens gamle kongstanke:.

Samnorsk - Allkunn

Planen om å smelte saman nynorsk og bokmål, er no formelt gravlagd. Målfolket jublar Vi bevegar oss stadig lengre og lengre frå tanken om samnorsk. I 2005 går ein bort frå klammeformar i bokmål, i 2012 skjedde det same i nynorsk. I dag er den offisielle politikken at ein bevegar seg bort frå tanken om samnorsk og jobbar helar for å separera dei to riksmål Her var ikke samnorsk lenger noe uttalt mål, og heller ikke et helt nytt folkemål; en nøyde seg nå med innslag. Etter at samnorskprosjektet hadde havarert i sekstiårene, var det ikke realistisk med større ambisjoner i 1981

Fordypningsoppgave - Samnorsk by Alexandra Brandal. Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Innlegg i språkdebatten. Skriveoppgåve i sidemål - identiteten til landsbygda - Norsk 1959 og 1981. Mot skrinlegging av samnorskpolitikken. Hurtiglenker: Siste 50 innlegg | Fotball - Premier League | Politikk - Norsk | Backstage | Data og Internett. Samnorsk? NYTT TEMA. Langveg Innlegg: 15926. 07.02.19 10:54. Del. Er Dagbladet i ferd med å lansera ei ny form for samnorsk? Hegstad. Her finner du et sammendrag som tar for seg språkpolitikk i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag. Oppgaven legger frem flere språkreformer som har blitt vedtatt i løpet av disse årene og går nærmere inn på de to offisielle skriftspråkene i Norge

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

Norsk Folkemuseum i Oslo viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag komiteen kom etter hvert frem til at tanken om samnorsk ikke funket. Man foreslo å legge ned språknemda (som jo jobbet for samnorsk), og heller opprette et språkråd, som skulle arbeide for nynorsk og bokmål, men som IKKE jobbet aktivt for samnorsk. REGJERINGEN SLUTTET Å PRØVE PÅ SAMNORSK I 1966. Norsk språkråd ble stiftet i 1971 Debatten rundt samnorsk. Skal vi ha ett eller to skriftspråk i Norge? Bokmål. Demokratiseringsprosessen av Norge fra 1850 til 1905. Om statsrådssaken, Påstand: Unge i dag er ikke interessert i politikk fordi de ikke vet nok om samfunnet rundt seg. De er kun opptatt av Britney Spears og Eminem og 50 Cent. Karakter: 5 (grunnkurs Som vi vet er det samnorsk-politikken som har fremkalt splittelsen av Noregs Mållag. Konflikten er ikke av ny dato; den kom første gang til kraftig utbrudd på landsmøtet i Ålesund i 1950. Den gang rettet Fridtjof Sørbø en skarp kritikk mot planene om en norsk språknemnd, og han fremsatte i den forbindelse et resolusjons-forslag som var litt av en bombe Samnorsk eksempel. Andre eksempler er: blei, brua, kasta, elva, og andre ord hvor de har lagt på a-endinger og i-er midt i ordene. Denne formen for norsk kalles altså samnorsk,. Samnorsk, fellesnorsk, fremtidig, tenkt felles norsk skriftspråk som er kommet i stand ved sammensmelting av bokmål og nynorsk; om enkelte ord- og bøyningsformer

Samnorsk - Det store prosjektet var å samle de to skriftspråkene i landet til én målform, og det var språkreformene i 1917 og 1938 som viste dette i praksis. - Venstrepolitikeren Ernst Sars mente Norge bestod av to nasjoner, to ulike kulturarver, pga. dansketiden Han mente derfor at man skal slutte med den landsmålsfiendtlige politikken, som hadde vært i Norge, fra den tiden da språket ble lagd av Aasen på 1800-tallet. Videre, for at man skulle kunne fortsette å forsvare riksmålet, mente han at man også måtte innrømme at landsmålet, og de som skriver det, hadde de samme rettene som riksmålet og dets brukere

