Home

Hva er en artikkel wikipedia

Artikkel (ordklasse) - Wikipedia

Artikkel er en ordklasse som består av ord som normalt brukes sammen med substantiver for å skille mellom bestemt og ubestemt form av substantivet. Artikkelen forteller også hvilket kjønn substantivet har. I Norsk referansegrammatikk fra 1997 er ikke artikkel lenger egen ordklasse, og de tidligere artiklene er tatt opp i den nydefinerte ordklassen determinativ Hva du bør tenke på før du starter. Før du oppretter en ny artikkel bør du tenkte på: Kontroller at emnet ikke allerede har en artikkel: Søk først i Wikipedia for å forvisse deg om at emnet ikke allerede er dekket i en eksisterende artikkel. Det kan finnes under en annen tittel, en annen rettskrivning eller stavemåte Da er det en konvensjon (fast regel) at det kuttes bakfra. En vanlig teksttype i skolen. Artikkelen er den vanligste sjangeren elever skriver i skolen, både i norskfaget og i andre fag. Enten du holder på med en artikkel om realismen eller gjør rede for forskjellen mellom islam og kristendom, er det en såkalt fagartikkel du skriver

En debattartikkel er en artikkel som setter syn på mange ting i en bestemt sak. Artikkelen skal være personlig og man skal fortelle hva man selv mener eller som tilbakeviser synspunkter som andre har kommet med. Slike artikler kan kalles debattartikler eller argumenterende artikler Hvordan bruke Wikipedia? Wikipedia er en god kilde å starte med, men et dårlig sted å stoppe. Fordelene med Wikipedia er at du finner mange oppdaterte artikler der, og at språket er lett å forstå. Ulempen er at det ikke oppgis forfatter, og at hvem som helst kan redigere artikler. Wikipedia er en dårlig kildehenvisning

Wikipedia:Skriv en ny artikkel - Wikipedia

Staude – Wikipedia

Hvordan skrive en artikkel? Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om. Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter Ein artikkel er ein sakprosasjanger som legg vekt på saksinnhaldet medan personlege trekk ved teksten er nedtona. Oppbygginga av ein artikkel er logisk og velordna og følgjer ofte ei klassisk tredeling med innleiing, midtdel og konklusjon. Språket er normalprosa med moderat bruk av litterære verkemiddel.Det er stort spenn i meiningsinnhald innan undersjangrane av artikkelen, frå den. Sakprosa er i hverdagslig språkbruk alle tekster som ikke er skjønnlitteratur - alle de tekstene i samfunnet som ikke uten videre kan kalles romaner, noveller, dramatikk eller lyrikk.Sakprosa kan også kalles faglitteratur.Sakprosa som har som mål å være til praktisk hjelp omtales ofte som brukslitteratur.. Det norske Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa har benytter følgende. Artikkel har fleire tydingar. Artikkel (tidlegare òg referert til som kjenneord) er ei undergruppe av ordklassen determinativ. I norsk blir ein, ei og eit rekna som artiklar. Artiklane blir brukt til å introdusere nye referentar i samtalen, som i eventyrinnleiinga «det var ein gong ein mann». I andre språk enn norsk blir dei vidare brukt til å visa til same referenten seinare, som.

Man kan si hva man vil om Wikipedia, men til syvende og sist er det hva som står i det som betyr noe. forskning.no ba tre fagfolk om å sjekke hva nettleksikonet skriver om deres fagfelt Hvordan skrive artikkel. Resonnerende sjanger. Se også: Hvordan skrive en resonnerende tekst. Hva er en skoleartikkel? En skoleartikkel er ikke det samme som en nyhetsartikkel; Du skal IKKE ha overskrifter inne i teksten. Du skal heller IKKE ha punktoppramsing eller uttrykke deg i stikkordsform En artikkel i skriftlig norsk er en oppgavetype hvor du skal skrive om et bestemt tema (f.eks. norsk språk, kulturmøter, mannsidealer osv.). Som utgangspunkt for oppgaven din har du noen tekster (f.eks. avisartikler, foredrag, tegneserier, dikt osv.) som berører temaet, og som du skal skrive en artikkel ut fra

