Home

Co2 konsentrasjon i atmosfæren

Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren Forskere på Hawaii har registrert de høyeste nivåene av karbondioksid i atmosfæren siden målingene begynte. Caroline Ulvin Johansson ntb. tirsdag 14. mai 2019 - 10:20. Det er. Men mitt hovedpoeng er at det nå er såpass mye CO2 i atmosfæren at varmevirkningen nesten er mettet. Dette fremgår med all ønskelig tydelighet av Figur 5 nedenfor. Vi ser at de første 20 ppm (ppm angir million-deler), til venstre, har meget stor betydning og varmevirkningen avtar kraftig etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren stiger Konsentrasjon av CO2 i atmosfæren I 3BI-bøkene mine veksler det på å stå at konsentrasjonen i atmosfæren er på 0,035% og 0,4% (kanskje er det bare en nullfeil i det siste tallet?). Dette er en ganske stor forskjell, særlig når det står at en konsentrasjon på 0,5% vil virke som en gift og planten kan dø I 1958 startet man målinger av CO 2 i atmosfæren nær krateret til Mauna Loa-vulkanen på Hawaii, 3400 m over havet. Frem til 2018 har atmosfæren mottatt omtrent 5700 ppm CO 2 fra naturlige prosesser i havet og landjorda. Menneskene har i samme periode sluppet ut omkring 170 ppm. Dette utgjør under 3 % av naturens eget utslipp

Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren - Forskning

 1. Siden den industrielle revolusjon har mengden CO2 i atmosfæren økt fra 275 deler per milliondel luft til rett over 400 deler. Dette er etter all sannsynlighet den høyeste konsentrasjon på 15-20 millioner år. En naturlig endring på 100 ppm, som vi har kunnet dokumentere gjennom iskjerneprøver, tar mellom 5000 og 20 000 år
 2. Konsentrasjon av karbondioksid i den siste 10 000 år har holdt seg relativt stabilt på 300 ppm. Balansen i karbonkretsløpet har dermed vært i likevekt over dette tidsrommet. Fra begynnelsen av den industrielle revolusjon på 1800-tallet har karbondioksidinnholdet i atmosfæren
 3. Karbondioksid er en kjemisk forbindelse. Den er viktig for klimaet på Jorden og for grønne planter. Den kjemiske formelen er CO2. Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak. Under -57 grader celsius (°C) kondenserer gassen til en væske som ved -78 °C fryser til et fast stoff, kalt tørris

Slik forventes CO2-konsentrasjonen i atmosfæren å øke frem

Sammensetningen av jordens atmosfære i volumprosent. Den nederste sektoren representerer sporgasser som sammen utgjør om lag 0,038 % av atmosfæren (konsentrasjon av CO 2 var 0,043 % i 2014). Tallene gjelder for flere år (hovedsakelig 1987, med CO 2 og metan fra 2009), og representerer ikke en enkelt kilde Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er høyere enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Ved målestasjonen på Svalbard er den symbolsk viktige grensen på 400 milliondeler (ppm) CO2 i.. CO2-koncentrationen i atmosfæren når nye højder Amerikanske forskere har målt mængder af CO2 i atmosfæren, som ikke er set i millioner af år. Energiproduktion og industri, som fx cementproduktion, er de værste CO2-udledere. (Foto: Henning Bagger © Scanpix Økningen av CO2-konsentrasjon i atmosfæren som vi måler stemmer svært godt overens med de menneskelige utslippene fra fossile kilder når en tar hensyn at ca halvparten av CO2en taes opp i havet og i biosfæren. Hvor i alle dager blir det av denne CO2 dersom økningen vi måler skyldes naturlige temperaturøkning Forskere måler et historisk høyt CO2-nivå i atmosfæren. Forskerne venter i tillegg et varmt 2019. Slik har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren utviklet seg de siste årene. (Illustrasjon: NASA, Innholdet av karbondioksid i atmosfæren er nå ifølge klimamodellene like høyt som for over 3 millioner år siden.

