Home

Nestekjærlighetsbudet

Den gylne regel - Wikipedi

Den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning.. Kristendommen, og noen mindre religioner, har en handlingsorientert positiv vinkling av gjensidighetsprinsippet: Matteus skriver at du skal gjøre godt mot andre Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om nestekjærlighetsbudet Nestekjærlighetsbudet ble praktisert av alle homo sapiens på denne planeten. En forandring. Til det gode. Kanskje til det beste. Ingen kriger. Ingen drap. Ingen skudd. Ingen ran. Ingen voldtekter. Kjærlighet. Fred. Hvorfor vil en ikke ha det? Det mest vidunderligste. Kast det vekk Det er en elementær konsekvens av nestekjærlighetsbudet at en ikke inviterer andre inn i intime, seksuelle relasjoner enn den éne person av motsatt kjønn en offentlig har lovet troskap til døden. Dette følger av den visjon av medmenneskets integritet og ukrenkelighet som er en grunnleggende del av det kristne budskap

nestekjærlighetsbudet - dagen

Og spørsmålet hans handler om definisjonen av begrepet «neste» i nestekjærlighetsbudet. Det gir oss så dialogens springbrett inn i lignelsen om den barmhjertige samaritanen, sitat: 30 Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere En naturlig konsekvensav nestekjærlighetsbudet er MDGs kamp for menneskene som skal arve jorden etter oss og for skaperverkets egenverdi. Med politikk som tar bedre vare på Guds frie natur og senker klimautslipp, viser vi omsorg for vår neste, uavhengig av tid og sted

Den gylne regel - Daria

Setningseksempler med nestekjærlighetsbudet, oversettelse minne Viser side 1. Fant 0 setninger matching frasen nestekjærlighetsbudet.Funnet i 0 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil Dette er ikke dobbeltkommunikasjon, men en klar forkynnelse av det kristne nestekjærlighetsbudet. I denne konteksten sier paven seg positiv til lover som tar vare på mennesker, uten at han dermed forkynner ja til homoseksuelt samliv Nestekjærlighetsbudet. Nestekjærlighetsbudet viser en grunnholdning og retningslinje for hvordan vi skal møte våre medmennesker, og er samtidig summen av de andre budene som gjelder forholdet mellom mennesker. Dette utgjør en grunnleggende del av det etiske fundamentet for vårt samfunn

Dette er et undervisningsopplegg som gir et lite innblikk i meningsmangfoldet ved et sentralt punkt i den kristne tro og lære. Ved å kategorisere og forenkle slik som det er gjort her, kommer selvfølgelig ikke alle nyanser fram. Intensjonen her er å få fram hvordan de ulike tolkingsvariantene får konsekvenser for andre sider ved lære og etikk. Spørsmålene er bevisst laget ganske åpne. En tredje argumentasjonsmodell som vi møter i NT, og som vel er den som har spilt størst rolle for den kristne avholdsbevegelsen, er basert på nestekjærlighetsbudet, med henvisningen til «den svake bror» som trenger den sterkes solidaritet, slik vi allerede har sett det i Rom. 14,21, som taler om å avstå fra å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre andre ting som «fører din bror til. Nestekjærlighetsbudet I intervjuet sier Obama at han er klar over at hans standpunkt kan provosere mange. - Min kone og jeg er praktiserende kristne, og det er åpenbart at dette standpunktet. nestekjærlighetsbudet oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning. 19 relasjoner

DEL 1 Jeg er student på et erfarings basert Livets Universitet og har valgt Kjærlighet som hovedfag. Men et av fagene: «Å ha Kjærlighet til seg selv» har vist seg i praksis å være det vanskeligste. Det finnes ikke mange pensumbøker, men temaet nevnes i andre bøker. Overraskende er temaet til dels betegnet som noe negativt. Det nevnes at man må passe seg for å bli for selvopptatt. Men de er vel også inkludert i nestekjærlighetsbudet «Du skal elske din neste for han/hun er lik deg!». Vi er kanskje forskjellige, men altså likeverdige. May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you (Dylan) Les også: Stålsett slo fast at nestekjærlighetsbudet finnes i alle religioner, men da undertegnede etter foredraget spurte Stålsett hvor i Koranen nestekjærlighetsbudet var nedfelt, ble han svar skyldig. Stålsett ville ha dialog - konfrontasjon med islam stemplet han som «krigsretorikk» Kristelig Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forpliktet på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, tjenesteoppdraget og forvalteransvaret. Vår oppgave er å utforme en politikk i samsvar med dette, heter det i partiets prinsipp-program. En av de kristne grunnsetninger er at en ikke skal drepe. Samtidig styrer Kjell Magne Bondevik er regjering som har sendt norske soldater.

