Home

Økonomi og ledelse årsstudium

Organisasjon og ledelse - Årsstudium - in

Økonomi og ledelse - Nord universite

Årsstudium i økonomi og ledelse tilsvarer første året av Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i regnskap og Bachelor i eiendomsmegling. Etter fullført årsstudium er det derfor mulig å søke opptak til disse programmene og starte rett på andre året Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG LEDELSE (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen ØKONOMI OG LEDELSE (årsstudium) På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative fag for ulike søkergrupper. Alle emnene er på ti studiepoeng, og du må velge seks av disse Hvorfor årsstudium i ledelse? Økt krav til effektivitet og omstilling gjelder ikke bare innenfor områder som økonomi og personalforvaltning, men også innenfor generell ledelse. Mellomlederrollen har blitt stadig mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er mye av det du trenger å vite før og under studiestart på Årsstudium i økonomi og ledelse Vil du gå en videreutdanning innen økonomi og ledelse som er praktisk rettet og likevel gir deg stor dybde er studiet Praktisk økonomi og ledelse (PØL) studiet for deg. PØL er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer innsikt i teknologi med økonomi/ledelse

Med vår Bachelor i Økonomi og ledelse får du en solid faglig plattform og vil være attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig virksomhet. Les mer Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse innenfor markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Årsstudium i økonomi og ledelse - ÅRØKLED Innledning. Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en videreføring av denne utdanningstradisjonen

Økonomi og ledelse - Årsstudium, Gjøvik - NTN

Økonomi og ledelse - årsstudium. Universitet og høgskole. Studiet gir ettertraktet kompetanse i økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, ledelse, juss og markedsføring Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Ønsker du en utdanning som gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats-..

ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID (årsstudium) - Skoler Studier

Jeg hadde tenkt på årsstudium i ledelse ved UiT, men jeg ble plutselig usikker på ledelse. Nå har jeg satt årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi ved Hinn på førsteplass enn så lenge. Jeg har sett på emnene ved Hinn, og jeg føler jeg egentlig at disse er mer relevant til studiene mine Vi tilbyr årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet

Nord universitet - Årsstudium i økonomi og ledelse

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag

ØKONOMI OG LEDELSE (årsstudium) i Nettstudier - Skoler

Karriere, arbeidsliv og utdanning ; Årsstudium i økonomi, ledelse, administrasjon » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Årsstudium i økonomi, ledelse, administrasjon Årsstudiet i organisasjon og ledelse er et praksisnært studium samtidig som det har en teoretisk forankring. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring Bedriftsøkonomistudiet gir deg en grundig innføring i økonomi, administrasjon og ledelse på høyskolenivå, med mulighet til å studere videre frem mot Bachelor i administrasjon og ledelse og Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere. Bedriftsøkonomistudiet er offentlig godkjent, og du kan søke om å få det innpasset i grader ved andre høyskoler og universiteter Noen som har tatt årsstudium i økonomi og ledelse? Har søkt og vurderer om jeg skal gå det til høsten. Så blir veldig glad om noen kan fortelle meg hvordan det var, erfaringene deres, om det var vanskelig og slike ting. Tar imot all info, så jeg får vite mest mulig :- Økonomi og ledelse - Årsstudium OsloMet - storbyuniversitetet Dette årsstudiet gir ettertraktet kompetanse i økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, ledelse, juss og markedsføring

Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap

Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å inneha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Årsenhet i økonomi og ledelse. Dette årsstudiet gir ettertraktet kompetanse i økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, ledelse, juss og markedsføring. I studiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap

Økonomi og ledelse - OsloMe

Næringslivet etterspør kandidater med god tall- og forretningsforståelse. Det gjør også organisasjonene og den offentlige forvaltningen. Årsstudiet i bedriftsøkonomi gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon og egner seg godt som tilleggsutdanning eller i kombinasjon med annen høyskoleutdanning. Det er en smart investering for deg som ønsker et faglig grunnlag til å. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet

Årsstudium i ledelse - Universitetet i Sørøst-Norg

Vi tilbyr studier innenfor mange ulike felter. Se hele vårt studietilbud for å finne studiene som passer best for deg Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Noen som har tatt årsstudium økonomi og ledelse? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette

Kvifor velje årsstudium? Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år (60 studiepoeng). Det passer for å komplettere tidlegare utdanning, eller om du berre vil studere i eit år. Årsstudiet med spesialiseringsemne i administrasjon og organisasjonsvitskap gir undervisningskompetanse i ungdomskulen og vidaregåande skule i samfunnsfaga Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr blant annet at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan. Hvordan bør helse-Norge styres? Hvilke helsepolitiske utfordringer møter vi i fremtiden? Utfordringer i helsesektoren krever fagfolk med bred kunnskap innenfor økonomi og ledelse, som også forstår helsetjenestens oppgaver UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng Økonomi, administrasjon og ledelse; Typer. Alle typer; Bachelorstudium; Masterstudium; Årsstudium eller kortere; Kroppsøving og idrett, årsstudium. Kunst og håndverk, årsstudium. Master in Applied Computer Science Økonomi og administrasjon (bachelorstudium).

Resultater fra hovedopptaket 2020 - NLA

Organisasjon og ledelse - Studer ved siden av job

 1. Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi ECTS credits 60 Academic level and organisation of the study programme. Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over to år. Innlednin
 2. Årsstudium deltid, 60 SP - 4 semester I en tid hvor organisasjoner jobber med endring og omstrukturering, er behovet for kompetanse innen dette feltet stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag
 3. istrasjon; Ledelse i helse- og sosialtjenesten; LOG904 Se
 4. istrasjon på innføringsniv Vi tilbyr etterspurte utdanninger innen helsefag, oppvekst- og lærerutdanning, økonomi, ledelse samt arkivfaglige studier
 5. istrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder elle
 6. Våren 2013 fullførte jeg årsstudium i økonomi, ved Høyskolen i Lillehammer.Ettersom jeg allerede hadde fullført en bachelor, samt vært på utveksling i USA, hadde jeg fullført flere emner som falt inn under dette årsstudiet. Derfor fylte jeg inn med andre emner i tillegg til de jeg ikke hadde fra før av. Jeg valgte retningen som tar for seg foretaksstrategi, fremfor matematikk og.

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi (Kongsvinger) ECTS credits 60 Academic level and organisation of the study programme. Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over to år Alle Alle OSLOMET 215130 Barnehagelærer 43.5 360 31.6 50 44.9 659 34.2 138 OSLOMET 215138 Administrasjon og ledelse 50.4 794 43.0 337 52.5 1643 44.8 786 OSLOMET 215140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag 48.3 115 43.3 67 48.3 201 43.3 130 OSLOMET 215150 Faglærer i design, kunst og håndverk Alle Alle Alle Alle OSLOMET 215162 Økonomi og ledelse 60.0 307 48.2 91 60.3 636 48.8 200 OSLOMET.

Høgskolen i Harstad - wwwSTUDIESENTERET

Årsstudium i økonomi og ledelse - Studen

 1. istrasjon og Påbygging i regnskap og revisjon utgjøre en Bachelor i regnskapsførerfag
 2. Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor
 3. kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis; kjenner til og har deltatt i prosesser som bidrar til nytenkning og innovasjon; Studiets oppbygning. Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av seks 10-poengsenheter (se under)
 4. istrasjon og ledelse, HR- og personalledelse. HR-utdanninger der hoveddelen av fagene er økonomi eller markedsføring er ikke relevant. Se ellers krav for utdanning i Forsvaret her (informasjon om årsstudium i militære studier). PERSONLIGE EGENSKAPE
 5. Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. På praktisk teologi og ledelse tar vi sikte på å oppøve bl.a. grunnleggende ferdigheter i ulike ledelsesteorier. Du får lære om tolkning av dagens samfunnsliv i lys av Bibelen og tolkning av Bibelen i lys av dagens barne- og ungdomsliv og som barneleder, ungdomsleder, frivillighetsleder etc
 6. Studiekode : Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden
 7. Bedriftsøkonomi eller økonomi og ledelse? Yrke og utdanning. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

Økonomi- og businesstudier er populære i Storbritannia og kan tas både på bachelor- og masternivå. Tenker du en utdanning som likner Samfunnsøkonomi bør du se etter grader innen Economics Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen digital økonomi og ledelse Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med avsluttende oppgave, i vårt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark og Studiesenteret.no. Vi har tatt utgangspunkt i pensum fra hele studiet, men.