Wikipedia, gratis tilgjengelig leksikon på internett, opprettet 2001, grunnleggere var Jimmy Wales og Larry Sanger. Utgiver for alle språkversjonene er den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation med sete i Florida, USA. Nettleksikonet redigeres etter det såkalte wiki- eller wikiwiki-prinsippet, det vil si at det står enhver fritt til å bidra med innhold, og til å redigere publisert innhold En sådan artikel er godt skrevet, indeholder fyldige redegørelser for emnet og henvisninger til eksterne kilder, som underbygger artiklens indhold. Vi håber selvfølgelig at samtlige artikler på Wikipedia en dag vil kunne anbefales som gode, men som det står til nu, er der stor forskel på artiklernes kvalitet

Frampek – Wikipedia

Norsk - Hva er en artikkel? - NDL

Hvilke krav stiller vi til den vitenskapelige artikkelen? Hva er en popularisert fagartikkel? Hvordan skiller nyhetsartikkelen seg fra fagartikkelen? Sist oppdatert. 16.01.2019. Tekst: Marion Federl (CC BY-NC-SA) Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden. Læringsressurser. Artikkel Artikkelen er en av de vanligste sakprosasjangrene, både i skolen og i arbeids- og samfunnsliv. Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt. Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter, oppslagsverk og brosjyrer - på papir og på nett Spillereglene avgjør hva som blir et dikt og hva som blir reklame, hva som blir kåseri og hva som blir artikkel. Disse reglene forandres over tid, men de er stabile nok til at skriveren og leseren kan forstå hverandre. Sjangrene fungerer altså som en slags kontrakt for hvordan tekster skal leses (Glomnes, 2005, s. 53) Wikipedia er en internasjonal internettbasert encyklopedi som utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, med hovedsete i Florida i USA.Den er en wiki, som betyr at alle kan redigere innholdet.. Ordet Wikipedia er en sammensetning av det hawaiiske ordet wiki («rask, kjapp, hurtig») og den siste delen av det greske ordet encyklopedi.. Wikipedia har over 50 millioner artikler på. Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid. Når du skal argumentere for et synspunkt er det lurt at du støtter deg på tidligere forskning som bygger opp om din

Video: Debattartikkel - Wikipedia

Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle». Artikkel 5 viser til artikkel 51 i FN-pakten om retten til individuelt og kollektivt selvforsvar. Gjort gjeldende bare en gang i forbindelse med terrorangrepet mot USA den 11. september 2001 Patruljering, patruljør og autopatruljør er begreper som brukes om Wikipedias kontrollsystem mot vandalisme og hærverk og for å øke kvaliteten til artikler i Wikipedia.. I siste endringer-loggen blir alle endringer som gjøres av anonyme og brukere som ikke er patruljører eller autopatruljerte merket med et rødt utropstegn, kun synlig for administratorer og patruljører Med en klar vinkling finner du enklere en god tittel. Ingressen er en forlengelse av tittelen og en slags oppsummering av hva som kommer. Ingressen skal markeres med fet eller større skrifttype. Jeg er fan av korte ingresser, og har alltid som mål å skrive den med færre enn 30 ord. «Vond rygg, sliten nakke og nummen rumpe Wikipedia, også formelt kalt Wikipedoa, er et nettbasert leksikon som alle kan lese og redigere.Wikipedia er en dårlig parodi på forbildet Ikkepedia.Det tross at Wikipedia påstår det motsatte . Wikipedia er et gammelt ord på latin og betyr: Den som leser det vi har skrevet, og tror på det, er en idiot. Dette syns de som grunnla encyklopediet Wikipedia, som befinner seg på Internett.

