Home

Statens diettsatser 2022

Slik blir reisesatsene for 2017 - Infotjeneste

 1. NYE SATSER: Satsene i statens særavtaler for 2017 er nå offentliggjort, sier Infotjenesters økonomirådgiver Johnny Nymark. Slik blir reisesatsene for 2017. Arbeidstakere som bruker egen bil i jobben får ingen kompensasjon for den økte skatten på kjøregodtgjørelse neste år
 2. * «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er i 2017. 4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2017 at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer
 3. fredag 24. november 2017 Knut Arild Vold. Til nå har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker, og arbeidsgiver har ikke betalt arbeidsgiveravgift av denne godtgjørelsen. 150 kroner blir skattepliktig. Fra 2018 blir det.
 4. Statens satser utenlands. Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 30. jun 2020. Denne siden oppdatet med nye satser fra 1. juni 2020. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Kilometergodtgjørelse 2017 - diettsatser

Nå blir det skatt på diettgodtgjørelse

Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017. I 2016 var skattefri andel av denne 3,80 kroner per kilometer, som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din 2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 53 og 33,0 prosent i 2016 til 54 og 34,3 prosent i 2017. Skatten på alminnelig inntekt for finansforetakene videreføres på 2016-nivå. 3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 prosent i trinn 3 i 2016 og økes til 9,52 prosent i 2017 Frem til og med 2017 har statens sats og Skattedirektoratets forskuddssats ved overnatting på hotell vært lik, og både arbeidsgivere og arbeidstakere er vant til å legge statens sats til grunn. Fra 2018 er det imidlertid en ny, egen skattefri sats ved overnatting på hotell, som ikke nødvendigvis er lik statens sats

22. juni 2018 ble Statens særavtaler for reise fastsatt etter behandling i særskilt tvistenemnd. Satsene gjengitt her skiller derfor mellom reiser som foretas før 22. juni 2018, og reiser foretatt 22. juni 2018 og senere. For reiser foretatt før 22. juni 2018 gjelder satsene fra 2017 I statens personalhåndbok finner du: reiseavtale innenlands (særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands) reiseavtale utenlands (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge) På arbeidsgiverportalen finner du: informasjon om reiser innenlands. statens satser for reiser innenlands; informasjon om reiser. Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres

Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt Statens sats for bilgodtgjørelse fra i 2020. Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso

Statens satser utenlands Arbeidsgiverportale

Det blir store endringer i regelverket for utbetaling av skattefri diett i 2018. Satsene for skattefri diett for reiser med overnatting i Norge blir redusert og hybel/brakke-satsen vil bli borte. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntekt.. Statens innkrevingssentral er en særnamsmann. Andre særnamsmyndigheter er skatteoppkreverne, skattekontorene og Nav innkrevingssentral. Namsmann. Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang. o. Oppreisning. Erstatning for skade, hvor skaden ikke er av økonomisk art Nytt om diettsatser fra 1. januar 2019. Posted 21. januar 2019 by Knut Høsfloth «Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ. I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. tidligere nyhetsartikkel.Fra og med 2019 er det skjedd flere

Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort For inntektsåret 2019 er statens satser for diett endret mens særavtalens regler fortsatt er de samme som før nyttår. Få en oversikt over de ulike satsene og reglene for utbetaling av diett i dib. Prøv også våre praktiske reiseregningsmaler som finnes både for trekkfri diett og diett etter statens satser i inn- og utland. Prøv dib i dag Diettgodtgjørelse - Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020Det er ikke enkelt å ha kontroll på diettreglene. Det siste årene har vært preget av mange endringer både i skattereglene og særavtalene. Regnskapsoptimistens erfaring er at mange mindre bedriftseiere blander sammen ulike skatteregler og selskapsformer. Om du er usikker kan du se her :Hvem kan få diettgodtgjørelse. Utskrift fra Lovdata - desember 2017 Statens personalhåndbok 2017 Side 7 1 Staten som arbeidsgiver - personalpolitiske føringer og satsingsområder 1.1 Innledning Statens arbeidsgiverfunksjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripend diettsatser.no. alt om diettsatser både for privat og offentlig. Diettsatser 2019; Kilometergodtgjørelse 2019. se satser for 2018; se satser for 2017

* Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies Statens stipend- og garantiinntektsordning blir styrt av Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnare som blei fastsett av Kulturdepartementet i 1998 etter eit stortingsvedtak i 1997 Nye diettsatser i 2018, trekkplikt ‎28-12-2017 14:26 (updated by Gunnar Glendrange ‎28-02-2018 15:07) Gunnar Glendrange. Det innføres nye satser og regler for diettgodtgjørelse i 2018. Du som benytter Visma.net Expense trenger ikke å foreta deg noe, løsningen vil gjøre det automatisk 14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse. Statens satser for bilgodtgjørelse, som ble endret 22 juni i år, økes med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikern

Visma Kompetanse > Diett utland > Statens satse

Statens pris for byggkvalitet; DiBK. Privat. Bygge eller endre. Finn ut hvordan du søker eller om du slipper å søke. Send nabovarsel. Du må sende nabovarsel for de alle fleste byggeprosjekter. Her ser du hvordan du går fram. Søknadsskjemaer for byggesak Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån Kontohjelp gjør regnskapet enkelt. Raske svar og veiledninger på 2500+ emner innen bokføring, mva, lønn, satser og frister Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet. Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder Fra 1. august 2017 er oversikt over statens eiendommer tilgjengelig i en søkbar database gjennom innlogging via ID-porten. I tillegg er oversikten tilgjengelig i pdf-format, tilsvarende det trykte vedlegget til statsbudsjettet. Innen utgangen av 2018 vil løsningen også inneholde oversikt over lokaler staten leier

Altinn - Reise og diet

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes. Statens skatteutgifter. Kostnaden av ikke nøytral skattlegging er omtalt i statsbudsjettet som «skatteutgifter». Det er gjort forsøk på å få tak i tall tidligere enn 2013, men etter samtale med Finansdepartementet 26.6.2017 kom det frem at anslag for skatteutgifter ifm. petroleumsvirksomheten ikke er beregnet før for skatteåret 2013

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

Statens Vegvesen. Ønsker du kontakt med Statens vegvesen? Her finner du kontaktinformasjon til en trafikkstasjon i tilknytning til Statens vegvesen der du bor. Statens vegvesen kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til EU-kontroll, førerkort og øvelseskjøring, samt årsavgift og omregistrering Reisetid uten overnatting. Statens sats 2018. Forslag skattefri sats 2019. 6 - 12 timer. 297. 200. Over 12 timer. 552. 40 Statens kunstnerlønn var en årlig pengesum som den norske staten ytte til utvalgte norske kunstnere for fremragende arbeid. Kunstnerlønnen ble også kalt diktergasje og komponistgasje, og ordningen varte fra 1863 til 1962.Den ble av statsråd Lars Moen i 1951 beskrevet som «ein honnør og ein takk frå samfunnet til kunstnarane for tilskotet deira til kulturlivet og kulturgrunnlaget» Statens naturoppsyn (SNO) er en avdeling i Miljødirektoratet. Ledelsen er lokalisert i Trondheim, mens det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde, med totalt ca. 55 lokale kontorer Årsrapport 2016 fra Statens helsetilsyn Utarbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2017. Årsrapporten finnes tilgjengelig elektronisk på Helsetilsynets nettsted www.helsetilsynet.no. ISBN 978-82-90919-99-8 Statens helsetilsyn - Årsrapport 2016, nett 2017 Design: Gazette Elektronisk versjon: 07 Media Statens helsetilsy

Statens håndverks- og kunstindustriskole (forkortet SHKS) var en kunstfaglig høyskole i Oslo.Den ble i 1996 innlemmet i Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).. Den tidligere skolebygningen har blitt rehabilitert, og har fra høsten 2015 vært lokaler for Edvard Munch videregående skole.. Historie. SHKS ble opprettet i 1818 og spilte en stor rolle for kunstmiljøet i Norge på 1800-tallet, ikke bare. 1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør 2017, og viser utviklingstrekk i perioden 2008-2017

Statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2017

SMK er Danmarks nationalmuseum for kunst og landets største kunstmuseum. 700 års kunst i hjertet af København Korleis vert gebyr bestemt. Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift. Plikta til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b og burettslagsloven § 6-16.Storleiken på gebyret er fastsett i ei felles forskrift med heimel i de same avgjerslene Min side - Statens pensjonskasse. På Min side kan du søke om boliglån, beregne og søke om alderspensjon og få oversikt over saker og henvendelser som er til behandling hos Statens pensjonskasse. Du finner også en lånekalkulator hvor du kan beregne terminbeløp med mer for ulike lånebeløp og nedbetalingstid Statens vegvesen sitt handlingsprogram 2014-2017 (2023) Innledning. Vi viser til e-post datert 18. desember 2013, med referat fra møte i brukemedvirkningsforum for vegsektoren 16. desember. Forslag til handlingsprogram for vegsektoren 2014-2017 var vedlagt

Årsrapport 2010 for Statens Barnehus Oslo (PDF) NYTTIG INFORMASJON Her finner du oss Bilder Aktuelt. TIL DEG SOM SKAL TIL OSS Hvordan foregår et avhør Til deg som skal til avhør Til deg som skal til medisinske undersøkelser Vanlige reaksjoner Til foresatte. EKSTERNE LENKER Politiet Dinutvei Statens lærerkurs ble opprettet i 1962 som et serviceorgan for undervisningsdepartementet. Oppgaven skulle være å sørge for at lærere på alle nivåer ble sikret anledning til å gjennomføre videreutdanning. Etter å ha bestått i flere tiår ble Statens lærerkurs stadig mindre selvstendige, og ble til slutt lagt ned i 2003 Kommentarer til lov om statens ansatte - Prop. 94 L (2016-2017) INNLEDNING. Proposisjonen er ikke i samsvar med tjenestemannslovutvalgets forslag på flere vesentlige punkter. Tjenestemannslovutvalget (heretter kalt utvalget) ble nedsatt 9. februar 2015 og fremla et enstemmig forslag til ny lov den 18. desember 2015

Investeringene i Statens pensjonsfond utland hadde en avkastning på 13,7 prosent i 2017. Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2017 og over tid har vært god, og høyere enn avkastningen på referanseindeksen som forvaltningen måles mot. Ved utgangen av 2017 var markedsverdien til Statens pensjonsfond utland 8 488 milliarder kroner Statens direkte eierskap Statens direkte eierskap omfatter selska-per hvor statens eierinteresser forvaltes direkte av departementene. Tabellen ned-enfor gir en oversikt over selskapene, to-talt 74, fordelt etter departement. Samtlige selskaper er omtalt i Statens eierberetning 2016, og det rapporteres på 68 selskaper Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie jordbruksforhandlingene 2017. Statens forhandlingsleder sier dette tilbudet vil være et godt grunnlag for små og store bruk i hele landet og at det er en oppfølging av Stortingets behandling av den nylig vedtatte stortingsmeldingen. Mens jordbrukets samlede krav i år er på kr 1.450 millioner, er statens tilbud på beskjedne 410 millioner

følge statens satser er kr 4,10 pr kilometer, til kr 3,80. Konsekvensen er at alle arbeidsgivere som følger statens regulativ må splitte utbetalingene i en skatte-fri del (kr 3,80) og en skattepliktig del (30 øre). Statens særavtale Fra 2017 gjelder felles parkeringsregler Bryter du parkeringsreglene etter nyttår, blir straffen den samme om du har parkert på en offentlig eller en privat parkeringsplass. NYE PARKERINGSREGLER: Fra 1. januar kommer det nye, felles regler som skal gjøre det enklere og bedre for forbrukerne Statens naturoppsyn (SNO) har tilsyn med verneområder, kulturminner, jakt, fiske og motorferdsel i utmark. Naturoppsynet har også ansvar for å kartlegge og bestandsovervåke rovvilt og andre utvalgte arter, og dokumentere rovviltskade på husdyr og tamrein