- Bare 4 prosent av CO2 i atmosfæren er menneskeskap

Et tilbakevendende argument blant klimaskeptikere er at bare 4,2 prosent av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt. Men de som fremmer det argumentet glemmer noe helt avgjørende, skriver Siv Kari Lauvset Kronikk: Historiske data slår bena under CO2-hypotesen Temperatur- og isforhold i Arktis i 1930-45 er sammenlignbare med dagens tilstand, og dette slår bena under CO2-hypotesen, skriver Ole Henrik Ellestad i dette svaret til Pål Prestrud

Konsentrasjon av CO2 i atmosfæren Spør en biolo

CO2-konsentrasjon i atmosfæren når nye høydepunkter i 2010 2020. Foto via gratis foto. Vel, det tok ikke lang tid. Etter at de globale utslippene ble stanset etter den verdensomspennende lavkonjunkturen rundt 2008 - til og med fallende i noen ellers sterkt forurensende nasjoner som USA av A - ser det ut som alle kan være sikre på: Vi er. Mens den globale konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var rundt 280 ppm på 1700-tallet, er den nå 398 ppm (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html), som er den høyeste konsentrasjonen på 800 000 år (IPCC, 2013)

Aldri før i menneskehetens historie har CO2-innholdet i atmosfæren vært så høyt som nå. At vi passerer 400 ppm er viktig symbol. CO2 innholdet i atmosfæren fra 1958 til mai 2013 Siden CO2 er en drivhusgass som absorberer varmestråling, så tyder analyseresultatet på at: a) enten er CO2 sin evne til å varme atmosfæren betydelig overdrevet i klimamodellene, b) eller så eksisterer det en betydelig negativ tilbakekoblingsmekanisme som nøytraliserer betydningen av økt CO2-nivå (eller begge deler) Forskerne ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii målte lørdag en konsentrasjon av CO₂ i atmosfæren på 415,26 ppm. Det er første gang 415 ppm er passert

CO2 i atmosfæren Reset

Forskerne mener at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren i førindustriell tid, altså før 1750, var ca 280 ppm (parts per million, måleenhet for konsentrasjon av et stoff i milliondeler). I 2007 ble konsentrasjonen beregnet til 383 ppm - altså en økning på 100 ppm i løpet av 250 år Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C

Ny rekord for klimagassen metan

13. Våre CO2-utslipp utgjør en minimal del av atmosfæren ..

Antall ekstemværvarsler avtar med økende CO2 konsentrasjon. Figuren viser at CO 2 konsentrasjonen i atmosfæren har økt fra 360 ppm til 411 ppm i perioden 1994 - 2019, mens antall ekstremværvarsler er avtagende. Det kan være grunn til å nyansere ordbruken om ekstremvær og ekstremt vær CO2 i atmosfæren og Carbons kredsløb (Juli 2020). Med 403 deler per million (ppm) CO 2 i atmosfæren i 2016 blir en plate brutt, som var millioner av år gammel. For å redusere konsekvensene, ville det være lurt å moderere utslippene av klimagasser https://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/news-co/co2-koncentrationen-i-atmosfaeren-er-rekordhoej-188701 De store bruttostrømmene har en viktig konsekvens: CO2 molekylene i atmosfæren byttes ut med biosfæren og havet, slik at gjennomsnittlig oppholdstid for et CO2-molekyl i atmosfæren blir rundt 5 år. Altså: Etter få år er det ikke de molekylene vi slapp ut som er i atmosfæren - de er byttet ut og finnes også fordelt i havet og biosfæren

Først da vil metanmengden i atmosfæren være konstant. Forfatterne av artikkelen i Pnas påpeker også at dette er usikkert om vil skje. Likevel kunne jeg i dette tilfellet uttrykt meg mer presist. En mulig utvikling mot en konstant metanmengde i atmosfæren vektlegges delvis av debattantene når det gjelder norske forhold Drivhuseffekt og konsentrasjon av CO2 Om noen av dere husker Ida, det menneskeskjelettet som ble funnet, og stammer fra lang, lang tid tilbake, så var det en av de som hadde funnet henne som kunne fortelle av konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var tre ganger så stor som det den er i dag, på den tiden hun levde

