Home

Navneloven fornavn

- Ifølge navneloven skal navnet ikke være til vesentlig ulempe for personen, fornavnet må ikke være i bruk som etternavn og det må ikke være likt et navn som brukes av det motsatte kjønn, sier han. LES OGSÅ: Sjeldne navn kan være en belastning. Råder foreldre til å velge et annet nav Lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn, navneloven, fastsetter regler for bruken av personnavn, slik at risikoen for forveksling blir så liten som mulig, og slik at navn ikke kan endres uten betryggende garantier. Navneloven har regler om etternavn, fornavn og mellomnavn.Den eller de som har foreldreansvaret, må sende melding til folkeregisteret om hvilket navn barnet skal ha innen det. Den norske navneloven ble endret i 2003, og det ble da friere i forhold til valg av spesielle og uvanlig fornavn enn det var tidligere. Navnet skal være til vesentlig ulempe for den som bærer det, hvis det ikke skal bli godkjent. - Kan man da kalle barnet hva man vil,.

Navneloven i Norge fra 1923. 20. februar 2017 . I 1923 fikk vi lov om personnavn i Norge. Nå skulle alle ha et fast etternavn og det var ikke lov å endre etternavnet uten tillatelse fra myndighetene. De som ble født etter 1. juli 1923 ble tildelt et slektsnavn fra far hvis foreldre var gift, fra far eller mor hvis ugifte foreldre Navneloven (Skrevet 28.01.2003 ) Ønsker du deg nytt navn? Da kan du Man kan ikke ta som fornavn et etternavn eller mellomnavn som er registrert i folkeregisteret. Man kan likevel gjøre dette dersom navnet har opphav eller tradisjon som fornavn i Norge eller i utlandet Ifølge lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) skal alle personer ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan man ha mellomnavn. Alle navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn. Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år. Endre navn elektronisk. Navneendringer kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten

Opphavet til mellomnavn finner vi i ønsket om å gi ekstra navn i tillegg til vanlige fornavn og slektsnavn. De hadde status som en egen type fornavn fram til navneloven 1964, se nedenfor pkt. 4.1.2.3. Skikken kan se ut til å ha kommet parallelt med bruken av ekstra fornavn i høyere sosiale lag på 16-1700-tallet Efter navneloven er der adgang til at ændre et efternavns kønsbestemte endelse. Det kræver, at navnet har tradition i en kultur, der tillader dette. Listen anvendes ved behandling af sager efter navnelovens § 4, stk. 1, nr. 6 Dette sier navneloven Lovteksten kan oppsummeres slik: • Fornavn; Kan ikke velge guttenavn for jente eller omvendt, men en god del fornavn er i bruk både for gutter og jenter Hva den norske navneloven sier om valg av navn (fornavn

Lite kunnskap om navnelov førte til mer likestilling

Familieretshuset om regler for fornavn, mellemnavn og efternavn (nyt vindue) Efternavne, der bliver brugt af mere end 2.000 danskere, kaldes for frie efternavne og kan frit benyttes af alle, der ønsker det. Du kan finde en oversigt over frie efternavne på Familieretshusets hjemmeside Etternavn er i mange navnetradisjoner siste ledd i et personnavn.Det kan ofte kalles slektsnavn eller familienavn, ettersom det går i arv fra generasjon til generasjon, men i noen tradisjoner blir det gjort forandringer fra en generasjon til den neste.. Det finnes også andre former for navnesammensetning, der man ikke har etternavn. Man kan i stedet bruke patronym, det vil si fars fornavn og. Navneloven Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen § 1 De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et efternavn, som barnet er berettiget til efter §§ 2-4 eller 6-8.; Stk. 2

