Home

Oljefondets beholdning

Oljefondets historie 1969 Vi oppdager olje i Nordsjøen 1990 Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond 1996 De første pengene blir overført til fondet 2019 Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner Se hele historien. Investeringer basert på forskning og analys Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Beholdning 37 175: Fondets eierandeler i aksjemarkedene. Hvis Oljefondets midler hadde blitt brukt til dette, ville vi garantert fått varig og viktig verdi igjen for pengene, Men regjeringen har istedenfor valgt å bruke Oljefondets midler til å låne den tyske stat 61 milliarder kroner til veibygging, til en rente som ligger på 1,8 prosent (2019) Oljefondets beholdning - som regneark. Oljefondets sjef Yngve Slyngstad i februar 2014. Foto: Norges Bank cbd. Regnearkene fra Norges Bank Investment Management (NBIM) inneholder beholdningsoversikten ved årsskiftet. Beholdningslisten publiseres en gang i året i forbindelse med presentasjon av årsrapporten Les mer: Dette er Oljefondets toppaksjer De 20 største enkeltaksjene i Oljefondets beholdning er til sammen verdt over 700 milliarder kroner. Blant disse er amerikanske teknologiaksjer som Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft og Facebook, oljeselskapene Shell og Exxon, de sveitsiske helseaksjene Novartis og Roche og banker som HSBC, JP Morgan Chase og Bank of America

Den siste aksjonærutskriften på Swedbanks nettsider viser at Oljefondets beholdning hadde økt til 24,5 millioner aksjer ved utgangen av februar. Dermed er papirtapet enda større hvis man legger dette til grunn, enn så lenge Oljefondets oppgave er å sørge for at vår felles formue varer lengst mulig. Investeringene har et veldig langsiktig perspektiv, og fondet tåler derfor at verdien svinger mye på kort sikt. Målet for oss som forvalter fondet på vegne av det norske folk, er å oppnå høyest mulig avkastning ved å ta moderat risiko, for å sikre at formuen vokser og varer ØKER MYE: Valutasvingninger har også mye å si for Oljefondets beholdning av Exxon-aksjer målt i dollar og kroner. Vis mer. Foto: NBIM. Exxon-aksjen har økt med 6 prosent siden 2012 hvis man måler fondets beholdning i dollar, fra 2,90 milliarder dollar til 3,07 milliarder dollar

Det er full åpenhet om hva fondet er investert i. I investeringsoversikten vår finner du historisk informasjon om hvert eneste ett av de over 9000 selskapene fondet er investert i, i tillegg til alle eiendommene og rentepapirene Oljefondets nest største beholdning av statsobligasjoner er de japanske, en post hvor fondet hadde plassert 185 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Den japanske tiåringen har nå negativ rente (se faktaboks). Også tyske statsobligasjoner har negativ rente Statens pensjonsfond utland (SPU), eller Oljefondet, ble opprettet i 1990 for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Fondets verdier forvaltes av Norges Bank, og. Oljefondets beholdning - som regneark. Hvordan plasserer Statens pensjonsfond utland oljeformuen? Hvor mye av pensjonspengene er reinvestert i fossil energi? Dette og andre spørsmål kan journalister, aktivister og andre interesserte selv grave i