For CO2-konsentrasjon kunne forskerne sette opp en nærmest lineær, omvendt proporsjonal kurve med testresultatene. I gjennomsnitt ga en økning på 400 ppm 21 prosent dårligere resultater i testene, og testresultatene kunne også tyde på at selv kort eksponering til dårlig luft har en innvirkning på kognitiv funksjon FIgur 2 viser hvordan CO2-nivået jevnt og trutt har sunket over 500 millioner år, til dagens nivå hvor det er mangel på CO2 i atmosfæren. Figur 3 viser varmeperioden i første halvdel av forrige århundre, og hvordan det resulterte i et CO2-nivå som ligner dagens, bortsett fra at det etter alt å dømme var høyere i 1942-43

Et lite CO2-eksperiment

Etter 1850 har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren økt betraktelig. Hva er årsakene til denne økningen? På grunn av den industrielle revolusjon, har CO2- konsentrasjonen økt betraktelig etter 1850. Hvorfor tror forskere at økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren vil gi økt gjennomsnittstemperatur på jorda Dei fleste drivhusgassane finst naturleg i atmosfæren, men fleire av gassane har auka i konsentrasjon. Etter vassdamp er CO 2 den viktigaste klimagassen, men andre gassar, som finst i små mindre mengder i atmosfæren, kan vere sterkare klimagassar I dette klasseromsertifikatet er det angitt maksimu antall elever som kan tillates for å unngå for høy CO 2-konsentrasjon. Dette burde finnes i alle klasserom i alle skoler. Presseklipp Norsk VVS, 15. august 2002 (Sylvia Skar): Uforsvarlig å senke CO2-krav. Bergen Bygg og Eiendom har foreslått å heve dagens minimumsgrense til 2000 ppm 4. I strid med teorien fra 2007 er det videre klarlagt at dagens nærvær av CO2, med 0,04 prosent av atmosfæren, evner å bidra til en temperatursenkning, sammenliknet med vanndamp. 5. En dobling av CO2 til 0,08 prosent av atmosfæren vil fortsette å øke plantetilvekst og matproduksjon samtidig med at klodens temperatur kan synke Fotosyntese og CO2-konsentrasjon i atmosfæren. CO 2-konsentrasjonen i atmosfæren har har sykliske svingninger med årstidene, men har siden den industrielle revolusjon økt fra år til år. Det er høyest CO 2-konsentrasjon i mai etter vinteren hvor respirasjon og forbrenning av fossilt brensel har vært dominerende

Karbondioksid - Wikipedi

Temperaturmålinger og CO2 konsentrasjon i luft for perioden 1987-2015. Graf fra climate4you.com. Nå vil skoleungdom som streiker, ha bort dagens naturlige positive klimaforbedring. Streikende skoleungdom skiller ikke mellom klima og miljø eller mellom forurensning eks. plast i havet, og plantenæringsstoffet CO 2. Faktaboks om NDIR CO2-sensorer NDIR - Ikke-Dispersive InfraRøde sensorer Det finnes forskjellige teknologier for å måle CO 2-konsentrasjon. Innen komfortventilasjon er ikke dispersive infrarøde (NDIR) sensorer mest vanlig. NDIR-sensorer er basert på at infrarødt lys starter molekylære vibrasjoner og rotasjoner Ettersom det er 200 ganger større konsentrasjon av karbondioksid enn av metan, er allikevel karbondioksid den viktigste drivhusgassen av disse to. KFK-stoffene (CCl2F2 og CCl3F i tabellen er slike) har to skadelige egenskaper for miljøet på jorda. I tillegg til at de bryter ned ozonet i den øvre atmosfæren, er de også drivhusgasser Som det fremgår av figuren er det jevnt over høyest CO2 - konsentrasjon i atmosfæren over land ved ekvator, og lavest ved polene. Der det er regnskog er det mest CO2. Dette stemmer dårlig med oppfatningen om at det gjelder å bevare regnskogen for derved å redusere CO2 - innholdet. Norge betaler Brasil, en a