Carola Veit – Wikipedia

Hva er en vitenskapelig artikkel? En vitenskapelig artikkel er kvalitetsvurdert av fagpersoner og blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift (peer-reviewed = fagfellevurdert). Vitenskapelige artikler kan være: Originalartikkel - beskrivelse av en studie der resultatet fra et forskningsarbeid publiseres for første gang Ukens artikkel: det beste fra vår egen wiki - og et skandinavisk samarbeid. Ukens artikkel er en bolk på forsiden som blir oppdatert en gang i uken med de første avsnittene fra en spesielt god artikkel fra vår Wikipedia, sammen med et bilde.. Hvordan velges ukens artikkel? Artiklene velges blant våre Utmerkede artikler, Anbefalte artikler og Gode lister og portaler Ofte når en googler et ord, er det en Wikipedia-artikkel som kommer opp først, men hva er det som står om emner som opptar deg. Har du sjekket artikkelen om din fagforening? Er du fornøyd med beskrivelsen? Kanskje den trenger en oppdatering. Historikk Det er ikke vanskelig å redigere en Wikipedia-artikkel Hva er fagfellevurdering? Fagfellevurdering (peer-review) betyr at den vitenskapelige artikkelen er kvalitetsjekket av eksperter innenfor fagfeltet, før artikkelen publiseres. Dette gjøres ofte anonymt, og både teori, metode og resultat gjennomgås. Det er vanlig at artikkelen må gå flere runder med fagfellevurdering før den publiseres Men hva er forskjellen mellom en fagartikkel og en vitenskapelig artikkel? Hva gjør den vitenskapelig? Vitenskapelige artikler blir kvalitetsvurdert av fagpersoner og deretter publisert i et vitenskapelig tidsskrift. For at en artikkel skal regnes som vitenskapelig skal den være fagfellevurdert (peer-reviewed). Vær oppmerksom på a

Hva er gode kilder? Wikipedia er en utømmelig kilde, men nå som du vet hvordan leksikonet er bygd opp, Dersom en artikkel på en nettside ikke har en dato, kan du ikke vite når innholdet er skrevet. Dersom det er en gammel artikkel, kan faktaopplysningene som står der være feil Bakgrunnsdelen i artikkelen skal klart vise hvilket problem eller spørsmål du er opptatt av, og hvorfor studien er viktig. Den skal ha få, men velvalgte og oppdaterte referanser. Den skal være en appetittvekker, og den skal vise at forfatteren har satt seg grundig inn i stoffet. Det skal komme frem hvorfor studien er gjort. Hva vet vi Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas. Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om artikkeltypen fagfellevurdert artikkel

Hvordan finne og vurdere kilder Global skol

En annen stor fordel med denne elektroniske encyklopedi er det automatiske utseendet på kryssreferanser. Hva er det Kryssreferanser er mer informative. For eksempel har du åpnet en artikkel på en datamus. I teksten til artikkelen finner du koblinger til materialer hvis overskrifter er blå ord med en understrekingsegenskap for koblingene. I. Det er fordi at leseren skal forstå enkelt det som står i teksten. Men uansett blir ikke tekstene tolket likt. Det er fordi alderen på leserne kan være forskjellig og hvordan man ser sammenhengen. Språket i en saktekst er ofte mer presist. Det er brukt enkle ord, som alle kan forstå, og teksta går rett på saken. Saktekster er delt inn i. Hensikten med denne artikkelen er å diskutere forskjeller og likheter mellom en forskningsartikkel og en fagartikkel. Begge typer artikler presenterer kunnskap, men på ulike måter. Hva er så de viktigste forskjellene mellom en forskningsartikkel og en fagartikkel? Vi kan starte med artikkeltypenes hensikt