Diakoni tar sitt utgangspunkt i nestekjærlighetsbudet og omsorgen Jesus viste for syke og vanskeligstilte. Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, diakonissen Cathinka Guldberg, som startet sykehusdriften i 1868 for å etablere en fagutdanning for sykepleiere I denne oppfordringen høres et ekko fra det kristne nestekjærlighetsbudet om å vende det andre kinnet til. Jeg syns generelt man skal passe seg for å snakke entydig om kristen etikk - også denne retorikken rommer farer for maktmisbruk Kirkens stemme sies å være på vegne av nestekjærlighetsbudet, men det forstås lite om hva min neste egentlig er. Dette budet har ingenting med politikk å gjøre, men er fundamentet som loven og profetene bygger på - altså, hva Guds rike, som ikke er av denne verden, bygger på

Nestekjærlighetsbudet, et engasjement for rettferdighet og kjennskap til kinesere og kinesisk språk, førte til at Sigmund Hegstad (29) følte at han måtte gjøre noe i kampen for gode arbeidsplasser. Ikke bare noe, og ikke bare en gang i framtida. Han kjente at det hastet Nestekjærlighetsbudet: Regnes som en oppsummering av hele loven. Andre viktige punkt: troen på et liv etter døden. Kristendommen. Budene og reglene: De ti bud, den gylne regel og nestekjærlighetsbudet er stort sett alle kristne enige om. Meningene er mer delte når det gjelder regler som f.eks. Paulus har kommet med Nestekjærlighetsbudet er ikke først og fremst knyttet til sinnelaget og de nærmeste, men til konkrete handlinger for nesten, med målbare resultater uavhengig av etnisitet eller religion, slik budets fremste eksempelfortelling i Det nye testamentet om den barmhjertig samaritan, viser Den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet finnes i stort sett alle religioner, etiske og åndelige tradisjoner. Prinsippet om medfølelse og nestekjærlighet fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning

Kirken og nestekjærlighete

Nestekjærlighetsbudet er ikke først og fremst knyttet til sinnelaget og de nærmeste, men til konkrete handlinger for nesten, med målbare resultater uavhengig av etnisitet eller religion, slik. Abstract Den danske filosofen og teologen Knud Ejler Løgstrup hevder det radikale nestekjærlighetsbudet er det naturligste av alle bud. Budet er inneholdt i Jesu forkynnelse, men dette er en formulering av en naturlig og universell etikk som ligger nedfelt som en etisk fordring i tilværelsen selv, forut for forkynnelsen Nestekjærlighetsbudet er universelt og kjenner ingen unntak. Samtidig er mennesker ulike, og ikke all forskjellsbehandling er usaklig. Menn og kvinner opplever vanligvis ikke det som diskriminerende å bli henvist til kjønnsdelte toaletter på offentlige steder - Vi er kirkens fremtid og vi har mye å bidra med. Min hjertesak i kirkedemokratiet er å forvalte nestekjærlighetsbudet rett - at vi sørger for et åpent og varmt mangfold i kirken, understreker Anne May, som studerer Ungdom kultur og trosopplæring på Menighetsfakultetet og vil bli diakon