Over 6 graders temperaturauke svært usannsynleg ved

karbondioksid - Store norske leksiko

Siden slutten av 1970-tallet har forskere antatt at klimafølsomheten ligger på rundt 3 grader (pluss minus 1,5 grad) om man regner med en konsentrasjon av CO2 i atmosfæren på 560 deler per million (ppm). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2018 på 407,8 ppm, opp fra 405,5 ppm året før 5. CO2 er ingen forurensing, men nødvendig for alt liv. Klima-bevegelsen omtaler CO2 som en forurensing av atmosfæren. Dette er grov feilinformasjon.Atmosfæren inneholder i dag ca. 0,04% CO2. Men i lungene våre har vi ca. 100 ganger så mye, nemlig 4-5%. Og dette skader oss overhodet ikke Keeling plasserte på 1950-tallet måleinstrumenter for CO 2-konsentrasjon i atmosfæren på fjellet Mauna Loa på Hawaii langt unna forurensningskilder. Hvorfor ønsket han å unngå forurensningskilder, og hvilke resultater viser målingene? Målingene viser blant annet at det er store årstidsvariasjoner i CO 2-konsentrasjonen i atmosfæren - Som følge av det lange livsløpet karbondioksid i atmosfæren har, er ikke nedgangen i utslipp i år ventet å føre til en reduksjon av CO2-konsentrasjon i atmosfæren, det som driver. Siden slutten av 1970-tallet har forskere antatt at klimafølsomheten ligger på rundt 3 grader (pluss minus 1,5 grad) om man regner med en konsentrasjon av CO2 i atmosfæren på 560 deler per.

Anleggsplass – Eco 1

For 100 år siden oppdaget man at en tilsynelatende ubetydelig konsentrasjon av karbondioksid (CO2) i atmosfæren holder igjen akkurat nok av solens varme. Det ble også klart at en økning i CO2-konsentrasjon på grunn av forbrenning av kull, olje og gass varmer opp jordens overflate, både over land og sjø Målingene av CO 2-konsentrasjoner i atmosfæren fortsetter å stige, og to-gradersmålet ser ut til å gli fra oss.Nylig meldte Verdens Meteorologi­organisasjon (WMO) at CO 2-nivåene har passert 400 ppm i årlig globalt gjennomsnitt.Målinger gjort i Norge, både på Svalbard og fastlandet, er enda høyere

Karbondioksid – Wikipedia

Jordens atmosfære - Wikipedi

Rekordhøy CO2-konsentrasjon - NRK Norge - Oversikt over

CO2-koncentrationen i atmosfæren når nye højder Klima D

Figur 1: Figuren viser korleis CO2 konsentrasjon i atmosfæren og temperatur har svinga dei siste 800 000 åra. Resultata er funne etter undersøking av iskjerner henta frå 3,060-3,270 meter nede i isdekket på Antarktis LeserbrevDette skyldes at FNs Klimapanel i 1988 og politikeren Al Gore i 2006 fastslo at gassen CO2 hadde egenskaper som forsterket oppvarming av klodens atmosfære.Nye erkjennelser rokker ved fundamentet for denne konklusjonen. Tilgjengelighet av gassen CO2 er en forutsetning for alt liv på jorda, og er langsiktig i normal balanse med klodens temperatur slik det ble påvist mellom siste og. Sjekk konsentrasjon oversettelser til Litauisk. Se gjennom eksempler på konsentrasjon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk CO2-nivået i atmosfæren øker, viser ny FN-rapport. - Det er verdt å merke seg at sist gang jorda hadde en sammenlignbar konsentrasjon av CO2, var for 3 til 5 millioner år siden. Da var det 2-3°C varmere, og havnivået var 10 til 20 meter høyere enn i dag, sa Taalas Rekord CO2-koncentration i atmosfæren' Author: Sebastian H. Mernild. Date: 15. May 2019. Source: TV2 Go' Morgen Danmark (live interview) Home; Research Groups. Climate Dynamics and Prediction; Sea Ice Modelling; Data Assimilation; Ocean and Sea Ice Remote Sensing; Ocean Modeling

