Home

Bjørknes studiepoeng

Bjørknes Høyskol

 1. Bjørknes Høyskole holder til i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen samfunnsvitenskap og helsefag på nett og sted. Har du store drømmer? Vi hjelper deg å nå dine mål. Les mer om vårt studietilbud
 2. Bjørknes Høyskole har gjennomført en faglig vurdering for å identifisere generelle krav som gjelder hver søker uansett studium, og i tillegg studiespesifikke krav som gjelder per studium. Du kan dessverre ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 eller fysioterapi (dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet)
 3. Det avhenger av hvor mange studiepoeng du tar av gangen. Fulltidsstudier vil si 60 sp per år, og deltidsstudier er 30 sp per år. Som nettstudent vil du få like mye undervisning som campusstudentene. Du vil gå igjennom det samme pensum og kravene vil være de samme for både stedlige og nettstudenter
 4. Selv om du har en bachelor tilsvarende 180 studiepoeng, får du fortsatt maks 2 tilleggspoeng. Du får 2 alderspoeng for hvert år fra året du fyller 20. Maks antall alderspoeng du kan få er 8
 5. Årsstudiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi/fysiologi og sykdomslære.Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer og handler om det friske mennesket. Her lærer du om kroppens funksjon, både på detaljert organnivå, og som en helhet.Neste del; sykdomslæren, handler om hva ulike sykdommer.

60 studiepoeng innen psykologi kan være en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag samt videre studier innen psykologi. Bjørknes Høyskole tilbyr en Bachelor i anvendt psykologi på nett. Med disse 60 studiepoengene kan du søke deg videre inn på 2. året av bacheloren Bjørknes Høyskole tilbyr en bachelor i anvendt psykologi. Bestått årsstudium gir rett til inntak på andreåret av bachelorgraden hos oss. Opptakskravet er fullført bachelorgrad med et minimumskrav til andelen psykologiske emner, dvs. 80 av 180 studiepoeng totalt Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier. Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende

Selv om du har mer enn 60 studiepoeng eller har folkehøgskole og/eller militær-/sivilteneste i tillegg, er to poeng maksimalt av hva man kan oppnå som tilleggspoeng. Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng. kjønnspoeng. Til noen studier gis det kjønnspoeng til kvinnelige og mannlige søkere Medisinsk grunnstudium leveres av Bjørknes Høyskole. Etter fullført og bestått utdanning vil du få karakterutskrift med 30 studiepoeng. Undervisningen foregår på Qybele, som er Bjørknes e-læringsplattformen spesielt utviklet for nettstudier. Som nettstudent kan du studere når og hvor du vil og det er rullerende opptak hele året Første året studerer du på Bjørknes Høyskole i Oslo, og de to siste årene i Enschede i Nederland. Deretter følger ett års obligatorisk praksis

Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden. Bjørknes Høyskole - nettstudier. Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner Med ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning får alle fagskolestudenter studiepoeng for utdanningen sin. Loven er nå til behandling i Stortinget, og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2018. Også tidligere fagskolestudenter vil få rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i Psykologisk kunnskap er nyttig i alle sammenhenger og i alle yrker. Psykologi årsstudium er relevant uansett hva du tenker å studere videre

Informasjon til søkere med utdanning fra Bjørknes Høyskole Når vi skal regne snittet av utdanningen til våre søkere, så velger vi ut ulike emner som danner det vi kaller rangeringsgrunnlaget. Rangeringsgrunnlaget i opptaket vil for de fleste søkere med studiebakgrunn fra Bjørknes inneholde følgende Søknad til: Psykologi - 60 studiepoeng, Bjørknes Høyskole. Bjørknes Høyskole. Bjørknes Høyskole tilbyr høyskolestudier innen helse og samfunnsvitenskap. Vi samarbeider om flere spennende høyskolestudier på nett. Fyll ut feltene nedenfor Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. I denne bachelorgraden i anvendt psykologi får du praktiske ferdigheter og lærer om psykologiske teorier og hvordan disse brukes i praktiske situasjoner i arbeidslivet. Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende Utdanningen er en treårig bachelorgrad som tilbys ved flere universiteter og høgskoler over hele Norge. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne

