Home

Raigras felleskjøpet

Italiensk raigras kan gi stor avling med svært god fôrverdi til nullbeiting, stripebeiting eller til ensilering etter fortørking. Sorter med 10-15 % frøbærende stengler i såingsåret gir en del struktur til fôret. Samtidig kan det være vanskeligere å styre fôrkvaliteten ved nullbeiting med disse sortene Fleirårig raigras er eit strågras. Det trivs best på næringsrik jord i god kalktilstand med jamn tilgang på vatn. Etablerar seg raskt og toler hyppig slått og beiting. Kan gi stor avling med god kvalitet (høgt innhald av sukker og protein). Kan dyrkas i reinbestand eller saman med andre grasarter og kløver. Arten er lite vintersterk Moderat tilvekst etter såing, men svært god gjenvekst utover sumaren og hausten. Set få frøskot i såingsåret og kan gi stor avling med god fôrverdi. Høver best til beiting. God fortørking krevst dersom italiensk raigras skal ensilerast. Etablert raigras konkurrerar godt med ugras. Såmengde: 4 kg/daa. (0,5 kg/daa som underkultur. Ettårig raigras. Raskvoksende tetraploid sort som egner seg til slått og ensilering. Vokser bra utover høsten, men mindre en for sorter av italiensk raigras. Mange velger å blande 1-årig raigras med 2-årig raigras. * 3,5 - 4,0 kg/da

Vekstavslutning i flerårig raigras - Felleskjøpet Rogaland

Raigras Italiensk Meroa 25 kg Felleskjøpet Agr

Kleppe raigras er sted egent norsk raigras som vart innsamla på Jæren av forskarar ved forskingsstasjonen på Særheim i si tid, og seinare kromosomdobla ved NMBU Ås. Polly er ein hybridsort, dvs. ein blanding av toårig og fleirårig raigras raigras ital turgo Øko 25kg I såingsåret er ikke tilveksten så rask som for ettårig raigras, men det vokser veldig bra utover høsten. God til både stripebeiting og ensilering

RAIGRAS ENGELSK BIRGER OKO 20KG . Svensk sort som har gjort det svært godt i sortsforsøk på Jæren. * 3,0 - 4,0 kg/daa. Produktbeskrivelse Mengde Pris eks. mva; RAIGRAS BIRGER ØKO 20 KG kr 840,00 Kundesenter. Tlf: 994 30 640. Åpningstider: Mandag - fredag. Kl. 07:00 - 15:00. Hos oss finner du produkter og faglige råd for både arbeid og fritid, og vi har en nettbutikk som er åpen for alle. Samvirket Felleskjøpet Agri er eid av 44.000 bønder og det gjør oss i stand til å sikre gode leveranser av råvarer, produkter og tjenester Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vi selger dessuten traktorer, maskinvarer og verkstedtjenester til både landbruk og andre kunder

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 88 70 00 E-post: firmapost@fkra.no FKRA©201 • Felleskjøpet -Eks. Spire surfôr normal, • Flerårig raigras starter tidlig om våren og vil gi stor avling allerede i førsteslått. • Raigras som ikke skal overvintre til neste sesong, kan høstes langt ut over høsten eller beites helt ned. Ulike formål (6 Halvtidlig hybridraigras - krysning mellom flerårig raigras og italiensk raigras. Svært høgt avlingspotensiale og bra overvintringsevne. Calibra Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt

RAIGRAS 2 ÅRIG ITAL MONDORA . Velprøvde og gode sorter for vårt område. Kalles 2-årig men blir som regel brukt i 1 år. Ved en ekstra mild vinter kan det tas god avling tidlig andre året. I såingsåret er ikke tilveksten så rask som for ettårig raigras, men det vokser veldig bra utover høsten Ettårig raigras spirer raskere enn toårig, men toårig har bedre gjenvekstevne. Skal en direktefôre med raigraset kan det være gunstig å så en blanding av ettårig og toårig raigras. Det er sjelden noen stor fare for at toårig raigras vil overvintre, med unntak av enkelte år i de beste områdene sør i fylket Felleskjøpet Agri tilbyr for sesongen 2016 såkorn av hybridsorten Palazzo. Den leveres som ubeisa vare i småsekk med en enhet på ca. 37,5 kilo, som da rekker til ca. fire dekar. Aktuelle FK-sorter av raigras er Meroa og Mondora, som begge leveres i 25 kg Plantekulturkatalogen 2019 viser Felleskjøpet Rogaland Agder sitt utvalg av gjødsel, kalk Raigras har lavt tørrstoffinnhold og kan med fordel fortørkes før ensilering (Sist oppdatert 01.06.17) Dersom du skal etablere eit tidleg raigrasbeite til kopplam, bør ein så ei blanding av Italiensk og Westerwolsk raigras. Italiensk raigras er det beste beitegraset, men Westerwoldsk kjem tidlegare, difor bør det vera med. Bruk 3,5 - 4 kg såfrø pr dekar, 75 % Italiensk og 25 % Westerwoldsk raigras