En del av denne plattformen er «den gyldne regel», som i kristendommen også kalles for «nestekjærlighetsbudet». Den mest kjente formuleringen av dette budet er kanskje den vi finner vi i Tredje Mosebok 19:18 hvor det står at «Du skal elske din neste som deg selv. » Vi presenterer her en rekke sitater, hentet fra forskjellige. Nestekjærlighetsbudet er en gammel asiatisk tanke som i hvert fall går tilbake til Buddha og jainismen. Jesus hadde sannsynligvis kontakt med buddhistisk og indisk tenkning. Interessant er det at deler av de jødiske, kristne og muslimske ritualer har vært praktisert i India lenge før vår tid, f.eks. bruk av røkelse, dåp, vann, ild, kroppsbevegelser, etc Samarbeid i organisasjoner - momenter Den gjensidige normen - nestekjærlighetsbudet Kommunikasjonsmessig nærhet Personlig verdisystem og holdninger Belønningssystemer (individuelle - grupper) Jobb beskrivelse og organisasjonsstruktur Gruppelikheter Argyles (1991) beskrivelse av samarbeid Gjensidig hjelp - regulær, ekte og relevant fritt gitt gjensidig bistand (altruisme) Fordeling av.

Medynk og nestekjærlighetsbudet - En lesning av en

 1. Diakoni tar sitt utgangspunkt i nestekjærlighetsbudet og omsorgen Jesus viste for syke og vanskeligstilte. KIRURGISK KLINIKK utfører planlagte operasjoner for pasienter fra hele landet innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Et stort antall av den enkelte operasjons-typen bidrar til høy kvalitet, og klinikken er størst i landet p
 2. Hvordan kan nestekjærlighetsbudet være levedyktig i møte med krigens realitet? 10. november er stiftelsesdagen for Luftforsvaret, som fyller 75 år i år og har et ønske om å markere dette i en høymesse. Oslo domkirke er en av nasjonens to hovedkirker og skal gi rom for mange offisielle oppdrag
 3. e venner og slektninger og dem som jeg synes har gjort seg fortjent til det. Nestekjærlighetsbudet er ubegrenset, Det tilsier at jeg til og med må elsker
 4. Leer-Salvesen mener nestekjærlighetsbudet ikke er utgått på dato, og at det er relevant i forbindelse med etiske og politiske utfordringer. - I Tredje Mosebok 19. står nestekjærlighetsbudet: Du skal elske din nestelandsmann som deg selv, men det står også:.
 5. Det handlerom å ta nestekjærlighetsbudet på alvor, sier Wiig-Andersen til NRK Hordaland. Kirkemøtet avgjør. Men til tross for at Stortinget i juni likestilte homofile og heterofile ekteskap ,.
 6. ste og mest forsvarsløse samfunnet, barna. Se gjerne Til ettertanke i ØP sist lørdag til dette

Å elske sin neste som seg selv - Filosofi i skole

Nestekjærlighetsbudet: «For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.» Paulus' brev til galaterne, kap. 5 v. 14. Den gylne regel: «Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» Lukas, kap. 6 v. 31 Nestekjærlighetsbudet lå til grunn for hans sterke engasjement for den tredje verdens problemer. Han gikk fra første stund inn for u-hjelp. Tyngden av Røiselands innsats som politiker faller imidlertid på innenrikspolitikken. Etter en forsiktig start den første perioden,. Nestekjærlighetsbudet er Bibelen fortalt med ett ord. Neste gang vi blir sinte på noen, kan vi stoppe opp og tenke; slik jeg oppfører meg nå, ville jeg likt at en annen gjorde dette mot meg Epost: post@bibel.no — Telefon: 47 97 64 50 Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OS Nestekjærlighetsbudet utfordrer den enkelte av oss i våre nære relasjoner. Hvordan behandler vi vår familie, slektninger, venner og kollegaer på arbeidsplassen? Er vi gode mot hverandre eller preger konflikter og ugreie våre relasjoner - Omsorgen for «svake grupper» er i tråd med nestekjærlighetsbudet som er blitt oversatt i venstresidens solidaritetsbegrep. En hjelper ikke de trengende ut fra et nytteperspektiv, men fordi det er synd på dem. Denne godheten kan føre til at man føler seg verdifull, men det kan også få mottakerne til å føle seg unyttige og mindreverdige