Alkohol i kjemien. I kjemien er alkoholar ei gruppe organiske sambindingar som har det felles at dei inneheld den funksjonelle gruppa-OH - ei såkalla hydroksylgruppe - og i regelen ingen andre funksjonelle grupper. Slike sambindingar får namn med endinga -ol i høve til hydrokarbona dei byggjer på, noko ein ser i namn som metanol (CH 3 OH) frå metan (CH 4) og etanol (CH 3 CH 2 OH) frå. Utvald artikkel er ein bolk på hovudsida som vert oppdatert ein gong i veka med dei første avsnitta frå ein utvald artikkel i lag med eit bilete. Alle artiklar som har ei viss lengd og ein illustrasjon kan verta utvald artikkel i ei veke. Nominering av nye kandidatar og diskusjon kan leggjast til på Wikipedia:Utvald artikkel/Kandidatar

Hva-er.no - Hva er Artikkel

 1. slide 1 Intro. Kven er eg: Guttorm Flatabø Involvert i nynorsk wikipedia; Spurd av bidragsytarane å representera, frivillig som dei; Skal presentera Wikipedia - det frie oppslagsverke
 2. Spiderer en elektronisk planlegger av kjøreruter og arbeidslister for hjemmetjenesten. Det er integrert med journalsystemet CosDoc og skal bidra til effektivisering av kjøring, at riktig kompetanse når frem samt at brukerne må forholde seg til færre ansatte. Er testet ut og tatt i bruk av Horten og er på vei inn i flere kommuner
 3. Det er en sykdom der symptomene gradvis utvikler seg over tid. Til slutt rammer den all muskulatur, også evnen til å puste - det er det man dør av, sier Tysnes. Dødelig utfall. ALS er en alvorlig sykdom å få, og det finnes ifølge Tysnes ingen behandling som kurerer sykdommen. - Gjennomsnittlig levetid fra diagnosen er stilt, er 2-3 år
 4. Hva du spiser har mye å si for helsen din, og av og til kan det kanskje virke som om det er bare det sunn livsstil handler om. Det er imidlertid også flere andre levevaner og livstilsfaktorer som har betydning for helsen din, som aktivitetsnivå, kroppsvekt, alkoholinntak, stressnivå, søvnvaner og røyking
 5. Hva som faktisk skiller disse to artikkelformene kan være uklart. Dette kan skyldes at det til syvende og sist er en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for hva som er fagutvikling og hva som er forskning. Det er også sjelden at artiklene merkes klart med fagartikkel eller forskningsartikkel

Hva er en vitenskapelig artikkel? - Kildekompasse

Dette er en spennende utvikling som vi bare er i starten av, men utviklingen skaper også noen nye utfordringer, særlig for forfattere av forsknings- og faglitteratur. Årsaken er at de fleste vitenskapelige fagblad, som Tidsskriftet, er svært restriktive når det gjelder å godta, vurdere og trykke artikler som allerede er publisert - såkalt dobbeltpublikasjon Wikipedia på alle språk er døme på frigjevne kjelder, og blir ofte brukt som hjelp til å skriva artiklar. Bruk gjerne malen {{ omsett }} , som kan setjast inn ved hjelp av hjelpeboksen ein får opp nedst på sida når ein endrar ein artikkel Hva er kultur? Illustrerer dette bildet norsk kultur? Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon

artikkel - grammatikk - Store norske leksiko

Å løse en likning betyr å bestemme hva den eller de ukjente er. I likninger vil ett eller flere av leddene være ukjente. Som oftest står x eller y for de ukjente. Det er helt uten betydning hva de kalles. Vi er bare interessert i å finne det tallet som skjuler seg bak bokstaven. I eksemplet over kan vi for eksempel erstatte 3 med x: 5 + x. Ukens artikkel.Arkiv: 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 202 Hva er immunitet? Når kroppen smittes med en mikrobe (virus, bakterie, parasitt eller sopp), stimuleres den til å danne viktige immunforsvarsceller. Etter gjennomgått sykdom vil noen av immunforsvarscellene huske mikroben som kroppen ble smittet med. Dette kalles immunologisk hukommelse