Et utvalg av statens kulturhistoriske bygninger ble administrativt fredet, og disse ble presentert i Fortidsminneforeningens årbøker i 1933 og 1934. Intensjonen om at Riksantikvaren skal inn som rådgiver i forbindelse med endringer i bevaringsverdige statlige bygninger, har ikke alltid vært fulgt i praksis Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com) Fastrentene i Lånekassen med virkning fra 1. november er 1,519 prosent for tre års bindingstid, 1,657 prosent for fem år og 1,952 prosent for ti år

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten Vi undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Dette er Ukom Våre rapporter Varsle Ukom. Aktuelt. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Prop. 94 L (2016-2017), Innst. 424 L (2016-2017), Lovvedtak 115 (2016-2017

Skattesatser 2017 - regjeringen

Se eiendo Statens Kartverk (Kartverket) er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartverket forvalter nasjonale felleskomponenter1 og samler inn, o oversikt over interne og eksterne sikkerhetshendelser 2017 o beredskapsplan - IT-avdelingen interne rutinebeskrivelser o ledelsens gjennomgåelse o revisjoner i Kartverket Data fra Statens vegvesen. Velkommen til Statens vegvesens dataportal! Her vil du finne informasjon om hvilke datasett vi deler, og hvordan du kan få tilgang til dem Det kommunale reiseregulativet SGS 1001 § 3 viser til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» og «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge», med hensyn til skyssutlegg, utgifter til overnatting og utgifter til kost Vi er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker seg fra jord og fjord til bord

Slutt på skattefri diett ved overnatting priva

Diettsatser 2019; Kilometergodtgjørelse 2019. se satser for 2018; se satser for 2017 DA: 99 PA: 66 MOZ Rank: 41 Statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2017 Statens selskaber 2017. Finansministeriet . Download pdf (1,74 Mb) Hovedformålet med Statens Selskaber 2017 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2016 ejede staten aktier i 17. Statens vegvesens kontroller i 2017 13 bilder. I mars 2017 ble et vogntog stoppet av Statens vegvesens kontrolløler med glovarme bremseskriver. Foto: STATENS VEGVESEN. Del. Del på Faceboo Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet. En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30. Publicerad 31 mars 2017. Ladda ner: En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30 (pdf 5 MB) En.

Diett og nattillegg innland statens satse

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli 2017. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene. Her kan du også se vår anbefalinger som vil være nyttige ved reforhandling om personalreglement og en mer generell veiledning om personalreglement ans key kvs prt 2017 lese hestens kroppsspråk . paralympics 2018 norges tropp Epson 29XL C13T29864010 passer til: Multipack Epson Expression Home XP-235 240 Series 245 247 330 332 335 340 Series 342 345 430 432 435 440 Series 442 445 Kapitalregnskapet er en oppstilling av statens balanse med hovedvekt på finansielle eiendeler, gjeld og egenkapitalen i staten. Skrevet av Direktoratet for økonomistyring 24. April 2020. Kapitalregnskapet skal gi en oversikt over statens og trygdenes eiendeler og gjeld, og vise sammenhengen med bevilgningsregnskapet

Reiseavtaler i og utenfor Norge - regjeringen

STATENS ÅRSRAPPORT 2017 PENSJONSFOND UTLAND. 8 488 milliarder kroner i fondet Markedsverdi per 31.12.2017. Milliarder kroner 2 0 1€000 2€000 3€000 4€000 5€000 6€000 Ulike aksjesektorer 2013 til 2017 Målt i USD. Indeksert totalavkastning (31.12.2012 = 100) 23 Kilde: FTSE Teknologi Materialer Industri Helse Olje og gas I 2017 blir Statens pensjonskasse (SPK) 100 år. Målet med prosjektet er å bidra til å dokumentere, belyse og skape forståelse for viktige byggesteiner i det norske velferdssamfunnet - og dagens fremtidens pensjonspolitiske utfordringer og veivalg - Tønsbergprosjektet har vunnet både for beste design i 2017, og nå igjen for neste fase, overleveringen. Det er veldig imponerende å vise så konsistent høy kvalitet, og demonstrert at de har bygget et sterkt digitaliseringsmiljø. Utrolig morsomt er det også at Statens vegvesen vant prisen for beste oppdragsledelse Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2018 - 2019. Drømmer du om lønnsøkning, og lurer på hva du får om du går opp noen lønnstrinn? Payr har svaret Akademikerne vil ut over det, komme med noen ytterligere krav samt tilsvar til statens krav/tilbud nr 2: 1. Akademikerne aksepterer statens punkt 1 hvor tarifftillegget avsettes i sin helhet til lokale forhandlinger, og med virkningstidspunkt 1. mai 2017. 2. Akademikerne aksepterer statens punkt 2, hvor A-tabellen utgår. De nødvendig

