Home

Mal reiseregning statens satser

Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. For skattefrie satser se under «Forskuddssatser» Bilgodtgjørels Gratismalen for reiseregning inneholder en arkfane med statens satser for 2017. Last ned mal til reiseregning her. Her kan du laste ned en enkel mal for reiseregning, som kan fylles ut uetter ditt behov. Malen er laget i regneark og er tilgjengelig både i Open Office og Excel format Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling OBS! Ønsker du å lese mer om de nye satsene fra Statens Reiseregulativ, gjeldende f.o.m. 01.06.2020, klikk her. Oppdatert januar, 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene fastsetter statens reiseregulativ (statens satser). Foreløpig er det ikke kommet frem til noen enighet om satser for 2020. Det gjenstår fremdeles å se hva de nye satsene for det nye.

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Reiseregning. Her finner du eksempler på skjemaer for bilgodtgjørelse og diett (Word-dokumenter): For å kunne motta diett og bilgodtgjørelse i henhold til statens satser, er det viktig at dokumentasjonskravene oppfylles Krav til reiseregning. Når den ansatte får godtgjort hele eller deler av reiseutgiftene etter standardiserte satser (for eksempel diett eller kilometergodtgjørelse) må dette dokumenteres med en reiseregning. Kvitteringer som kreves direkte refundert legges ved reiseregningen. Statens reiseregulativ (utgiftsgodtgjørelse Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen. * Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om endrede satser i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands». Satsene gjelde fra 1.1.2019. De nye satsene i §§ 6, 9 og 10 er som følger: Reiseregning. Her finner du mal for reiseregning Denne malen er nyttig for å skrive reiseregning som dokumenterer alle kostnader ved reise i din bedrift. Husk også at du må ta vare på alle originale kvitteringer i regnskapet. Last ned: Reiseregning (Microsoft Excel) f; l; t.

Gratis mal for reiseregning JIThomasse

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

Statens reiseavtaler ble tidligere kalt reiseregulativene. Dette er to avtaler som regulerer reglene for reiser i Norge og i utlandet. Avtalene regulerer blant annet hvordan arbeidstakere får dekket kostnader i forbindelse med reisen, som reiseutgifter (bil, fly, taxi, buss og liknende), overnattingsutgifter og utgifter til måltider I statens personalhåndbok finner du: reiseavtale innenlands (særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands) reiseavtale utenlands (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge) På arbeidsgiverportalen finner du: informasjon om reiser innenlands. statens satser for reiser innenlands; informasjon om reiser.

Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson. Søknadsmuligheter. Pasienter og ledsagere kan søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med reiseregningsskjema på papir Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. 04.01.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med k Flyttingen skal foretas på den for statens billigste måte herunder tatt samlet hensyn til alle utgifter og andre forhold som kan påvirke avvikling av tjenesten. Flyttevolumet skal tilsvare et normalvolum på 50 kubikkmeter. I volumet omfattes det som normalt inngår i et innbo

Skattefrie satser for 2020 - Statens reiseregulativ - Flex

 1. Skjema for reiseregning når STAFO skal dekke reiseutgiftene. Skjema har automatiske utregninger i henhold til YS Stats reiseregulativ (som STAFO til en hver tid følger). For at samme skjema skal kunne brukes til reiser både med og uten passasjerer må ev. passasjertillegg fylles inn manuelt
 2. Frist. Reiseregning skal leveres innen én måned etter reiseslutt.. Skjema du skal bruke. Reiseregning (word) - fylles ut elektronisk eller for hånd Reiseregning (pdf) - fylles ut for hånd Slik fyller du ut og leverer skjema 1. Start med å fylle ut person- og reiseopplysninger på forside
 3. Ola får dekket kost etter statens satser når han er på tjenestereise. Ola skal på kurs i Stavanger. Han overnatter ikke, men reisen varer 13 timer. Lunsj blir dekket av arbeidsgiver gjennom kursavgiften. Regnestykket blir som følger
 4. Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer. Her får du hjelp til å registrere og godkjenne reiseregninger, reisesøknader, honorarer og utgiftsrefusjoner. Regelverk, satser og ofte stilte spørsmål reiser. Reise i staten (difi.no) De neste utbetalingsdatoene for reiseregninger. Kjøreplan lønn: Reisekjøring (ekstrakjøring) 12. november
 5. Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder kun statsansatte, men det er likevel vanlig at også andre bedrifter som gir sine ansatte godtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser. Retten til kjøregodtgjørelse må avtales med arbeidsgiver, og det kreves at du utsteder en reiseregning til arbeidsgiver
 6. En reiseregning dokumenterer utgifter og utlegg en ansatt har hatt i forbindelse med en tjenestereise. Arbeidstakeren kan selv registrere reiseregning, utleggsrapporter og kjørebøker elektronisk i Sticos HR