Hvordan skrive en artikkel - Studieweb

 1. Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker - rundt sju prosent av verdens befolkning - bekjenner seg til buddhismen. Kjerneområdene er Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Den er også spredt til Nord-Amerika og Europa. Buddha og hans lære står sentralt i buddhismen
 2. ologi innenfor spesielle felt, så lenge det er knyttet til en leksikalsk artikkel. ''Språkveiledninger eller slangordbøker''. Wikipedia er ikke stedet for å fortelle hvordan et nytt slanguttrykk brukes; hvis det er et nokså utbredt ord kan det høre hjemme i Wiktionary
 3. Hva?! er en dansk dokumentarfilm fra 1999 instrueret af Helle Toft Jensen. Handling. En film om høreproblemer - med Lotte Rømer som guide. Referencer. Eksterne henvisninger. Hva?! på Filmdatabasen; Stub. Denne artikel om en dansk film er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved.
Jordskorpen – WikipediaKongle – Wikipedia

Her kan du lese ni konkrete tips om hva en god akademisk oppgave bør inneholde: 1. Svar på et spørsmål/en problemstilling. Hovedregelen er at en problemstilling bør være tydelig, avgrenset og spisset til ditt tema. - Hvordan lager man en god problemstilling? - Først introduserer du et tema, for å kunne drive frem et poeng Sannheten er at mange ikke vet. Målet med denne nettsiden er å hjelpe deg med å få større forståelse for hva en VPN-tilgang er og hvilke muligheter den gir deg. Det første spørsmålet er hva en VPN er. Etter å ha lest denne artikkelen vil du få en bedre forståelse for hva en VPN (virituelt privat nettverk) er Eg synest artikkelen er i trå med andre artiklar vi har vist fram. Eg meiner det er fint om me kan vise fram ein artikkel om ei kvinne 8. mars, og dette var noko av det beste eg fann. Han kan alltids bli betre og eg kan hente litt meir frå :en-wiki'en, men det må bli nærare helga Det er derfor ofte nødvendig å dele opp artikler, slik at man for eksempel skriver en artikkel som gir en grunnleggende presentasjon av temaet, og deretter utdypende artikler. Det er dermed ingen grense for hvor mye man kan skrive om et tema, bare for hvor mye man plasserer i en enkelt artikkel. Vi står også fritt til å lenke artikler. Hvem gjør hva i wikiressursen for studiet IKT for lærere. Fra Wikibøker Dette gjelder hvis man lenker til andre artikler på Wikipedia eller multimediedatabasen Wikimedia Commons. Det narrative mennesket]] lenker til et kapittel i en annen artikkel. Sentrale strategier er en lenke til et annet underkapittelkapittel på denne siden..

Toppvinkler – Wikipedia

Hva er egentlig matsvinn? Alle ønsker å bidra til et mer bærekraftig forbruk, men det er ikke alltid like lett å vite hva det egentlig er snakk om. Da kan det være greit å begynne med en definisjon. Dette er definisjonen norske myndigheter bruker på matsvinn Hvis et land er uenig i en av artiklene i konvensjonen, kan de reservere seg mot den artikkelen - selv om de har sluttet seg til barnekonvensjonen generelt. Reservasjonene viser hvor vanskelig det kan være å lovfeste hva som skal være den beste formen for barndom i alle verdens land Symptomer - Insulinresistens er en viktig faktor i utvikling av type 2 diabetes og det metabolske syndrom som er assosiert med høyt blodtrykk, lipidforstyrrelser, glukoseintoleranse og abdominal fedme, sier Birkeland.. Han forteller at insulinresistens i seg selv ikke gir symptomer, men kan disponere for utvikling av sykdom som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom Angst kan være uspesifikk («frittflytende») ved at man ikke har en konkret formening om hva man er redd for, og kalles da generalisert angst dersom tilstanden er vedvarende, eller panikklidelse dersom angsten opptrer anfallsvis. Ved fobier er angsten rettet mot bestemte situasjoner eller objekter.. Det finnes en rekke former for angst: Episodisk angst (panikkangst), angst for å gå i. Norsk artikkel på Wikipedia om Reguleringsteknikk. PID regulator. Norsk artikkel på Wikipedia om PID regulering: Grunnleggende reguleringsprinsipper. Mannen i dusjen. Hvordan virker en reguleringssløyfe ? Hva er regulering ? Hva er avviksregulering ? PID regulering. Hva er PID regulering ? Hvordan virker en PID regulator ? Nivåregulering 1

hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres. Vaksiner. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først, med den risiko det innebærer. I Norge gjennomgår alle barn et vaksinasjonsprogram som skal beskytte dem for sykdom, og gi flokkimmunitet.. De siste tiårene har vaksineskepsis medført at vaksinedekningen i mange vestlige land har gått tilbake, noe som er en alvorlig trussel mot.

Artikkel - Wikipedia

Hva som blir definert som profesjonsstudie og ikke, handler i stor grad om hvilket syn på profesjonsbegrepet en tar utgangspunkt i. Dette er grunnen til at helt ulike utdanninger som jurist, lærer, medisin og sykepleier alle blir definert som profesjonsstudier Ofte kan beskrivelser av hva miljø - terapi er bli uklare og ulne . Selv er - farne miljøterapeuter kan ha pro-blemer med å sette ord på hva det egentlig er (1). KLARGJØRING. I forbindelse med forskning på miljøterapeutisk ar-beid i møte med vold og aggresjon har vi intervjuet mange miljøtera-peuter. Denne artikkelen er en Organisasjonsstruktur er hvor gode systemer og orden det er i organisasjonen - kapasiteten til organisasjonen før endringen. Kultur er verdinivået i organisasjonen. Inkludering er for eksempel en viktig verdi, spesielt i skolen. Kilden er endringen som skal implementeres, med beskrevne kjernekomponenter som er hovedinnholdet i endringen (hva)

Hva er UCC artikkel 9? Uniform Commercial Code (UCC) er et dokument som foreslår salg og handel lover for adopsjon av enkelte stater. Grunnloven tillater statene rett til å styre seg selv innenfor områdene salg og handel, så UCC er et forslag, ikke en lov. UCC artikkel 9 Hva er det folk først nevner når de er bedt om å nevne en verdi eller hva som er viktig for dem ?. Likhet, frihet, ærlighet, kjærlighet, omsorg og glede er gode og typiske eksempel. Dette er egentlig universelle verdier uavhengig av kultur, religion, land, person og tid. Det er heller ikke medfødte verdier vi har som mennesker De er ikke uttrykk for et ståsted hos NUPI. Dette gjelder også denne artikkelen. Det er viktig å være klar over at historien om og oppfattelsen av konflikten mellom Israel og palestinerne er et stridstema som også er sterkt politisert. Skillelinjene går mellom miljøene som enten kjemper Israel eller palestinernes sak

Hva denne leken er, er heller uklart, men det dreide seg nok ikke om å gi julegaver. Det er også en gammel hedensk skikk i Norge, men barna fikk ikke gaver. Stormenn ga hverandre julegaver. I artikkelen får mangfoldsbegrepet derfor hovedfokus, men læringsmiljøbegrepet vil hele tiden ligge i bakgrunnen. VI starter derfor med en kort drøfting om hva læringsmiljø egentlig er for noe. Vi ser på ulike elementer som kan bli fanget opp av begrepet, hvordan ulik Er det noe du savner her, som kunne gjort jobben enklere for deg akkurat nå? Skriv inn Send oss en melding her! / tegn. Send NRK Skole. Har du tilbakemeldinger til NRK Skole? Send. Problemet er at målet ikke er uten meritter - en artikkel som er sitert av flere, er som oftest «bedre» enn en som er sitert av færre. Upublisert eller usitert forskning har liten verdi. Men målet er ikke lineært - en artikkel er ikke dobbelt så god om den er sitert av dobbelt så mange Skriv en artikkel for Wikipedia. Du kan også vite dette: du leter etter noe i Wikipedia, men det er ingen artikkel ennå. Wikipedia er skrevet av leserne - har du ikke lyst til å skrive en artikkel? Her lærer du hvordan du gjør det. Fremgangsmåte . 1 Før du går, avklar om en artikkel kan finne et rom i Wikipedia