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 201

Statens tjenester. GRAFKOMPONENT. Publisert: 09. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017. Deldette. Del med andre: Send med epost Del på Linkedin Del på Twitter Del på Facebook. Hjelp oss å bli bedre. Fant du det du lette etter? Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp Statens historiska museer Årsredovisning 2017 3 Maria Jansén Överintendent Under 2016, det första året med fri entré, hade Statens historiska museer det största antalet besökare som uppmätts sedan publikräknandet startade. 2017 åter-gick besökarantalet till mer normala siffror. Gläd

Statens personalhåndbok 2020 - Lovdat

Kulturrådet epost: post@kulturradet.no, telefon: [+47] 21 04 58 00, postadresse: Postboks 4808 Nydalen, 0422 Oslo. org.nr. 97152741 Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet

Plakater for Høstutstillingen 2017, Statens 130. kunstutstilling. Klikk for å se bildet 1 4 6909 Main Hostutstillingen 2017 Poster i full størrelse. Spill video. Juryens kommentar på video. Design Aslak Gurholt, Martin Asbjørnsen og Alejandro V. Rojas. Firma Yokoland. Utstillingslede Rettigheter i Statens pensjonskasse. Har vært sammen i 21 år registrert samboer i ca 8 år, gift siden 6/12 2008 og offisielt separert siden Mai. 2017. Har jeg rett til etterlatte pensjon i tilfelle min separerte mann dør før meg. Jeg er 71 ,han er 80. Tusen takk for hurtig svar.. Astrid. Svar Statens kapitalinnskudd per 30.09.2017 233 678. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Sammendratt delårsregnskap Statens pensjonsfond Norge 9 Tredje kvartal 2017 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i millioner kroner 01.01.-30.09.2017 01.01.-30.09.2016 01.01.-31.12.201

 • معلومات عن ولاية مينيسوتا.
 • Dji model w323.
 • Blått hvitt og rødt flagg med stjerne.
 • Six flags mexico promociones.
 • El pasito spanisch.
 • Mystic messenger yoosung.
 • Proporsjoner.
 • Eidsberg fengsel butikk.
 • Norsk funksjonsskjema.
 • Hvilken farge er kobolt.
 • Mountainbike cup.
 • Way down south anmeldelse.
 • Fiske blåstål.
 • Engasjert kryssord.
 • Øverste leder politiet.
 • Ecco vintersko barn.
 • Porsgrund porselen museum.
 • Viktor poroshenko.
 • Vaksine 3 mnd.
 • Vitryssland president.
 • Reptil sverige.
 • Alle elsker raymond dvd.
 • Btc.
 • Rått egg til hund.
 • Valgus feilstilling.
 • Henrik den 3.
 • Fut squad simulator.
 • Frag einen anwalt.
 • Escape room hamburg cap san diego.
 • Rosa undertoner i huden.
 • Wohnprojekt in wangen.
 • Schmerzen schambereich rechts.
 • Stille reflux 1 år.
 • Selge bil kontrakt.
 • Victoria nrk sesong 3.
 • Tödliche reinigungsmittel.
 • Café ada wuppertal.
 • Teleskop mit kamera.
 • Pärchen wellness wochenende.
 • Almost christmas imdb.
 • Flux sugetabletter.