Home

Offentlig postjournal arbeidstilsynet

Presse - Arbeidstilsynet

einnsyn.n

Offentlig postjournal - eInnsyn Datatilsynets offentlige postjournal finner du på nettstedet einnsyn.no . eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. I eInnsyn kan du søke i dokumenter og saker fra staten og Oslo kommune Her ligger Helse Nord-Trøndelag HFs postjournal. Dette er helseforetakets oversikt over inn- og utgående dokumenter Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig Offentlig postjournal. Skattedirektoratets offentlige postjournal tilbys på eInnsyn. Finn Skattedirektoratets saker på einnsyn.no: Åpne eInnsyn eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Vi bruker cookies

 1. Offentlig postjournal Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn og krav til publisering av postjournaler er hjemlet i flere lover og forskrifter. En postjournal er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter. Publisert 04.12.
 2. Siden opprettelsen av Offentlig elektronisk postjournal (OEP) i 2010, har Arbeidstilsynet mottatt over 80.000 krav om innsyn i ulike saker. Arbeids- og sosialdepartementet, som Arbeidstilsynet.
 3. Offentlig postjournal. De offentlige postjournalene ligger ute som PDF-dokumenter. Klikker du på datolenken åpnes PDF-dokumentet rett i nettleser. Klikker du knappen Last ned lastes PDF-doumentet ned og lagres på din egen enhet. 15.10.20 - 28.10.20 Last ned

Arkivverkets offentlige journal er digitalt tilgjengelig via Direktoratet for forvaltning og IKTs tjeneste - eInnsy Mattilsynets offentlige journal er tilgjengelig på www.einnsyn.no.. Mattilsynet har et etterslep på journalføring av utgående og interne dokumenter for perioden juni 2020 - dd. Dette betyr at det kan være dokumenter i denne perioden som er registrert i vårt sak/arkivsystem, men som foreløpig ikke har vært gjennom kvalitetskontroll og fått status Journalført. Årsaken til.

Postjournal - eInnsyn. eInnsyn. Luftfartstilsynet benytter seg av eInnsyn, som gir deg avanserte muligheter til å søke i innkommende og utgående post. Via eInnsyn kan du også bestille dokumenter du er interessert i. Her kan du gjøre et avansert søk i eInnsyn . eInnsyn.no. eInnsyn erstattet Offentlig elektronisk postjournal (OEP) i februar. Offentlig postjournal - eInnsyn Publisert: 27.11.2015; Sjøfartsdirektoratets postjournaler er offentlige, og det kan begjæres innsyn i dokumenter. Eventuell begjæring om innsyn sendes via https://einnsyn.no/sok. Fant du det du lette etter? Ja. Nei * Hva lette du etter? * NB! Ikke skriv inn.

Offentlig elektronisk postjournal. Helsetilsynet. Hovedmeny. Regelverk Tilsyn Rettigheter og klager Publikasjoner. Om oss Kontakt oss Presse. Du er her: Helsetilsynet Presse. Print Søk på siden. Postjournal 06.02.2018 Innholdsfortegnelse. Postjournalen til Statens helsetilsyn på eInnsyn Vår postjournal oppdateres fortløpende. Media har adgang til å be om innsyn i alle dokumenter. Mer-offentlighet vurderes i de tilfeller der dokumentet er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens bestemmelser Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven Offentlig postjournal Helfo legger ut sin offentlige postjournal én gang i uken. Den kan lastes ned fra denne siden i pdf-format. Helfo er en ytre etat til Helsedirektoratet, og er derfor ikke omfattet av plikten til å publisere elektronisk postjournal på internett. Av.

Offentlig elektronisk postjournal - Wikipedi

Offentlig journal. Kommunens offentlige journal omfatter korrespondanse fra og med 2020 i kommunens sak-og arkivsystem. Den vil i tillegg omfatte dokumenter mottatt i de tidligere kommunene i perioden 16.-31. desember 2019. Dette fordi det var stans i all journalføring i de tidligere systemene denne perioden Offentlig postjournal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra postjournal for alle nivå på NTNU. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige. Journalene publiseres fortløpende, men med inntil tre dagers forsinkelse og for tre måneder tilbake i tid Postjournal Alle dokumenter føres i en offentlig postjournal slik at den som ønsker det, kan få en oversikt over dem. Offentleglova gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument. Publisert 22.10.201 Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du kontakte oss. Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire bestemte saker. Dokumenta blir sendt ut per post, faks eller e-post