Økonomi og ledelse. Rådgivningstjenester innen økonomi, administrasjon og planlegging støtter planleggings- og beslutningsprosesser. Våre tjenester dekker en rekke sektorer, blant annet helse, miljø, energi, vann og transport, og flere tematiske områder,. Bachelor i økonomi og ledelse er en treårig høyere utdannelse, som ved fullført studieløp gir studenter muligheter til å kunne starte opp egen bedrift, drive markedsføring og økonomistyring. Etter endt utdannelse skal man være godt forberedt på å tre inn i de fleste jobber innen økonomi i en bedrift eller organisasjon Bachelor i økonomi og ledelse. Informasjon. Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk. Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 22,5 studiepoeng til valg i 4. semester og 7,5 studiepoeng i 6. semester Les mer om årsenheter og enkeltemner. Hvem er studiet for. Studiet passer for deg som jobber, eller ønsker å jobbe i en HR- eller personalavdeling. Den også passer for deg som ønsker mer kompetanse innen fagområdene økonomi, arbeidsrett og ledelse. Opptakskra

Økonomi og ledelse er skrevet for programfaget økonomi og ledelse. Læreboka har et godt utvalg med oppgaver til oppfølging av læringsarbeidet. Boka presenterer lærestoffet gjennom fakta, eksempler, kommentarer og oppgaver. Komponenter: - Lærebok - Fagnettsted for elev - Fagnettsted for lærer - d-bo Inngår i studieprogram Årsstudium for tillitsvalgte, Årsstudium i ledelse Emnenavn Human Resource Management (HRM) Emnenivå Bachelor Emnets omfang og organisering Antall studiepoeng: 15, antall semester: 1, undervisningsspråk: Norsk, organisering av emnet: Samlingsbasert Årsstudium i maritim økonomi og ledelse gir en innføring i økonomi- og ledelsesfag knyttet til utfordringer og muligheter innenfor den maritime næringen. som student får du en økonomisk.

Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Ui

Etter fullført årsstudium kan du søke om overgang til andreåret på våre bachelorstudier innen økonomi og ledelse, regnskap og revisjon eller eiendomsmegler. NKI Nettstudier tilbyr Bachelor i økonomi og ledelse som nettstudium Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2 Education and research within business administration and economics. Bachelor's, master's and part-time programmes. PhD Nå samles økonomi og ledelse i staten; Reiseliv: Over 2000 ansatte tar utdanning; Sikrer at alle ansatte får digital kompetanseutvikling; Se flere. HR-GUIDEN. Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse Nye krav til lederskap og kultur i kjølvannet av Covid-19

Studere blues på et universitet? - USN Hub

Økonomi og ledelse: Nynorsk: Økonomi og leiing: Nordsamisk: Ekonomiija ja jođiheapmi: Engelsk: Economics and management: Fagkode: SAM3035 (gjeldende) Erstatter fag SAM3012 - Næringslivsøkonomi 2 SAM3014 - Næringslivsøkonomi 3. Ressurser Eksamensoppgaver m.m. Gjeldende. Her finner du ressurser både for elever og lærere til lærebøkene: Lindheim, Nørgaard og Stedje: Økonomistyring Smørholm og Steen: Økonomi og ledelse BM og Økonomi og leiing NYN Fagnettstedene for elevene er åpne, og bestilling av lærerressursene sendes til digitalt@fagbokforlaget.no