Samnorsk politikken ble offisielt oppgitt. Ord som syv og bygget ble igjen tillatt. Dette er den gjeldende rettskrivningen for bokmål. 1350. Svartedauden Svær pest som herjet over vest Europa og deler av Asia. Traff Norge 1349 - 1350 2/3 av norges befolkning døde. Alle som. Samnorsk kroppspleie Debutboken Fitta og havet rommer dikt som går rett på sak, men som også risikerer å bli sittende fast i sitt eget klister av griseprat. Heftige bilder: Maja Anette Flønes Monsens debutbok Fitta og havet rommer poetiske bilder som bikker mot det våte heller enn det tørre Samnorsk politikken ble oppløst. 2012. Rettskrivinga av 2012 Den nye rettskrivingen for nynorsk. Skillet mellom hovedformer og sideformer ble opphevet. Språket og bøyninger ble forenkla ved at visse kategorier av ord kun kunne bli bøyd på en måte. You.

Arbeiderpartiet: Samnorsk. 1938 -> Videre mot samnorsk. Situasjonen førte videre mot samnorsk. Et mål som skulle være aktuell for komiteen var å få språksaker ut av politikken for å skape språkfred i landet. For det var ikke bare målstrid i skolen. 1970-tallet -> Radikalisering Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast Denne politikken kulminerte med rettskrivingsendringene i 1981, der tradisjonelle riksmålsformer igjen fikk offisiell status i praktisk talt alle tilfeller der tilnærmingsformer hadde vært eneform. I dagens offisielle norske rettskrivning er det mulig både å skrive nesten fullt riksmål og til å skrive et svært reint «samnorsk» bokmål

samnorsk- idéen til arbeiderpartiet. Øverland holdt flere appeller og han startet blant annet foreldreaksjonen for samnorsk hvor de rettet og brente skolebøker som var skrever på tilnærmet samnorsk. I 1952 gav riksmålsforbundet ut en egen ordliste som tok avstand fra de radikale formene Og spesielt var det samnorsk­ politikken som no skapte reaksjonar. Riksmålstilhengarane hadde heilt frå starten reagert sterkt mot samnorsken og det radikale bokmålet Samnorsk politikk Språkstriden har ved flere tidspunkt vært et politisk tema. Politiske vedtekter har vært viktig for at vi har bevart det tospråklige samfunnet vi har. Samtidig var det en gang et politisk ønske om å gjøre nynorsk og bokmål til et samlet språk I 1951 ble «Foreldreaksjonen mot samnorsk», som tok initiativ til å rette barnas skolebøker fra samnorsk til riksmål, startet. Her demonstrerer de foran Stortinget i desember samme år. Antiintellektualismen fant veien inn i politikken fordi den ble assosiert med lidenskap for likhet. Bøker / ANMELDELSER / Tegneserie. Bøker. Tidlig på 1900-tallet var det to skriftspråk. Språkdebatten som var styrt av Venstre, og Arbeiderpertiet i etterkant, var et forsøk å smelte sammen de to skriftspråkene til ett, samnorsk, fordi det ble sett på som upraktisk. nynorsk tilhengerne dannet Noregs Mållag, i 1906, og som en reaksjon ble Riksmålsforbundet dannet i 1907