Både fornavn, mellomnavn og etternavn kan forandres. - Er man under 18 år må imidlertid den eller de som har foreldreansvaret samtykke i navneendringen. Det er også slik at barnet selv må samtykke hvis han eller hun er over 12 år, så da kan ikke foreldrene lenger ta avgjørelsen alene, sier kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Anette Bjerke Etternavn som fornavn. I Norge er det ikke lov til å bruke etternavn som fornavn dersom navnet ikke har tradisjon som fornavn. - Barn kan for eksempel ikke hete Haugen eller Tveit. Men navn som Helle, Mandela, Dale og Aune kan brukes som fornavn. Mandala er fornavn for begge kjønn i Sverige, og de andre i Norge I motsetning til fornavn og slektsnavn er det et «unødvendig» navn sett fra det offentliges synspunkt. Ingen må ha mellomnavn, og ingen plikter å bruke mellomnavnet. Som følge av innføringen av den nye liberale navneloven fra 2003, har man i dag samme rettigheter til etternavn og mellomnavn. Referanser. Noen fornavn er vanligere enn andre. I Japan har enkelte gått ekstra langt i å finne unike navn til sine barn. Siden skriftsystemet er ulikt vårt, har navngiving en ekstra dimensjon i japansk, og navneloven er også nødvendigvis annerledes enn hos oss. Her kan du lese mer om den spesielle japanske navnetrenden med såkalte kirakira-nav

Navn: - Navnene som er forbudte i Norge - K

Bestemmelsen i navneloven 1964 § 6 nr. 1 om at det ikke bør gis bevilling til navn med utenlandsk klang eller skrivemåte, er ikke videreført i navneloven 2002. 5.2 Etternavn. 5.2.1 Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternav Restriksjoner Mulighetene er mange, men det er noen restriksjoner knyttet til valg av fornavn i navneloven. - Det er forbud mot å bruke navn som er, eller har vært, i bruk som etternavn eller. Navneloven sier også noe om hva som er beskyttede etternavn, Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn og kan i tillegg ha mellomnavn. Enhver har plikt til å bruke sitt fornavn og etternavn som personnavn. Ingen kan ta, endre eller sløyfe navn på annen måte enn etter loven her Kommentarer. Lov av 9. februar 1923 nr. 2 om personnavn ble bekjentgjort 12. februar 1923 i Norsk Lovtidende, 1ste avdeling nr.6. Lov av 9. februar 1923 nr. 2 om personnavn ble opphevet ved lov av 29. mai 1964 nr. 1 om personnamn, som ble ikraftsatt 1. januar 1965, jf. kgl.res. av 13. november 1964 (denne ble opphevet ved lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven), ikraftsatt 1. Er du over 16 år, kan du i utgangspunket ikke ta, endre eller fjerne fornavn eller etternavn mer en én gang hvert tiende år. Likevel finnes det unntak. Om du har tatt, endret eller fjernet et navn, kan du likevel innen 10 å

Video: navneloven - Store norske leksiko

Andelen barn med flere fornavn synker derimot Artikkel; Dette var de mest populære navnene i 2018. Publisert: 23. januar 2019 53,3 prosent mellomnavn. I tillegg får 8,4 prosent bindestrek i etternavnet - for første gang siden navneloven en liten nedgang Juridisk er etternavn et videre begrep enn slektsnavn. Eksempelvis opererte navneloven 9. februar 1923 med tre grupper av etternavn: Slektsnavn, farsnavn (fars fornavn med tilføyelse av en ending som viser slektskapet, -søn, -son, -sen, -datter eller -dotter) og gårdsnavn. Slektsnavn ble overført til barna