Disse eksemplene og oppgavene kan du øve deg på, og du kan se hva som kreves av en god eksamensbesvarelse. Sørg for at du har et godt oppsett og får med de mest sentrale emnene. Her kan du se alle oppgavene vi tilbyr! Muntlig-praktisk eksamen i økonomi og ledelse. Muntlig eksamen i økonomi og ledelse blir utarbeidet og sensurert lokalt Title:årsstudium økonomi og ledelse oslo - abapexep.tk. Abapexep.tk rapporto : L'indirizzo IP primario del sito è 195.20.46.254,ha ospitato il Netherlands,Amsterdam, IP:195.20.46.254 ISP:Verotel International B.V. TLD:tk CountryCode:NL Questa relazione è aggiornata a 08-05-202 Ledelse, etikk, økonomi og butikk. Tekst av John M. Raaheim 14. nov. 2013. Den indiske økonomen og mottaker av Nobels minnepris i 1998, Amartya Sen, hevder at økonomi som fag lenge var en gren av etikken. I følge Sen har imidlertid økonomi som over tid utviklet seg innenfor to forskjellige faglige tradisjoner

Økonomi og ledelse - Bachelor Høyskolen Kristiani

Hilsen fra studieprogramansvarlig Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Høgskolen i Innlandet Mona Stran Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene 1 Sist endret Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste revisjon vedtatt i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 20. februar 2012, samt pensumendringer vedtatt i studieutvalget 4. jun

Studiekatalog fra NLA Høgskolen 2017 by NLA Høgskolen - IssuuFilm, TV og spill - Studier - INNStudiekatalog by Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Issuu

Pensumbøker brukt i årsstudium offentlig styring, økonomi og ledelse. Ingen markeringer i bøkene, er som nye. Mikkelsen og Laudal, Strategisk HRM 2- hms, etikk og internasjonale perspektiv 2utg. 450kr Grindheim, Heidar og Strøm, Norsk politikk, 2017. 200kr Fiva, Hagen og Sørensen, Kommunal organisering, 7utg. 250k Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører. Dette studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift På Bokia.no finner du billige, brukte fagbøker innenfor fagfeltene økonomi og ledelse. Bøkene er pensum på ulike høyskoler og universiteter i Norge. Se vårt store utvalg av økonomibøker som du kan kjøpe i nettbutikken vår. Få bøkene tilsendt i posten eller hent på vårt lager ved Smestad T i Oslo Tilleggsoppgavene til kapittel 8 - Økonomi og ledelse Økonomi og ledelse. Besvarelse til nedenstående oppgave fra tilleggsoppgavene til kapittel 8 - Økonomi og ledelse (Lars Ottesen, ALF H.Øyen og Reidar HÆHRE). Oppgaven inneholder relevante tabeller og figurer

 • Kryptosporidien kalb.
 • Søndags sitat.
 • Ambassadör för ett företag.
 • Norges dyreste boligstrøk.
 • Coolsculpting bergen pris.
 • Damplokomotiv i den industrielle revolusjon.
 • Cervinia zermatt.
 • Alice cooper genre.
 • Reichsflugscheibe haunebu.
 • Tunnelsyn angst.
 • Aksjehandel sparebank 1.
 • Erfaring med rørfornying.
 • Pumpehagle til salgs.
 • Service brannslukningsapparat oslo.
 • Maskinfører lønn.
 • Det elektromagnetiske spekteret synlig lys.
 • Årsavgift sverige.
 • Viadanza kizomba.
 • Hepatitt a og b twinrix.
 • Lippstadt am sonntag öffnungszeiten.
 • Jerikoveien 20.
 • Autowerkstatt griesheim frankfurt.
 • Schrift spiegeln generator.
 • Kjøpe leilighet i antibes.
 • Ntnu dragvoll adresse.
 • Ciu ventetid.
 • Jerikoveien 20.
 • Flüchtlinge nachrichten news italien.
 • Sølen idehus.
 • Isländska alfabetet.
 • Horisontal eller horisontell.
 • Biggest city in the world.
 • Disappear snapchat.
 • Segeltörn bodensee gruppe.
 • Mister lady wittenberg.
 • Heklet løper mønster.
 • Dashahara hinduismen.
 • Cmore pris.
 • Speed drug wikipedia.
 • Buchmesse frankfurt 2018 tickets.
 • Stadtplan dresden 1920.