På denne siden vil jeg samle nedlastingsbare ressurser i form av regneark og dokumenter, målet er å opparbeide et nyttig arkiv for den som gjør regnskapet selv. Nedlasting Velg ressurs og registrer m Legg inn fra, til og tidspunkt. Sonya beregner automatisk kjøregodtgjørelse med korrekte satser for hver eneste bompassering. innland og utlands, Sonya regner automatisk ut dietter basert på statens eller dine trekkfrie satser. Kommer snart! Klimaregnskap. Du kan enkelt dykke ned i hver enkelt utlegg- eller reiseregning direkte i appen Registere en reiseregning på grunnlag av en reisesøknad/et forskudd. Trykk på + i reiseregning. Velg «Konverter godkjent reisesøknad». Statens satser for reiser innenlands. Statens satser for reiser utenlands. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands Statens satser for 2019. Infotjenester har også fått tilgang til de nye satsene i statens særavtaler som skal gjelde for 2019. - Her er det gjort noen mindre endringer, blant annet økes satsen for bilgodtgjørelse med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer - Å levere reiseregning er en tidstyv for mange. Den nye løsningen frigjør tid for 80 000 ansatte i staten. Regjeringens mål er økt produktivitet, og her har DFØ arbeidet frem et målrettet og viktig bidrag, sier finansminister Siv Jensen (Frp). I løpet av fjoråret reiste statsansatte til sammen nærmere 540 000 ganger

Statens sats for bilgodtgjørelse fra i 2020. Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats Å føre reiseregning kan være komplisert hvis man ikke vet hvordan det skal gjøres, eller har et godt verktøy til hjelp. Hvis reisen anses som tjenestereise, kan man få utbetalt trekk- og avgiftsfri dagdiett etter statens satser uten å måtte legge frem kvittering Jeg må på en femdagers reise og får dekket reiseutgifter og diett etter statens satser. Jeg har mulighet til å bo privat dette stedet (en familiehytte) og vil da kunne få ulegitimert nattillegg på kr 430,- i stedet for at staten betaler hotell for meg. Men forstår jeg det rett at jeg da ikke får. Reiseregning i mobil appSpørsmål: Ut fra typen overnatting du har valgt her, vil dietten bli beregnet ut fra de gjeldende satser. Er det reise iht statens satser så må du selv beregne skattefri og skattepliktig del og legge dette inn på de riktige lønnsartene for innrapportering Egenandel og satser Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget. Illustrasjon: Max Emanuelson, Pasientreiser HF. Satser for 2019. Følgende satser gjelder for pasientreiser gjennomført til og med 31. desember 2019: Type sat

Honorar, reiseregninger, utgiftsrefusjon og satser

Reiseregning. Her finner du reiseregningsskjema for bruk etter å ha deltatt som dommer/ringsekretær . Om kilometersats i NKKs reiseregninger. F.o.m. 2016 innførte Skatteetaten skatt på kilometergodtgjørelse for dem som får godtgjørelse etter statens satser Krav til reiseregning. Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene. Sist oppdatert 03.07.2020 . En reiseregning skal inneholde: Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur En kjørebok holder oversikt over antall timer og hvor mange kilometer en ansatt har kjørt i arbeidssammenheng. Autogear tilbyr en gratis nettbasert kjørebok som er veldig enkel å bruke. Her er alle satser lagt inn, og kjøreboken er offentlig godtkjent Med modulen Reiseregning kan du på en effektiv måte registrere reiseregning etter statens satser. Utlegg i forbindelse med reise kan enkelt dokumenteres med å ta bilde av kvittering, og legge det ved reiseregningen. Det kan også føres diett og overnatting. Modulen er en del av Proresult Total

Brak » Reiseregning

Statens reiseregning og reiseregulativ satser - Pay . Honorar og reiseregning; til å sende inn ditt krav elektronisk. untatt ansatte i staten og selvstendig næringsdrivende Skjema for reiseregning. Vedlagt ligger reiseregningskjema for eksterne som har oppdrag for KS-konsernet. Foto: Scanpi . Info om reiseregning skjema staten Det er kun statens satser som er endret, utover dette inneholder det publiserte regulativet ingen endringer. Her er det du behøver å vite. Selv om det kun er statens satser som er endret, er det varslet en omfattende gjennomgang av avtalene innen utgangen av februar 2021, hvor det blant annet skal vurderes om statens reiseregulativ for innenlandsreiser og utenlandsreiser kan slås sammen Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso Lønn og reiseregning. Sørg for at alle får det de har krav på. Lønn, tillegg, overtid, diett, utlegg og reiseregninger håndterer du raskt og enkelt i Tripletex. Skatt, arbeidsgiveravgift og a-melding løses smertefritt med direkte kobling mot Altinn

