Home

Bi økonomi og administrasjon

Om mat- og merkevarehuset Mills AS

Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbyr en spesialisering innen regnskap på det tredje og siste trinnet. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører (ARF) Handelshøyskolen BI tilbyr Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning. Det vil si at man gjennomfører de to første årene tilhørende Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og legger til et eget tredje år Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - Senter for nettstudier. Normalstudieplan for obligatoriske fag på 3. år til Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon - nettstudier over to semestre. Studenter må i tillegg velge en spesialisering på 10 vt. Bachelorprogram i prosjektledelse kan inngå som en spesialisering

Økonomi og administrasjon. Liker du å holde mulighetene dine åpne og passe inn nesten hvor som helst uavhengig av bransje? Er du analytisk og synes det er spennende å forstå hva tall og data betyr for bedrifter og samfunn? Da bør du vurdere økonomi og administrasjon Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng). Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte Bachelor årsenhet Bedrifts­økonomi. Kunnskap innen økonomi og administrasjon er nyttig og nødvendig i nesten alle bransjer og yrker. Bedriftsøkonomstudiet gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og administrasjon og er en basisutdanning du kan bygge videre på Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI? Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre Studieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved nettstudier, også kalt normert studietid. Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Utforsk det brede utvalget av studier og kurs på BI med et søk på interessen din (f.eks. økonomi, markedsføring eller finans). Vis studier heltid Vis studier deltid. BI Business Review Personligheten din har en overraskende stor effekt på hvordan du reagerer på myndighetenes smittevernregler SSS2003 Økonomi og administrasjon. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. 2016 vår - Eksamen. Last ned. 2016 høst - Eksamen. Last ned. 2017 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned DELTID / BI NETTSTUDIER Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år 2009/2010 - deltid, tidligere og reviderte planer. 1. år i økonomi og administrasjon kalles også årsenhet i bedriftsøkonomi. For studenter som startet på 1. år i økonomi og administrasjon høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende

Kontakt | SPG

Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon Fra og med studieåret 2008/2009 vil Handelshøyskolen BI tilby egen regnskapsførerlinje på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år. Dersom du har lyst til å velge dette må du i løpet av 2. studieår gjøre en liten justering på 2. studieår (Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon)

Organisasjon og ledelse, økonomi og administrasjon, og markedsføring er fagområder hos BI. I Oslo, Bergen og Trondheim har Akademika en egen butikk ved BI, og i Stavanger har vi popup-butikk på campus i semesterstart i samarbeid med SisBok. - Ta gjerne en tur innom din lokale butikk, så får du hjelpen du trenger Om økonomi og administrasjon. En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk En bachelorkandidat i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI skal gjennom forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet og analytiske ferdigheter kunne løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer. Kandidaten skal også evne å kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt mestre dialog og teamsamarbeid Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor)

Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon Studieprogramkode: BØA Studiepoeng: 180. Søknadsfrist: 15. april. Studiekode (Samordna opptak): Trondheim: 194 035 Gjøvik: 194 369 Ålesund: 194 414. Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund. Ansvarlig fagmiljø: NTNU Handelshøyskolen Institutt for industriell økonomi og teknologiledels SSA1005 Administrasjon og økonomi. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. SSA1005 Administrasjon og økonomi Eksamen våren 2020. Last ned. SSA1005 Høst 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen

Fra Sotsji til BI | BI

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (øk.adm) er unikt fordi det gir kandidaten oversikt over, og innsikt i, alle relevante beslutningsområder knyttet til en virksomhet som har lønnsomhet både på kort og lang sikt som hovedmålsetting Innholdet i studiet følger kravene som er satt av UHR-Økonomi og administrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom) Handelshøyskolen BI i Oslo - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.765 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Studenter som gjennomfører Bachelor i administrasjon og ledelse vil ha de riktige forutsetninger til å kunne søke seg til lederstillinger. Studiet egner seg derfor også godt for de som allerede er i jobb, men som ønsker å videreutvikle seg mot nye muligheter, samt de som ønsker en utdanning med generelt mange jobbmuligheter Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen siviløkonom. Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - BTH3620 07.06.2012 iv karakterene synker. Studenters sparelyst øker ved økt inntekt og studenter påvirker hverandre til å jobbe mer med skole. På tampen setter vi et kritisk blikk på oppgaven og drøfter hvordan vi kunne løst enkelte problemer på en bedre måte Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av det faglige kravet for å få denne beskyttede tittelen. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring. Utdanningen må fra 01.07.2014 oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering. Er du interessert i å lære hvordan du kan styre verdiskapingen i en bedrift med lønnsomhet og god trivsel for de ansatte? Eller kanskje du senere vil arbeide med økonomistyring i en kommune, og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker din hverdag? En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker. BI Nettstudier - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.766 studier Skoler 2.899 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020. Likestilling i norsk næringsliv er en tematikk som har fått økt fokus i løpet av de siste årene

Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning BI

 1. istrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får med deg innsikt i ulike fagområder. Studere på Lillehammer eller Rena . Vi tilbyr Bachelor i økonomi og ad
 2. istrasjon på BI Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Økonomi og ad
 3. istrasjon. I utgangspunktet blir Sivøk og Øk.ad. sammenlignet en god del, noe jeg forstår veldig godt: mange av fagene i starten er helt like, og i bunn og grunn studerer man økonomi i begge studieretninger
 4. Jeg går ØKAD på BI, og slet litt med det samme som deg. Fikk 2 og 3 i matematikk på VGS, og hadde praktisk matte. Valgte økonomi, fordi jeg selv mener at jeg har stor økonomisk forstårelse (matte er matte, økonomi er økonomi). Jeg begynte å øve til matten i oktober, eksamen var i starten av desember
 5. istrasjon ved BI er et fantastisk studie som jeg enkelt sidestiller ved samme studie ved NHH. Øk. Adm ved BI har fler dårlige studenter enn NHH, så NHH får poeng for studiemasse. Men samtidig er det faktisk slik at en god del av de mest resurssterke studentene i Norge,.
 6. istrasjon, 1. år Heltid Årsenhet i bedriftsøkonomi, 1. år Deltid Årsenhet i bedriftsøkonomi, 1. år Heltid Markedskandidatstudiet, 2. år Heltid. 09:00-16:00 *Online uke 45. WEBÆ - Digital session. BØK 3647. Finansregnskap. Roy Kristen Kristensen. Undervisning. FD1 - 2023

Bachelor i økonomi og administrasjon Programmeinfo BI

 1. istrasjon her. Fritak for fag. Du kan søke fritak for fag dersom du tidligere har bestått høyere utdanning som dekker deler av innholdet i dette studiet. Les mer om fritak for økonomi og ad
 2. istrasjon får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning. Studiet passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller ad
 3. istrasjon var å se på hvordan de skjerpede kapitaldekningskravene for banker har påvirket kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Små og mellomstore bedrifter utgjør en meget.

Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter. Fra studietur i Kenya, foto: Einar Barane. Mentorordning og tett oppfølgin Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og forståelse. Ved å ta et årsstudium med emnene Matematikk og Statistikk kan du søke deg inn på Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer via Samordna Opptak og få fritak for emner som inngår der Som prosjektleder i IT-bransjen må Ånor både ha økonomiforståelse, kunne lede og kommunisere godt med andre mennesker. Les artikkelen om Ånor: https://www.bi.. Økonomi og administrasjon vs. Siv.øk BI Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Økonomi og administrasjon vs. Siv.øk BI. Den eneste forskjellen mellom Økonomi og administrasjon (økad) og sivøk er at økad må ha et snitt på B i snitt for å få lov til å fortsette med Master,.

Er en bachelor i økonomi og administrasjon på BI en god utdannelse? Av AnonymBruker, April 24 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 6 902 457 12 925 853 AnonymBruker. Anonym; 6 902 457 12 925 853 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet April 24 Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører gir deg en yrkesrettet utdanning med solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett samt rettslære. Studiet dekker utdanningskravet til autorisasjon for regnskapsførere. I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres Kunnskap innen økonomi og administrasjon er nyttig og nødvendig i nesten alle bransjer og yrker. Bedriftsøkonomstudiet gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og administrasjon og er en basisutdanning du kan bygge videre på Financial Times' 2019-liste over verdens 100 beste mastergrader innen økonomi og administrasjon byr på få overraskelser. De tre øverste plassene går til University of St. Gallen i Sveits, HEC i Paris og London Business School, og slik har toppsjiktet sett ut de tre siste årene, bortsett fra at sistnevnte skole måtte tåle en fjerdeplass i 2017

Handelshøyskolen BI - Bachelor i Økonomi og administrasjon

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter 08:00-09:45. A1-040 -SPÅ 2901 v/ Mark Brown . Webinar. H9636 - 08:00-09:45. B1-020 -HIS 3410 v/ Espen Ekberg . Webinar. H9628 - 08:00-09:45. C1-010 -Reservert EXC3520 - Arne Lysho Ingen andre BI-studier har hatt flere studenter enn bachelorstudiet i økonomi og administra­sjon. BI har tilbudt studier i økonomi og administrasjon i mer enn tjue år, men innholdet er endret. I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter

Bachelor i forretningsjus og økonomi BI

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Årsenhet i bedriftsøkonomi BI

