Home

Naturfag 2 trinn

1.-2. trinn. I disse undervisningsoppleggene øver elevene på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring. naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæring Kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen; Ressurser for naturfag. Kjenneteikn på måloppnåing. Eksamensoppgaver m.m Naturfag 2 for 5.-10. trinn bygger videre på Naturfag 1 for 5.-10. og henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, teknologi og naturfagdidaktikk. Studiet tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på 5. - 10. trinn

naturfag.no: 1.-2. trinn

Spire spillet. Jeg har laget et kortspill i naturfag for 1. - 4.klasse. Det heter Spirespillet og er laget i både bokmål og nynorsk. Print ut kortene og laminer dem. Spill gjerne med alle 8 temaene på en gang eller ta ett og ett tema planter. kroppen. universe Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Unneberg skole ÅRSPLAN I NATURFAG 2. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunn Naturfag 2 for 8. - 13. trinn. Studiet er delt i to, der modul 1 retter seg mot lærere som har noe eller ingen biologi, mens modul 2 har fokus på de områder i naturfag som er sentrale i bærekraftig utvikling. Hver modul vil bestå av 3 samlinger per semester på NMBU, Ås

Læreplan i naturfag (NAT1-03) - Udi

Naturfag 1+2 frå Cappelen Damm Elevbok. Heidi Antell Haugen og Liv- Tone Nilsen. Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2016 Læreplan Kunnskapsløftet ISBN 9788202524173 Pakke 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Legg i ønskeliste. Mylder 4 Grunnbok Emnet NA6013 Naturfag 2 (8.- 13. trinn) med vekt på biologi, del 1 gir grunnleggende kunnskap innen økologi og evolusjon, artskunnskap, human anatomi og fysiologi, fylogenetisk utvikling, matkjemi og elektrokjemi samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.. Emnet NA6014 Naturfag 2 (8.- 13. trinn) med vekt på biologi, del 2 bygger på NA6013 og gir grunnleggende innføring i. 1.- 2. trinn: Hele året: 5A Femlinjersdikt: Brukes helst i et område med spennende skog - men kan tilpasses alle områdene. Oppgave 6 Eventyr: 1.- 2. trinn: Hele året: 6A Kittelsentegninger - fil 1. 6B Kittelsentegninger - fil 2. 6C Trollene på Heddalsskogen. Brukes helst i et område med spennende skog - men kan tilpasses alle områdene

Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden Naturfag 2 for grunnskolen trinn 1 - 7 / Skole, barnehage og pedagogikk / Studietilbud / Studier / Hovedside

Skriving i naturfag 29. juni 2012 | Print ut. Hvordan man kan legge til rette for en undervisning der elevene får bruke skriving som redskap for å utvikle kunnskap i faget, samtidig som de får eksplisitt opplæring i å ta i bruk en naturfaglig skrivemåte Hjem / Innlegg tagget 2. trinn Spire er serie arbeidsbøker i naturfag og samfunnsfag som har en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også fokuserer på lesing og leseforståelse. Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og er lagt opp slik at elevene må diskutere,. NATURFAG FORSKERSPIREN stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. 1. sammenligne og finn likheter og ulikheter mellom mennesker, dyr og planter. 2. reflektere og fortelle om en opplevelse i naturen som gjorde inntrykk. 2.(+) diskutere og forklare hvorfor det er viktig å ta vare på naturen Emneplanen bygger på nasjonale retningslinjer for Naturfag 2 i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn. Planen er en presisering og konkretisering av de nasjonale retningslinjene og utgjør sammen med retningslinjene og det øvrige planverket for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn ved NLA Høgskolen det forpliktende grunnlaget for studenter, lærere og administrasjon ved NLA Høgskolen Grunnboken GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Arbeidsboken GRIP 2 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag

Naturfag 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet ..