I kristen tro står nestekjærlighetsbudet sentralt... Kristnedikt.com synes dette budskapet er veldig viktig, og ønsker å bidra med sitt til å fremme denne oppfatningen... På kristnedikt.com er diktene delt opp i tre kategorier, slik at det er lettere å finne et dikt som passer akkurat til det emnet leseren ønsker å lese om... God lesning «Den gyldne regel,» Wikipedia: «Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn og sier ett av følgende: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Boken er skrevet med henblikk på den delen av faget Livssyn og etikk som har med kristendomskunnskap å gjøre. Den gir en teologi- og idéhistorisk analyse av bibeltekster om skapelse, syndefall, Kain og Abel, nestekjærlighetsbudet, deti bud, bergprekenen og den barmhjertige samaritan. Med litteraturliste, saks- og personregister

Nestekjærlighetsbudet ble gitt av Jesus Kristus og er en av bærebjelkene i den kristne etikk. Vi finner tilsvarende påbud i andre religioner og filosofier som ofte blir kalt «Den gyldne regel» eller «Gjensidighetsprinsippet». I humanismens livssyn heter det Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg nestekjærlighetsbudet er det naturligste av alle bud. Budet er inneholdt i Jesu forkynnelse, men dette er en formulering av en naturlig og universell etikk som ligger nedfelt som en etisk fordring i tilværelsen selv, forut for forkynnelsen. Derfor gis det ingen egen kristen etikk ——Bilde: What is Truth, Nikolai Ge (1890)—— Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6) Et fundamentalt premiss i eksistensfilosofien til Søren Kierkegaard er at sannhet ikke bare knytter seg til påstander (for eksempel «Sokrates er dødelig») men også til livsførsel, tankemåter - —og væren generelt. Det finnes en type sannhet, skal vi tro Kierkegaard, som bare kan.

I alle de store religionene finnes det et skille mellom rett og galt uttrykt i form av påbud og forbud. Du skal, eller du skal ikke. Moralen begrunnes med muligheten for velvilje eller fordømmelse av en tredjepart - Gud.Idémessig er noe av det mest banebrytende humanismen har bidratt med derfor ikke ideen om at noe er rett og galt Kardemommeloven (som også er inkludert i de aller fleste store religioner og livssyn som den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet), funket like bra da den kom, som nå. Også på internett. Legg igjen en kommentar. Filed under Charliblogg, fordommer, forfatterbesøk, mobbing Vi viser til Jesu ord om nestekjærlighetsbudet, og den praksis han selv legger for dagen i omgang med sabbatsbudene. Vi anlegger også et allmenetisk perspektiv der en må spørre hvorvidt en selv ville ha ønsket eller maktet å være henvist til å leve alene

Kort Om Etikk2Nesten som deg selv: Utdrag by Cappelen Damm - Issuu

Hvem kan jeg være en neste for

 1. Nestekjærlighetsbudet er en sentral norm i kristen etikk. De ti bud ses som konkretiseringer av det dobbelte kjærlighetsbudet. Den gylne regel Alt du vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere også gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Gjensidighetsprinsippet
 2. Foreldre bør få bestemme over sin egen unge. Skulle staten nekte foreldrene i å døpe sitt barn, ligner det mer på en totalitær stat uten religionsfrihet. På innsiden er de
 3. Kronikk: Den siste puritaner - Det er ikke lett å være moralist. Bare spør SV. Under den kulturradikale og verdiprogressive overflaten renner det en dyp, puritansk åre. I en parallell.
 4. En del av denne plattformen er «den gyldne regel», som i kristendommen også kalles for «nestekjærlighetsbudet». Den mest kjente formuleringen av dette budet er kanskje den vi finner vi i Tredje Mosebok 19:18 hvor det står at «Du skal elske din neste som deg selv. » Vi presenterer her en rekke sitater, hentet fra forskjellige. Kirkeåret

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Historiskvitenskaplig bibeltolking Rogalands Avis har foretatt en ringerunde blant menighetsprester i Stavanger og Sandnes, og funnet ut at bare én - sogneprest Anne Lise Ådnøy - er villig til. Larvik Kristelige Folkeparti bygger politikken på de kristne verdiene og det kristne menneskesynet. KrF har menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærlighetsbudet i sentrum for vårt politiske program også kalles for «nestekjærlighetsbudet». Den mest kjente formuleringen av dette budet er kanskje den vi finner vi i Tredje Mosebok 19:18 hvor det står at «Du skal elske din neste som deg selv.» Vi presenterer her en rekke sitater, hentet fra forskjellige religioner og livssyn, som på hvert sitt vis skildrer «den gyldne regel» Lyngdal Kristelig Folkeparti bygger politikken på de kristne verdiene og det kristne menneskesynet. KrF setter menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærlighetsbudet i sentrum for all politikkutforming

