Home

Meander definisjon

Meander - Wikipedi

 1. Meander er en vid sving i et elveløp i flatt landskap. De oppstår som følge av vannets tendens til å renne i spiral når det renner langsomt og uhindret på svakt skrånende underlag. En elv som flyter gjennom en vid dal eller flat eng vil tendere til å følge og danne en meanderkurs ettersom den lagrer sedimenter og må svinge utenom disse, og får således et «slangemønster» eller.
 2. meander definition: 1. If a river, stream, or road meanders, it follows a route that is not straight or direct. 2. to. Learn more
 3. meander på bokmål. Vi har fire oversettelser av meander i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 4. Meander eller elvesving, også kalt kroksjø og meandersjø når elveløpet tar en ny vei og etterlater en stille (et tidligere elveløp), som tettes i ene eller begge ender, er en spesiell type elvebuktinger.. Meandersvingninger. Meander beskriver vannets tendens til å renne i spiral når det renner langsomt og uhindret på svakt skrånende underlag. En elv som flyter gjennom en vid dal.

MEANDER meaning in the Cambridge English Dictionar

To meander means to wander aimlessly on a winding roundabout course. If you want some time to yourself after school, you might meander home, taking the time to window shop and look around Meander definition is - a winding path or course; especially : labyrinth. How to use meander in a sentence. Synonym Discussion of meander Meander definition, to proceed by or take a winding or indirect course: The stream meandered through the valley. See more Define meander. meander synonyms, meander pronunciation, meander translation, English dictionary definition of meander. intr.v. me·an·dered , me·an·der·ing , me·an·ders 1. To follow a winding and turning course: Streams tend to meander through level land. 2 Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med meander er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av meander på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av meander i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av meander

Sjekk Meander oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på Meander oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Meander eies av skipperen Fred Blackmore. Meander heter en 42fots hotellbåt som kommer til å utøve cruisevirksomhet i et bedagelig tempo mellom Windsor og Oxford i sommer. 1984sesongen starter når Meander legger ut fra Windsor den 18. april, og opphører den 17. oktober Erosjon er nedsliting av landflaten ved naturlige prosesser. Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvorved materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes fra ett sted til et annet ved rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Energien til denne nedbrytningen av jordoverflaten kommer fra solstrålingen, og hadde det ikke vært for de samtidige byggende, indre geologiske. Meander Meander (engelsk) Vassdrags- og energisektoren (Norges vassdrags- og energidirektorat) Beskrivelse. Definisjon. regelmessig buktning fra side til side i elv som går over flat eller svakt hellende grunn Bokmål Overordnet term. Objekt. Bokmål. Uttaleguide: Lær hvordan meander uttales på Engelsk, Polsk, Nederlandsk med innfødt uttale. meander Engelsk oversettelse

Definisjoner av meander: subst. 1. meander - a bend or curve, as in a stream or river : curved shape, curve a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its path curves as it approaches the batter watercourse. En kroksjø eller meandersjø er en U-formet innsjø som dannes når en sving i ei elv blir skilt fra hovedleiet til elva. Innsjøtypen har fått navnet fordi den ser ut som en krok sett fra lufta. I Australia blir en kroksjø kalt en billabong.. Når ei elv renner over ei slette, ofte den nedre delen av elva før den munner ut i havet eller en innsjø, danner den ofte et elveløp med store. Meander definition: If a river or road meanders , it has a lot of bends, rather than going in a straight line... | Meaning, pronunciation, translations and example Meander og elveslette. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

meander på engelsk. Vi har én oversettelse av meander i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Sjekk meander oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på meander oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