For å kunne tildeles bachelor- og mastergrad med vitnemål fra Bjørknes Høyskole må studenten ha avlagt minst 60 studiepoeng ved høyskolen. Ved bachelorutdanning med avsluttende bacheloroppgave må dette avlegges ved Bjørknes Høyskole. Ved masterutdanning må masteroppgaven avlegges ved Bjørknes Høyskole Psykologi er både en fagretning og en profesjon. Det betyr at du kan studere psykologi for å bli psykolog, eller du kan studere psykologi som fag Et vanlig semester er på 30 studiepoeng og du må bestå fag som tilsvarer dette for å få fullt stipend. Om du tar mer enn 30 studiepoeng, trenger du kun å stå 30 for å få fullt stipend. Hvis du stryker i ett fag som er 7,5 studiepoeng, vil 25 prosent (7,5/30=25 prosent) av studiestøtten ikke ble omgjort til stipend

Opptakskrav på Bjørknes Høyskole Bjørknes Høyskol

Studiepoeng er rett og slett bare en måte å telle eller vekte hvor stort et fag i høyere utdanning er. Det er ansett som vanlig progresjon å ta 30 studiepoeng i semesteret, og 60 studiepoeng i året. En bachelorgrad er på 180 studiepoeng. Noen av fagene du har underveis kan være 10 studiepoeng, andre 20 studiepoeng Vår Bachelor i Hotelledelse gir deg en utdanning innen reiseliv med store muligheter for fremtiden. Studer ved Høyskolen Kristiania i Bergen eller Oslo Ingrid Millehaugen-Figaji ved Bjørknes Høyskole forteller at slike løsninger er vanlig for deres studenter. Man kan ta et årsstudium ved Bjørknes og bygge på med to år ved en skole Bjørknes samarbeider med. - Våre avsluttende årsstudium gir alle 60 studiepoeng. De fleste av våre studieprogram kombinerer studier i Norge og i utlandet Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Utdanning fra BI, Bjørknes eller Atlantis Medisinske Høyskole? Da må du laste opp bachelorvitnemål med komplett karakterutskrift: Vi kan i 2020 gi opptak til master til søkere som mangler inntil 15 studiepoeng eller et enkeltemne som er større enn 15 studiepoeng i sin bachelorgrad, på grunn av forhold knyttet til koronavirus. 30 Studiepoeng i Medisin grunnstudium ved Bjørknes Høyskole 2012, Født 1988, treningsglad og aktiv person som selv er fotballdommer i tillegg til å aktivt drive med langrenn og sykkel Studiepoeng: 300. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MEROD. Gradsnavn: Master i odontologi . Søknadskode: 186 742 Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, samt mye klinisk praksis med pasienter. Den kliniske undervisningen med pasienter. Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar) Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen helsefag, psykologi og samfunnsfaglige studier. Bjørknes Høyskole holder til på St. Hanshaugen, bare 5 minutter fra sentrum. Vi har ca. 2000 studenter fordelt på stedlige studenter i Oslo og nettstudenter

Ofte stilte spørsmål om nettstudier Bjørknes Høyskol

 1. Bjørknes Høyskole har åpningstid Man-Fre 09:00-15:30. Ta kontakt for å avtale tid for gratis rådgivning. Dersom du ikke har mulighet til å besøke oss på vårt kontor kan vi hjelpe deg over telefon eller per mail. Vi arrangerer opptaksprøver til helse
 2. Bjørknes Høyskole. Alle fortjener en studietid som lever opp til forventningene og hos oss er du mer enn et studentnummer, enten du studerer i Oslo, på nett, eller gjennom oss i utlandet. Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen helsefag, psykologi og samfunnsfaglige studier
 3. istrativ leder ved Bjørknes Høyskole, og trekker blant annet frem deres samarbeid med Comensius University i Slovakia, som er et populært tilbud blant medisinstudentene. - Studiet er lagt opp slik at man først tar 60 studiepoeng ved UiO, samtidig som Bjørknes.
 4. Selv om du har en bachelor tilsvarende 1680 studiepoeng, får du fortsatt maks 2 tilleggspoeng. Fra året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du får maks 8 alderspoeng. Skolepoeng er de poengene du har før man legger til tilleggspoeng og alderspoeng, altså de du har med en gang du har fullført videregående og innen du har fylt 21 år
 5. Sosialistisk Ungdom kaller det en skandale at Bjørknes Høyskole gir studenter studiepoeng for å arbeide på Israels ambassade, skriver Universitas 4. desember.. Studenter ved Freds- og konfliktstudier på privathøyskolen Bjørknes er i praksis på ambassaden, ifølge Norges største studentavis
 6. Søknadsskjema Bjørknes Høyskole Bjørknes Høyskole Se og hør hvorfor det er lurt å ta 30 studiepoeng i grunnleggende ernæring på Bjørknes Høyskole . Kontakt: BJØRKNES HØYSKOLE Lovisenberggata 13, 0456 OSLO Telefon (+47) 23 23 38 20 hei@bhioslo.no. Vi tar forbehold om feil/endringer på nettsiden
 7. På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene

Karakterkalkulator Bjørknes Privatskol

For å kunne tildeles bachelorgrad med vitnemål fra Bjørknes Høyskole må studenten ha avlagt minst 60 studiepoeng ved høyskolen. Den som ikke har avsluttet utdanningen skal på anmodning gis karakterutskrift og/eller vitnemål for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått under forutsetning av at forpliktelsene ovenfor høyskolen er overholdt Eksamen. Det avvikles tre deleksamener i løpet av modul 1. Deleksamen (skriftlig) avvikles etter at undervisningen i statistikk, atferdsfag, allmennmedisin og samfunnsmedisin er ferdig Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke følelser du har, hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og situasjoner Medisin er studiet av den menneskelige organisme, fra den minste celle til større organer. Du vil lære om hvordan kroppen fungerer optimalt og hva som skjer ved sykdom

Bjørknes Høyskole - Årsstudium medisin grunnfa

08260: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested 2004-2005 - 2018-201 Medisin Grunnfag alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Finn din utdanning på Studentum. Her finner du studier på universitet, høgskole, fagskole og folkehøgskole, samt nettstudier og studier i utlandet Vektet karaktersnitt betyr for eksempel at et emne på 15 studiepoeng teller dobbelt så mye som et emne på 7,5 studiepoeng. Rangeringsreglene er fastsatte i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde (lovdata). (ikke BI og Bjørknes høyskole)

Psykologi - 60 studiepoeng - NKI Nettstudie

Disse opptaksprøvene holder Bjørknes i Oslo fra begynnelsen av mars samt i månedsskiftet mai/juni. Slik søker du. Du kan søke via Bjørknes Høyskole. University of Szeged. Studenter til medisinprogrammet ved University of Szeged tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene Lyst på ny utdanning? Vil du kombinere jobb og studier eller er du avhengig av å studere hjemmefra? Finn nettstudiet som passer for deg her Årsstudiet i psykologi gir deg en grundig innføring i psykologifaget slik at du kan redegjøre for et bredt spekter av psykologiske fenomener, og kunne vise til en forskningsbasert forståelse av disse

Veien videre Bjørknes Høyskol

Raser mot høyskole for Israel-samarbeid | Nyhet

Å studere på høgskole eller universitet. Å begynne å studere på universitet eller høgskole er et stort steg i mange menneskers liv. Forskjellen fra videregående er ganske stor, og på universitet- og høgskolestudier er det frihet under ansvar noe som innebærer en hel del selvstudier

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Ella Marie Heyerdahl forteller om kosthold, helse og mat og studieprogrammet Grunnleggende ernæring som gir 30 studiepoeng. Dette er et nettstudium som tilbys hos Bjørknes Høyskole med studiestart hele året Vi akkrediterer derfor utdanningen bachelor i statsvitenskap (180 studiepoeng) ved Bjørknes Høyskole AS. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato . Bachelor i statsvitenskap Tilsynsrapport NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 6 3 Faglig vurderin

Studier og kurs - NKI Nettstudie

På Bjørknes Høyskole kan du velge både på heltid og deltid, og det tilbys bachelor, årsstudier, halvårsenheter og enkeltemner som. dre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per og Vestfold eller du kan ta det som et nett - og samlingsbasert deltidsstudiu Valfrie emne (6 studiepoeng) MED11 (27 studiepoeng) MED12 (27 studiepoeng) Ved medisinstudiet deles studentkullet i et A- og et B-kull fra og med høsten 4. studieår. Den ene delen av kullet fortsetter på studiet uten opphold (A-kull), og den andre delen av kullet tar en «fritermin» på ett semester (B-kull)