Oljefondet - Norges Bank Investment Managemen

 1. Det har vært en rekke diskusjoner rundt Oljefondets investeringsprofil, og fondet har endret karakter etter hvert som årene er gått. Blant annet ble det full enighet på stortinget i 2015 om at Oljefondet skulle trekkes ut av kullselskaper. - Dette vil bli lagt merke til internasjonalt og kan bidra til endret atferd i selskaper
 2. Oljefondets markedsverdi har passert 8.000 milliarder kroner i 2. kvartal 2017. Avkastningen i andre kvartal var på 2,6 prosent, noe som tilsvarer 202 milliarder kroner.I andre kvartal økte markedsverdien til Statens pensjonsfond utland med 153 milliarder kroner til 8.020 milliarder kroner per 30. juni, viser kvartalstallene som Norges Bank Investment Management la fram tirsdag
 3. Oljefondets beholdning i Sony økte fra 3,8 milliarder kroner ved utgangen av 2016 til 6,4 milliarder kroner ved fjorårets utgang, mens fondets eierskap økte fra 1,25 prosent til 1,37 prosent i samme periode. Sony-aksjen er opp drøye 83 prosent siden starten av 2017
 4. Oljefondets største aksjepost er i det sveitsiske matvarekonsernet Nestlé. Her hadde Oljefondet over 30 milliarder kroner plassert ved utgangen av fjoråret, ifølge årsrapporten for 2012. Nestlé har dermed gått forbi britiske Shell som toppet listen i 2011
 5. Målt i kroner har Oljefondets beholdning av Apple-aksjer mer enn doblet seg i verdi siden 2012, til 44,97 milliarder kroner. Målt i dollar har den økt med 40 prosent til 5,22 milliarder dollar i samme periode
 6. Oljefondets sjef Yngve Slyngstad (til venstre) og Slyngstads sjef, sentralbanksjef Øystein Olsen, er blant verdens største aksjekjøpere. 1,3 prosent av de børsnoterte aksjene i verden er nå på norske hender
 7. Oljefondets beholdning er på 7000 milliarder kroner, mot «kun» 353 milliarder bistandskroner siden 2000. Like fullt er det likheter som gjør en sammenligning interessant. I et utenrikspolitisk perspektiv finnes flere likheter. Oljefondet har nå investeringer i nær 80 land

Oljefondet eide ved utgangen av fjoråret 1,04 prosent av Borussia Dortmund - en beholdning på 75 millioner kroner. Oversikten over oljefondets aksjeposter blir offentliggjort ved hvert årsskifte, og det er derfor ikke klart hva eierandelen er i dag Oljefondets investeringer i alkoholindustrien står i veien for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. I denne oppsiktsvekkende quizen lærer du mer om hvordan disse investeringene påvirker samfunn i det globale sør. Aktuelt . Alkoholreklame i Norge. I Norge er alkoholreklame forbudt

Dersom Oljefondets beholdning er den samme, betyr det at det kan ha tapt mer enn 1,4 milliarder kroner. I dagens pressemelding skriver Wirecard at styret i selskapet mener at det er i kreditorenes beste interesse at driften fortsetter De siste fem årene har Oljefondets aksjebeholdning i CGI har gått fra drøyt 402 millioner til over 1,3 milliarder. CGIs rekordhøye aksjeverdi og den generelle fremgangen i teknologisektoren har bidratt til at Oljefondet nå har tilbakelagt sitt beste kvartal noensinne

gjør oljefondets beholdning av verdipapirer i utenlandsk valuta større målt i norske kroner, og dermed øker også den Artikkel; Økonomisk utsyn over året 2019. Publisert: 13. mars 2020 løpende petroleumsinntektene samt renter og utbytte fra Oljefondet, ville offentlig forvaltning Artikke Fondet har økt sin beholdning i Apple jevnt og trutt helt siden 2007, ifølge Oljefondets hjemmesider. I samme periode, siden starten av 2007, har Apple-aksjen steget over 400 prosent. Nevner ikke konkurransesituasjon. Ifølge Apple-sjef Tim Cook har ikke utfordringene til selskapet kommet overraskende

Så mye er Oljefondet egentlig verdt – E24Svakt Iphone 8-salg tærer på Apple-aksjen: Salgsrapport

Norge kan tape hele oljefondets beholdning på over 500 milliarder dollar hvis dere fortsetter slik. Se på Island og Irland. De tok også dårlige veddemål - og tapte, sier han. Hudson mener det er ironisk at det er Litteraturhuset som har hyret ham til å gjøre sin analyse av oljefondet Apple var for øvrig Oljefondets sjette største aksjeplassering 30. september i fjor. Fondets Apple-aksjer var den gang verdt 14,7 milliarder kroner. Siden den gang har aksjen steget 12,3 prosent, som betyr at Oljefondets beholdning er blitt 1,8 milliarder kroner mer verdt. Det forutsetter at fondet i perioden har eid like mange Apple-aksjer I det siste har vi stadig sett at lavere oljepris gjerne svekker norske kroner, som igjen gjør oljefondets beholdning av verdipapirer i utenlandsk valuta større målt i norske kroner, og dermed øker også den løpende avkastningen målt i norske kroner Tirsdag denne uken ble det kjent at Oljefondet skal ut av råoljeproduksjon, og ifølge Bloomberg News har fondet også bestemt hvilke aksjer det må selge.. Det er imidlertid ikke offentlig kjent, da fondet ikke oppgir hvilke aksjer det har i sin beholdning før ved årsslutt Oljefondet vil ut av olje. Det betyr at store poster i verdens fremste energiselskaper kan bli lagt ut for salg. Torsdag kom meldingen om at Statens Pensjon..