 1. Refleks er et nytt læreverk i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet. I denne filmen presenterer redaktør Kristin Li hvordan læreverket er bygget opp og hvordan du kan bruke Refleks i din undervisning. Hun bruker eksempler fra bøkene på 1. og 2. trinn
 2. Naturfag 2 er fastankra i nasjonale retningslinjer for grunnskulelærarutdanninga for 1.-7. årstrinn og læreplan for grunnskulen. Kurset bygger på naturfag 1, og er eit tilbod til lærarar som tidlegare har 30 studiepoeng i naturfag frå grunnskulelærarutdanninga. Til saman utgjer naturfag 1 og 2 ei årseining i naturfag (60 studiepoeng)
 3. Her kan du bla i hele elevboka til Naturfag for 1. og 2. trinn. Vi anbefaler at det benyttes andre nettlesere enn Safari
 4. Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 3. trinn - 2017/2018 Uke/ perio de Kompetansemål KL-06 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi, praktisk, variert og relevant) sider VFL (prinsipp og metode) 34- Lære navnet på noen av de 3
 5. Leseopplæring fra Lesevinduet Taktile oppgaver med ulike tema! Malimo's egne kortstokker! ♥ Bokstavserien: innlæring og repetisjon av bokstaver Fortellersteiner for variert aktivitet! Konkretkoffert: Konkreter i matematikk, lesing og skriving Ord- og bildekort Spennende konkreter for variert arbeid! Oppgavekort i matematikk for 1.-2.trinn LEKSI-bøker: visuell læring på ord- og.

Naturfag 2 for lærere 8

 1. Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829
 2. Naturfag etter 2.trinn Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon. Presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
 3. Naturfag 2 bygger på Naturfag 1 eller tilsvarende utdanning. Naturfag 1 og Naturfag 2 utgjør til sammen en årsenhet (60 studiepoeng). Innledning. I naturfag 2 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 5-10 i grunnskolen
 4. Naturfag 2 (5.-10. trinn) MENY. Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø
 5. Navigering 2 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte; Engelsk; Finn Apps; Lesin
 6. 2. trinn Velg kapittel 1 1 Skolen 2 2 Sansene 3 3 Kjæledyr 4 4 Følelser 5 5 Bukker og prinsesser 6 6 Være sammen 7 7 Årstider 8 8 God natt 9 9 Meninger 10 10 Store dager 11 11 På biblioteket 12 12 Mysteriet løses. Øv på skriving.
 7. Mai 2013: Ny naturfag for 1.-2. trinn. Salaby reviderer sine naturfagssider for 1.-4. trinn våren 2013. De nye sidene følger en tydeligere struktur og temainndeling, og det eksisterende innholdet er supplert med flere forklarende animasjoner og enklere introduksjoner til tema.. Sidene tilbyr også en rekke nye morsomme spill, øvelser og muligheter for å teste kunnskapsnivå

GRIP 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Her er en fin oppgave fra naturfag.no der elevene skal lime arket på et svart ark, klippe ut de ulike delene av skjelettet, ta hull med hullmaskin i hver del og feste delene med en splittbinders. PS: Her kan du også printe ut bilde av et menneskeskjelett med navn på de ulike delene av skjelettet 2 Kapittel 2 Ta vare på miljøet; 3 Kapittel 3 En verden av stoffer; 4 Kapittel 4 Se opp på himmelen; 5 Kapittel 5 Kroppen; 6 Kapittel 6 Bygg, reis deg; 7 Kapittel 7 Å være sammen; 8 Kapittel 8 På nett; 9 Kapittel 9 Fra stein til jern; 10 Kapittel 10 Hvor bor du? 11 Kapittel 11 Tiden og verden; 12 Kapittel 12 Likheter og forskjelle