Italiensk raigras har vært mest brukt til dette. Det er sjølsagt mange andre vekster man kan bruke. Frøene må smittes med rette rhizobiumbakterier - kjøpes hos frøfirmaene Norgesfôr eller Felleskjøpet. Enga må ligge i minst ett år for at man skal ha utbytte av luserne Olav Aspli, fagsjef plantekultur i Felleskjøpet Agri. Artikkelen er første gang publisert i Buskap 3 - 2017. Enga forandrer seg over tid. Etter 3-4 år med eng er det ofte tid for å fornye, fordi: mye kulturgras har gått ut, dekningsgraden på sådde grasarter bør være minimum 60 prosent «Barspektra» raigras ble i 2014 erstattet med andre sorter. I Midtdalen er sortene Loland og Pollanum solgt av Felleskjøpet. Strand solgte sortene Bartigra og Swala. Svala er en ny svensk sort. Tidligere har vi hørt at forskjellene mellom raigrassorter er små. Er dette er sant

Raigras flerårig Figgjo Felleskjøpet Agr

Raigress er ettårige eller flerårige gress som ligner kveke, men med småaks som vender kanten innover mot aksen. Det finnes tolv arter, derav fem i Norge. Viltvoksende er vanlig raigress (latinsk navn: Lolium perenne), som er flerårig, rikt bladsatt og velegnet som beitegress. Svimling er et ettårig, giftig ugress som før var nokså utbredt i Norge •Fôrvikke, itl.raigras, persekløver, h.kløver •Blandingene fra SU og FK -Hva er i de, hva syns vi, hva bør være der. Norsk Landbruksrådgiving Øst Strand Unikorn/Norgesfôr Ettervekst- Struktur 30% Fôrvikke 30% Vintervikke 30% Oljereddik 10% Honningurt- coated Såmengde: 4-5 kg/da Rug har blitt en interessant beitevekst til mjølkekyr i Danmark. Planten kan bli aktuell til beiting også i Norge. Liv Kristin Sola. Danske Hans Lund var invitert til Økomelk-konferanse i Stjørdal i slutten av januar, for å presentere danske erfaringer med rug til beite

Han legger til at mer forskning på hardføre raigras-sorter ikke akkurat er blitt mindre aktuelt. Kraftig økt frøsalg. Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), har for tiden et kraftig oppsving i frøsalg til grovfôrarealer, bekrefter selskapets plantekultursjef Jens Randby, som anslår FKRAs markedsandel på engfrø til rundt 80 prosent Jens Randby, salgssjef plantekultur i Felleskjøpet Rogaland Agder, tar høyde for dette når han planlegger neste års frø-innkjøp. Han har imidlertid ingen tro på en brå overgang. - Vi planlegger fortsatt mye raigras på Jæren. Er det én plass i Norge vi kan dyrke raigras, så er det her, mener Randby Felleskjøpet melder om, har en pris på kr 8,50 pr kg. Bruk 10 - 12 kg pr dekar, sådybde 2-3 cm. Italiensk raigras: Her er heller ikke sorten viktig, men at det er Italiensk og ikke Westerwoldsk. Raigraset overtar når høstrugen avslutter veksten utover høsten. Bruk 3 kg pr dekar, kun lett nedharving. Stell i vekstsesonge Flerårig raigras. Flerårig raigras (engelsk raigras) gir store avlinger av svært god kvalitet. Svakheten er dårlig overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt. Selv med litt dårlig bestand etter vinteren og evt. en redusert førsteslått, tar den fort igjen det forsømte i andre og tredje slåtten

Raigras Italiensk Macho 25 kg Felleskjøpet Agr

  1. Der raigras og hundegras var sådd sammen, utgjorde raigraset 80 prosent eller mer av avlinga i førsteslåtten i første engåret på de fleste felta. Etter første engåret gikk inn­holdet av raigras jevnt ned på alle lokaliteter, og i tredje engåret var raigraset nesten borte med unntak for et ­enkeltfelt på Nordmøre der det utgjorde rundt 30 prosent
  2. • Italiensk raigras bør ikke brukes i 2r-bygg eller hvete. • Italiensk raigras bør velges i havre og muligens i 6r-bygg • Italiensk raigras kan såes samtidig med kornet, men også på 3-4-blad stadiet. Engelsk raigras bør alltid såes samtidig med kornet. • Italiensk raigras gir bedre dekning og biomasse om høsten enn de andre artene
  3. Plantekulturkatalogen 2020 viser Felleskjøpet Rogaland Agder sitt utvalg av gjødsel, , engrapp og hundegras Raigras Rødkløver. PH, INTERVALL 6,0 - 6,5 5,8 - 6,3 5,8 - 6,5 6,3 - 7,0 6,2.
  4. -Flerårig raigras, vintervikke, reddik, honningurt Felleskjøpet . SPIRE Felleskjøpet SPIRE såfrø . SPIRE Felleskjøpet . Title: Fangvekster Author: Olav Jarle Røsholt Created Date: 2/3/2020 4:19:27 PM.
  5. Frøblandinger fra Felleskjøpet Felleskjøpet kan tilby to frøblandinger som er velegnet til hjortevilt og hare. SPIRE Vilt ettårig, vnr 31795 Innhold: Havre, fôrmargkål, fôrraps, italiensk raigras, hvitkløver og perserkløver. Såmengde: 5-8 kg per dekar Emballasje: 10 kg sekk SPIRE Vilt flerårig, vnr 3179