Dikter. Foreldre: Skipsmaskinist Peter Anton Øverland (1852-1906) og Hanna Hage (1854-1939). Gift 1) 30.12.1918 i Kristiania med sanger Hildur Arntzen (29.6.1888-13.1.1957), datter av landmåler, infanterikaptein Axel Gottlieb Arntzen (1863-1938) og Caspara Ovidia Andersen Askestad (1863-1943), ekteskapet oppløst 1939; 2) fra 1934 samboer og 24.2.1940 gift i Oslo med sykepleier. SAMNORSK! Publisert: søndag 31 mai, 2009 av Tarald i Litteratur, Politikk, Skriving Stikkord:bokmål, målform, nynorsk, samnorsk, språkstrid. 0. I arbeidet med Framandkar oversatte jeg alle dikta fra bokmål til nynorsk i et siste desperat forsøk på å få diktsamlinga utgitt Målstriden kom for alvor inn i norsk politikk i 1870-1880-årene. I 1874 foreslo Ole Anton Quam at landsmål og gammalnorsk skulle inn som fag ved lærarskulane, forslaget blei imidlertid nedstemt. I 1885 blei jamstillingsvedtaket vedtatt, som betyr at landsmål og riksmål skulle væra jamstilte i skulen og i offentleg administrasjon Politikken etter statsrådtida: ein kamp for åndsfridomen. Lars Moen vart råka av eit slagtilfelle i 1953, og måtte av den grunn trekkje seg ut av regjeringa. Men han kom seg såpass på beina at han stilte og vart vald på nytt til stortinget 1953-1957. I den perioden sat han som varaformann i kyrkje- og undervisningsnemnda Sammendrag norsk språkhistorie 1. Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800-tallet1814 1830-åra 1840-åra 1850-åra 1860-åra 1870-åra 1880-åra 1890-åraSlutt på Wergeland, Innsamling 1853: Aasen 1862: 1878: 1887: 1892:dansketida: Welhaven og av eventyr og lanserer «Lydrett» Skoleundervi «Dannet Nordahlunion med P. A. Munch.

Utan skikkelege krafttak er det ikkje spørsmål om norsk vil forsvinne, men når. I staden for å stridast om bokmål, riksmål, samnorsk og nynorsk kunne vi konsentrere oss om å verne norsk i ei tid prega av angloamerikansk språkleg dominans, skrivRolv Mikkel Blakar, professor i psykologi med kommunikasjon som spesialfelt, Universitetet i Oslo Den hadde blitt lagt på is under den andre verdenskrig når nazityskland styrte den norske politikken. Men debatten tok seg nå opp. De fleste bøker ble nå trykket etter denne reformen og det ble store protester landet over. Og det begynte kanskje å gå opp for politikerne at samnorsk tanke bare var en drøm Samnorsk politikk stopper opp, de dominerende skriftspråkene er bokmål og nynorsk, nye skriftspråkreformer i 1959 og 1981, dialektene får gjennomslag og det er aktiv stalig språkplanlegging. 2) Korleis vil du forklare forskjellen på ytre og indre språkstrid? Ytre er påvirket av faktorer utenfor Samnorsk-ideologien og -politikken Litt.: Lundeby 1979, Jahr 1992, Vikør 1991 Publisert 27. nov. 2007 15:37 - Sist endret 7. des. 2007 14:19. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; UiO > Universitetet i Oslo > Studier > Studieprogrammer; Opptak. Søkje på grunnstudium; Enkeltemne

Som tilhengarar av den statlege politikken på 1930-talet snakka lærarane gjerne samnorsk! Bjørneboe går elles i mange av sine skrifter hardt ut mot samnorsken. I Jyllands-Posten 28.04 1959 skriv han ein hyllest til Arnulf Øverland på 70-årsdagen hans I Jonas er «salamanderne» fremstilt som latterlige, onde, middelmådige, kulturfiendtlige, trangsynte, sleipe og med fullstendig mangel på integritet — og som tilhengere av den statlige politikken på 1950-tallet snakker de gjerne samnorsk departementale samnorsk-politikken som dominerte på 1950 og 1960-tallet. I lyrikken var han konservativ, og han hadde et kritisk syn på det som ble tidens melodi - modernismen. Og ikke minst: Han hadde et helt annet syn på kristendommen. Også her var han sterk

Politikk og samfunn ; Nynorsk - Ny, enkel diskusjon Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Presidentvalget 2020: Hvem vinner?. Bla i hele Panorama Vg3. Issuu company logo.