Tvekjønnede fornavn - Nav

 1. Navneloven står fast at senest når barnet fyller seks måneder, skal den eller de som har foreldreansvaret for barnet, sende melding om hvilket navn barnet skal ha. Har derimot barnet fylt seks måneder uten at melding er sendt eller uten at meldingen kan godtas, får barnet morens etternavn. Når det gjelder fornavnet,.
 2. Navnelisterne er udarbejdet og offentliggjort efter navneloven. Familieretshuset skal sørge for, at navnelisterne er udtømmende, opdaterede og korrekte. Du må gerne gøre brug af (dele af) navnelisterne og præsentere dem i en anden end den komplette form - det kræver dog to ting: 1
 3. Navn deles inn i fornavn, mellomnavn og etternavn. I følge loven skal alle ha fornavn og etternavn. I tillegg kan man ha mellomnavn. Navneskikkene varierer i ulike kulturer, men i Norge må vi forholde oss til lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven)

En av de viktigste forskjellene fra den gamle navneloven, er at et fornavn nå kan benyttes hvis det ikke vil «bli til vesentlig ulempe for vedkommende eller andre sterke grunner tilsier det» -Vi følger navneloven som sier at det ikke er lov å bruke fornavn som etternavn og omvendt. Det er heller ikke lov til å bruke guttenavn på jenter, eller jentenavn på gutter. Vi stopper også noen navn som er velkjente firma— eller logonavn Bruken av mellomnavn øker. Nå 53,3 prosent mellomnavn. I tillegg får 8,4 prosent bindestrek i etternavnet - for første gang siden navneloven en liten nedgang. Siden det er så mange «etternavn», synker andelen med flere fornavn. 22,8 prosent av jentene og 19 prosent av guttene får flere fornavn Her fins navnelister fra mange land og kulturer. Navna i listene er henta fra mange forskjellige kilder. Navneskikker og behandling av navna etter den norske navneloven er omtalt. Navna oppfyller krava til godkjenning som fornavn etter den norske navneloven (lov om personnavn) 3. Et fornavn kan ikke ha vært i bruk som etternavn Som fornavn kan det ikke velges et navn som er registrert i Det sentrale folkeregister som et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn, står det skrevet i navneloven. Så ønsker du å hete Fjell, Johansen, Olsen eller Hansen til fornavn vil du trolig få avslag. Men det finnes noen unntak

Frem til navneloven likestilte kvinner og menn i 1979, fikk nyfødte barn automatisk farens etternavn. Nå kan foreldrene selv velge hvilket etternavn barnet skal få. Hvis de ikke sender Folkeregisteret melding om valget før det fyller seks måneder, får barnet automatisk morens etternavn Navneloven er endret. Fredrikstad-folk og nordmenn bytter navn som aldri før. - De aller fleste ønsker å føye til et gammelt slektsnavn i etternavnet, sier Eva Leander i Folkeregisteret Slektsnavn er et navn på en slekt og brukes i de fleste land i verden.. I Norge kommer slektsnavnet i slutten av personnavnet, og omtales da som etternavn.Dersom en person bruker to slektsnavn, er det siste navn som er etternavn. Det motsatte er tilfellet i Spania.. Navnet kan komme fra forfedre i mannslinjen () og/eller gjennom kvinneledd ().Flere norske slektsnavn er kommet gjennom. Etter at navneloven ble liberalisert i 1999 er det ytterst sjelden myndighetene nekter å etterkomme foreldrenes ønske om å gi sitt barn et uvanlig navn. Anstøtelige fornavn Hansen, Johansen og Olsen er fortsatt de tre vanligste etternavnene i Norge. Om lag 150 000 personer har de tre navnene som etternavn. Men i takt med at flere vil ha sitt eget spesielle etternavn, krymper antallet som går rundt med et farsfornavn som etternavn - et patronym (fra gresk: pater betyr far).. Olav Veka er en av Norges fremste eksperter på fornavn og etternavn