Sakprosa - Wikipedia

 1. Artikler finner du i fagbøker, tidsskrifter og aviser. Slike tekster kan også kalles resonnerende tekster. I slike tekster må du holde deg til fakta i størst mulig grad, og meningene dine må begrunnes på en saklig måte. I skolesammenheng vi
 2. ering av nye kandidatar og diskusjon kan leggjast til på Wikipedia:Utvald artikkel/Kandidatar.. Dersom du ønskjer å føreslå ein særskild.
 3. En siste variant er litterære titler som gjerne kan være et ordspill eller et utsagn i den aktuelle artikkelen (13), for eksempel «Bra nok er godt nok». Så velg dine ord med omhu slik at du får en tittel som er konsis, informativ og relevant, slik at leseren får lyst til å lese artikkelen din
 4. (En versjon av denne bloggposten har vært på trykk i Prosa) Faglig artikkel kan man saktens snakke om. Eller personlig essay. Men faglig essay, hva er det?. Mange høyskolemiljøer velger en umulig mellomposisjon, sier forfatter, journalist og forsker Jo Bech-Karlsen
 5. gen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter.
 6. Lipødem ble først beskrevet i USA på 1940-tallet, men det er fortsatt mye vi ikke vet om sykdommen. Årsak. Årsak til lipødem er ikke klarlagt, men man tror det er en genetisk basert sykdom, hvis andre i din familie har diagnosen har du økt risiko for å utvikle lipødem

Ordklassen artikkel - Wikipedia

 1. Hva er en C Corporation? Et C-selskap er en juridisk struktur av en virksomhet som begrenser de økonomiske og juridiske ansvarene til eiere, styremedlemmer, offiserer og ansatte. Den blir behandlet som en egen enhet av Internal Revenue Service, og inntekten er skattlagt på selskapsskattesatser
 2. ARTIKKEL; Hva er en intern interessent? Interessenter gir virksomheten praktisk og økonomisk støtte - og noen ganger mye sorg - og de har alle en solid interesse i selskapets suksess. Imidlertid er de to interessentgruppene uten tvil mer engasjert
 3. En faktura er et kommunikasjonsverktøy som forteller kundene dine hva du har oppgitt for dem, hvor mye det koster og hvordan de skal betale. Fakturaer kan være like enkle som et håndskrevet ark med et par notater, eller de kan være sofistikerte, profesjonelt utformede datastyrte dokumenter
 4. Seksuell identitet brukes vanligvis som uttrykk for hvilke(t) kjønn en blir tiltrukket av i betydningen av hvem vi ønsker å ha sex og etablere parforhold med. Andre uttrykk som har vært og er i bruk, er legning, orientering, preferanse eller tiltrekning. Uttrykkene som brukes reflekterer gjerne forestillinger om hva som ligger til grunn: Når man bruker ordet legning, tenker man gjerne at.
 5. ARTIKKEL; Hva er en farmasøytisk tilbakebetaling? Farmasøytiske selskaper håndterer et bredt spekter av spillere langs forsyningskjeden. Narkotika produseres av bedrifter, selges til grossister, potensielt kjøpt ved å kjøpe grupper og til slutt kjøpt av forbrukere
 6. Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre. Dette samarbeidet kan best realiseres ved relasjonsledelse. Lederens første oppgave er å bli kjent med hver enkelt medarbeider og bygge en tillitsfull relasjon. Dette krever relasjonskompetanse og psykologisk innsikt. Hver relasjon er unik og kan ikke standardiseres eller gjøres generell. . Relasjonsledelse blir dermed.