Spire Surfôr Raigras + Hundegras (Felleskjøpet) 6. Spire Hestebeite (Felleskjøpet) 7. Bladfaks Leif 8. Frøblanding nr. 3 (Strand Unikorn) Feltkart. Oversikt over ruter (sort skrift) og sort/art/blanding (rød skrift). Kant 1 8 2 6 3 7 4 3 5 5 6 1 7 4 8 2 Kan Felleskjøpet Rogaland og Agder med grasartar/blandingar frå frøfirma Lantmännen SW Seed AB i Sverige . Innleiing Tradisjonelle norske engfrøblandingar som Spire Surfôr pluss 10 og Spire pluss 100 har i tre engår gitt 10% eng.raigras SW Birger. Felleskjøpet har kontakt med de ledende frøfirmaene i Europa og Nord-Amerika uten at vi har bundet oss til én leverandør. Vi har dermed muligheten til å velge de beste sortene fra ulike leverandører. Felleskjøpet har også egen produksjon av hardføre norske sorter hos våre dyktige frøavlere Jo lenger nordover man kommer, jo mindre aktuelt er denne måten å bruke grønngjødsel på. Aktuelle arter til etterkultur er rug, ettårig raigras eller en rasktvoksende, korsblomstra vekst, for eksempel hvitsennep eller fôrreddik. Sjekk veksttid når du kjøper frø

RAIGRAS WESTW CAREMO - Felleskjøpet Rogaland Agde

Figgjo - Norsk fleirårig raigras - Felleskjøpet Rogaland Agde

Vi produserer havre og erter på såkornkontrakt for Felleskjøpet. i tillegg til fast bruk av underkultur med hvitkløver og raigras som jorddekkevekst i de periodene av året når ikke kornet og ertene vokser der. Belgvekster som kløver og erter er geniale for meg som bonde,. Samfunnskritisk personell. Korona har endret Felleskjøpet, Norge og verden. Else Horge Asplin håper det også kan endre befolkningens syn på landbruk og selvforsyning. Les mer om det historiske.

Blanda raigras med Spire fangvekst | Felleskjøpet

RAIGRAS ITAL TURGO ØKO 25 KG - Felleskjøpet Rogaland Agde

raigras er omtrent det same når graset er hausta slik at det får lik energiverdi (Martinsson og Ericson 2011). Raisvingelsortane er ulike Raisvingel er et samlenamn på ulike krysningar mellom arter av raigras og svingel. Nokre typar har mest av svingel i seg og kan kallast svingeltypar, men dei med flest eigenskapar frå raigras vert kall Felleskjøpet Rogaland og Agder i utvikling av nye grasfrøblandingar til vårt område. DLF Trifolium i Danmark leverer store mengder grasfrø gjennom Felleskjøpet Rogaland og Agder, hybridraigaset Storm i lag med fleirårig raigras Calibra og kvitkløvar har også fungert bra. Feltet ha Felleskjøpet Agri. Mål for grovfôrprodusenten: Flerårig raigras • Stor avling (1100 - 1200 kg ts/daa) • Smakelig (mye sukker) -høyt proteininnhold • God fordøyelighet • Tåler hyppig høsting • Overvintring avh. klima, høstgjødsling og siste høstin Raigras fungerer best. Det er tidligere gjort flere forsøk med direktesåing i etablert eng. Med ulike utgangspunkt og ulike såteknikker er det ingen entydige resultater. Men det er lettere å etablere raigras fremfor timotei, sier forsker Mats Höglind i NIBIO

Felleskjøpet komponerte derfor, i samråd med NIBIO og NLR Vest, ei ny blanding som fikk navnet Spire Vestland, og som kom for salg i 2018. Felleskjøpet Agri solgte nær 20 tonn av Spire Vestland fordelt på fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i fjor. Dette er nok frø til nær 6000 dekar Strand Unikorn, Norgesfôr, Fiskå Mølle og Felleskjøpet tilbyr aktuelle blandingar som høver til fleire slåttar og beitingar. Sjå etter frøblandingar som har med engrapp og kvitkløver i blandingane. For kyststroka tilrår me blandingar som har med raigras og/eller raisvingel. Ti