Navneloven i Norge fra 1923 Slekt i Norg

 1. I motsetning til fornavn og slektsnavn er det et unødvendig navn sett fra det offentliges synspunkt. 1 Ingen må ha mellomnavn, og ingen plikter å bruke mellomnavnet. 2 Mellomnavn blir ofte oppfattet og brukt som en del av slektsnavnet, dvs. som dobbelt slektsnavn
 2. Ettersom mannen vanligvis var forsørger, var det naturlig å velge sen-navn med hans fornavn. På slutten av 1800-tallet hadde halvparten av innbyggerne i byene sen-navn. I 2012 var andelen sunket til 22 prosent, ifølge forskning.no. Fakta Navneloven
 3. Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold.Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen. En navnelov fastlægger reglerne for brugen af personnavne.Hertil hører brugen af fornavne, mellemnavne og efternavne.Loven bestemmer, hvem der kan få hvilke navne og den fastlægger reglerne for, hvordan efternavne kan videregives i familien
 4. Bekendtgørelse af navneloven Herved bekendtgøres navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 7. oktober 2014, med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 1741 af 22. december 2015. Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen § 1
 5. Lovgiverne bag navneloven ønskede til gengæld ikke at egentlige fornavne skal bruges som efternavne. Løsningen blev derfor at introducere denne særlige mellemnavnekategori, hvorefter man altså som mellemnavn kan tage et fornavn, uanset hvilket køn det betegner

Navneloven Paragrafen

 1. Navneloven § 1 slår fast det selvsagte; nemlig at alle har plikt til å ha navn. Alle skal ha et fornavn. Det er adgang til å ha flere. Alle skal ha ett etternavn
 2. overraskelse at i kirkebøkene fra far si..
 3. En oversikt over 3000 norske fornavn, med opprinnelse, betydning og navnedager. Inneholder også forord, kort om navnetradisjoner og dåp i Norge, utdr

Navneloven. Lovteksten kan oppsummeres slik: Fornavn: Kan ikke velge guttenavn for jente eller omvendt, men en god del fornavn er i bruk både for gutter og jenter. Etternavn: Frie etternavn: Etternavn som er i bruk av over 200 personer i riket, er frie etternavn. Det vil si at hvem som helst kan velge dette som etternavn Fra navneloven: Som fornavn kan det ikke velges et navn som er registrert i Det sentrale folkeregister som et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn. Navnet kan likevel tas som fornavn dersom det har opphav eller tradisjon som fornavn i Norge eller i utlandet eller har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn Med den nye navneloven som kom i 2003, var det lov til å kombinere slektsnavnene med bindestrek. Den varianten brukes nå av 5,7 prosent. Med så mye slektsnavn er det kanskje ikke så rart at bare 21 prosent av guttene får flere fornavn. Mest brukte andrenavn er Alexander/Aleksander med til sammen 444 tilfeller. André følger dernest med 397

I telefonkatalogen står man oppført etter fornavn. Det eneste unntaket er noen få gamle slektsnavn som har fått lov å gå i arv. I de siste årene er den islandske navneloven blitt utsatt for stadig sterkere kritikk. Kritikken er særlig rettet mot Mannanafnanefnd, nemnda som avgjør hvilke for- og mellomnavn som skal tillates. Gammelt forbu Magne, Olav og Kåre er her ikke mellomnavn, men en del av et fornavn. Etternavn er kun det SISTE navnet i navnet ditt, for eksempel er Valgerd Svarstad Hauglands etternavn Haugland - mens Svarstad er mellomnavnet. Det som er i mellom fornavnet/fornavnene og etternavnet (det siste navnet) er altså mellomnavn Navneloven har regler om hvordan du kan skifte fornavn eller etternavn. Har du fylt 16 år kan du endre dette uten at foreldrene dine må godkjenne det. Er du under 16 år, må den eller de som har foreldreansvaret for deg samtykke i navneendringen. Dersom navneendringen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv samtykke Gro Harlem Brundtland har Harlem som mellomnavn og Brundtland som etternavn. Ingrid Alexandre har Alexandra som andre fornavn. Med den gamle navneloven gikk mellomnavn ikke i arv, og Gros barn har Brundtland som etternavn.Nå kan man velge nærmest fritt.Du kan også sette bindestrek mellom mellom- og etternavn og lage et nytt etternavn av det