Norsk møteplass for freakere av alle slag. @ Provo For min del er jeg interessert i å legge denne diskusjonen død siden jeg oppfatter det som om vi diskuterer forbi hverandre nå, så jeg besvarer deg i en samlet bulk, fremfor å ta for seg hver sitat som tidligere i denne debatten The tension between the historical Luther of the 16th century and what came out by the reception centuries later is a well known problem within the field of Luther-research. This is also a significant problem with respect to Luther-sermons translated into Norwegian, but this has not so far been made a research topic. This analysis of the Norwegian translations shows, contrary to what has been. Kjære dere. Dette er dagen da Jesus stod opp fra de døde. Verdens mest innflytelsesrike mann har lært en hel verden om å elske din neste som deg selv. Om tilgivelse; «Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre». Om nestekjærlighetsbudet; «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mo I de aller fleste religioner og livssyn finner vi det som kalles gjensidighetsprinsippet, den gylne regel eller nestekjærlighetsbudet. Dette er prinsippet om at vi skal behandle andre på samme.

Andakt: Den gylne regel - KFUK-KFUM-speidern

Fra pensjonisttilværelsen ber eks-biskop og nordavind Gunnar Stålsett (82) om et internt oppgjør med muslim- og jødehat i Kristen-Norge. Og taler imot tvang på skolegudstjenester og KRLE Det er utfordring å holde sammen helheten i det dobbelte nestekjærlighetsbudet. Vår kristne tro bygger på et kall om å leve helhjertet, med hele vår sjel og all vår forstand, i felleskap med Gud. Samtidig er vi kalt til å elske både oss selv og vår nabo. Kalt til å se behov; Det er viktig å reflektere over hva som driver oss Ved siden av talio-formelen og nestekjærlighetsbudet er de ti bud den mest kjente etiske teksten i Det gamle testamente. Budene står ved innledningen til den såkalte Paktsboken i 2 Mos 20ff Jon Rognlien har anmeldt Simen Sætres bok om Fjordman i Dagbladet. Når meningsforskjellen mellom forfatter og subjekt er så store, er det interessant å registrere hvordan anmelderne turnerner dem. Det sier noe om hvordan de forstår et tema. Ett av de mest sensitive - og avslørende - punkt i oppg

Så fortsetter Jesus med å fremheve nestekjærlighetsbudet: «Det andre [budet], som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv!» (v.31). Dette budet er også hentet fra det gamle testamentet, 3.Mos.19,18. Jødene tolket dette budet primært slik at det var sine landsmenn de skulle elske og ha omsorg for Nestekjærlighetsbudet angir en grunnholdning og retningslinje for hvordan vi skal møte våre medmennesker, og er samtidig summen av de øvrige bud som angår forholdet mellom mennesker. Forvalteransvaret. Vi skal forvalte ressursene i samfunnet til beste for alle, både i vår egen generasjon og i kommende generasjoner. De ti bu - I Strømmestiftelsen har vi en sterk tro på at nestekjærlighetsbudet også gjelder menneskene uten norsk pass - uansett hvor i verden de måtte befinne seg. Vår holdning er at nestekjærlighetsbudet står svært sentralt, og vi tror at det, sammen med arbeiderbevegelsens verdi om solidaritet har vært veldig viktig for mye av det aller mest positive med norske verdier Det er en utfordring til oss alle at vi følger nestekjærlighetsbudet som er felles for de fleste religionene. Hadde vi gjort det, da hadde det ikke vært krig, sier de. Publisert 21.03.2003, kl.