Navn Naturfag 2 for 5.-10.trinn, del 1 Naturfag 2 for 5.-10.trinn, del 1 . Natural Science 2, part I Emnekode og emnenivå VID-6050 Emnetype Emnet er et videreutdanningstilbud for lærere, lavere grad Omfang 15 studiepoeng. Forkunnskarav, anbefalte forkunnskaper Navn Naturfag 2 for 5.-10.trinn, del 1 Naturfag 2 for 5.-10.trinn, del 1 Natural Science 2, part I Emnekode og emnenivå VID-6050 Emnetype Emnet er et videreutdanningstilbud for lærere, lavere grad Omfang 15 studiepoeng. Forkunnskarav, anbefalte forkunnskaper Fullført lærerutdanning med 30 studiepoeng i naturfag eller tilsammen 30. 1. og 2. trinn er førsteprioritet i lese- og skriveveiledernes arbeid, dvs med 6-8 uketimer på hvert trinn. Arbeidet kan knyttes til alle tre basisferdighetene, muntlig språk, skriving og lesing. Prioriterte arbeidsmåter spesielt for 2.trinn Planen prøver å ivareta en god sammenheng i aktivitetene knyttet til det muntlige språket 1-2 trinn Norsk. Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler. Samfunnsfag. Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet; Utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar; Naturfag

Naturfag: 2. trinn: gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer; 4. trinn: beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom; 7. trinn: reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye. Kosebamse-dag på 2.trinn. Har hatt en superkoselig dag på jobben i dag. Alle elevene hadde med kosebamsen sin og dette var stor stas. Allerede i garderoben fra morgenen av sprudlet ungene over av glede og forventning over å få ha med seg sin dyrebare kosebamse, og ikke minst over å få lov til å vise den frem til resten av klassen 2. trinn på Sinsen består av 92 flotte elever fordelt på fire klasser. Vi har et spennende skoleår foran oss med en ny læreplan på dagsorden. I den sammenheng skal vi begynne å jobbe mer tverrfaglig Refleks Naturfag og samfunnsfag 1-7 Nyhet! Relevans Samfunnsfag 8-10 Nyhet! Nye Gaia Naturfag- og samfunnsfag 1-4 Gaia 5-7, 1 Nettoppgavene kan også brukes sammen med Smart Time og de har lydstøtte til og med 4. trinn

2. trinn. Ukeplan; Nytt fra 2. trinn; Lenker; Kontakt; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Adresse . Postadresse: Oserød skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Oserødveien 64 3138 Skallestad. Kontakt Telefon: Sentralbord: 409 11 500 Forkontor: 409 05 637. SFO: Barneskjær. ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder. Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Tema: Forskning i naturfag Mål:: Eleven skal kunne forklare sentrale ord og begreper og forklare hvordan naturvitenskaplig forskning gjennomføres. Trinn: Ungdomstrinnet. ኣርእስቲ:ምርምር ኣብ ስነፍልጠት ሸቶ: ተምሃሮ፡ ሳይንሳዊ ምርምር ክለዓል ከሎ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ቀንዲ ቃላትን ኣምራትን ኪገልጹ ይኽእሉ Nye Gaia 1-4 er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok for hvert årstrinn. 5.-7. trinn; 8.-10. trinn Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest

Lærestoffet er inndelt i korte og oversiktlige avsnitt, krydret med innledende tekster, grublespørsmål og lærende overskrifter. Naturfag 2 er en alt-i-ett-bok som også inneholder elevforsøk. Boka er rikt illustrert og inneholder teori, oppgaver og aktiviteter. Den språklige framstillingen er enkel og kortfattet 10. trinn St. Sunniva skole Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB) Velg trinn for å se passende problemløsningsoppgaver (tekstnøtter). Velg klassetrinn. 1. trinn Spire gul er i hovedsak beregnet på 2. trinn. Spire grønn dekker kompetansemål etter K06 etter 2. trinn. NB! Revidert utgave Spire 2 Naturfag er i tråd med fagfornyelsen og LK20. Spire 2 naturfag, bokmål: 9788249220601 Spire 2 naturfag, nynorsk: 978824922107