Navn på persone

Forældres bøvl med NemID førte til sen navngivning af søn

Fornavn og mellomnavn: Adoptivforeldrene kan også søke om nytt fornavn og mellomnavn til barnet. Barnet kan ha flere fornavn. Bare navn som kan tas som etternavn, kan tas som mellomnavn, jf. navneloven § 9. Navneloven gir også ellers noen generelle begrensninger når det gjelder hvilke navn som kan velges til barnet Hværsaagod Takkskalduha Navneloven i Norge åpner dog for at voksne kan søke om mange flere spesielle navn enn det foreldre får lov til for barna sine. Det fins også som fornavn i USA,. Anonymkode: a2a97...a3e. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Navneloven har regler om etternavn, fornavn og mellomnavn. Ny navneskikk for par? Stipendiat Line Førre Grønstad ved Universitetet i Bergen skulle gjerne hatt mer tall på hvordan par har tatt i bruk navneloven Navneloven § 6 har regler om at bevilling «vanligvis» ikke skal gis for navn med utenlandsk klang eller skrivemåte, navn som er i bruk som fornavn og som ikke opprinnelig er slektsnavn, og historiske, utdødde eller utenlandske navn som er vanlig kjent i landet

Fornavn, uavhengig av hvor mange man har, kalles fornavn. Mellomnavn i Skandinavia er ikke en del av slektsnavnet, og regnes som et «personlig» navn. Normalt bruker man ikke mellomnavnet. Mellomnavn slik de brukes i Skandinavia er ukjente i mange land, der navn normalt bare består av fornavn og slektsnavn I den nye navneloven ble det friere å velge mer spesielle og uvanlige navn enn det var tidligere. Du kan ikke endre fornavnet ditt mer enn en gang hvert tiende år, i følge Navneloven. Ulike kombinasjoner eller stavelser, eller ved å sette sammen to ledd fra allerede eksisterende navn, blir det til noe nytt

Meldingsskjema for navneendring - regjeringen

Island vurderer å endre navneloven slik at det ikke lenger skal være forbudt å ta slektsnavn. Justisministeren foreslår å skrote skrote kravet om at fornavn må bøyes i kasus, og at navn må. Hei. Var ikke helt sikker på hvor jeg skulle poste dette, but here goes; Jeg har i flere år hatt lyst til å legge til et mellomnavn, altså navnet til mormoren min. Jeg skal beholde mitt egentlige navn, men putte dette andre navnet bak. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre dette på en offisiell.

Historisk utvikling av etternavn og stedsnavn Slekt og Dat

Navneloven sier; § 8. Fornavn . Som fornavn kan det ikke velges et navn som er registrert i Det sentrale folkeregister som et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn Fakta navneloven Den eller de som har foreldreansvaret, må sende melding til folkeregisteret om hvilket navn barnet skal ha innen det fyller seks måneder, ellers får barnet morens etternavn. Foreldre kan velge mellom morens og farens etternavn, eller gi det både morens og farens etternavn som dobbelt etternavn med bindestrek Som fornavn må ikke vælges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet. Stk. 2. Fornavn skal senest 6 måneder efter barnets fødsel anmeldes til ministerialbogen (personregisteret) af barnets forældre eller den, der har forældremyndigheden, eller tillægges barnet ved dåb Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn. Læs mere om navne i Navneloven og Vejledning om navne. Navneloven (nyt vindue) Vejledning om navne (nyt vindue) Godkendte fornavne . Du må have ét eller flere fornavne. Der er i.