meander = գալարվել. Den Engelsk til Armensk ordbok online. Oversettelser Engelsk-Armensk. Over 10,000 Armensk oversettelser av Engelsk ord o Meandere på Nowitna-elven i Alaska Meandere i elva Cauto på Cuba. Meander er en vid sving i et elveløp i flatt landskap. 179 relasjoner me·an·der (mē-ăn′dər) intr.v. me·an·dered, me·an·der·ing, me·an·ders 1. To follow a winding and turning course: Streams tend to meander through level land. 2. To move aimlessly and idly without fixed direction: vagabonds meandering through life. See Synonyms at wander. 3. To speak or write in sustained fashion on a number of loosely. Jordas oppbygning: Jorda er inndelt i tre hovedsoner: - Jordskorpa: er det ytterste laget, bevegelse heletiden, 6350km fra jordoverflate til jordas sentrum. - Mantelen: utgjør mesteparten av klodens volum, den er flytende.Magma - Kjernen: består av en ytre, flytende kjerne, og en indre, fast kjerne av jern og nikkel Meander eller elvesving er ein spesiell type elvebuktingar som blir danna i elvar på svært svakt hellande underlag. Nemninga meander har opphav i namnet på den sterkt slynga elva Menderes eller Büyük Menderes, antikkens Maiandros (latin: Mæander) i Anatolia i Tyrkia.Denne elva er 450 km lang og munnar ut i Egearhavet.. Meanderar kan danna kroksjøar eller meandersjøar når elveløpet.

Meander explanation. Define Meander by Webster's Dictionary, WordNet Lexical Database, Dictionary of Computing, Legal Dictionary, Medical Dictionary, Dream Dictionary Definition of meander_2 noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more It was observed however that measuring the phase delay [t.sub.ph d](f) of the meander DL [8] in the given frequency band [DELTA]F by the resonance technique, the delay at low frequencies often significantly higher than the values in the midrange [9] meander. Meandere er regelmessige svinger i elver som går over meget slakt hellende underlag dekket med løsavsetninger. Når buen til svingene blir større enn en halvsirkel, kalles de serpentiner (slangebuktninger). Dannelsen av meandere er blitt forklart ved at elvevannet kommer i stående svingninger på tvers av strømretningen Meander er en vid sving i et elveløp i flatt landskap. De oppstår som følge av vannets tendens til å renne i spiral når det renner langsomt og uhindret på svakt skrånende underlag. En elv som flyter gjennom en vid dal eller flat eng vil tendere til å følge og danne en meanderkurs ettersom den lagrer sedimenter og må svinge utenom disse, og får således et «slangemønster» eller

Tre av landformenhetene i landformgruppa elveløpsformer (3EL), forgreinet elveløp, meander og kroksjø, beskriver sjølve elveløpets utforming gjennom løsmasser, først og fremst finkornete løsmasser, mens blind dal og underjordisk elveløp er karakteristiske elveløpsformer knyttet til underjordiske elver meander Klassisk, gresk ornament. Ornamentet består av hakeformede, rettvinklede, knekkede linjer, oppkalt etter den greske elven Maiandros som bukter seg og slynger seg gjennom det frygiske landskapet. Ornamentet har sin opprinnelse i bronsealderen og finnes mye i gresk og romersk kunst

Definisjon av S-parametrene • Beregninger viser at effekten (power) blir: Re{ } ( ) 2 2 2 * 1 2 1 - Meander-oppheng bidrar til parasitter - Meandere gjør fjæropphenget mykere • Flere grener gir lavere Vpi - Æmen fører til parasitt induktans • Æpåvirker RF-ytelse Meander - på steder det er mye løsmasser der dalbunnen er bred og flat - elva kan få et svingete løp (meanderløp, elveslynge) - tverrsnittet av elva er usymmetrisk - i yttersvingene er elva dypest, og vannet får størst fart - elven eroderer seg inn i svingen, og gjør svingen størr En innsjø, et vann eller et vatn, er en fordypning i jordens overflate som inneholder flytende vann.Vanligvis er fordypningen fylt, slik at det som oftest dannes ett enkelt utløp. Tilsiget til en innsjø skjer hovedsakelig via nedbør og tilløp. Utsig skjer via fordampning, sig ned i grunnen under innsjøen og normalt også via utløp som til slutt ender i havet