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Oslo universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn Offentlig postjournal; Offentlig postjournal Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum. Publisert. Offentlig elektronisk postjournal - ansvarssubjekt ved eventuelle feil Det vises til spørsmål om eventuelt erstatnings- og straffansvar i tilknytning til publisering i Offentlig elektronisk postjournal (OEP) i brev 22. januar og 1. februar 2010 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) Offentlig journal for Unit inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra direktoratets elektroniske postjournal Se innsynstjenesten for Stortingets offentlige postjournal, eInnsyn. Her kan du enkelt søke opp og bestille innsyn i inngående og utgående dokumenter samt intern korrespondanse. De nærmere regler om innsyn fremgår av regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter , vedtatt av Stortinget 16. mars 2009

eInnsyn - offentlig elektronisk postjournal - regjeringen

Postjournal; Postjournal St. Olavs hospital legger til rette for meroffentlighet. Postjournalen blir lagt ut hver dag og er tilgjengelig 3 dager etter at dokumentene er registrert. Postjournalen inneholder alle dokumenttyper utenom sensitive pasient- og personalopplysninger. Det er kun informasjon om saker. Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket som er sendt til oppfølging mellom avdelinger/enheter i foretaket. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal Offentlig postjournal (postliste) Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat. I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig diskusjon og dermed for demokratiet. Ved hjelp av offentlige journaler kan borgerne finne fram i saker og gå rett til kildene Logg inn på helsenorge.no for å se dine resepter, lese epikrisen fra sykehuset, oppdatere kjernejournalen og mye me

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Vestre Viken. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden Mange offentlige organ bruker Offentlig elektronisk postjournal (OEP), andre publiserer journalen på internettsidene sine, f.eks. som en PDF-fil. Det er imidlertid ikke et krav i loven om at man må publisere offentlig journal på internett, og det vil være tilstrekkelig å ha journalen tilgjengelig slik at den kan leveres ut på forespørsel Offentlig postjournal. Nye Veier er underlagt offentleglovas bestemmelser om dokumentoffentlighet. I Nye Veier sin nettbaserte offentlig journal kan interesserte søke i journal-opplysninger om brev og dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten Offentlig postjournal. Oslo Havn KF publiserer sine postjournaler på eInnsyn. Her kan du søke i post som mottas og sendes fra Oslo Havn KF. Vanligvis publiseres postjournalene tre arbeidsdager etter at brevene er journalført. For journalposter eldre enn 1. september 2018,. Offentlig journal Publisert 12.08.2016 / Sist oppdatert 20.09.201

Offentlig postjournal Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sunnaas sykehus. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, forvaltningsloven og offentleglova. Publisert. Offentlig postjournal Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Publisert. Postjournal; Postjournal. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) legger ut offentlig postjournal på nett. Her kan du få oversikt over dokumenter som sendes til eller fra ombudet. Til LDOs postjournal. Til toppen. Ta kontakt med LDO 23 15 73 00.

Offentlig journal. Postlisten inneholder oversikt over post til og fra kommunen. Dokumenter fra postlisten må bestiles i innsynsløsningen, mens bygge-, plan- og delingssaker kan lastes ned direkte. Som hovedregel er dokumentene tilgjengelige i postlista 4 virkedager etter at de er journalført i kommunen Offentlig postjournal for Folkehelseinstituttet Publisert 21.04.2009 Oppdatert 12.10.2018 Du kan søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for statlige og noen kommunale virksomheters postjournaler

Offentleg postjournal og innsyn - Finanstilsynet

Offentleg postjournal; Facebook; Twitter; Linkedin; Organisasjonsnummer 983 658 725 . Telefon 51 96 38 00. helse@helse-vest.no Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger. Offentlig postjournal Vår postjournal oppdateres fortløpende. Media har adgang til å be om innsyn i alle dokumenter. Meroffentlighet vurderes i de tilfeller der dokumentet er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens bestemmelser. Du finner offentlig. Offentlig postjournal Helgelandssykehuset legger ut postjournalen en gang i uka. Publisert 03.06.2016 / Sist oppdatert 04.10.2017 Her listes de siste postjournalene ut, men du kan også søke i postjournalen: Søk i postjournal. De siste 3 mnd: 2020.10.19.