Aksjeforvaltningen - Norges Bank Investment Managemen

Oljefondets beholdning ble delt ut til befolkningen. Sannsynligvis vet ikke like mange at de to konstruksjonene kom på plass i henholdsvis 1990 og 2001, og at det først ble spart penger i Oljefondet i 1996. Før 1990 fantes det ikke noe fastlagt regime for forvaltningen av den norske oljerikdommen, men det eksisterte oljeinntekter Oljefondets saudiske aksjemilliarder: Kan bli doblet. E24 (NTB) 27.10.2018 Oljefondet tar så langt ikke hensyn til den omstridte Khashoggi-saken. Trolig vil fondet mer enn doble sin beholdning av aksjer i Saudi-Arabia det neste året. Raja vil ha oljefondet ut av Saudi-Arabia. E24 23.10.201 En ny rapport går langt i å antyde at Oljefondets praksis står i motsats til internasjonale standarder for næringsliv og menneskerettigheter. Rapporten som undersøker om Oljefondets investeringer i okkuperte palestinske områder oppfyller internasjonale standarder, lanseres onsdag 24. april i Oslo av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp Fondet hadde ved årsskiftet en samlet beholdning på 25, 6 milliarder kroner i israelske aksjer og rentepapirer, en økning på én milliard kroner sammenlignet med året før, skriver Dagen. Leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen er lite imponert over oljefondets rekordinvestering i Israel Oljefondets enorme verdier. Når vi snakker om rikdom i Norge, er det gjerne Oljefondet vi sikter til. 7019 milliarder kroner er bokført. Verdien har økt svært mye på kort tid. Så nylig som for ett år siden var oljefondet bare på rundt 5500 milliarder kroner

Ved nyttår eide Oljefondet 1,14 prosent av Wirecard, en beholdning på nær 1,5 milliarder kroner. Aksjen var verdt 112 euro ved nyttår, men har nå falt til 26 euro. Det betyr at Oljefondet sannsynligvis har tapt drøye 1,1 milliarder kroner på papiret, gitt at eierandelen er den samme Oljefondets investeringer i storbankene Credit Suisse og UBS(UBS Holding) er på 39 milliarder norske kroner tilsammen. Landene med størst beholdning av norske direkteinvesteringer i utlandet var i 2015 Nederland, USA og Sverige, alle med over 200 milliarder kroner investert fra Norge Oljefondets avkastning i første kvartal 2019 var 9,1 prosent eller 738 milliarder kroner. Beholdning Microsoft Corp USA 85 370 Apple Inc USA 79 226 Amazon.com Inc USA 69 178 Nestle SA Sveits. Statens Pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondet, la fredag frem resultatet for første kvartal. Fasiten viser at Norge nå har verdier på 2.763 milliarder kroner i fondet, noe som er. Derfor ønsket forslagsstillerne å ta av oljefondets beholdning - ikke bare avkastningen - for å kunne betale for satsingen. Advarte - Dette forslaget er i strid med partiprogrammet og vil åpne for en helt ny praksis

Den vil bruke nær 420 milliarder oljepenger i 2020, og henter ut 4,2 prosent av Oljefondets beholdning. Dette tallet er justert for om det går bra eller dårlig i norsk økonomi, mens det reelle tallet for oljepengebruken i år er på nær 480 milliarder kroner Ca. 60% er i aksjer, 35% er i rentepapirer (obligasjoner) og 5% er i eiendom. Vær oppmerksom på at NBIM har stor interesse av å vise frem det positive de gjør, mens saker som er mer i gråsonen ikke får oppmerksomhet på siden Oljefondet må betale for å låne bort penger: - Har økt kraftig. Fallende renter gjør at en rekordstor andel av Oljefondets rentepapirer nå gir minusrente