Plantekulturkatalogen 2020 by Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder har som venta ein heilt annan fordeling på selde frøblandingar. Her er raigras, med sitt store avlingspotesial, dominerande art i nesten halvparten av volumet. Legg vi til blandingar med 10 % raigras, står dette for nesten 70 % av salet Raigras tåler godt fleire slåttar, har gode beiteeigenskapar og høgt avlingspotensiale. Ulempa er at raigraset er svakare på overvintring. Det er viktig å vera klar over at tre slåttar vil favorisere raigraset i ei frøblanding, og at ti prosent raigras i utgangspunktet i løpet av få år kan endre karakter til å bli ei eng der raigras utgjer hovuddelen Grønnfôrblanding, havre uten raigras. Lik Strand nr. 41, men med havre i stedet for bygg. Fraværet av snerp kan være positivt i fôringssammenheng, og havre gir økt fleksibilitet i forhold til høstetidspunkt - Vi produserer havre og erter på såkornkontrakt for Felleskjøpet. Havren og ertene blir altså solgt året etter som økologisk såvare hos Felleskjøpet. i tillegg til fast bruk av underkultur med hvitkløver og raigras som jorddekkevekst i de periodene av året når ikke kornet og ertene vokser der

«Stålkontroll» får ny mening etter et besøk hos Bjørn Groven, for maken til oversikt over hva som foregår i fjøset! Med aktiv bruk av DeLaval holdkamera har han fått kuene til å yte 1000 kilo mer melk det siste året, og bunnlinjen er økt med mer enn 120 000 kroner Raigras Cikori Rug Noen korsblomstra arter Div. kløverarter Vikker Luserne Rug Noen korsblomstra arter Unge planter har lågere C/N forhold enn eldre planter. Ønskes en jordløsning er det viktig at plantene får fullført det meste av livssyklusen sin, slik at rota blir fult utvikla God økonomi i å fôre med ferskt gras - få tipsene av oss her. #beitesesong #fôr #felleskjopet kvalitetsvariabler (Tabell 3). Vårsådd raigras gav størst innhold av sukker (vannløselige karbohydrater) i både 1., 2. og 3. slått. I sisteslåtten gav vårsådd raigras også noe bedre fordøyelighet, fôrenhetskonsentrasjon og AAT-innhold, spesielt i forhold til usådd kontroll der effekten var signifikant

HUNDEGRAS OG FLERÅRIG RAIGRAS I BLANDINGER TIL HYPPIG HØSTING (50% av total frøvekt) med flere sorter flerårig raigras (Spire Surfôr Pluss 100 fra Felleskjøpet Rogaland Agder + de norske sortene Fia og Trygve). Det var også med forsøksruter med bare flerårig raigras. Felta ble slått fra tre opp til fem ganger per sesong * Korngrønnfôr + raigras * Korngrønnfôr + erter / vikker * Korngrønnfôr + raigras + fôrraps Det er fullt mulig å blande artene selv, men det vanligste er å velge ferdige grønnfôrblandinger fra såvareleverandørene. Ferdige grønnfôrblandinger kan kjøpes hos både Felleskjøpet og Norgesfôr Bredtvirkende ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjennlegg med eller uten korn som dekkvekst, grasfrøeng, raigras og annet gras i grøntanlegg. Ariane skader kløver og andre belgvekster Hundegras og raigras må brukes intensivt og man må alltid være tidlig nok ute med beite eller slått for å ta vare på fôrkvaliteten. Moderat gjødsling dvs. 3 -5 kg nitrogen per slått og daa, er til-strekkelig for ei slik blanding. Kløve Felleskjøpet har satt sammen kraftfôrblandingene slik at de har ulik evne til å gi høg fettprosent. Den fettdannende effekten av kraftfôret vil være i denne rekkefølge: FORMEL ProFet er satt sammen med fokus på høg fettprosent. Er­ faringene hos mange brukere er at man kan få økt fettinnholdet med 3 til 6 tildeler

RAIGRAS ENGELSK BIRGER ØKO 20 KG - Felleskjøpet Rogaland Agde

  1. Italiensk raigras: Meroa (med 12-15 % strå) og Macho (uten strå) hos Felleskjøpet, Mondora (20 % strå), Fabio (10 % strå) og Macho (uten strå) hos Strand. Flerårig raigras er aktuelt i de.
  2. - Flomskadd åker må såes på nytt for at man skal få arealtilskudd, og da kan det være aktuelt med en fangvekst som raigras for å binde nitrogenet, sier produktsjef såkorn Atle Ivar Flaa i Felleskjøpet Agri
  3. - Mange firmaer selger frøblandinger for torvtak som inneholder utenlandske sorter rødsvingel, stivsvingel og kanskje til og med raigras. Slike sorter passer dårlig i den norske fjellheimen. NIBIOs ulike FJELLFRØ-blandinger er derimot basert på lokalt innsamla plantemateriale og vil slik sett egne seg bedre enten hytta ligger på Røros eller ved Hardangervidda
  4. Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men