•Samnorsk var: -ideen om at de to skriftspråkene våre skulle samles til ett •Dette prøvde myndighetene å oppnå ved å innføre folkemålsformer i både riksmål og landsmål. •Det var to store samnorskreformer: -en i 1917 -en i 1938 •På 1950-tallet var det mye bråk på grunn av dette •i 1966 oppga myndighetene prosjekte Innlegg om samnorsk skrevet av Tarald. I arbeidet med Framandkar oversatte jeg alle dikta fra bokmål til nynorsk i et siste desperat forsøk på å få diktsamlinga utgitt.Og det funka. Noen av dikta lar seg dessverre ikke oversette p.g.a. rim, rytme eller subtile betydningsforskjeller

Norsk språkhistorie Det politiske bakteppet Litt opprydning

Samnorsk - krecko.inf

Samnorsk er det verste som er skjedd det norske språk siden likestillingsvedtaket i 1885. Adresse fra Gudmund Rex. Vi, Gudmund I, Konge over Utdannings-Norge, vil herved uttrykke vår avsky mot elitedannelse i vårt rike. Vi vil fjerne de kreftsvulster som elitemiljøene representerer. Derfor nedlegger vi og begraver vi Norges Tekniske Høgskole Og no: politikk. Ikkje berre har Samnorsk. Det har eg ikkje tenkt på sidan vidaregåande. Lange varme stilar om samnorsk som er løysinga på alle våre språkproblem, men som alltid endte med konklusjonen om at det er totalt umogleg på grunn av dei store forskjellane. Jadda Samnorsk er ikke lenger aktuelt, man ser at forsøket var mislykket I 1964 ble Vogt-komitéen, ledet av Hans Vogt, utnevnt. De skulle vurdere språksituasjonen i Norge, samt foreslå lover og regler. De behandlet språkbruken i staten, skolen og NRK, men foreslo ikke en bestemt språklov. De foretok også normering av stedsnavn

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Samnorsk er namnet på det tenkte norske skriftspråket som skulle vere ein blanding av bokmål og nynorsk. Det blei utvikla fleire rettskrivingsreformer i Noreg i løpet av 1900-talet der målet var at bokmål og nynorsk gradvis skulle bli til samnorsk. 1917-reforma var den fyrste reforma der begge dei to skriftspråka blei endra samstundes

Samnorsk - Språk - VG Nett Debat

Norsk språkdebatt- og politikk etter 1900 study guide by eliseeh includes 11 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Navarsete prøver å påtvinge forvaltningene et samnorsk-ord. I den flom av språklig kaos som norsk dagspresse forsyner oss med har vi plukket ut noen av de verste eksemplene til latterliggjøring. Vår største dagsavis, vi nevner ikke navnet, har bl.a. prestert å omtale syersker som kvinnelige syere Sprogsaken ut av politikken. Vi må derfor kreve å få igjen vår frihet på det sproglige område, den frihet som Staten er iferd med å ta fra oss. Sprogsaken må ut av politikken, hvor den ikke hører hjemme og hvor den bare bidrar til å forgifte oss alle. Det er ille nok med utstrakt statsdirigering på næringslivets område Arbeiderpartiet var for samnorsk, mens Høyre var mot og var for riksmål/bokmål. En grunn til samnorskpolitikken var muligheten for at landsmålet også kunne dele seg i to, men at motstanden mot tanken også økte i takt med politikken. Reformen førte ett år senere, i 1939, til Oslovedtaket. Det var et vedtak om at skolene i Oslo sko. Det var intensjonen som preget politikken gjennom flere tiår, Her kritiserte han riksmålet, men skrev ikke eksplisitt at samnorsk var målet. Det viktigste var å få fram folkemålet. Det neste bidraget til Koht til Aps språkpolitikk, var i språk- og kulturkomiteen som ble opprettet i 1929