Navnelister - Familieretshuse

I 1920-åra kom et enda tydeligere skifte med navneloven som førte til at skrivemåten ble fast for hver enkelt persons navn. Det er i eldre navn normalt tre ledd: Fornavn, patronym (farsnavnet) og enten gårds- eller slektsnavn. Patronym og gårdsnavn ble ofte brukt til å danne slektsnavn på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet Navneloven stemmer selvfølgelig, men sedvane er annerledes. Jeg kjenner mange som konsekvent signerer med Frikk selv om de heter Fredrik osv. Hvis du vil være på den sikre siden, endrer du dette slik at bindestreken sløyfes. Men merk at Johanne IKKE blir mellomnavn, det blir da fornavn nummer to Fornavn er det navn, man bruger til at skelne den enkelte person fra andre medlemmer af en gruppe personer, typisk fordi medlemmer af en familie har det samme efternavn.. Efter navneloven gælder følgende: . Enhver skal have mindst et fornavn (men der er i øvrigt i loven ingen begrænsning for, hvor mange fornavne, man må have). De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal. Den nåværende navneloven trådte i kraft i 2003 og erstattet navneloven av 1964. I den nye navneloven ble det friere å velge mer spesielle og uvanlige navn enn det var tidligere. En av de viktigste forskjellene fra den gamle navneloven, er at et fornavn nå kan benyttes hvis det ikke vil «bli til vesentlig ulempe for vedkommende eller andre sterke grunner tilsier det» Etter at navneloven ble liberalisert i 1999 er det ytterst sjelden myndighetene nekter å etterkomme foreldrenes ønske om å gi sitt barn et uvanlig navn.Både når det gjelder navn som tidligere ble vurdert som en mulig belastning for barnet, kjælenavn og navn med snodige stavemåter har fylkesmennene og Justisdepartementet stadig oftere valgt å godkjenne valgene.-En utfordring når det.

Navn, Barn Disse navnene blir ikke godkjent i Norg

I Norge er mellomnavn bare ekstra familienavn man ønsker å legge til i tillegg til det egentlig etternavnet - og for folk født før navneloven i 1923 og som brukte det (i praksis alle på landet) skrives farsnavn/patronymikon i mellomnavnsfeltet. Gardsnavn som etternavn der det er aktuelt. Nicknames brukes til alternative navn, pass på at alle varianter av navnet er nevnt i Nick slik at. du kan endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før du endret det. du kan ta, endre eller sløyfe fornavn eller etternavn dersom det foreligger særlige grunner. Dersom du endrer navn må du huske på å oppdatere legitimasjonen. Særlig viktig er det å få nytt pass før du skal ut å reise, minner Skatteetaten om Navneloven har regler om etternavn, fornavn og mellomnavn.Den eller de som har foreldreansvaret, må sende melding til folkeregisteret om hvilket navn barnet skal ha innen det

Navneloven - norskenavn

I Sverige er også navneloven endret for å åpne for bruk av navn på tvers av kjønn både for barn og voksne. - Etter hvert kan nok dette også påvirke utviklingen i Norge, tror Utne. I Norge er det ikke lov til å bruke etternavn som fornavn dersom navnet ikke har tradisjon som fornavn Patronymikon (fra gresk: av pater, «far», og onyma, «navn»; flertall på -on eller -a, fra gresk πατρωνυμία eller πατρωνυμικὸν [ὄνομα]) er et avstamningsnavn basert på farsnavnet (altså farens fornavn). I norsk og skandinavisk navnetradisjon ender patronymika vanligvis på -son, -søn eller -sen med varianter for menn og -dotter eller -datter for kvinner Navneloven av 1923, som den gang stadfestet det som var blitt sedvane, gjorde det brått vanske-ligere å skifte familienavn, for eksempel fra et gårdsnavn brukt som etternavn til et -sen-navn. Og da moten begynte å gå motsatt vei i 1950- og 60-årene, gjorde den samme navneloven det vanskelig å bli kvitt -sen-navnene igjen