CO2-kretsløpet kartlagt | KlimarealisteneIsland begravet sin første isbre

Temperatur og CO2 KLIMAREALISTEN

4 Stoffmengde og konsentrasjon. 5 Stoffer reagerer. 6 Varme, uorden og spontanitet. 7 Reaksjonsfart og likevekt. Ny CO2-rekord i atmosfæren. 23.11.2018. Yr.no: Nok ein gong har nivået av drivhusgassar i atmosfæren sett ny rekord. - Vindauget med rom for handling er nesten stengt! Nettressurser. yr.no Sammenhengen mellom CO2-utslipp og CO2-økning i atmosfæren er altså relativt godt kjent, selv om man ikke har full kontroll på hvor alt blir av (økt plantevekst er såvidt jeg vet en kandidat til hvor deler av karbonet blir av). Prognosene for utviklingen av CO2-mengden i atmosfæren under forskjellige utslippsscenarier tar hensyn til dette En enkel illustrasjon er at du ville neppe ha drukket en halvliter vann som var tilsatt kun 0,2 gram arsenikk (dvs. en konsentrasjon på 0,04 prosent arsenikk). Følgen er at innholdet av CO 2 i atmosfæren har vokst med omtrent 35 prosent på rundt 150 år Vi vet at CO2-nivået i atmosfæren er på det høyeste nivået på fire millioner år. Dessuten vet vi at CO2 er en drivhusgass - og det gir økt temperatur på jorda. Det siste ble oppdaget allerede på 1820-tallet av den franske fysikeren og matematikeren Joseph Fourier

Økte metanutslipp forbløffer klimaforskerne

Skogen er altså et stort karbonlager, og dersom skogen forsvinner frigjøres store mengder CO2. Menneskelige utslipp hittil har ført til at CO2- innholdet i atmosfæren nå er på sitt høyeste på 800.000 år. Det er dermed avgjørende å stoppe avskogingen for å hindre globale klimaendringer Kan utrydde CO2 i atmosfæren. Årsaken er at det enkelte CO2-molekylet ved sammenstøtet med gullfolien blir bøyd, slik at de to oksygenatomene tvinges nærmere hverandre. I opp mot to prosent av tilfellene kommer oksygenatomene så tett på hverandre at de kobler seg sammen og danner fritt oksygen, altså O2, mens karbonatomet blir alene

Nature: CO2 øker planteproduktivitet! | Klimarealistene

Forskere måler et historisk høyt CO2-nivå i atmosfæren - Tu

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Konsentrasjon i volum. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Konsentrasjon i volum. brattigoal » 12/12-2009 23:48 På samme måte er det høyere konsentrasjon av CO2 i plasma i blodet, enn det er i alveolene. (co2 er jo avfallsstoff fra katabolisme inne i cellene, og transporteres med blodet til lungene, hvor det kan diffundere til alveolene, og ut av kroppen)

VÅRTEGN: GLOBAL OPPVARMING OG KONSEKVENSERPPT - IPCCs klimamodeller, statistikk og prognoserV - Institutt for biovitenskap