En politisk korrekt artikkel Jakten på PK, audition nå! og historien bak det. Men hva er PK i dag? var ifølge Wikipedia de revolusjonære i Russland Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som.

Kan du stole på Wikipedia? - Forskning

Fellesskap er et begrep som ofte knyttes til ulike sammenhenger, for eksempel fellesskapet i en familie, i et land, i en menighet eller i det globale fellesskapet.Fellesskap fordrer at det er snakk om flere enn ett individ, og at det er noe som er felles. Som deltaker i et felleskap inngår man i en større enhet hvor noe er felles, enten det er i ekteskapet eller som borger i et land Kraftfôr er mat til husdyr som er spesielt utviklet for å dekke dyrenes næringsbehov og inneholder alle næringsstoffene de trenger: karbohydrat, protein og fett, samt vitaminer og mineraler - altså et fullverdig måltid. Karbohydratandelen er i hovedsak basert på norsk korn, og utgjør hovedbestanddelen i de fleste kraftfôrtyper. Proteinet kommer delvis fra korn, samt fra ulike. Anoreksi er en alvorlig medisinsk tilstand, ikke bare noe forbigående. Hvis du har anoreksi, er du som regel ikke i stand til å innrømme at du har et problem, og du ønsker ikke behandling. Du er livredd for å bli overvektig. Og du tror du er overvektig selv om du egentlig er normalvektig eller undervektig. Anoreksi kan skade helsen din. Begreper. Kildekritikk er en vurdering av historiske dokumenter (kilder) for å avgjøre om de er til å stole på, om de er troverdige.. Primærkilde er det originale materialet (dokumenter, bilder, brev og lignende) som historikeren bygger sine fremstillinger på.. En sekundærkilde bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne Jeg har fått en del spørsmål om de forskjellige øltypene. Blant annet hva er IPA? Derfor skal jeg de neste dagene prøve på best mulig måte å besvare disse viktige spørsmål fra øl-verden. IPA IPA, eller India Pale Ale, er en variant av Pale Ale. Pale Ale er en fellesbetegnelse for overgjæret, gyllent øl med [ Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. Samtidig går milliarder av mindre plastbiter ut i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer og havner i næringskjeden. Naturvernforbundet jobber nå for å minske plastbruken i hele samfunnet, blant annet gjennom et forbud mot plastposer, avgift på plast og overgang til nedbrytbare materialer

 • Rega neo tt psu.
 • Marder im garten.
 • Ishavsrøye engelsk.
 • Hestra oslo.
 • Hvor mange dør av hjertestans.
 • Soppkurs.
 • Johan sebastian welhaven søfuglen.
 • Ashley piercing schwellung.
 • Listefritt gulv.
 • Led lampe blinkt wechselschaltung.
 • Vindmåler biltema.
 • Handlebag med hjul.
 • Promi kindernamen liste.
 • Disney characters list.
 • Puma golf shoes 2018.
 • Freiburg schwarzwald.
 • Alice cooper genre.
 • Hva er forskjellen på basistrening og grunntrening.
 • Gta 5 turismo r real life name.
 • Telenor jobb kristiansand.
 • Laksefakta.
 • Talksport.
 • Fransk bazar.
 • Håkonshallen konsert.
 • The weeknd the hills.
 • Lysglimt øye.
 • Gustav vigelands vei.
 • Redd dyra kragerø.
 • Sjøørret oslofjorden.
 • Bilder winnie pooh kostenlos.
 • 100 eur to nok.
 • Horoscopo de hoy gratis del amor.
 • Jamaican cucumber song.
 • Avery etiketter mall.
 • Mods tore tang.
 • Car brands europe.
 • Vanilla wow reddit.
 • Einbau abfallsammler frontauszug 40 cm.
 • Dingo wikipedia.
 • Obs mariero åpningstider jul.
 • Kaldeste temperatur i bergen.