No har ikkje Westerwoldsk raigras noko latinsk namn, men eg finn noko hos Felleskjøpet som tyder på at det er italiensk raigras det er tale om. Nybegynner 4. Poppado - 14 Sep 2015 14:47. Westerwoldsk raigras er en variant av italiensk raigras. I. Det er frøfirmaene Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Felleskjøpet Rogaland som selv velger hvilke av de nye sortene de vil ta opp i sitt assortiment. Figgjo og Liljeros. Av dagens sorter er det 'Figgjo'-engelsk raigras som er spesielt egnet til Vestlandet •Felleskjøpet har et sett selvpålagte mål: - Lager av et års forbruk av de nordlige sortene av timotei og engsvingel raigras, rødkløver og kvitkløver Krysing av to planter (FS1).Omlag 250 i året Oppformering av FS1 familiene til FS2 Etablering av forsøk fo

Raigras Magazines

Norsk Landbruksrådgiving Agder. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Alle de fire kornartene havre, bygg, hvete og rug dyrkes økologisk i Norge, men det er de tre førstnevnte som har størst dyrkingsomfang. Det meste av det økologiske kornet går til økologisk kraftfôr. Hvete som oppnår matkvalitet, brukes til mat. Dyrkingsomfanget av frøvekster som erter, åkerbønner og oljevekster er svært lite, men etterspørres spesielt som proteinråvarer til husdyr Plenfrø felleskjøpet Spire Plenfrø Sport 1 kg 1 kg Felleskjøpet Agr . Spire Plenfrø Sport er blandingen for deg som ønsker en vakker, vinterherdig grasmatte som tåler betydelig slitasje. Spire Plenfrø Sport krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi et godt grunnlag for lek og sportslige aktiviteter

SPIRE Surfôr Pluss 100 (Raigras) frå Felleskjøpet Trondheim. Vintersterk- blandinga inneheldt 32% timotei (‟Vega‟ og ‟Grindstad‟), 25% engsvinge Anbefalingene er 8 kg høstrug og 2,5 kg italiensk raigras. Flere bønder har lang erfaring med italiensk raigras til beite. Raigras er ei plante som svarer på god gjødsling. Raigras er sen til å etablere seg og ofte vil det gå 6-7 uker før det er mulig å beite vårsådd raigras. Derimot så holder tilveksten seg langt utover høsten Uttørkinga har rammet flerårig raigras hardest, mens engsvingel og timotei står bedre. - Nå er vi dessuten i den situasjon at mange av dem som hadde planer om å så korn har sådd flerårig raigras i stedet. Dette gjør de for å selge det som grovfôr til dem som trenger det, sier Gramstad. 700 tonn med fr Felleskjøpet og Norgesfôr. Et utvalg av grønnfôrblandingene (2009) vises i tabellen under: Bruksområder Felleskjøpet Strand Unikorn Grønnfôr og dekkvekst Spire Grønnfôr Raigras er svært aggressivt og har en sterk gjenvekst etter slått. Dette kan fort ødelegge d

Det ble gjennomført to feltforsøk, det ene på Felleskjøpet sin forsøksgård Stamsædgården og det andre på NIBIO sin forsøksgård Særheim, begge beligget i Klepp kommune i Rogaland. Effekten av årlig isåing fra 1. til 3. engår (2015-2017) med raigras eller timotei om våren eller etter 2. slått ble sammenliknet raigras eller en frøblanding bestående hovedsakelig med flerårig raigras, for. eks. Strand nr. 19 eller nr. 23. • Vurderes full omlegging, - så på nytt med en ordinær frøblanding fra Strand med timotei, engsvingel og rødkløver, med eller uten engrapp/raigras, alt. noe med strandsvingel. Øk avlingen i gjenleggsåret ved å bruk Kjølsrøds norske grasfrøsorter dyrkes på kontrakt med Felleskjøpet, og brukes i frøblandinger til dyrefor (høy, beite osv). Engrapp, Timotei, Rødsvingel og Raigras er noen av våre ulike sorter som dyrkes på gården vår i Re