Språkpolitikk - Wikipedi

På lengre sikt kunne det sies at også nynorskpolitikken fremmet samnorsk, siden dette fremtidige språket skulle ligge nærmere nynorsk enn riksmål, ifølge planen. Aps språkpolitikk møtte så mye motgang i løpet av 1950-tallet at politikken måtte revurderes. Dette ble gjort av det eksterne utvalget Vogt-komiteen på midten av 1960-tallet samnorsk En ekte skiltjulegave til bygdefolket. kari ask kommune kommunestyre kommunestyret kommunevalg lureri markedsføring mat nerstad norsk offentlig forvaltning ordfører politikk prestfoss rccl runolv stegane rådmann samfunnsfag scam senterpartiet sigdal sigdal kommune skole undervisning valg vegetar vegetarmat veiledning venstre. Debatt Samnorsk Tom Egeland, forfatter I Klassekampen slår professor emeritus Øyvind T. Gulliksen et velment slag - forhåpentigvis i løse luften - for å vekke samnorsk til live igjen. Å sause de særpregede skriftspråkene bokmål og nynorsk sammen til samnorsk, er like vellykket som å blande rødvin og hvitvin og innbille seg at resultatet blir en velsmakende rosé

Start studying Norsk Språkhistorie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Forskere og praktikere i offentlig virksomhet konfronteres i dag med en jevn strøm av nye begreper, ord og uttrykk. Ord som knapt noen i offentlig sektor hadde noe aktivt forhold til tidligere, er plutselig blitt til fyndord som brukes i mange ulike sammenhenger. Et godt eksempel kunne være ordet «innovasjon», som har fått en voldsom utbredelse innen offentlig sektor de senere årene Motstand mot samnorsk. Tospråklinja blir videreført 1959. Bokmålsreform - blir læreboknormalen 1959. Nynorskreform - mindre fokus på tilnærming 1981. Bokmål - brudd med tilnærmingslinja You might. Samnorsk-ideologien og -politikken Litt.: Lundeby 1979, Jahr 1992, Vikør 1991 Publisert 27. nov. 2007 15:37 - Sist endret 7. des. 2007 14:19. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; UiO > Universitetet i Oslo > Studier > Studieprogrammer; Opptak. Søkje på grunnstudium; Enkeltemne Une pensée commune, trois chemins différents : La naissance des discours pacifistes scandinaves à la fin du XIXème siècl

Politikk Samfunnsfag Tysk Andre fag PowerPoint-presentasjon: norrønt språk: Bondesjakk med norrøne ord: PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900: PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900; Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid: Lanserte tanken om samnorsk. Mens gode nordmenn i hele forrige hundreår sloss om riksmål kontra nynorsk, samnorsk og språklig samling, synes store deler av vår nasjonale, språklige arv i full oppløsning, fortrengt av. Samnorsk-politikken ødela hele nynorsken. Den tok noe som en kunne være stolt av, til noe som bare er et rot. Nynorsken i dag er ikke lik den i 1950; den er verre. level 2. 2 points · 1 year ago. Ganske kos at nynorskgrammatikken forandret seg veldig mens jeg lærte det. Det skapte en del forvirring blant oss

Samnorsk: tjuesju eller syv og tyve

Vil laga ny nynorsk Språkrådet vil gjera nynorsken «enklare». Målungdomen er redd det berre betyr «likare bokmål». Dei fryktar at resultatet blir samnorsk Halvdan Koht (født 7. juli 1873, død 12. desember 1965) var en norsk historiker, litteraturhistoriker og utenriksminister i Johan Nygaardsvolds Arbeiderparti-regjering fra 1935 til 1940 (formelt til 1941). Kohts hovedsiktemål som utenriksminister var å holde Norge nøytralt under andre verdenskrig. Han var sterkt kritisk til Storbritannias forsøk på å «driva Noreg ut or nøytraliteten. Politikk og samfunn ; Nei til nynorsk! Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Nei til nynorsk! Av creation, 7. januar 2004 i Politikk og samfunn. Vil forresten ha eit nytt samnorsk språg eg