Årsplan i naturfag på 9. trinn Lærebok: Trigger 9 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen Naturfag 1 (5-10) emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, kjemi, fysikk, geologi og matematikk. Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for 5.-10. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling KRLE 4.trinn 2020-2021 årsplan Bøler skole.pdf; Årsplan engelsk 4. trinn.pdf; Årsplan kroppsøving 20-21.pdf; Årsplan Kunst og håndverk 4.trinn 2020 2021.pdf; Årsplan matematikk 4. trinn 2020-2021.pdf; Årsplan musikk 4.trinn.pdf; Årsplan naturfag 4.trinn 2020-2021.pdf; Årsplan norsk 4. trinn 2020-2021 - Bøler skole.pdf; Årsrsplan. Naturfag; Naturfag. Filtrering Sorter. Totalt 2 produkter i kategorien Naturfag. Visning Rutenett Liste. Vis. per side. Velg sortering. Bruk synkende.

Naturfag 2 , 1.-7. trinn - OsloMe

 1. Årsplan ( Naturfag, 10.trinn) Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kommentar 4 uker Uke 2-5 Fenomener og stoffer/ Forskerspiren: Organisk kjemi Undersøke hydrokarboner, alkoholder og karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffen
 2. Trinn 1 - 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Trinn 8 - 2023; Trinn 9 - 2022; Trinn 10 - 2021; Skole-hjem . Info; 1. klasse 2020/2021; Planer; Handlingsplan mot mobbing; Plan hjem-skolesamarbeid; Regler og rutiner; Branninnstruks; BTI - Stafettloggen; Digital fraværsføring og.
 3. Engelsk årsplan 10. trinn : Innsats for andre årsplan : KRLE årsplan 10. trinn : Kroppsøving årsplan 10. trinn : Kunst og håndverk årsplan 10. trinn : Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spans
 4. Tema: Solsystemet og planetene Kompetansemål: Elevene skal kunne lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem. Beskrivelse: Opplegget passer best for elever i 2.-4. trinn.Her finnes forslag til sammensatte tekst på Word, Power Point, film og nettsider som eleven kan bruke som mal til egen tekst
 5. g til faget, samtidig som de også fokuserer på lesing og leseforståelse
 6. Studiet retter seg mot lærere som vil undervise naturfag, men som føler seg usikre på fagområdene hvor læreren mangler bakgrunn. Kurset vil gi opplæring i utvalgte fagområder i fysikk og kjemi. Undervisningen vil være på begynnernivå og passer for deg som ikke har hatt fysikk eller kjemi fra før av, eller som ønsker å gjenoppfriske dette. Studiet vil bestå av 3 samlinger per.

1-2 trinn Samfunnsfag. Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet; Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane; Naturfag Naturfag henter kunnskap fra studiefagene biologi, fysikk, kjemi og geologi. Dette gjør disse fagene meget krevende å undervise i. Det er viktig med mener jeg at lærere som underviser fra og med 5. trinn og oppover til 10. trinn bør har faglig fordypning på minst ett år ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN - 2016/2017 Kropp og helse -Elevene skal kunne beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen. - Elevene skal kunne forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering 4.trinn. utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk. Naturfag. Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda. 2.trinn. samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak; utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre; 4.

Naturfag 2 (1.-7. trinn) MENY. Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme. I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø Naturfag 2, 5-10 trinn har samlinger på onsdag, torsdag og fredag i følgende uker i høstsemesteret: Uke: 36, 41 og 45. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- og vinterferie ved OsloMet. Har du fullført sjekklista for nye studenter? Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart Oslo kommune Utdanningsetaten Bøler skole ÅRSPLAN TEMA/FAG Naturfag SKOLEÅR 2020 - 2021 TRINN 2. trinn LÆRERE Oddvar Nyborg, Marte Tolg, UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20 ) KJERNEELEMENTER FRA FAG for perioden TEMA VURDERIN Naturfag har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående opplæring etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 1.-10. Forskerspiren Mangfold i nature Videreutdanning - Naturfag 2, 1-7. trinn; Studiestart for nye studenter vår 2020 - Naturfag 2, 1-7. trinn . Velkommen til OsloMet! Dette studiet går ikke våren 2020 . Publisert 28.09.2015. Sist oppdatert 02.12.2019. Studentweb. Kontakt os