Skoletorget/Den gyldne regel

Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning: Kristendommen; I Tredje Mosebok 19:18 står det at «Du skal elske din neste som deg selv. Nestekjærlighetsbudet kaller oss til det. Bibelen kaller oss til å elske vår neste som oss selv. Det betyr for oss alle å sørge for livets opphold for oss selv og vår familie, men utover det er vi blant annet kalt til å bygge samfunn Om mennesker f.eks. hadde fulgt nestekjærlighetsbudet helt og fullt, ville det ikke ha vært kriger, og all den nød som følger i krigens kjølevann, ville ikke ha funnes. Om vi virkelig hadde fulgt Guds bud, ville det ikke oppstått så mange problemer i familie og ekteskap, ingen skilsmisser, ingen kvinnemishandling og barnemishandling osv Part 4: Bora Bora - Vanuatu, Laura Dekker, youngest to circumnavigate the world singlehandedly - Duration: 20:15. Laura Dekker World Sailing Foundation Recommended for yo

Hva vil det si å være en kristen? Kristendomme

 1. Samarbeid i organisasjoner - momenter Den gjensidige normen - nestekjærlighetsbudet Kommunikasjonsmessig nærhet Personlig verdisystem og holdninger Belønningssystemer (individuelle - grupper) Jobb beskrivelse og organisasjonsstruktur Gruppelikheter Argyle (1991) beskriver samarbeid Gjensidig hjelp - regulær, ekte og relevant fritt gitt gjensidig bistand (altruisme) Fordeling av.
 2. Det viktigste hos hinduene er at du ser deg selv i din neste, nokså likt altså det kristne nestekjærlighetsbudet. Hinduismens ideer om karma har imidlertid vært en hindring for vekst og sanering av fattigdom, i sterk motsetning til den protestantiske pietistiske arbeidsmoral, og som både i følge Max Weber og senest Rodney Stark forklarer Vestens vekst og velstand
 3. Det dobbelte kjærlighetsbud eller Nestekjærlighetsbudet: Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. (Matt. 22, 37-40
Gnostisisme og sårbarhet

nestekjærlighetsbudet (jf mål 4c) - det vil si normer som danner grunnlaget for eventuelle lover og regler. Blant de pliktetiske modellene finner vi blant annet regeletikken, som ofte tas i bruk i religiøse miljøer der et hovedpoeng er å følge Guds bud eller i miljøer der det å følge tradisjonen står sterkt Jakten på Fjordmannen Hvordan skal deportasjonen foregå? Og hvem skal ut? Fjordmannen - alias Peder Nøtvold Jensen - jobbet i halvannet år som TIPH-observatør i den krigsherjede byen Hebron. Nestekjærlighetsbudet, omsorgen for dem som har det verre enn meg, og det diakonale perspektivet. Den største kriminalfortellingen. Mange pakker med seg en krimbok eller to når de skal på fjellet i påsken. Krumsvik mener at også påskebudskapet er pakket inn i en fascinerende kriminalfortelling Den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn. Men er det slik? «Gjør mot andre slik du selv vil behandles»? Er ikke mangfold å behandle andre slik de ønsker selv å bli behandlet? Se den andres legning, religion, livssyn og levesett - og møte det med respekt

Det har handlet om at Jesus stod opp igjen fra de døde, og nestekjærlighetsbudet. Vi fikk også lov til å leve i et grensesprengende fellesskap på Sebulon, der fokuset var på folk som ble satt utenfor andre fellesskap i samfunnet, på grunn av forskjellige problemer de hadde Så hadde Jesus firt på krava her så hadde det vært brudd på nestekjærlighetsbudet, og vi hadde ikke hatt noe evangelium tilbake. Jesus har ikke sagt et ord for mye, og heller ikke et ord for lite. I Jesu tale om forsoning etter ekteskapsbrudd peker Han på evangeliets vei, og da vil det vise seg i praksis hvor der er mangel på kjærlighet LÆRNEMNDA OM HOMOFILISAKEN. Av Kjell Arne Morland, Melhus. Den norske kirkes lærenemnd kom i januar 2006 med sin uttalelse: Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken

- Da hadde de levd opp til nestekjærlighetsbudet. Dekket bord I Bergen er morgenmessen over. Beboerne i Sankta Sunniva studentkollektiv samles rundt frokostbordet. Presten har bakt brød for anledningen. De spiser og snakker om hvordan tidebønnene hjelper dem å be når egne ord ikke strekker til Det er den etiske fordring til oss, og nestekjærlighetsbudet sagt på en annen måte. Read more. En stor takk! Da er oppropet Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap! avsluttet. I løpet av litt over to uker kom det inn 3132 underskrifter.Nå skal underskriftene leses,.