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 201

Statens satser kr 780. Trekkfri sats (skatteregler) kr 578. Trekkpliktig utbetaling kr 202 . Trekkfri utbetaling utgjør kr 578. Trekkpliktig utbetaling utgjør kr 202 (kr 780 - kr 578). Diettgodtgjørelse ved nytt diettdøgn . For reiser med overnatting, der reisefraværet strekker seg 6 timer eller. Reiseregning Å komme hjem til ferdig utfylt reiseregning med riktig diett, bilgodtgjørelse, kvitteringer og dokumentasjon er ønsket til alle forretningsreisende. Data skal samles inn fra transport, overnatting og utlegg og du skal ha riktig dokumentasjon på riktig sted for å holde kontroll Her finner du brukerveiledninger for Reiseregninger i Nordland fylkeskommune Link til ekstern pålogging: connect.visma.com Opplæringsvideoer Skrive reiseregninger Utgiftsrefusjon Attach (legge til vedlegg) Brukerveiledninger Registrere reiseregninger Attach (legge til vedlegg) Godkjenne reiser Prø;venemnder Retningslinjer for reise Linker til bomstasjon takster:. KJØREBOK - REISEREGNING - BILGODTGJØRELSE Dato Antall km KM-sats Antall tillegg Tillegg for passasjer Parkering/ Bompenger Andre Utlegg Formålet med turen kr 4,10 kr 1,00 Måned / år Ansattes navn Eventuelle utgifter til parkering, bompenger etc. dokumenteres med eget bilag

Diett etter Statens satser m/ overnatting, Reise over 12 timer Diett etter Statens satser m/ overnatting Utland, Reise over 12 timer Natttillegg Norge Ulegitimert Faktura betalt av firma REISEREGNING UTEN DIETT 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 5.00 1.00 6.00 1.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00. Reiseregning føres via Lønn og Reiser og utlegg i hovedmenyen. Tripletex bruker statens satser for diett og kostgodtgjørelse. Disse satsene blir kontinuerlig oppdatert. I avsnittet Kostgodtgjørelse skriver man inn sted, sats og eventuelt diettrekk for frokost,. Travis automatisk reiseregning og utlegg er et sofistikert og brukervennlig system for spesialister og profesjonelle som ikke bør kaste bort sin tid på tradisjonell utleggsrefusjon. Travis sørger for at 100% av de norske regnskaravene er dekket og kan tolker automatisk reiseruten, utleggstype

Reiseregning - lokalrevisjon

 1. Reiseregning for ledsagere / følgepersoner Følgepersons utgifter i forbindelse med tilrettelagte avhør dekkes etter statens satser. Det kan være utgifter som f. eks.
 2. Statens satser for kjøregodtgjørelse er ikke samme sats som den skattefrie delen. I 2020 er den skattefrie satsen 3,50 kroner, som gjelder for hele kjørelengden. Statens satser for yrkeskjøring (tjenestereiser) er nå på 4,03 kroner per km. Overskuddet som skattlegges som lønn blir 53 øre per kjørte kilometer. Elbiler har samme satser
 3. Statens reiseregulativ ligger til grunn for reiseregningsskjemaet. Reiseregning brukes også til utgifter i forbindelse med kansellerte reiser. Reiseregninger kan ikke sendes inn frem i tid,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge
 4. Ved bruk av bil til steder som ikke kan nеes med fly, utbetales en km. godtgjшrelse etter statens regulativ (for tiden kr. 3. 90. pr. km.), inntil 600 km., kjшring utover dette, godtgjшres med kr 3, 25. pr. km. For passasjerer i bil, utbetales en godtgjшrelse pе kr. 1, 00. pr. person pr. km. Antall passasjerer samt navn. oppgis pе.
 5. Hei! Vi bruker Statens satser for diett og kilometergodtgjørelse. Er differansen mellom dagdiettsatsene i hht Statens satser og Skattedirektoratets satser trekkpliktig når en har reise med overnatting på hotell med døgndiett,- og reisen så går f.eks. 8 timer inn i nytt døgn? Eller er hele dagdietten..
 6. En reiseregning hadde utgifter som kun var dokumentert med kontoutskrift for kredittkortet, De faste satsene er riktige i henhold til statens satser. Systemet håndterer kravet i statens reiseregulativ om at overnattinger som koster mer enn maksimumssatsen skal forklares
 7. Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise, kost og losji når arbeidstaker må overnatte utenfor hjemmet på yrkesreiser. Vi viser til egen artikkel som omhandler satser etter statens reiseregulativ