Oljefondet: Hvem bestemmer at våre felles midler skal

Oljefondets beholdning - som regneark - Energi og Klim

Her er Oljefondets plasseringer. Søk i Aftenposten.nos database over Oljefondets eiendeler. Publisert Publisert . 18. mars 2011. Kristoffer Rønneberg Atle Brunvoll samt sammenligne dagens beholdning med investeringer fra tidligere år, ved å velge nytt år i rullevinduet ovenfor. Publisert . Publisert: 18. mars 2011 12:05 Norske myndigheter fraråder investeringer i Vest-Sahara. Likevel har Oljefondet investert milliarder i sju gjødselselskaper som henter ut fosfat fra det okkuperte landet Oljefondets investeringer i statsobligasjoner 2014 . Hentet herfra (pdf) SPU beholdning 2014 - statsobligasjoner, markedsverdi: Land NOK USD: USA kr 422 199 852 096 $56 311 708 771 Japan kr 186 044 385 997 $24 814 024 047 Tyskland kr 84 020 597 796 $11 206 407 066 Storbritannia kr. Dette stemmer ikke med oljefondets tall, som viser en økning i aksjekurs/beholdning. Se tabellen nedenforAli Baba Group Holding Ltd, registert på Cayman Islands, har steget med 82 prosent på ett år med utgangspunkt i samme kilde

Nyheter og innsikten du trenger om bevegelsene på verdens børser. Ingen norsk avis dekker børsnyheter og finansbransjen tettere og bredere enn Finansavisen Aldri tidligere har verdien på Oljefondets aksjer og rentepapirer i Israel vært så høy som i fjor,. Oljefondets sjef Yngve Slyngstad (t.h.) rapporterte tirsdag om et godt 2016 sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen Aldri tidligere har verdien på oljefondets aksjer og rentepapirer i Israel vært så høy som i fjor Søk i Aftenposten.nos database over Oljefondets eiendeler Økonomiprofessor Michael Hudson gir full støtte til LOs krav om et statlig eierkapitalfond. - Oljepengene må investeres strategisk før de er tapt for alltid, sier han

Oljefondet har milliardeierskap i over 1

Oljefondet har tapt over én milliard på Swedbank-bråket

Oljefondet oppnådde det nest beste resultatet i fondets historie i 2013, til tross for at det ikke tjente noe på 1800 milliarder kroner som er investert i rentepapirer Oljefondets store tap i 2008 er langt på vei vunnet tilbake. En klok trønder karakteriserte utviklingen i oljefondet de siste to årene med et maritimt bilde. og at fondet hadde en etter forholdene lite hensiktsmessig beholdning av obligasjoner Det er betydelig bekymring i finansmarkedene over hele verden, sa Oljefondets sjef Yngve Slyngstad da han presenterte resultatet for første kvartal på en pressekonferanse i Norges Bank fredag. - Statsgjelden er allerede høy, men de aller fleste land har også underskudd på statsbudsjettene

Aksjehopp for Oljefondet etter Haaland-signering

Video: Dette er Oljefondet - Norges Bank Investment Managemen

Så mye er Oljefondet egentlig verdt - E2

FOKUS: OLJEFONDET OG UTENRIKSPOLITIKKEN Et nytt klima for Oljefondets investeringer LARS ERIK MANGSET1* & NINA JENSEN2*, 1siviløkonom, seniorra˚dgiver, WWF-Norge; 2MSc, generalsekretær, WWF-Norge Er SPU kun a˚ anse som et kroneinnskudd i Norges Bank, eller har fondet ogsa Endringer i oljefondets investeringsmandater og nye føringer knyttet til de statlige foretakenes virksomhet i utlandet, må vurderes nøye i lys av det mindre investeringsvennlige klima vi nå står overfor. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner Oljefondet tjener gode penger på de 113 eiendommene i London som fondet eier sammen med den britiske monarken. Nå har fondet bladd opp nye milliarder til mer eiendom i Tyskland og Storbritannia

Strateg mener det er interessant at det norske Oljefondet har lastet opp med gresk statsgjeld Fondskurser for AB - International Technology Portfolio A Acc i tillegg til Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og grafer