Slik forstod Aristoteles kjærligheten, og dette er også sentralt i det tre tusen år gamle nestekjærlighetsbudet fra den jødiske tradisjon. Han vil også ta for seg kjærlighet som tema i nyere filosofi, for eksempel hos Hannah Arendt og Emmanuel Levinas Innhold, betydning og innflytelse. Saligprisningene, lignelsen om lys og salt, bønnen Vår far («Fader vår»), Den gyldne regel («nestekjærlighetsbudet»), og lignelsen om huset bygd på fjell, inngår alle i Bergprekenen. Talen innledes med de ni «saligprisningene» der Jesus priser de gruppene salige som mangler forutsetninger for å lykkes i denne verdenen

Det dobbelte kjærlighetsbudet - Foross

Moralisme på sitt beste betraktes gjennom brillene av nestekjærlighetsbudet. Hver gang vi genuint opptrer til det beste for hverandre og samfunnet vi lever i. Når vi møter mennesker ved å lytte og ha øyekontakt, men likevel er ærlig nok til å hevde at ens egen moralske kunnskap er bedre, og at samtalepartneren gjør lurt i å tenke en gang til, og forsøke å leve annerledes Både Paulus og Jesus samler den i det dobbelte nestekjærlighetsbudet og i de ti bud (Rom 13,8-10; Matt 5). Dette er kortversjonene av hvordan livet skal leves. Så får dette utdypninger både i form av lange formaningsavsnitt hos Paulus, og i form av at Jesu liv holdes fram som et eksempel til etterfølgelse Dersom du teoretisk anerkjenner nestekjærlighetsbudets moralske sannhet, men ikke følger det opp i praksis, så har du ikke anerkjent det i det hele tatt for du har ikke forstått det: nestekjærlighetsbudet spurte nemlig ikke etter din intellektuelle tilslutning, men ba deg gjøre noe. Les me Nestekjærlighetsbudet er en sentral norm i kristen etikk. De 10 bud sees som konkretiseringer av det dobbelte kjærlighetsbudet. Bergprekenen - Bergprekenen er en samling taler som Jesus holdt - Jesus gir en radikal tolkning av budene i Det gamle testamente og sier at disse ikke bare gjelder menneskets handlinger men også deres holdninge Det er den etiske fordring til oss, og nestekjærlighetsbudet sagt på en annen måte. Read more. Spørsmål om teologi og sånt. Her kan du legge inn spørsmål og kommentarer til meg om teologi og alt som opptar deg i den religiøse sfæren. Så skal jeg svare [] Read more. Social

Kjærlighetens vei til evig liv - Foross

Jeg får stadig sitert Ordspråkene 13:24 - Den som sparer sin kjepp, hater sin sønn, men den som elsker ham, holder øye med ham med tukt. Jeg har svart dem med å si at jeg velger å leve etter nestekjærlighetsbudet Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem (Matteus 7:12) Mosebok kap 19 kommer Moses med hellighetsloven og nestekjærlighetsbudet , men samtidig kommer han med budet om å ta hensyn til den fremmede/ til innflytteren. Så det er ikke noe nytt jeg kommer med. Gud har alltid ønsket at hans folk skal utvide barmhjertigheten til å gjelde fler enn bare slekta, klanen, naboene og det egne folket