Det naturlige startpunktet for alle som ønsker en mer grundig innføring i NiN er artikkel 1 som inneholder det teoretiske grunnlaget, prinsipper for inndeling og definisjoner. Her finner man bl.a. en grundig innføring i økoklinal variasjon og hvordan økoklinene utgjør grunnlaget for inndelig i hovedtyper og grunntyper som er grunnleggende for å forstå NiN De bærer en stor mengde sand og silt, på grunn av deres uttømmende erosjonsaktivitet i de øvre banene. Videre danner de meander og oxbow innsjøer i midten og lavere kurs. Himalaya-elver danner store deltaer. Sundarban delta er et av de største deltaene dannet av Ganga og Brahmaputra. Definisjon av Peninsular River Alle definisjoner av abcdefghi Som nevnt ovenfor vil du se alle betydninger av abcdefghi i følgende tabell. Vær oppmerksom på at alle definisjoner er oppført i alfabetisk rekkefølge.Du kan klikke på koblinger til høyre for å se detaljert informasjon om hver definisjon, inkludert definisjoner på engelsk og ditt lokale språk

Landformgruppa elveløpsformer omfatter i alt fem landformenheter. Tre av disse beskriver selve utformingen av elveløpet der det bukter seg gjennom finkornete løsmasser (forgreinet elveløp, meander og kroksjø), mens to beskriver spesielle elveløpsformer som er knyttet til underjordiske elver (blind dal og underjordisk elveløp) Definisjon av S-parametrene • Beregninger viser at effekten (power): Re{ } ( ) 2 2 2 * 1 2 1 Meander-opphenget gir spole-virkning Rebeiz. 44 Eksempler på implementasjone Motiv (av mellomalderlatin 'drivande, som set i rørsle') er tankar, opplevingar eller inntrykk som blir emne for kunstnarleg behandling og attgjeving. Det kan ganske enkelt vera det ein attgjev i måling, teikning eller fotografi, eller ein del av eit mønster.. Eit motiv kan vera eit heilt synsinntrykk, til dømes eit landskap, folk, folkeliv, dyr, plantar eller daude ting Start studying Geografi - kapittel 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Meander - Wikipedia ~ Eksterne lenker en KategoriMeanders - bilder video eller lyd på Wikimedia Commons. Ordbok meander Engelsk spansk norsk svensk ~ Oversettelsen av ordet meander mellom norsk engelsk spansk og svensk. Tuscany Meanders Bagni di Lucca ~ Tuscany Meanders Bagni di Lucca . Marys Meanders Linlithgow Skottland Anmeldelser ~ Marys Meanders Linlithgow Se anmeldelser fra reisende. Kan ikke helt se hvordan de kan mene at et tverrsnitt av en meander er usystematisk. På grunn av kurvene vil strømningshastigheten variere på tvers av elven, som igjen sorterer kornstørrelsene. Det avsettes sedimenter i innersvingen, mens det eroderes på i yttersvingen. Er ikke det et system, så vet ikke jeg

Uttaleguide: Lær hvordan maunder uttales på Engelsk med innfødt uttale. maunder Engelsk oversettelse Våre øyne dart og meander i sine huler som om våre drømmer ble forekommer i det virkelige liv. Friske individer jevnt overgangen fra scenen jeg gjennom stadium V i begynnelsen av natten. Så vi kommer tilbake fra REM til stadium II, III, IV, tilbake til REM, i 90-minutters sykluser som varer resten av natten Postboks 154, 1851 Mysen Sentralbord: 915 90 005 (mandag - fredag) post@iobr.n erosjon korrosjon, erosjon viktig for livet på jorda, erosjon forvitring, erosjon definisjon, erosjon isbre, erosjon i norge, erosjon transport og avleiring, erosjon engelsk, erosjon synonym, erosjon og forvitring, forvitring, erosjon kryssor Russland er flatt, og byene ligger ofte ved svære floder a. To be used to convey; denote: 'The question is,' said Alice, 'whether you can make words mean so many different things' (Lewis Carroll)