Du kan søke om å ta det ettårige MRR-studiet i Oslo.. Planen nedenfor gjelder studenter både i Bergen og Oslo. Merk at det er særlige regler for søkere som har fullført MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon Bi Økonomi og administrasjon NYTT TEMA. Galla Innlegg: 176. 11.12.06 18:27. Del. Jeg vurderer og ta en lederutdannelse fordi jeg ikke klarer å sette meg til ro med å bare være en håndtverker. Det jeg lurer på er om det vanskelig og gjennomføre en bachelor grad i dette? med tanke på at jeg ikke har hatt økonomi på videregående Økonomi og administrasjon kan lede til mange forskjellige yrker. Du kan ta stillinger knyttet til administrasjon, regnskap, budsjettarbeid, økonomisk analyse, finans, innkjøp, markedsføring og salg. Du kan også arbeide innen bank, forsikring, revisjon, meglerhus,. Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift . Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi Hun har høyskolestudier i økonomi og administrasjon fra Økonomisk College, i tillegg til IT-studier ved Norges Høyskole for Informasjonsteknologi. Anne Marie har vært ansatt i Folk og Forsvar siden 1994, og har ansvar for økonomi, lønn, datasystem og annet kontorarbeid. Tlf: 22 98 83 63 Mob: 40 24 06 77 E-post: amkvamme@online.n

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken: Handelshøyskolen BI, campus Oslo. Fagområder: Organisasjon og ledelse, økonomi og administrasjon, markedsførin

Handelshøyskolen BI. Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon hos Handelshøyskolen BI kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker Økonomi og administrasjon Handelshøyskolen BI. 4,3 . Gjennomsnitt Økonomi og administrasjon for alle institusjoner. 4,1 1 5. FoU-basert undervisning Gjennomsnitt Økonomi og administrasjon for alle institusjoner. 3,4 1 5. Praksis. BI Nettstudier - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.766 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Nettstudier BI

Bachelorstudiet gir en faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Studiet har et solid regnskapsfokus. I tillegg omfattes emner som økonomi, markedsføring investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon Jeg har planer om å studere bach. økonomi og administrasjon til høsten. Egentlig var planen BI, men høgskolen her har også linjen, så jeg lurer på om det kan lønne seg å gå her på den i stedet, selv om jeg egentlig helst ønsker å flytte. Vet NHH og til en viss grad BI står sterkere med hensyn til.. Bachelorgraden i økonomi og administrasjon dekker det faglige opptakskravet for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), men ved NMBU kan du også velge et studieløp med valgfrie emner i samfunnsøkonomi som dekker det faglige opptakskravet for opptak til engelsk master i Applied Economics and Sustainability ved NMBU Det finnes veldig mange forskjellige utdanninger innenfor økonomi og/eller administrasjon, som igjen kvalifiserer for veldig mange type jobber. Det er behov for økonomer både i det private og i det offentlige. Mange jobber i det private næringslivet - med bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, reiseliv, IT og annet

Handelshøyskolen BI BI

 1. istrasjon i 2013. ØSTLANDET/SØR-NORGE. Oslo Høyskolen i Oslo og Akershus (bachelor og master) Handelshøyskolen BI (bachelor og master) NLA Høgskolen (bachelor) Bø Høgskolen i Telemark (bachelor, har søkt om mastergrad med start høsten 2014) Hønefos
 2. istrasjon og ledelse. Se alle bøker innen Økonomi, ad
 3. istrasjon. I et arbeidsliv som stadig endrer seg vil det alltid være behov for generalister, altså mennesker med kompetanse som kan brukes på flere felt. Med en bachelor innen økonomisk- ad

Hvorfor tilbyr BI bachelor i finans eller regnskap og revisjon når du får undervisning i begge av de feltene innen økonomi og administrasjons studiet. Er den ene rettingen bedre enn det andre? er det bedre å spesialisere seg innen bachelor i finans fremfor å ta en altomfattende studiet som bachel.. Masterstudiet i økonomi og administrasjon bygger på det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.Fullført mastergrad gir tittelen siviløkonom. Masterstudiet er fleksibelt, og du har stor frihet til å sette sammen graden etter eget ønske Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon tar sikte på å utdanne kandidater med en høy grad av analytisk, teoretisk og praktiske kompetanse, noe som vil gi et godt grunnlag for kandidatenes yrkeskarriere og videre utdanning Økonomi og administrasjon på BI Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int.