Bjørknes Høyskole åpner nå for sommerstudier på nett

Søke studier? Vi tilbyr bachelor, master, fagskole eller årsstudium, i Oslo eller Bergen, på heltid eller deltid. Se alle våre studier og finn din utdanning Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2013/14. Kvinner fullførte 61 prosent av disse. I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, og nå er kvinnene også i ferd med å fullføre flest doktorgrader Ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN kan en sammensatt bachelorgrad oppnås på grunnlag av 3 års studium (180 studiepoeng) der dette må inngå:. et selvstendig arbeid av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art på minimum 10 studiepoeng Medisinsk grunnstudium er et modulbasert studium: anatomi, fysiologi, sykdomslære og samfunnsmedisin. Studiet er offentlig godkjent med 30 studiepoeng (SP), med mulighet for lån og stipend fra lånekassen. Bjørknes Høyskole tilbyr også Medisinsk grunnstudium som fullverdig nettstudium. Nettstudier. Eksamen: Februar, Mai/Juni, Novembe

Jeg har aldri forsøkt å være enkeltemnestudent eller å ta f.eks. 10 studiepoeng på et semester, så det har jeg dessverre ikke oversikt over. Jeg tar 30 studiepoeng ved mitt fakultet og 10 studiepoeng ved et annet fakultet, men begge er ved UiO. Da har jeg betalt 600-og-noe i semesteravgift enten jeg har tatt 30 eller 40 studiepoeng Yrkesfag med påbygg. Hvis du har videregående med yrkesfag, kan du ta påbygg for å få generell studiekompetanse. Hvor mange fag du må ha, avhenger av om du har hatt to eller tre år med yrkesfag, og om du har fagbrev Bachelorprogrammet i psykologi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er sammensatt slik: Fordypning i psykologi (130 studiepoeng) Frie emner (30 studiepoeng) Ex.fac. (10 studiepoeng) Ex. I bachelor i psykologi tar du emner som handler om psykologiens historie og metodologi Bjørknes Høyskole tilbyr årsstudium i psykologi. Les mer om våre psykologistudier her. Heltid, deltid og nettstudier. Søk i dag Årsstudium i psykologi er på 60 studiepoeng (1 år) og gir deg en god innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Studiet er et tilbud til deg som

Anatomi og fysiologi gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Nettkursene deres har oppnådd høyest score av Lean Six Sigma kurs. Vi tilbyr internasjonalt anerkjente kurs som gir studiepoeng i prosjektledelse. Kunne du tenke deg en kort utdanning eller et kurs som gir deg muligheten til å gå Videreutdanning og deltid. Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student Dette tok jeg på Bjørknes etter jeg hadde vært i militæret, forklarer han. MEDISINSTUDENT: Simen Rasmussen var fast bestemt på å komme inn på medisinstudiet i Norge og tok opp fag, men poengkvoten endret seg, og dermed søkte han seg isteden til Tsjekkia 30-60 studiepoeng (1/2-1 års studie), har utdanning fra NIH og private aktører som AFPT, Tunsberg Medisinske skole, Atlantis og Bjørknes. Har generell kunnskap om ernæring. Kan veilede friske personer innen kosthold og ernæring, og er gjerne et studie som tas av helsepersonell eller personlige trenere som ønsker litt ekstra ernæringsgrunnlag

Regn ut skolepoeng og konkurransepoeng - Studentu

Han har 30 studiepoeng i Grunnmedisin fra Bjørknes Høyskole i Oslo. Steinar har fra tidligere en Bachelor grad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Jobbet i mange år i privat næringsliv med økonomi og teknisk systemarbeid. Medlem i Norges Massasjeforbund (MNMF) - Massasjeterapeut & Massør Jeg har lest og samtykker Høyskolen Kristiania sin personvernerklæring. Jeg samtykker at Høyskolen Kristiania kan oppbevare den informasjonen jeg har oppgitt Studiepoeng:180 Studiested:Oslo, Málaga (Spania) og Nett Opptakskrav:Generell studiekompetanse Oppstart:Høst skole - Vår og høst nett Studieprogresjon:Fulltid skole - Fulltid og deltid nett Semesteravgift 2020/2021:Fulltid 39 600 - Deltid 19 800 kr Påmeldingsavgift:2 400 kr Støttes av Lånekassen:J Karakterkalkulator. Fyll inn karakterene dine i karakterkalkulatoren, så hjelper vi deg å finne konkurransepoengene dine. Dette er en veiledende utregning, og kalkulatoren tar ikke høyde for om fagene du har lagt inn gir generell studiekompetanse