REISEREGNING KOSTGODTGJØRELSE UTEN OVERNATTING Fradrag diett: Frokost NB! ALLE SKRAVERTE FELT MÅ FYLLES UT Kontaktperson hos NITO REISEUTGIFTER Bilagsnr. 3,80 Beløp SUM TOTAL. DIETT Diett utbetales etter statens satser og beregnes fra det tidspunktet reisen påbegynnes, fra arbeidssted eller hjem etter følgende satser: Diett u. Last ned mal til reiseregning her. Her kan du laste ned en enkel mal for reiseregning, som kan fylles ut uetter ditt behov. Malen er laget i regneark og er tilgjengelig både i Open Office og Excel format. Søk relatert til reiseregning statens skjema. reiseregning statens satser skjema; statens reiseregning skjema; statens reiseregning skjema 201 Fra 1. januar 2019 trådte nye trekkregler i kraft for beregning av diettgodtgjørelse på reiser med påfølgende døgn. Det betyr at Skattedirektoratets trekkfrie satser og statens satser for diettgodtgjørelse på slike reiser nå er forskjellig Du kan benytte deg av statens satser for kjøregodtgjørelse, diett og overnatting på reiseregningen om du er på tjenestereise. Reiseregning med yrkesreise Andre reiser/yrkesreiser (reiseoppdrag) som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag er altså ikke tjenestereise 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg

Altinn - Reise og diet

Kompensasjonstillegg utland - statens satser; Hjemmekontorgodtgjørelse; Fri kost og losji; Fri bil; Diett utland - statens satser; Diett og nattillegg innland statens satser; Bilgodtgjørelse - statens satser; AFP; Administrativ forpleining (Bruspenger) Valgt for øyeblikket; Pendlersatser. Kilometergodtgjørelse; Kostgodtgjørels Statens reiseregning excel. Alt fra Reiseregning, EHF, Mottak, Bokføring, Faktura - i ett system Her finner du informasjon om særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for honorarmottakere. Sånn leverer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer i app eller på nett Reiseregning skal fylles ut ved Husk å holde deg. Reiseregning og refusjoner. Fra og med 2019 skal alle reiseregninger og refusjoner for NITOs medlemmer og tillitsvalgte behandles elektronisk i programmet Unit4. Dette sikrer bedre service og raskere oppgjør av utlegg Reiseregning: Når ditt oppdrag for UNE er utført og du skal skrive reiseregning logger du deg på statens Registrering av reiseregninger gjenspeiler regelverket i Statens personalhåndbok. Faste satser for kostgodtgjørelse mm fastsettes årlig og beløpene beregnes automatisk Fra 1. januar 2015 ble det gjort store endringer i hvordan man skal føre reiseregning for reiser innenlands. Regelverket er nå forenklet og det er færre satser å forholde seg til enn tidligere. Den nye avtalen erstatter de to tidligere avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten.

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) - Skatteetate

En dommerregning er det samme som en reiseregning og følger statens reiseregulativ. Det er bare regninger for 2020 som blir godkjent. Det kan være lurt å lage en mal på pc med alle de faste opplysningene som navn, dommernummer, Satser transport Du kan følge statens satser som er ganske høye, eller bare velge et tall. Dersom du vil betale 2.000 kr til den ansatte for en overnatting, så kan du det. Men da må du skatte av deler av dette. Skattefri diett. Mange velger derfor kun å betale ut de summene som den ansatte slipper å skatte for

PM-2018-25: Særavtale om dekning av utgifter til reise og

 1. Reiseregning godtgjøres etter halvparten av statens satser. kr. 2,05,- per km og kr. 0,50,- per km for passasjer. Kost og losji følger også halv sats. Mal for reiseregning finner du her. Fullmakte
 2. Mottar ansatte i din virksomhet fortsatt diettgodtgjørelse på reise fremfor å bruke elektronisk reiseregning? Det taper både ansatte og virksomheten penger på. Tidligere var det skattefritt å reise på diett for ansatte så lenge diettpengene holdt seg innenfor statens satser, og arbeidsgiver betalte heller ikke arbeidsgiveravgift for godtgjørelsen
 3. st formålet med reisen . Om det var for å hente noe blir det rimelig langt med statens satser ca 493 km :-
 4. For spørsmål om beregning av satser, ta kontakt med Økonomiavdelingen: E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sake vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp. Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 4
 5. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 6. Reiseregning 2019 Reiserute (gateadresse v/taxi og bilgodtgj) Prosjekt/koststed. Author: 3268em Last modified by: Tor Røseth Created Date: 1/24/2015 9:27:45 PM Other titles: Sheet1 Sheet2 Sheet3 Sheet1!Utskriftsområde Company