Offentlig journal - Rennesøy. Denne siden er åpen, men viser kun dokumenter fram til 01.01.2020. Hvis du vil ha innsyn i dokumenter her, send e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no. Alle dokumenter fra og med 01.01.2020 ligger på Stavanger kommunes offentlige journal Offentlig postjournal 2020. Offentlig postjournal 2019. Sist oppdatert 20.08.2019 Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen blir ikke besvart. Ikke send personlig informasjon som e-post, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst skriv en.

Offentlig postjournal - eInnsyn Datatilsyne

Offentlig postjournal Luftambulansetjenesten HFFor å bestille dokumenter gjør du følgende:Noter sak- og dokumentnummer. Det ser f.eks. slik ut: 2019/1-10Skriv en e-post med nummer på de dokumentene du vil bestille. Send e-posten til postmottak@luftambulansetjenesten.noSaker og dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.Ved spørsmål om. Nå kan vi få innsyn i journalen til 11 nye virksomheter gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Blant de nye virksomhetene finner vi Arbeidstilsynet, Statsbygg, Luftfartstilsynet og Norad. OEP er en felles løsning for publisering av dokumenter og postlister for statlige virksomheter. Tjenesten omfattet ved åpning departementene og Statsministerens kontor, men nå er altså 11 ny Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Direktoratets postjournal går tilbake til 1. februar 2013. Her kan du søke etter dokumenter, se dokumentdetaljer og bestille innsyn i postjournalen til direktoratet Postjournal Nedenfor kan du laste ned de offentlige postjournalene våre for de ti siste ukene. Postlistene inneholder oversikt over alle journalførte inngående og utgående brev. Du bestiller dokumenter fra postjournalen ved å sende krav om innsyn til post@enova.no. Oppgi saks- og dokumentnummer. Postjournal. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.10.2020, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.10.2020 Innhold: Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - REK 45965 Sakstittel: Prosjekt - Coronary CT angiography in non st-elevation myocardial infarction NSTEMI) - a way to reduce unneccessary invasive investigations DokType

Arbeidstilsynet tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS: Installere Varsling til offentlige myndigheter i virksomhetens læringsplattform - last ned ZIP-fil. Learning Tools Interoperability (LTI) Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS 2020-10-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal: 2020-10-02 Helse Midt-Norge RHf Offentlig postjournal: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke. Offentlig postjournal Nordlandssykehusets postjournal. Den kan lastes ned fra denne siden i pdf-format. I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokument. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig. 1881 gir deg treff på Offentlig forvaltning - Statlige etater, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Offentlig postjournal. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. Offentlig postjournal << Tilbake. Søk i journal; Dato: Arbeidstilsynet 19/53062-16. Søknad om ferdigattest. Dato: 09.10.2019 - Avsender: A3PRO AS. 19/53061-1. Oppnevning av medlemmer til villreinnemndene 2019-2023. Dato: 09.10.2019 - Avsender.

Postjournal - Helse Nord-Trøndela

Offentlig postjournal. << Tilbake. Søk i journal; Dato: Søk: Dokumenttype: Alle Inngående dokument Utgående dokument Nota Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal. Opplysningene ligger tilgjengelig på nettet for de siste 3 månedene. For eldre journaler kontakt det ansvarlige delarkivet per e-post

Offentlig journal. Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett Saken gjelder Fylkesmannens i Trøndelags saksbehandlingstid ved krav om innsyn i offentlig postjournal. Fylkesmannen hadde i flere måneder ikke publisert offentlig journal på internett. En journalist ba om innsyn i journalen for den aktuelle perioden, men Fylkesmannen svarte at de på grunn av ressurssituasjonen foreløpig ikke hadde en offentlig journal å gi ut