Felleskjøpet - Sunt bondevett gir best resulta

  1. dre risiko mens raigras kan medføre lavere magnesiumkonsentrasjonen i blodet og økt sykdomsrisiko. Vær obs på at mye kløver i enga kan føre til trommesyke, da særlig på sau, men også på storfe. Dette medfører i de fleste tilfeller døde dyr da vomgassen ikke slipper ut. Dyra vil da kveles
  2. Read the latest magazines about Felleskjopet.no and discover magazines on Yumpu.co
  3. Økologiske engfrø fra Felleskjøpet 2013 Seks økologiske engfrøblandinger - Små endringer fra i fjor Timoteisorten Vega er på tur ut og Lidar har kommet mer inn. Den er like hardfør som Vega, men gir noe mer gjenvekst. Ellers er kløverandel og kløversorter nesten akkurat som i fjor
  4. Italiensk raigras: Toårig variant av raigras, men i Norge er den som regel ettårig, spirer villig med rask utvikling, trives best med kjølig og fuktig klima, overvintrer dersom vinteren ikke er for lang, trives godt på leirjord, ikke på sur eller våt jord, nitrogenkrevende, god i grønngjødselblandinger, tåler slått og har rask gjenvekst, vokser seinere enn westerwoldsk raigras, men.
  5. dre tette tuer. Den formerer seg først og fremst med frø, men enkeltplanter kan også formere seg vegetativt ved at nedliggende buskingsskudd setter røtter de nederste leddknutene
  6. Felleskjøpet og Fiskå Mølle har lang erfaring med å produsere grovfôrerstattere. Disse fôrmidlene kan erstatte opptil 40 % av grovfôret til melkekyr og dyr i vekst. Kraftfôrprodusentene melder om god tilgang på råvarer til kraftfôr og grovfôrerstattere på verdensmarkedet, og prisen på disse varene vil være omtrent som før
  7. Westerwoldsk raigras 26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016) «Barspektra» raigras ble i 2014 erstattet med andre sorter. I Midtdalen er sortene Loland og Pollanum solgt av Felleskjøpet. Strand solgte sortene Bartigra og Swala. Svala er en ny svensk sort. Les mer

Vellykka skiftebeiting på raigras. Mikaels kyr bytter beite hver dag Live. Mikaels kyr bytter beite hver dag Felleskjøpet turnerer landet med spesialdesignet toppmodell. Bytta ut sjølgående finsnitter med lessevogn. Tredjeslått med nytt høsteutstyr Live Møtene arrangeres ofte i samarbeid med Felleskjøpet, Tine, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget. Det er tilgang på såvarer (bygg, raigras, havre) som kan sås dersom det kommer nedbør. Det kan øke tilgangen på fôr. Dette er aktuelt på arealer med tidlig vekster eller som må/ kan sås om Spire felleskjøpet. Felleskjøpet hjelper deg i den travleste tida.Når alt skal spire og gro vokser også arbeidsmengden. Vi hjelper deg og maskinene dine med god service, et bredt produktutvalg og digitale løsninger som forenkler hverdagen Spesialblanding for hestebeite -rug/ raigras beite og raps. Aleine eller i kombinasjon med eng. -bruk av utmarka. Felleskjøpet Agri optimerte Natura Østfold, klar til å levere 1. februar 2018 16. Avdrått EKM. 17 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2017 2018 Alle 19 produsenter som var med i prosjektet

Felleskjøpet Rogland Agder - Felleskjøpet

Felleskjøpet lanserte nytt kraftfôrsortiment til sau våren 2006, med et kopperinnhold tilpasset sau. For Kopar i grunnen Molybden i grunnen. Raigras 0,2 da Hå 0,3 Forsøk har vist at rapsbeite + håbeite kan øke tilveksten med over 100 gram/dag (398 g/dag mot 264 g/dag fo Kopplamproduksjon med grunnlag i gode beiter (raigras) synes derfor å være et godt alternativ framfor å slippe for mange overskuddslam på utmarksbeite, jf. Todnem og Johansen 2009. Denne delen av prosjektet ble finansiert av Nortura SA - Team sau, Småfeprogrammet for Fjellregionen og Felleskjøpet Fôrutvikling

- Gjør drifta lønnsom. 06.11.2020: Korona-vennlig dyretransport 06.11.2020: - Avlsverdiene er til å stole på 04.11.2020: Bjarne Holm blir ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving 04.11.2020: Oppfordrer til Potetskole-deltagelse 04.11.2020: Kobler Claas og John Deere sammen i skya 04.11.2020: Signaliserer forholdstal opp mot 1,05 03.11.2020: Vil redusere omsetningsavgifta på mel Felleskjøpet Fôrutvikling Jørgen Todnem1 og Astrid Johansen2 1Bioforsk Øst Løken og 2Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Foto: Endre Roald Stai . Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 20 N-1432 Ås bare fikk raigras, men forskjellene var ikke statistisk sikre

Samvirke nrVårt Felleskjøp by Felleskjøpet Rogaland Agder - Issuu

RAIGRAS WESTW JIVET - Felleskjøpet Rogaland Agde

  1. erer. Surfôr og beiteblanding for kystnære. områder i Sør- og Midt-Norge. Innslaget av fl . årig raigras og engrapp. gjør blandingen godt egnet for d
  2. flerårig raigras. Vedlikehold og reparasjon Her anbefales frøblanding nr 16 og 23. Kan også benyttes ved våt­ og direkte­ såing. Begge blandinger inneholder mye flerårig raigras som er best egnet til formålet. Ved å utføre slik såing årlig vil enga alltid være «første års eng» av god kvalitet og sammensetning
  3. Kornsiloen av stål er levert av Felleskjøpet Agri og koster 3 millioner kroner. Hogne har fått et tilskudd på 900.000 kr fra Innovasjon Norge som anser dette som et viktig tiltak for økt verdiskaping i korndyrkinga i Agder. Før kornet legges inn, kan det også tørkes engfrø som engsvingel og raigras, men ikke timotei da ristene er for.