20. Ta en Bachelor i anvendt psykologi på nett. 180 studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Løpende opptak. Meld deg på i dag Enkeltemer som tilbys våren 2019: FM2100 Buildings, Infrastructures and FM (Hard FM) (emneplan på student.oslomet.no) Studiepoeng: 7,5 stp Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn (15 studiepoeng) S874O-KK Matematikk 1: 1.-7. Kjersti Nelson tok 51 studiepoeng i løpet av ett semester. - Press gjør de fleste mer effektive, sier hun. I løpet av et skoleår ved et universitet eller. Ta Psykologi på nett hos NKI. Dette nettstudiet gir deg 60 studiepoeng fra Bjørknes Høyskole Det er tillate å ta eitt etikkemne på 2,5 studiepoeng i tillegg til dei andre emna, slik at graden totalt utgjer 122,5 studiepoeng Tar du et studium på 15 studiepoeng eller mer, må du betale semesteravgift på kr. 5 studiepoeng, nettbasert: 6 000 kroner 5-10 studiepoeng, klasserom: 15 000 kroner 15-20 studiepoeng.

Ett år i Oslo | Bjørknes Høyskole

Ønsker du å studere medisin? Bjørknes Høyskole tilbyr Medisin grunnfag som gir 60 studiepoeng. Med medisin grunnfag kommer du langt! Sjekk ut studiet 10 studiepoeng (altså eitt emne) i studieplanen er valfrie. Disse studiepoenga vel du i samråd med rettleiaren for masterprosjektet ditt. I løpet av ei typisk veke på dette studiet vil du ha 20-25 timar med forelesningar, seminar og praktiske øvingar Bjørknes Høyskole møter dette behovet ved å allerede nå i sommer tilby en mulighet til å ta studiepoeng innenfor flere områder. Å fylle på med kunnskap er en god investering i seg selv. I koronatider er det mange som har fått mer tid mellom hendene og plass i hodet for å begynne å tenke på fremtiden Bjørknes Høyskole, Oslo, Norway. 6.1K likes. Bjørknes Høyskole ligger i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen helse- og samfunnsvitenskap på campus Lovisenberg i Oslo og på net Studiepoeng er betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor omfattende et fag eller et studium er. Et norsk studiepoeng tilsvarer ett ECTS-credit.. Studiepoeng erstattet betegnelsen vekttall, som ble brukt før kvalitetsreformen som trådte i kraft i 2003.Ett vekttall tilsvarer 3 studiepoeng

Medisinsk grunnstudium, 30 studiepoeng - Velg ditt studiu

Medisinsk grunnstudium, ved Bjørknes Høyskole i Oslo. 30 studiepoeng. Lymfemassør, ved Axelsons Body Work School i Oslo. Tok i 2015 et tre-dagers kurs med fokus på lymfemassasje. Diplomert Massasjeterapeut, ved Axelsons Body Work School i Oslo. 7 måneder på deltid, 30 timer ekstern praksis og 3 eksamener. Ferdig mars 2015 Bachelor i fysioterapi alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he

NKI Nettstudier - Medisin Grunnfag

Bjørknes Høyskole - Bachelor i fysioterap

Bjørknes, og komiteen anbefaler at Bjørknes tydeliggjør sin egenart og profil, samt reflekterer dette i læringsutbyttebeskrivelsene. Studieplan skisserer 150 av 180 studiepoeng som obligatoriske, og det dokumenteres hvordan enkeltemner og det overordnete læringsutbyttet henger sammen på overordnet nivå Siden 80-tallet har Næringakademiet tilbudt studier med kompentanse innen IT, regnskap, økonomi, markedsføring, reiseliv, ledelse, helse- og kontorfag. Frem til 90-tallet het skolen EDB-Skolen og var i hovedsak rettet mot IT. Men etter hvert som skolen utviklet seg og ble mer populær ble også spekteret på fagene bredere Jeg kom ikke inn på studiet jeg ville, så trenger noe å gjøre dette året, og årsstudium i grunnmedisin virker interessant og gir 60 studiepoeng som gir 2 tilleggspoeng, som kan gjøre at jeg kommer inn på drømmestudiet høsten 2015. Ser at man kan ta årsstudiumet både på Bjørknes høyskole og Norges helsehøyskole