Video: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Arbeidstilsynet Skien fra , Vestfold og Telemark. Offentlig forvaltning. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Offentlig postjournal. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. Offentlig postjournal << Tilbake. Søk i journal; Dato: Arbeidstilsynet 19/60281-15. Uno-X Moldegård 2019/1924. Dato: 19.11.2019 - Avsender: Siv Ing Braathen-Sømme AS. 19/60280-23. Endringssøknad dispensasjon fra arealplan Veøy Sør. Hauge Aqua. Offentlig postjournal. Ifølge forskrift til offentlighetsloven paragraf 6 skal alle statlige virksomheter tilgjengeliggjøre sine journaler for allmennheten på internett. eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for journalene der du kan søke etter dokumenter fra statlige virksomheter og bestille innsyn Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Jordklod-www-tema-1 | JusbokaHund-og-jente | JusbokaNorsk-bok | Jusboka

Offentlig journal Journaldato: 22.08.2020 - 24.08.2020, Journalenhet: SEN - Sentralt arkiv Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Dokumenttype: I,U, Status: J, Offentlig postjournal publiseres ukentlig av arkivansvarlig hos Luftambulansetjenesten HF. Unntaksvis kan vi finne det tilstrekkelig å slå ferieuker sammen i en og samme journal (jul, påske, fellesferie). Hvis det er ønskelig med innsyn tidligere enn vår publisering, er det fullt mulig å sende forespørsel til postmottak@luftambulansetjenesten.no. JANUARUKE301219-1201201, 21301. Postjournal. Havforskningsinstituttet publiserer offentlig journal i eInnsyn. Bestill innsyn i dokumentene du ønsker å se, henvendelsen din blir sendt direkte til Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttets journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra postjournalen vår

Solnedgang-UK-001 | JusbokaSiluett | JusbokaRodlig-solnedgang-sjoen-2 | JusbokaNorske-gamle-pengesedler | JusbokaNF-pdf-fra-LULU-stor-forside | Jusboka

Mottaker: Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok.: Internt notat uten oppfølging, 15/00212-7 - Avskjermet Journaldato: 25.02.2019 Tilg. kode: Offl §13 jf. Fvl §13 22. Vys offentlige journal oppdateres ukentlig og legges ut så snart den er kvalitetssikret. Av sikkerhetmessige årsaker er ikke journalen tilgjengelig mer enn to måneder etter at den er lagt ut Postjournal. Postjournalen er inngangsporten til dei offentlege etatane sine dokument. Alle dokument er offentlege så langt det ikkje er gjort unntak i lov. Du har derfor rett til å krevje innsyn i dei dokumenta du måtte ønskje. Postjournalen til Kompetanse Noreg finn du i Saken gjelder spørsmålet om offentleglova § 9 om innsyn i en sammenstilling fra databaser kan begrense allmennhetens rett til innsyn i et forvaltningsorgans postjournaler etter hovedregelen i offentleglova § 3. Klageren ba om innsyn i en kommunes journal for årene 2008 til og med 2014. Både kommunen og Fylkesmannen avslo begjæringen med henvisning til at det ikke er mulig å.

 • Bar ingolstadt.
 • Passiv utnytting av solenergi i bygninger.
 • Viskoelastisk sittering.
 • Marshadow gx wert.
 • Länderkennzeichen sk.
 • Vw t3 elektro umbau kosten.
 • Redskaber til at håndtere angst.
 • Stafettlag 2003.
 • Ricks bergen aldersgrense.
 • Gilette scheerset.
 • Dyrebutikk bergen sentrum.
 • Innbydelse dåp.
 • Tv2 sumo gratis 14 dager.
 • 773 bgb.
 • Hvordan oppbevare hjemmelaget potetgull.
 • Bittskinne vitus.
 • Www partnervermittlung ch.
 • Naturfreunde login.
 • Behindertenwerkstatt stralsund.
 • Hundelugar.
 • Iso country codes.
 • Malle fisk akvarium.
 • Tenorhorn kinder.
 • Frieden grellgasse 7.
 • Skolebevis videregående.
 • 7 matvaregrupper.
 • Excel weekday based on date.
 • Kulinarische stadtführung lüneburg.
 • June diane raphael filmer og tv programmer.
 • Hyperkapni symptomer.
 • Electric chair execution.
 • Hilary swank 2017.
 • Immobilien schwalmstadt treysa.
 • Sylwia grzeszczak cały album ulub.
 • Plastisitet hjernen.
 • V wert anhängerkupplung.
 • Www schubert verlag de online ubungen.
 • Termitt reaksjon.
 • Rubidium verwendung.
 • Lippstadt am sonntag öffnungszeiten.
 • Senit naturfag elevsider.