1-2 trinn 3-4 trinn 5-7 trinn Addisjon Aktivitetshefte Alfabetet Algebra Arbeidshefter Barnehage Begynneropplæring Belønning Bildekort Bokmål Bokstaver Bokstavserien Brøk Butikk Bygging Dekor Differensiert Digital Diplomer Divisjon Engelsk Fargelegge Finmotorikk Flipbook Førskole Geografi Naturfag. Viser 21 - 26 av 26 resultater Sorter. Studienett hjelper deg med eksamensforberedelsen til naturfag! Vi gir deg tips om hva du må fokusere på og hvordan du kan øve deg til eksamen i naturfag. Muntlig-praktisk eksamen Eksamen i naturfag er ( Under Salaby Intro finner du Matematikk 1. - 2. trinn, Norsk 1-2, Tigrinja, Barnehage Arabisk, Barnehage Norsk, Norsk Arabisk, Norsk, Engelsk, Naturfag, Matematikk.

naturfag.no: Undervisningsoppleg

mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Spor 2 - nivå b1, Spor 2 - nivå b2, Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg3, Voksenopplærin

Quest 1–2

Aktivitetene til 2. trinn. Elevene på 2. trinn fikk erfare matematikkens uke gjennom praktisk og og kreativ undervisning. Elevene fikk bry seg på alt fra å kaste snøball på blink til Vekslespillet, 100-teppet og stafetter. Klassene på 2. trinn ble delt i to og elevene i grupper Naturfag 5, Naturfag 3 og Naturfag 2 er alt-i ett-bøker med elevforsøk inkludert. Bøkene har luftig layout og omslag med praktiske innbrettsklaffer, som gjør det enkelt for elevene å arbeide vekselvis med lærestoffet og aktivitetene bakerst i kapitlene

Telling 1 - Tallene 1-10 | Vi øver-serien | Malimo

Myra skole : 2. Trinn

Velg kapittel. 1 Vær og vind; 2 Dyr som forsvant; 3 Stell godt med dyra; 4 Ta vare på naturen; 5 Hvordan har du det? 6 Bronsealderen ; 7 Jenter og gutte NATURFAG Utgitt av Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) Nummer 2/2007 Redaktør Anders Isnes Redaksjon Anne Lea, Siv Flæsen Almendingen, Wenche Erlien, Jørn Nyberg og Lise Faafeng Redaksjonssekretær og layout Lise Faafeng Adresse Postboks 1099, Blindern 0317 OSLO Telefon og e-post 22 85 50 37/22 85 53 3

Naturfag spireserie

Årsplan 9 trinn naturfag 2019 2020. Arsplan kh 8 9 10 trinn 2019 2020. Årsplan 9 trinn matte 2019 2020. Årsplaner 10.trinn. Årsplan i tysk 10. klasse 2017 - 2018. Årsplan fysisk aktivitet og helse kjøkken 10 trinn 2018 2019. Årsplan 10.trinn spansk 2019 2020 Klimaendringer Naturfag 8.-10. trinn. Bli klimasmart - tren på å delta i samtaler om klimaendringer og bidra til å finne løsninger. DNA i kriminalsaker Biologi 2 og ToF. Følg politiet og rettsgenetikere i arbeidet med å løse en kriminalsak