Reiseregning - Skape

 1. Dommerregning er det samme som en reiseregning og følger statens reiseregulativ i forhold til reiseutgifter og evt. diett. Vedtatt sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 (skattefri del) Reiseutgifter og diett dekkes etter statens skattefrie satser for reiser innenlands
 2. Statens sats uansett kjørelengde kr 4,03 pr km inkl. el-bil. Statens satser når drivstoff er inklusiv bomavgift gis et tillegg på kr 0,10 pr km. Skattefri sats uansett kjørelengde er kr 3,50 pr km. Hvis flere passasjerer legg inn alle navnene. Antall km * antall passasjerer legges inn i O3
 3. STATENS REISEREGULATIV OG SKATTEFRIE SATSER FOR 2020. Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Reise og diett I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid
 4. Statens reiseregning og reiseregulative satser. Reiseregning- så utrolig kjedelig å fylle ut, men akk, helt nødvendig for å få refundert reiseutgifter i forbindelse med opphold utenfor hjemmet i inn- og utland. Iallefall om du er statlig ansatt, og utgiften skal kunne dekkes skattefritt
 5. Satser for praksiskompensasjon og salærforskriften 2019 NFAs satser for praksiskompensasjon i 2019 er 8.320,- for en hel dag og 4.160,- for en halv dag. Merk: Hovedforeningen (Legeforeningen) har lavere sats
 6. Statens satser innenlands. Vi har samlet satser fra reiseregulativet og de skattefrie satsene som gjelder for 2020. Gratis mal for reiseregning. Alltid krav om dokumentasjon Ansatte på tjenestereise har ofte avtalt med arbeidsgiver at de skal få reiseutgiftene dekket

Eksempel og mal på reiseregning Dokumenter alle utgifter i forbindelse med reiser gjennom bedriften. Malen er oppdatert med siste satser, og er i henhold til lovens minstekrav. Leveres som fil og kan enkelt distribueres og skrives ut. Tilgang til 10 valgfrie dokumente Statens Satser Km 2019 Nye Diett 2019 10 31. Reiseregning 2020 Burger 2019 11 23. Reiseregning Skjema Gratis Mal For Reiseregning 2020 01 03. Reiseregning Wiki Innsida Ntnu No. Lonnstrinn Staten 2020 Lonn For Ansatte I Staten 2020 01 31. Gratis Mal For Reiseregning Jithomassen. Statens Satser For Kjoregodtgjorelse Endres Fra 1 Januar 201 Reiseregning mal 2018 reiseregning mal - Lønn & reiseregninger i ett . La de ansatte registrere sitt eget fravær, utlegg og timer. Enkel godkjenning Alt fra Reiseregning, EHF, Mottak, Bokføring, Faktura - i ett system Last ned mal til reiseregning her. Her kan du laste ned en enkel mal for reiseregning, som kan fylles ut uetter ditt behov

 • Nak leipzig.
 • Flugzeugabsturz 1997.
 • Stormakt kryssord.
 • Howard gardner snl.
 • Puch baujahr bestimmen.
 • Photo instagram laeticia hallyday.
 • Ambassadör för ett företag.
 • Basalcellekreft hudkreft.
 • Leiebil sola lufthavn.
 • Spar catering spjelkavik.
 • Barnevernet trondheim ansatte.
 • Return sing me a song.
 • Peterskirken mål.
 • Utebursdag vinter.
 • Pokémon tv series.
 • Samfunnets støtter sitat.
 • Thalassemia blodprøve.
 • Benpress muskler.
 • Kreis 3 spesen.
 • Morris lagunen.
 • Akihito net worth.
 • Stuttgart partys ab 16 facebook.
 • Leafeon moveset.
 • Nattasanger trollmor.
 • Sony alpha a5100 bilder.
 • Rent mel åpningstider.
 • Yamaha scooter aerox.
 • Lang livmorhals fødsel.
 • Vev butikk.
 • Granuløs kryssord.
 • Spansk førerkort i norge.
 • Dfs youtube.
 • Beta finance.
 • Swiss airlines review.
 • Warzenpflaster rossmann.
 • Tenniskjole dame.
 • Lego technic claas xerion parts.
 • Frauenliebe youtube.
 • Die bleiche.
 • Normandie severdigheter.
 • Lønn ringevikar lærer.