En misforståelse oppklart - med Non Stop - Energi og Klim

Atmospheric CO2 is therefore not initiating the large glacial-interglacial climate changes, and presumably these are controlled by orbital Milankovitch cycles.» Artikkelen, som snart publiseres i tidsskriftet Global and Planetary Change , peker i retning av at det er temperaturendringene på Jorda som har styrt økningen i konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren de siste tiårene Den årlige klimagass bulletinen fra WMO viste at i 2013 konsentrasjon av CO2 i atmosfæren var 142% av hva det var før den industrielle revolusjon. Andre potente klimagasser har også økt betydelig, med konsentrasjoner av metan nå 253% og lystgass 121% av før-industrielt nivå Der er ikke noen tvil om at plantene liker co2 tilsetning, men om du klare at sette til så meget at det har noen betydning er jeg i tvil om. jeg har selv hatt akvarium og tilsatt co2 med godt resultat, den store forskjell er at akvarie vann naturlig kun inneholder en brøkdel (10% hvis jeg husker rett) av hva der er i luften så selv små tilsetninger er en enorm forøkning av konsentrasjon

CO 2 er ikke en farlig gass i seg selv, men fordi vi mennesker har sluppet ut mer CO 2 enn det planter og skog klarer å omsette har CO 2-konsentrasjon i atmosfæren økt med omtrent 45 prosent. Les mer: Hvorfor står vi overfor enorme klimaproblemer Indikatorer i det nordiske miljøindikatorsettet ----- Påvirkning Tilstand Respons ----- • Klimaendringer Utslipp av CO2. Konsentrasjon av Bruk av ikke-fossil CO2 i atmosfæren. energi som andel av Global middel- total energibruk Mer CO2 i atmosfæren stimulerer fotosyntesen. I tillegg gjør mer CO2 i luften plantene mindre avhengige av hyppig vannforsyning. Forskning antyder at økt konsentrasjon av CO2 så langt kan ha gitt en produktivitetsøkning i jordbruket på i størrelsesorden 20 - 40 prosent Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO 2-fangst.TCM har vært i drift siden 2012 og er en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO 2-fangst i industriell skala.Høsten 2017 ble det inngått en ny driftsavtale mellom den norske stat. Drivhusgasser i atmosfæren absorberer langbølget stråling. Drivhusgasser påvirker klimaet på jorda og bidrar til økende gjennomsnittstemperaturer. Dette kalles drivhuseffekt. noen drivhusgasser: CO2, CH4, N2O, vann, hydrofluorkarboner (HFK), klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) og perfluorkarboner (PFK), fluorkarboner CO2-nøytralt Forbrenning av biodrivstoffet vårt medfører ikke økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren, og vil derfor ikke bidra til økt drivhuseffekt og global oppvarming. Dette gjør at våre produkter er klimanøytrale, i sterk kontrast til fossile produkter som skader miljøet både på lokalt og globalt nivå

 • Elbphilharmonie tickets plaza.
 • Utkjøp av aksjonær.
 • Spårtsklubben 38.
 • Marcello petacci.
 • Boller med eplemos.
 • Photo instagram laeticia hallyday.
 • Kontinuitet sykepleie.
 • Tagfahrlicht fahrrad.
 • Verkaufsoffener sonntag albstadt media markt.
 • Wiki grammy 2018.
 • Www dbh.
 • Imovie ipad tutorial.
 • Jahrmarkt neumarkt.
 • Survivor 2017.
 • Dumbo baby kollektion.
 • Escape room hamburg cap san diego.
 • Kanter geometri.
 • Søkk i neglene.
 • Bildekk pris.
 • Klaipedoje mire.
 • Fakta barneekteskap.
 • Ares mp3 music player.
 • Wuppertal disco heute.
 • Likestilling i kenya.
 • Das wunder von lourdes film.
 • Hersbrucker kirchweih 2017.
 • Hjelpemidler tønsberg.
 • American made full movie.
 • Samemanntallet krav.
 • Biggest esport games.
 • Leveringstid kreftforeningen.
 • Wie lange wächst ein yorkshire terrier.
 • Cobb salat dressing.
 • Powerbank power.
 • Mochi rezept mikrowelle.
 • Drossel elektro.
 • Blødning fra underlivet hos eldre.
 • Hvor mye oksygen puster vi ut.
 • Kunst og håndverk ideer vår.
 • Sebra 2001301.
 • Spiderman homecoming openload.