SSS2003 Økonomi og administrasjon - Tidligere gitte

Kjøp, selg og etterspør alt av dokumenter knyttet til ditt studie. Notater, sammendrag og mye mer. Bli medlem av kunnskapsportalen for studenter Bestått 90 studiepoeng fra bachelor i økonomi og ledelse, deriblandt emnene REG1000-Grunnleggende regnskap, FIN1000-Finansregnskap med analyse og Videregående finansregnskap med skatt. Det kan søkes om innpass av tilsvarende emner og opptak på grunnlag av en mastergrad (uavhengig fagkombinasjon) Om økonomi og administrasjon. Det er behov for personer med kompetanse innen ­øko­nomi og administrasjon i alle bedrifter. Ønsker du en inn­føring i øko­nomi og administrasjon som kan kombineres med andre ­utdanninger og yrker, er dette et studium for deg Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer Økonomi og administrasjon Handelshøyskolen BI. Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi. Ved å forstå økonomi, Bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon er allsidig, fleksibelt og gir deg mange spennende muligheter underveis og etter endt utdanning

Økonomisk-administrative fag utdanning

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Økonomi og administrasjon. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene Master i økonomi og administrasjon. Det er ingen kurs i masterstudiet i økonomi og administrasjon som er opne for privatistar hausten 2020. Opptakskrav. Du må ha ein fullført bachelorgrad eller tilsvarande. Du må fylle fagkrava for opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon (sjå Opptakskrav, punkt 2 Fagkrav)

BI Akademika.n

Økonomi og administrasjon - bachelorprogram - 3-årig - NTN

Hei, jeg har bare P1 og P2 matte fra VGS og har søkt meg inn i økonomi og adminstrasjonsfag. Hvor vanskelig er matematikken i bachelor i økonomi og administrasjons studier. Kan du klare å få karakteren B selv om du Ikke har S1 og S2 fra VGS KARAKTER A i BTH 2532 - Bacheloroppgave Prosjektledelse. Bacheloroppgaven omhandler styringen av byggeprosjektet Moholt barnehage, et delprosjekt i prosjektet Moholt 50|50, et byggeprosjekt i massivtre. Oppgaven blir utarbeidet i lys av 5×5 styringsmodellen til Mikkelsen og Riis (2011). NOK 100.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon. Gjelder for studenter som ble tatt opp til studiet fra og med høsten 2015 Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra

Akademika har et stort og oppdatert utvalg fagbøker om Økonomi, administrasjon og ledelse til lave priser. Vi har rask levering, 14 dagers returrett og fri frakt. Bestill dine fagbøker om Økonomi, administrasjon og ledelse på akademika.n Masterprogrammet i økonomi og administrasjon har som mål å utdanne kandidater på høyt nivå når det gjelder teoretisk kompetanse, empirisk innsikt og analytiske ferdigheter. De vil ha solid innsikt i moderne teorier i fagområder knyttet til økonomi og administrasjon

Video: Økonomi og administrasjon Programmeinfo BI

Økonomi og administrasjon - bachelor Ui

Master i økonomi og administrasjon Relevant kompetanse og sterke ferdigheter. Skreddersy mastergraden ut fra interesser og karriereplaner. Master i regnskap og revisjon Planlegger du en karriere som revisor, konsulent, controller, finansanalytiker eller som leder i økonomi- eller finansfunksjoner, er Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR. programfaget administrasjon og økonomi. Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laget i henhold til den nye læreplanen fra 2016 for programfagene på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemålene i alle de tre programfagene. Læremiddelet består av et fagnettsted og de tre bøkene Administrasjon og økonomi, Markedsføring og.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) - Skoler

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) - NTN

Økonomi- og virksomhetsstyringHenrik Hildre – WikipediaStyrende organer - Organisasjon og ledelse - Om KLP - KLPForvalterteam - DelphiBI-studenter gransker Blå Kors | Blå KorsTærje Wethal - Cruit
 • Liverpool hillsborough the sun.
 • Stöd engelska.
 • Studentskipnaden haugesund.
 • Marina pearl leblanc.
 • Bounty hunter norsk.
 • Dnb sortland.
 • Hvorfor har ganesha elefanthode.
 • Pregled programa ftv.
 • Skandia cup antall lag.
 • Hcg gravid.
 • Kapselendoskopie kosten.
 • Formuesverdi sekundærbolig 2016.
 • Billiga kryssningar från göteborg.
 • C date.
 • Randesund misjonskirke podcast.
 • Husleieloven §10 1.
 • Facebook i norge ipsos.
 • Direktefly bergen malaga.
 • Avtagende måne.
 • Youtube arthrose cervicale.
 • Toi toi mieten.
 • Träningsprogram stakmaskin.
 • Ungarsk vizsla sverige.
 • Bildmenge urbildmenge.
 • Birth control norsk.
 • Ikt for elever.
 • Epclusa pris.
 • Pris på rav 2017.
 • Kringle idas fristelser.
 • Bodelschwingh hamburg humboldtstraße.
 • Pärchen wellness wochenende.
 • Kostenlose strauchschnittannahme hildesheim 2017.
 • Hvordan pusle puslespill.
 • Rosa undertoner i huden.
 • Ove dahlberg.
 • Fotballkort 2018.
 • Reglement for økonomistyring i staten 2015.
 • Prednisolon og trening.
 • Footway butikk.
 • Winona ryder filmer og tv programmer.
 • Wikipedia isopropanol.