W.woldsk raigras 193 253 Ital. raigras 164 228 Havre + raigras 107 242 Bygg, 6-r + w.w. raigras 201 240 Bygg, 6-r + ital. raigras 153 178 Bygg + raps + ital.rai 227 278 Bygg, erter, vikker, rai 126 228 Kg tørrstoff/daa oktober Slått okt Felleskjøpet har lang erfaring me Rundt 170 gardbrukere fra Lillehammer-regionen møtte da faglaga, landbrukskontoret og Tine arrangerte møte om den krevende grovfôrsituasjonen torsdag 12. juli. Innledere fra Norsk landbruksrådgivning, Felleskjøpet og Tine orienterte om dyrkings- o

SPIRE Raigras/Raisvingel - Felleskjøpet Rogaland Agde

Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder. Hvorfor fornye enga (1)? Foto: Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Mye forskning på grovfôrproduksjon FoU •Vansklegare med raigras, «skjeta og klatt. Informasjon om plantearter og plantesorter foredlet av Graminor ved Bjørke Forsøksgård eller Njøs Forsøksgård eller internasjonale sorter representert i det norske markedet av Graminor. Graminor foredler bygg, hvete, havre, rug, rughvete, poteter, jordbær, bringebær, epler, plommer, pærer, engsvingel, hvitkløver, rødkløver, timotei, engelsk raigras, luserne og rødsvingel NLR SørØst og Felleskjøpet var felles arrangør. Totalt var det 38 personer med på turen, som representerte 28 gårdsbruk med en samlet øko- og 15-20 % engelsk raigras, 10-15 % rødkløver og 5-10 % hvitkløver. Raisvingel (Hykor) har tatt over mer og mer i blandingene, til fordel for engsvingel og raigras På lista står isåing av arealer med raigras for å fylle på med frø og skape tett plantedekke. Inga leier inn entreprenører og har på den måten tilgang til moderne utstyr. Det fungerer godt, og med en mann som driver eget firma ved siden av rekker ikke paret noe mer. Derfor mener Inga at det er et klokt valg

RAIGRAS 2-ÅRIG ITAL

Midt oppi det hele registrerer Felleskjøpet Rogaland Agder, landets største kraftfôrprodusent, foreløpig ikke noen tegn til hamstring av kraftfôr, ifølge administrerende direktør Ola Bekken. Optimist. Hå-bonde Ole Andreas Aarsland, leder i Varhaug Bondelag, sier han har nok fôr Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA): I år har FKRA laget en ny frøblanding, Spire surfôr robust. Dette er en blanding som skal kunne takle både tørke og flom. Frøblandingen består av 9 ulike arter som gjør blandingen, nemlig, robust. Dette er en interessant blanding som passer på litt vanskelig jord, og der man ønsker langvarig eng Felleskjøpet Agri har inntatt en formidlingsfunksjon for halm, hvor alle kan melde inn halm for salg og halm som ønskes kjøpt, meld inn på Felleskjøpets halmformidling. Kontakt Felleskjøpet sin kundetelefon på 72 50 50 50 om du vil ha kontakt med en rådgiver om utfordringer med grovfôr Norsk Landbruksrådgiving Viken. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men

Ettårig eller toårig raigras? - Norsk Landbruksrådgiving

Slik får Bjørn 1000 kilo mer melk. Landbruksnytt bruker informasjonskapsler (cookies) for å personalisere innhold og annonser slik at våre nettsider blir enklere og bedre å bruke for deg. Vi deler også denne informasjonen med tredjeparter for annonsering og analyseformål Felleskjøpet Agri oppretter nettside for formidling av halm på tvers av regioner. Norsk Landbruksrådgiving har oppretta grovfôrformidling i de fleste regioner. Beiteressurser må utnyttes. Husdyrprodusenter må planlegg med lite tilgang på grovfôr for kommende vinter og gjør nødvendige tilpasninger med kraftfôr Video: Vellykka skiftebeiting på raigras - Beitene ser grønnere og finere ut enn de har gjort på mange år. Men en ting er sandnessjøværingen skuffet over: Girkassa begynte å ruste allerede etter én sesong. - Det kan være en ting å forbedre. Girkassa sitter jo bare der til pynt oppå maskina og bør ikke ruste så lett, mener.