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Banken forvalter også Statens pensjonsfond utland. Norges Bank tilbyr ingen banktjenester til privatpersoner eller foretak Sannsynlighetsprognoser brukes regelmessig i andre sammenhenger, for eksempel i værmeldingen og i anslag på framtidig fastlands-BNP, styringsrente samt oljefondets beholdning. Offisielle befolkningsprognoser i form av sannsynlighetsbetraktninger finnes det hittil for bare to land i verden, New Zealand 1 og Nederland 2

Nei, Norge er ikke verdens rikeste land - Side3

Oljefondet må betale for å låne bort penger: - Har økt

Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Oljefondets etiske retningslinjer har forbedringspotensial og det er derfor en viktig debatt finansminister. Blant annet mener departementet at oljefondets beholdning av oljeaksjer er liten og at lav samvariasjonen med oljeprisen uansett tilsier at gevinsten ved denne type risikospredning er minimal. I tillegg har departementet det noe selvmotsigende argumentet at olje og gass sektoren utgjør en så stor andel av den globale indeksen og har gitt så stor avkastning at det vil være galt å utelukke. Norges Bank avviser å ha feilinformert om Oljefondets kullinvesteringer Oljefondet satte investeringsrekord i Israel i 2016. Palestinakomiteen ber fondet passe på å unngå investeringer i selskaper som bryter med folkeretten

Oljefondet - Siste nytt - NR

— Oljefondets leder, Yngve Slyngstad, har lenge bagatellisert kullandelen i fondet. Omfanget er så stort, at han har feilinformert om kullinvesteringene i Oljefondet, sier Hermstad. — Det kom klart frem under høringen i Stortingets finanskomité i januar at Slyngstad pekte på flere typer eksponering mot kull i fondet Oljefondets store tap i 2008 er langt på vei vunnet tilbake. Langsiktig perpektiv: Fra den første oljen ble tatt opp fra norsk sokkel tidlig på 1970-tallet tok det om lag en generasjon til det første innskuddet ble gjort på oljefondet i 1996 NBIM`s beholdning av aksjer i nettselskapet Amazon.com har økt med 16,6 milliarder kroner på ett år. Norges Banks aksjer i Alphabet(Google) har økt med 11,3 milliardeer kroner. Men oljefondet eier under en prosent av verdien i de amerikanske IT-selskapene, skriver Nordic News i en analyse For kort tid siden opplyste norsk politikks ukronede konge - Carl I. Hagen - at å fjerne alle Norges bomstasjoner vil koste 13 milliarder, og at dette vil ikke en gang kunne merkes i Oljefondets enorme beholdning på over 9 000 milliarder! Deretter dekkes de enkelte kommuners fortløpende behov over Statsbudsjettet

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) - Side 2 av 7

Krisen i finansmarkedene gjorde at Oljefondet tapte 284 milliarder kroner i 3.kvartal, tilsvarende en avkastning på - 8,8 prosent. Kvartalsresultatet er det nest svakeste i fondets historie Oljefondets markedsverdi er på 10 58 milliarder NOK. «For deg og fremtidige generasjoner» står det i reklamen. Dagens oljepris $ 40.85 Flytrafikken er liten over hele verden, men biltrafikken har tatt seg litt opp. Bensinprisen ligger rundt 13-14 kroner i Haugesund. _____ Vi gjør det selv! Høstjobb for nevenyttige Oljefondets største eierandeler : Verdier ved utgangen av 2018, oppgitt i millioner kroner. SELSKAP LAND BEHOLDNING Microsoft Corp USA 64 715 Apple Inc USA 62 740 Alphabet Inc USA 57 634 Amazon.com Inc USA 54 771 Nestle SA Sveits 53 914 Royal.