Ernæringskunnskap - et tastetrykk unna - Kjøkkenskriveren

Klinisk master i Budapest Bjørknes Høyskol Det har i de siste årene åpnet seg en mulighet for å ta en BA i psykologi og en MA i klinisk psykologi ved Eötvös Loránd University i Budapest. Hittil har norske studenter herfra fått lisens til å praktisere under bestemte retningslinjer, og deretter kunnet søke om autorisasjon i Norg Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert og etter endt studie gjennomfører studenten eksamen. Bestått eksamen gir deltageren 10 studiepoeng på lavere grads nivå. Praktisk informasjon Samlingene gjennomføres på følgende tidspunkt: 25.-26.april 2020, Terningen arena, Elverum 22.-23.august, Oslo 26.-27.september, Terningen arena, Elveru

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag som forskriftsfester gradsbetegnelser for fagskoleutdanning. Forslaget baserer seg på en u.. Høyere utdanning, utdanning ved universiteter og høyskoler (vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler, kunsthøyskoler og private høyskoler). Høyere utdanning bygger på fullført og bestått treårig videregående opplæring eller tilsvarende utdanning. Krav til opptak ved universiteter og høyskoler er normalt generell studiekompetanse eller realkompetanse Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GRUNNMEDISIN (årsstudium).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 18 relaterte studier til utdanningen GRUNNMEDISIN (årsstudium)

Hva bruker du en bachelor i anvendt psykologi tilDette lærer du på kosthold og ernæring for eldre

Sier de er feilinformert På Bjørknes heter det aktuelle studiet «bachelor i men hevder de i realiteten sitter igjen med de samme jobbmulighetene et nettkurs på 30 studiepoeng ville gitt. Årsstudium Psykologi: 2 studiepoeng. Alderspoeng ett år: 2 poeng. Altså fire på dette, da har du 4.5 i snitt, også må du gå opp i karakter i en del fag ekstra. Eller så kan du ta bachelor i psykologi som gir 9 poeng (3 studiepoeng + 6 alderspoeng) Da har du 5 i snitt og med et par eksamener som trekker deg opp så er du ine Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idretts- og kroppsøvingsfaglig utdanning - frist 27. april. Våren 2017 sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag om endringer i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Slik søker du. For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Det er felles opptak til våre masterstudier og videreutdanninger og du kan søke inntil fire søknadsalternativer i prioritert rekkefølge I 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole med tre andre høgskoler og ble til VID vitenskapelige høgskole Ønsker du å ta en utdanning ved et av landets universiteter eller høgskoler, men har behov for fleksibilitet? Flere av utdanningsinstitusjonene tilbyr nettstudier som passer perfekt for deg som vil studere når du selv ønsker og har tid. Les mer her

 • Munnsår på leppa.
 • Yamaha 350 hk pris.
 • Tinglyst veirett spørsmål og svar.
 • Ufo bygda.
 • Orange tools catalog.
 • Tabletter mot melkeallergi.
 • Hvordan bruke norsk prisbok.
 • N64 roms android.
 • E bike mieten ulm.
 • Guillaume canet diane kruger.
 • Pink carpool karaoke.
 • Taf wales.
 • E bike mieten ulm.
 • Gi bort julegaver til fattige bergen 2017.
 • Nav forvaltning tromsø.
 • Club toni trier trier.
 • Håndball treningsleir i spania.
 • Ipad 16gb preis.
 • Sony a7 ii review.
 • Ccleaner virus.
 • Disney characters list.
 • Brud i bunad.
 • Us political history.
 • Levadavandring på egen hånd.
 • Eu uttag.
 • Amlodipin alkohol.
 • Kia optima plug in hybrid stasjonsvogn.
 • Urinsediment zentrifugieren.
 • Struplock bild.
 • Cali usa.
 • Babykino stavanger.
 • Soppsaus med fløte.
 • Ciu ventetid.
 • Radio hallingdal fm.
 • These glory days shorts.
 • Fricampa med husbil i norge.
 • Babygym med lyd.
 • Komplett fraktpris.
 • John legend.
 • Charivari webradio regensburg.
 • Budget biluthyrning västerås.