Hvor mye a-endinger kan du bruke og fortsatt bli tatt

Jeg sikter til arbeidet under særlig de første tiårene etter krigen på å skape et nytt norsk språk, samnorsk, som skulle bli syntesen av riksmål og landsmål, eller bokmål og nynorsk om du vil. Det var ikke like mye sprengkraft i bataljen som over kulturrevolusjonen i Kina omtrent samtidig - man skal definitivt ikke overdrive -, men visst så vi et eklatant eksempel på sosialistenes. Salamander som metafor ble introdusert av Jens Bjørneboe i romanen Jonas (1955). Begrepet henter Bjørneboe fra Karel Čapeks Salamanderkrigen.. I romanen fører humanisten overlærer Jochumsen en intens kamp mot dem han kaller «salamanderne» i skolesystemet. «Salamanderne» er tilhengere av den nye, «effektive» skolen, som ikke tar særlig hensyn til barns behov, og ensidig fokuserer. 02/02/2011 06/02/2011 Språktilsynet Generelt om språk, NRK-språket, Om samnorsk, Politisk tvangsstyring manipulering, Språkpolitikk, Språktvang, Tvangsforing med nynorsk Det er en kjent sak at klassekamp-strategene i Arbeiderpartiet har brukt målsaken som en fane for å støtte de undertrykte klasser Meninger: 16.04.15 - PS 17/15 Navn på nybrua mellom Fagerstrand og Sjeteen Å spikke fliser om hvorvidt brua skal hete Snekkerberget bro eller Snekkarberget bru, mener jeg er bortkastet tid. For oss som har lært samnorsk på ei bygdeskole (gamle Hegle), mener jeg Snekkarberget klinger bedre enn Eklos forslag. Å holde fast ved dialekter syns jeg er viktig

Salamander (metafor) – Wikipedia

- Kanskje det er samnorsk, foreslår Norstrøm. NORSK ER VIKTIG Lærerne retter FrPs pressemelding med kyndig hånd. De stusser over at nynorskvarianten av partinavnet «Høgre» brukes i samme tekst som bokmålsordene «frem» og «ikke». Resultat: 15 skrivefeil i løpet av seks setninger, forutsatt at intensjonen var å skrive bokmål Torild Skard ble født 29. november 1936. Selv om hun vokste opp i de harde 1930-årene og i krigsårene, var hun beskyttet i en sterk familie omgitt av foreldre som Sigmund Skard og barnepsykologen Åse Gruda Skard, begge markante personer både innen psykologi, litteratur, politikk og i samfunnsdebatten Eg hev ingi tru på samnorsk. og det hev difor vore lettare for samnorskfolk å koma inn i målrørsla og gjera sin politikk gjeldande der. Samnorsken hadde alt - han hadde utviklingi, politisk vilje og makt, ideologar, og sume ideologar meinte at dei hadde talemålet med seg Personvern og cookies. Direktesport er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

 • Islandsk statsminister.
 • Er moped teorien vanskelig.
 • Orkdal il ski.
 • Ipap beatmung.
 • Bolognese rezept chefkoch.
 • Kladdkaka utan ägg.
 • Adele matheson mestad født.
 • Lafc.
 • Alka seltzer plus deutschland.
 • Symptomatische infektion.
 • Am spreewaldfliess schlepzig.
 • Haveli asker meny.
 • Freequent galleriet.
 • Soppsaus med fløte.
 • Nichts zu danken russisch.
 • Engelske wikipedia.
 • Hvordan få tilbake smakssansen ved forkjølelse.
 • Lego chima löwentempel neu.
 • San valentin semi dulce 2016.
 • Oldtimer moped markt.
 • Ph freiburg studentenwohnheim.
 • Hjelpemidler tønsberg.
 • Black ops 4 trailer.
 • Nasjonal samling verdier.
 • Wetter münchen 3 tage.
 • Ксения собчак.
 • Faktor 2 grunnbok fasit.
 • Tegn til tale kurs bodø.
 • Osterfeuer genthin.
 • Feigwarzen lasern heilungsdauer.
 • Vhs düsseldorf trommeln.
 • Youtube tempolex.
 • Ricks bergen aldersgrense.
 • Lgv reservation.
 • Niedersachsenviewer flurstücke.
 • Thanksgiving food list.
 • Uppåkra 2017.
 • Spiren trondheim.
 • Studentrabatt mac elkjøp.
 • Www dbh.
 • Gravid etter fjerning av livmortappen.