Se utviklingen: I natt bikket Oljefondet en verdi på over

Differansen på en negativ beholdning på 155 milliarder kroner og en positiv beholdning på 66 milliarder er 221 milliarder, eller ca 10% av fondets verdi. Én enkelt aktiv posisjon utgjorde altså over 10% av fondets verdi ved utgangen av 2007. De som påstår at kun 1,5% av fondet forvaltes aktivt vet med andre ord ikke hva de snakker om Mens Israel bombet folket i Gaza sønder og sammen, satt Oljefondets meklere på Tel Avivbørsen og kjøpte aksjer. Den norske staten ville sikre seg en del av krigsprofitten. Nå vil sikkert Oljefondet forsvare sine handlinger med at de bare investerer i Israel og ikke på Vestbredden. Å investere i Israel er ikke mot instruksen de har fått fra Stortinget Øystein Stray Spetalen har ved flere anledninger anbefalt å legge ned oljefondets aksjeforvaltning og i stedet satse på solide selskapsobligasjoner og antatt trygge statsobligasjoner. I fjor gjorde han selv god butikk på å følge samme råd. Fra en beholdning på null, satset investoren 579 millioner kroner på norske statsobligasjoner i 2011 Hvordan ser oljefondets beholdning ut? Hvordan vet vi at mennesker har påvirket klima? februar (2) Er likestilling kvinners rett til spesialbehandlin... Oljefondet som klimaredskap? januar (3) Norge kan bygge baser på månen og sende mennesker Skal vi bry oss om at iskanten flyttes Det er penger landet ønsker å investere, og Kina vurderer en tilnærming som ligner på det norske oljefondets. som i dag utgjør mesteparten av Kinas beholdning

Oljefondets markedsverdi i dag på 10 095 milliarder NOK. For deg og fremtidige 2 seiere, 2 uavgjort og 5 tap for FK- Haugesund er årets beholdning til nå. Det ble en helsvart dag på stadion mot Viking. Motgangen fortsetter. FKH kommer raskt bakpå og ser ut til å mangle guts til å ta initiativet. Stå er slik: 13 plass på. Tusen takk til dere som har lest her inne på bloggen min. Jeg trapper faktisk opp skrivingen og har flyttet bloggen min til Nettavisen sin blogg.no. Dersom du fremdeles vil se hva jeg skriver (det kommer hyppigere oppdateringer fremover) så ta en titt på Spinnangr.blogg.no Hvor mye har oljefondet (Statens pensjonsfond- Utland) tapt på investeringene i Lehman Brothers, og hvilke andre tilsvarende risikofylte investeringer har oljefondet tapt på 8 500 milliarder kroner. Verdens største statlige finansfond. Vår ekstra sparekonto. Oljefondet har gjort Norge til en finansiell stormakt. Denne boka forteller historien om hvordan en konto i Norges Bank ble verdt mer enn noen kunne drømme om. Camilla Bakken Øvald tar leseren med på en reise gjennom Oljefondets døgn, fra de asiatiske markedene åpner i Singapore, via Oslo og London, til. I en verden med negative renter forsvinner pensjonspengene våre. Derfor bør Norges Bank kjøpe pallevis med kontanter i stedet for obligasjoner med negativ rente

 • Waldorfdocka.
 • Wochenblatt traunstein stellenangebote.
 • Håndball treningsleir i spania.
 • Hvor høyt flyr mygg.
 • Behandling av depresjon.
 • Sorgenfri slott.
 • Orschweier bahnhof unfall.
 • Hochzeitstanzkurs bern.
 • Utelamper vegg led.
 • Supervisor primark aufgaben.
 • Kunst studium heidelberg.
 • Hva er samlivsbrudd.
 • Nissan leaf 2018.
 • Catherine de medici reign.
 • Vhs düsseldorf trommeln.
 • Kajakk med pedaler.
 • Bergen preikestolen.
 • Unicorn osrs.
 • Theater an der wien adresse.
 • Superdry salg.
 • Leeds city fc.
 • Parship singlebörse.
 • Garmin 62s kart.
 • Return sing me a song.
 • Kim larsen tarzan mama mia.
 • Ålesund passkontor.
 • Granuløs kryssord.
 • Bounty hunter norsk.
 • Kirkelig bønn kryssord.
 • Victoria nrk sesong 3.
 • Singlereizen 18 25.
 • Dip dye hår.
 • Kletterpartner nrw.
 • Have not vs has not.
 • Bedruckte schokolade hochzeit.
 • Mandy moore filmer og tv programmer.
 • Shred sport.
 • Produktkategori.
 • Langtidsleie albir.
 • Kaledonidene.
 • Ernest hemingway most famous works.