meander på bokmål Engelsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

Bittersweet definition is - something that is bittersweet; especially : pleasure accompanied by suffering or regret. How to use bittersweet in a sentence Meander kommer av gresk Maiandros som er et tidligere navn på Menderes-elva i Tyrkia. mekanisk forvitring, nedbrytning og smuldring av den faste berggrunnen til mindre fragmenter ved frostsprengning, saltsprengning, vekst av planterøtter, vannabsorpsjon, rask oppvarming og andre rent fysiske prosesser som ikke omfatter kjemiske forandringer Sedate definition is - keeping a quiet steady attitude or pace : unruffled. How to use sedate in a sentence. Synonym Discussion of sedate

Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Peregrination definition, travel from one place to another, especially on foot. See more

Meander : definition of Meander and synonyms of Meander

fa·çade also fa·cade (fə-säd′) n. 1. The face of a building, especially the principal face. 2. An artificial or deceptive front: ideological slogans that were a façade for power struggles. [French, from Italian facciata, from faccia, face, from Vulgar Latin *facia, from Latin faciēs; see dhē- in Indo-European roots.] American Heritage. A tombolo is a sandy isthmus.A tombolo, from the Italian tombolo, meaning 'pillow' or 'cushion', and sometimes translated as ayre, is a deposition landform in which an island is attached to the mainland by a narrow piece of land such as a spit or bar.Once attached, the island is then known as a tied island.. Several islands tied together by bars which rise above the water level are called a. Tangential definition: If you describe something as tangential , you mean that it has only a slight or indirect... | Meaning, pronunciation, translations and example enchanted definition: 1. affected by magic or seeming to be affected by magic: 2. affected by magic or seeming to be. Learn more

Cruise definition, to sail about on a pleasure trip. See more The U.S. Air Force definition of an astronaut is a person who has flown higher than 50 miles (80 km) above mean sea level, approximately the line between the mesosphere and the thermosphere. NASA formerly used the FAI's 100-kilometre (62-mile) figure, though this was changed in 2005, to eliminate any inconsistency between military personnel and civilians flying in the same vehicle, when three. Meander 22. februar - 24. mars Kunstnergruppen Svartjord har stilt ut sammen siden 2014 og består av kunstnerne Siren Elise Dversnes Dahle, Mari Østby Kjøll og Yola Maria Tsolis Definisjon - Hva er en innsjø? Fjellvatnet i Hamarøy kommune , Nordland fylke med utallige små og store vann og innsjøer innover i landskapet. Her kan definisjon av en innsjø komme til hjelp, selv om navnene som er gitt er ofte er inkonsekvente og sier noe om at dette ikke er noen eksakt vitenskap Kryssordkongen fant 57 mulige svar til kryssordhintet mekanisk. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n

meander - Dictionary Definition : Vocabulary

Another word for redundant. Find more ways to say redundant, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus (NT), kroksjø (NT), meander (VU, sårbar), humøse grunne innsjøer (VU), åpen flomfastmark (NT), delta (VU), elveslette (NT) og erosjonskant (NT) som med høy sannsynlighet ligger i dette deltaet til Nelaug. Det er i dag ikke vanlig å kartlegge ferskvannslokaliteter, men heller vurdere dette som d

Meander Definition of Meander by Merriam-Webste

Med$forbehold$om$tekniske$endringer.$ Aventa!AS,!Trondheimsveien!436A,!N60962!Oslo,!NORWAY! ! Tel.!+47!22!16!14!10!!6!epost@aventa.no!6!!www.aventasolar.no! avsetning translation in Norwegian-English dictionary. en A review by climate scientists at the RealClimate blog, of a 2005 report by the Royal Society of the UK similarly highlighted the centrality of the rates of change in the present anthropogenic acidification process, writing: The natural pH of the ocean is determined by a need to balance the deposition and burial of CaCO 3 on the sea. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Meander Definition of Meander at Dictionary