Rug og raigras i beiteblanding - gardsdrift

Såfrø til økologisk grovforproduksjon. Det er Strand og Felleskjøpet som produserer økologisk såfrø. STRAND NR. 30 - Sørlig Ø: 50 % Timotei Grindstad, 20 % Engsvingel Fure, 10 % Engrapp Knut 15 % Rødkløver Lea, 5 % Hvitkløver Hebe Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa Surfôr, beite og høy Felleskjøpet i Rogaland solgte i fjor en beitefrøblanding som burde egne seg svært godt til direktesåing i permanent eng og beite. Den het Spire Beite 60 + og inneholdt 5 sorter flerårig raigras sammen med en ny (for Norge) småblada kvitkløversort Rivendel.Blandingen finnes ikke økologisk. Verdt å prøv Flerårig raigras: Trives best på fast, tett og næringsrik jord med god fuktighet. Raigraset etablerer seg raskt og gir gras av god kvalitet ved riktig høstetidspunkt. Utsatt høstetidspunkt fører til at forverdien syker raskt. Forsiktig gjødsling mot slutten av vekstsesongen bidrar til å bedre overvintringsevnen Felleskjøpet tilbyr flerårige avtaler for omlegging til økologisk korn-, oljefrø, erter og åkerbønner. For omlegging til dyrking av slike vekster økologisk tilbys en 5-årig kontrakt, med utbetaling av merpris fra første karensår Høstbehandling av raigras; Gjenlegg av timotei, raigras og engsvingel; Felleskjøpet informerer; Velkommen til alle og spesielt til nye dyrkere! Kaffe og enkel bevertning . Hilsen prosjektet «Frø i sør» Nibio, Trygve og Lars og NLR Agder, Josefa og Astrid og Aust-Agder Frøavlerla

Felleskjøpet har flere frøblandinger og sorter som er velegnet til hjortevilt og hare. Disse er listet opp under. Frøblandingene er normalt ikke lagerført på de enkelte FK butikker og må derfor bestilles. Finn din nærmeste FK butikk. 1. SPIRE Vilt ettårig Innhold: Havre, fôrmargkål, fôrraps, italiensk raigras, hvitkløver og. •Så raigras/ forvekster etter slått- krever Halmformidling Felleskjøpet Agri. Hva dekker avlingsskadeerstatningen? •Erstatningen er ikke en inntektsgaranti, men gir en økonomisk kompensasjon for produsenter som får avlingsskade pga klima (tørke) utover 30 prosent av normalårsavling raigras/kvitkløver Anne Kjersti Bakken1, Tor Lunnan2, Mats Höglind3, Olav Harbo3, Anne Langerud1, Tor Einar Rogne2 og Anne Stine Ekker1 1 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar ,2 Øst Løken 3 Bioforsk Vest Særhei både på varig eng og raigras. Utfordrin-gen blir å holde fettprosenten oppe slik at det unngås trekk. For å greie Felleskjøpet Beitebrosjyre_2017_Side 1-7.indd 2 04.04.2017 14:57:03. Roboten gjør beiteperioden enkel HVORDAN LYKKES MED BEITINGA? Side 3 Mange dyr og mye gjerding Ungdyr og ammekua på gården går også på beite.

  • Mqd32h/a.
  • Bi økonomi og administrasjon.
  • Leipzig sehenswürdigkeiten.
  • Uio astronomi.
  • Langtidsvarsel lanzarote spania.
  • Registerreim intervall vw transporter 2012.
  • Tekopp pudel till salu.
  • Wirth rechtsanwälte mannheim.
  • Usbekistan klima.
  • Netiquette duden.
  • Åpningstider oslo sentrum jul.
  • Buwog vonovia übernahme.
  • Tassimo kaffemaskin bruksanvisning.
  • Help.bungie.net termite.
  • Forbes list richest 2018.
  • Personlig registreringsskylt.
  • Beregn opsigelsesvarsel.
  • Cyclocross gebraucht ebay.
  • Gullpriser.
  • Hvordan justere håndbrekk avensis.
  • Stol på bord.
  • Oide wiesn 2018 reservierung.
  • China imbiss mühlhausen.
  • Promi kindernamen liste.
  • Jahrmarkt neumarkt.
  • Ikea plafond.
  • Mountain climber exercise.
  • Kjente personer fra toten.
  • Kamaru usman.
  • Snapchat trophy hack.
  • Farao dynastier.
  • Newton newton.
  • Dawo stellenmarkt.
  • Beinhinnebetennelse fotball.
  • Why are norwegians so cold.
  • Russisk støver gemytt.
  • 777 300 seat plan.
  • Microsporum canis sporen.
  • Merkmale einer diktatur.
  • Serial killer wichita kansas.
  • Salt lammelår oppskrift.