Dersom færre enn 200 personer har navnet til etternavn kreves tillatelse fra alle de som har navnet, jfr. navneloven pgf 3 annet ledd, alternativt må ett av vilkårene i navneloven pgf 4 være oppfylt. 3. navn som er eller har vært en av foreldrenes eller besteforeldrenes fornavn,. Og navnet er Gutt Guttormsen - Fører ikke purringen frem så varsler Skatteetaten igjen om plikten til å melde navn. Om navn ikke er meldt innen barnet er seks måneder gammelt, blir det stående med «gutt» eller «pike» som fornavn og mors etternavn. Årsaken til fristen på 6 måneder for å melde navn følger av navneloven, sier Ernst Arne Larsen «Er fornavn og eventuelt mellomnavn ikke valgt senest når barnet fyller 6 måneder, jf. navneloven § 2 første ledd, må folkeregistermyndigheten vende seg til den/de som har foreldreansvaret for å få brakt navnevalget i orden», heter det i lovverket

Navneregler - borger

Ti år med den norske navneloven 75 2. Fornavn For fornavn skal de mest aktuelle bestemmelsene hindre: -Bruk av etternavn som fornavn, § 8. -Sammenblanding av jente- og guttenavn, § 10 første ledd (vesentlig ulempe, sterke grunner). -Navn som ikke passer av hensyn til bæreren eller i samfunnet, § 10 første ledd (gjel Dette sier navneloven. Lovteksten kan oppsummeres slik: • Fornavn; Kan ikke velge guttenavn for jente eller omvendt, men en god del fornavn er i bruk både for gutter og jenter. • Etternavn: Frie etternavn: Etternavn som er i bruk av over 200 personer i riket, er frie etternavn Navneloven: Gyldenløve? (too old to reply) Bjorn Ursfjord 2003-12-17 22:10:17 UTC. Permalink. Hei, familien min er opprinnelig fra Finnmark og Troms, selv om jeg selv er født i Stavanger. Kong Christian 4. gjennomførte en ekspedisjon til disse traktene Ved utfylling av skjemaet vil du bli spurt om fornavn, mellomnavn og etternavn på barnet. Vær oppmerksom på reglene i Kap. I og §7 i Kap.II i Navneloven. I §7 står det at dobbelt etternavn må ha bindestrek. Selv om navnene har bindestrek regnes de som to etternavn. Mer informasjon. Kontakt oss på telefon 23 15 60 60 eller e-post: oslo. Har man derimot to fornavn, så vil det jo si at man har to etternavn. Iblant står det å lese på skjemaer at fornavn og mellomnavn skal fylles ut på en linje, og etternavn på en annen. Selv fylles jeg alltid ut begge etternavnene mine på linjen for etternavn

Fornavn, mellomnavn eller etternavn? - Hverdagsnett

Etternavn - Wikipedi

Norske navn iht. navneloven. Slektsnavn i PREG. forKortetNavn Nei x x x Forkortet hvis navnet er veldig langt. I DSF er dette 25 tegn, når FREG er master vil dette være navn som er lenger enn 40 tegn. originaltNavn Nei (x) x x På opprinnelig skriftspråk, originalt tegnsett. Vil kunne inneholde fornavn, mellomnavn og etternavn vedtak til lov om personnavn (navneloven) 1. I Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal § 337 nytt annet ledd lyde: § 8 Fornavn. Som fornavn kan det ikke velges et navn som er registrert i Det sentrale folkeregister som et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn Navneloven Ifølge lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) skal alle personer ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan man ha mellomnavn. Alle navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn. En person som heter Karen Elisabeth Torp har dermed to fornavn og ett etternavn Ta det etternavnet du vil ha. Kunne du tenke deg å bruke en av bergensernes helligdommer som ditt eget etternavn? Etter at den nye navneloven ble tatt i bruk 1. januar, har du i prinsippet muligheten, men da må du være snar