Hvor mange partier trenger vi? - Vårt Lan

'''Den gyldne regel''', eller '''nestekjærlighetsbudet''', finnes i alle religioner. I Tredje Mosebok 19:18 står det at «Du skal elske din neste som deg selv.» '''Kristendommen''' «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus, 7:12) '''Jødedommen'' Stikkord: dass man dir tu..., den gylne regel, goldene Regel, nestekjærlighetsbudet, Was du nicht willst. Permalink. Hei, gibt es ein adäquates norwegisches Sprichwort zu dem deutschen: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Takk på forhånd Du vil finne artikler om kristen tros påvirkning på samfunnet, artikler som preges av nestekjærlighetsbudet og artikler som har sin basis i tanken om at alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Du vil også se at vi har skribenter som skriver mye om gründerskap og innovasjon Kirken skal ikke drive partipolitikk, men tydeliggjøre på et overordnet nivå hva som er kristen etikk, til beste for oss alle. Så er det opp til politikerne å utforme konkrete politiske løsninger, skriver Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd Vi må aldri glemme nestekjærlighetsbudet. Abort har nærmest blitt et ikke-tema. Videre ønsker biskopen å bidra til et mer lavmælt og nyansert språk i debatten, og beklager at kirken har påført ugifte kvinner skam. For det første er det ikke bare ugifte kvinner som tar abort

nestekjærlighetsbudet - definisjon - norsk bokmå

Language Text; English: Moral rule, according to which it is forbidden to cause somewhat to someone which one does not want to suffer. German: Moralische Regel, nach der es verboten ist, jemandem etwas zuzufügen, das man selber nicht erleiden möchte ved en gudfryktig lydighet mot Guds evige vilje slik den er konkretisert i nestekjærlighetsbudet og de øvrige bud (4). Dette bibelske helhetssyn ble svekket innen den følgende tids lutherdom og er innen dagens kirkeliv blitt ytterligere utvannet under presset fra vår tids sekulariserte autonomitenkning (2) Hver eneste stemme til KrF vil bidra til å styrke de kristne verdiene i vårt samfunn, og gi et større gjennomslag for det kristne menneskesynet og nestekjærlighetsbudet på Stortinget og i samfunnet..

Det er ikke paven som er til besvær, men medi

Gand-presten skifter syn i homofili-saken. Sjelden har sokneprest Günther Theiss gruet seg slik før en preken som han gjorde denne søndagen. Han skulle fortelle menigheten i Gand kirke at han har kommet frem til at bibelen likevel åpner for homofilt samliv og likekjønnet ekteskap Den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning. Ny!!: Bergprekenen og Den gylne regel · Se mer » Det nye testament Supergutta på skauen. Detaljer Overordnet kategori: Temaer Kategori: Internasjonal politikk Publisert søndag 09. mars 2008 21:08 Heimevernet bygger på forestillingen om distriktssamfunnets trauste og demokratiske mobiliseringsansvar fra den gang trusselbildet var en erklært og synlig fiende

 • Blåmeis egg.
 • Lofoten trålerrederi.
 • Hno arzt reutlingen.
 • Rccl drink packages 2018.
 • Tine cup 2018.
 • Hjort rundbiff.
 • Vil reise.
 • Nou svikt og svik.
 • Canon eos 600d mit iphone verbinden.
 • Alpe d huez skiing.
 • Harvard referencing free.
 • Posthallen oslo buffet.
 • Neumarkter nachrichten todesanzeigen.
 • Robin gibb melissa gibb.
 • Seksuell trakassering definisjon.
 • Pillarguri skifer.
 • Monchichi shop.
 • Firdaposten fødde.
 • Ao nang hotels.
 • La dépêche de la haute garonne.
 • Wanderung schloss linderhof pürschling.
 • Theater an der wien adresse.
 • Idowa furth im wald.
 • Test peugeot partner 2016.
 • Eksempler på enfrøbladete planter.
 • Hvordan hjelpe en som ikke vil ha hjelp.
 • Severina instagram.
 • Avfallsplan nybygg.
 • Aktiviteter på nyår.
 • Guillaume canet diane kruger.
 • Hvordan pusle puslespill.
 • Fendt gode edition.
 • Bandera de paraguay para colorear.
 • Orange tools catalog.
 • Oppvarming strøm.
 • Finn ordet fasit nivå 18.
 • Cinestar siegen preise popcorn.
 • Underlagsplate ovn glass.
 • Salt lammelår oppskrift.
 • Florian silbereisen facebook.
 • Regnbuenatt bergen 2018.