Bredden på flomplassen i øvre rekkevidde overstiger ikke 4 kilometer, i nedre rekkevidde - opp til 15. Elvenes helling er 0, 08 meter per 1 kilometer. I det øvre løpet av elven Pripyat ser det ut som en kanal, under det blir tortuous. I midtbanen er det mange gamle damer og meander, elven har mange kanaler og små øyer En meander kan også brukes til å beskrive en hvilken som helst linje er angitt i en undersøkelse som ikke gir både retning og avstand - selv om det ikke er noe vann som er involvert. Tyde Lingo Jeg husker fortsatt første gang jeg så en metes og grensene land beskrivelsen i en gjerning - det så ut som en masse forvirrende vrøvl

(VU), meander (VU), kroksjø (NT), leirslette (NT) og elveslette (NT). En rekke andre rødlistede naturtyper som ikke er tresatte (elveør, myr, kilder) opptrer ofte på nærliggende arealer. Miljødirektoratets definisjon av fuktskog inkluderer også gråordominerte høgstaudeskoger o En kant med et meander mønster( kontinuerlig ornament av rette linjer og vinkler som simulerer sjøbølger) kan plasseres både på kanten av gulvet og på veggene. Nesten alle butikkene som selger etterbehandlingsmaterialer, er representert av samlinger av fliser i gresk stil Purplemath. Mean, median, and mode are three kinds of averages. There are many averages in statistics, but these are, I think, the three most common, and are certainly the three you are most likely to encounter in your pre-statistics courses, if the topic comes up at all Kryssordkongen fant 9 mulige svar til kryssordhintet medvandrer. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Meander är lösningen på dessa andra korsord. vi har funnet 9 definisjoner som har samme løsning, her er de stroll: 1 n a leisurely walk (usually in some public place) Synonyms: amble , perambulation , promenade , saunter Types: meander , ramble an aimless amble on a winding course walkabout a public stroll by a celebrity to meet people informally Type of: walk the act of walking somewhere v walk leisurely and with no apparent aim Synonyms: saunter.

 • Anniversary overwatch.
 • Indesign verknüpfungsbedienfeld aufrufen.
 • Jessica ginkel sohn.
 • S11 volkhovener weg.
 • Prestekrage prest.
 • Restaurant wachtelburg buxtehude.
 • Tømmerhus gis bort.
 • Canon g16 pris.
 • Schwarzkopf hårfarge menn.
 • Pro players.
 • Tatovering lærling oslo.
 • Typa om thule släp.
 • Plutselig opp i vekt.
 • Kjærlighetssanger på norsk.
 • Flåm sentrum.
 • Klaipedoje mire.
 • Bobilparkering horten.
 • Cyclocross gebraucht ebay.
 • Shopping mallorca outlet.
 • Takypne årsaker.
 • Tanzschulen in frankfurt.
 • Usa ikkepedia.
 • Thor ragnarok anmeldelse vg.
 • Nak neuenstein.
 • Alleinerziehende mutter rechte.
 • Neutral babyolje.
 • Conan exiles.
 • Kindergeburtstag kochen münster.
 • Skien bibliotek bøker.
 • Drager komposittflaske.
 • Norge seterra.
 • Bundestagswahl 2013 bayern.
 • Picture story exercise pse.
 • Tanzschulen in frankfurt.
 • Anleggsteknikk vg2 skoler.
 • Ferienhaus eifel mit hund.
 • Russenorsk et pidginspråk i norge.
 • Per fronth ny hellesund.
 • Marina pearl leblanc.
 • Canon g16 pris.
 • Varmepumpe basseng jula.