I 1923 ble den norske navneloven vedtatt og i henhold til den var det krav om at alle familier skulle bruke et enkelt, arvelig etternavn. I norske kirkebøker ble et barn som oftest registrert med kun fornavn, uten et eksplisitt registrert etternavn, da det ble antatt at barnet ville ta enten et patronymt etternavn fra faren, eller ta et arvelig etternavn, dvs slektsnavn Månekrater norsk navn Navn - SS . Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Navn - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Liste over norske kvinnenavn inneholdende fornavn som forekommer flere enn 200 ganger i Norge. Slike fornavn skal godtas for begge kjønn. At navnet har opphav som et gutte- eller jentenavn betyr at navnet opprinnelig er et jente- eller guttenavn. Dersom opphav ikke kan dokumenteres, vil navnet likevel kunne godtas dersom navnet har tradisjon som jente- eller guttenavn

Hverdagsliv - HverdagsnettFra patronymikon til faste slektsnavn - Slekt1Agerspris - NavnelovenBudstikka - Kjært barn, sjeldent navnSolgården - Sofus Knudsens StamtræEirin - norskenavn

Mellemnavne findes midt i vores navnerække og er omtalt i navneloven, men det kan være svært at skelne klart mellem hvornår et navn er et ekstra fornavn (som fx Marie i Katrine Marie Jensen), og hvornår det er et mellemnavn (som fx Møller i Svend Møller Hansen) Ny navnelov trådte i kraft 1. januar 2003. Folkeregisteret skal ha alle meldinger om å ta, endre eller sløyfe navn. Navneendring krever at du fyller ut meldingsskjema for navneendring. Skjemaet skal sendes til folkeregisteret (som er en del a Island vurderer å endre navneloven slik at det ikke lenger skal være forbudt å ta slektsnavn Fornavnet var det viktigste. Folk flest ble omtalt med døpenavn slik man fortsatt gjør på Island, hvor for eksempel telefonkatalogen er ført etter fornavn. Ett fornavn var det vanligste. Doble fornavn, for eksempel Anne Marie eller David Johan, kom i bruk på 1800-tallet. I tillegg til fornavnet ble folk identifisert ved ved farens navn Island vurderer å endre navneloven. Island vurderer å endre navneloven slik at det ikke lenger skal være forbudt å ta slektsnavn. NTBNå nettoppI et utkast til ny navnelov foreslår justisminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir å skrote det 95 år gamle forbudet mot å ta slektsnavn

 • Küchen aktuell erfahrungen.
 • Ipad 16gb preis.
 • Iroquois federation.
 • Naturmedisin mot hoste.
 • Floridsdorf postleitzahl.
 • Forskjellen mellom interessekonflikt og verdikonflikt.
 • Husleie nav garanti.
 • Særkullsbarn og uskiftet bo.
 • Motorveiavgift tsjekkia.
 • Karneval paderborn 2018.
 • Nachtleben memmingen.
 • Tanz in den mai kreis göppingen.
 • Kjøpe t skjorter.
 • Strikk til barbie.
 • Qatar.
 • Hvordan få tilbake smakssansen ved forkjølelse.
 • Bin einsam wer noch.
 • Brøset violence checklist.
 • Venndiagram sannsynlighet.
 • Bike bozen.
 • Tour de ski manager tips.
 • Pflaumenbaum kneipe hamburg.
 • Brusetabletter mot fyllesyke.
 • Fosen mekaniske verksted rissa.
 • Goslar.
 • Intense paris nordsjø.
 • Hvorfor er norge et forbrukersamfunn.
 • Ovnsbakt laks med quinoa.
 • Basalcellekreft hudkreft.
 • Bemanning barnehage.
 • Listefritt gulv.
 • Opptrappingsplanen for psykisk helse pdf.
 • Indøk alumni.
 • Harald sohlberg kunstverk.
 • Embassy of the united states 0378 oslo.
 • Garanti mobiltelefon cdon.
 • Gynekolog bergen lagunen.
 • Baby skriker slutter å puste.
 • Trådløs hjemmekino.
 • Nokian piggdekk.
 • Fevik strand hotel bryllup.