Naturfag 10naturfag

NATURFAG 1-2 - Salab

Solaris 1-2 har en kombinert lese- og arbeidsbok. Lærerveiledningen til 5.-7. trinn er digital. Forfattere. Solaris 1-4. Astrid Munkebye er utdannet førskolelærer og har jobbet på småskoletrinnet i 21 år. Hun har vært praksislærer i lærerutdanning og samarbeidet tett med lærerutdanningen innenfor naturfag og matematikk Her finner du forslag til halvårsplaner for ny og tidligere utgave læreverket Salto. Vi har også laget en egen oversikt som viser fordeling av kompetansemål i ny utgave av Salto 1 og Salto 2. Salto 2. utgave Halvårsplan Salto 1A; Fordeling av kompetansemål 1. trinn; Halvårsplan Salto 2A Fordeling av kompetansemål 2. trinn Uteskole på 2. trinn. Publisert: 12.11.2015 Endret: 19.1.2018. Hinderløype, Studentene i 2c hadde laget 30 poster med oppgaver i norsk, matematikk, naturfag og engelsk - og gruppene løp ivrig i vei og løste poster og rapporterte svar til studentene før de fikk en ny post å lete etter og løse

Spinner-spillhefte - norsk og matematikk | MalimoProsessnotat i matematikk | UNDERVISNING: inspirasjonEVENTYR: Keiserens nye klær | Malimo

- 2. trinn Signatur 1. trinn: _____ Signatur 2. trinn: _____ 1. tr 2.tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal telja til 100, dela opp og byggja mengder opp til 10, setja saman og dela opp tiargrupper opp til 100 og dela tosifra tal i tiarar og einara Naturfag Oversikten viser alle emnene som inngår i grunnskolelærerutdanningene og som kan tilbys som enkeltemner for lærere. På grunn av plassbegrensning og antall grunnskolelærerstudenter på de ulike fagene, er det emnene som publiseres i UiAs enkeltemneliste som er de faktiske tilbudene for gjeldende semester Spire gul er i hovedsak beregnet på 2. trinn. Spire grønn dekker kompetansemål etter K06 etter 2. trinn.NB! Revidert utgave Spire 2 Naturfag er i tråd med fagfornyelsen og LK20.Spire 2 naturfag, bokmål: 9788249220601Spire 2 naturfag, nynorsk: 97882492210 Vi hadde en fin fagdag i naturfag inne ved 3.Heitjenn. Endelig skulle vi grave opp skatten vi hadde gravd ned i 2.klasse. Bananskallet var blitt helt borte og det var lite igjen av avissiden. Elevene lagde seg sitt område i naturen der de skulle finne så mange ulike naturting som mulig. Det var også koselig å ha høstens første bål

 • Leiepriser kontor oslo statistikk.
 • Paranoid symptom.
 • Jul bergen 2017.
 • Express generate.
 • The killing dansk.
 • Spillekort størrelse.
 • Tapas catering trondheim.
 • Staut.
 • Inspirer synonym.
 • Hubschraubereinsatz emsdetten.
 • Dry humor.
 • Seppuku ww2.
 • Falmouth contact.
 • Neglen oppbygging.
 • Burgas shopping.
 • Studentenwohnheim schwäbisch gmünd neißestraße.
 • Dumbo baby kollektion.
 • Festliche hosenanzüge damen.
 • Xbox one gpu.
 • Budget biluthyrning västerås.
 • Facebook dimensions event.
 • Bakeriet i lom åpningstider.
 • Overnatting sydkoster.
 • Buskerud bilservice.
 • Ikea startpakke.
 • Linkedin logo svg.
 • Häckeberga värdshus.
 • Søstrene grene maling.
 • My first year ramme perfect home.
 • Washington flyer.
 • Ufo bygda.
 • Dren i øret hos voksne.
 • Ladykracher überfall.
 • Adidas hoodie dame svart.
 • Weggehen in darmstadt.
 • Hvor lenge må terrassen tørke før beising.
 • Riktig belysning bad.
 • Male name meaning.
 • Tørrmuring støttemur.
 • Makt i norge.
 • Knebind styrkeløft.