Home

Hvorfor er stemmerett viktig i et demokrati

Hvorfor er det viktig å stemme? : Akershus Fylkesla

Hvis vi skal lykkes med å øke valgdeltakelse trenger vi mer enn fagre ord om demokrati og mas om borgerplikt. Vi trenger å hjelpe potensielle velgere å oppdage hvorfor valgdeltakelse er viktig for akkurat dem. I denne artikkelen finner du en oversikt over 15 vanlige svar på hvorfor det er viktig å stemme (med korte og konkrete forklaringer) Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de.

Dersom man er på jakt etter det som er feilfritt og perfekt blir man sittende singel i sofaen under valget.» Hva mener han med det? 3. Tenk deg at du har en venn som akkurat har fått stemmerett ved stortingsvalg, men som ikke planlegger å bruke den. Skriv ned fem argumenter for hvorfor vedkommende bør stemme. 4 Et demokrati kan ikke overleve med uforutsigbare velgere! Alle har stemmerett, men de som er mer kompetente eller opplyste får flere stemmer. 3. Det er viktig at alle blir hørt,.

Demokrati-Ideen om at folket skal styre Norge er et demokratisk land. Og dette betyr at alle som er over 18 har rett til å stemme og kan være med å bestemme hvem som skal styre landet. Det er viktig med ytringsfrihet i et demokrati fordi folk skal ha rettigheter til å si det de mener Du kan lese mer om dette i artikkelen Hva er demokrati her på ung.no. Det aller beste med demokrati er at alle i et samfunn har lov og rett til å si sin mening og være med på å stemme. Det betyr at din stemme ved et valg når du bli gammel nok, er akkurat like viktig som stemmen til f.eks. Statsministeren Viktige demokratiske rettigheter er ytringsfrihet, stemmerett, organisasjonsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Et annet viktig prinsipp i et demokrati er vern av mindretallet. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, men det er viktig at også minoritetenes stemme blir hørt, og at deres rettigheter blir ivaretatt Hva mener vi med begrepet allmenn stemmerett, og hvorfor er allmenn stemmerett viktig i et demokrati? Det vil si at alle som er over 18 år eller blir 18 år det valg året har stemmerett ved et valg, resultatet av dette er en ny gruppe av mennesker av folket steg for steg har oppnådd demokratiske rettigheter Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter.

stemmerett - Store norske leksiko

 1. Hvorfor er ytringsfrihet viktig i et demokrati? Ytringsfrihet er viktig i et demokrati fordi det gir oss mulighet til å kritisere eller rose de lederne vi selv har valgt. Vi kan si hva vi mener uten å frykte straff, noe land med diktatur ikke har mulighet til.Når et land er et demokrati skal alle delta o
 2. Fordi demokratiet ikke er noen selvfølge. Et aktivt demokrati er avhengig av at jeg stemmer! Alexander Solbakken (18) Jeg støtter demokratiet og syns det er viktig å bruke sin stemmerett. Lena Karlsen (23) Jeg synes det er viktig å engasjere seg fremfor å klage på alt som er dårlig
 3. Orwell sto midt oppe i en sivilisasjonskamp - essayet «Fascism and Democracy» kom i februar 1941. Det kan gi oss et perspektiv på dagens utfordringer for folkestyret. Å finne ankepunkter mot denne litt slitne og til tider trivielle styreformen, er lett. Demokrati er hverdag. Kompromisser. Ofte langdryge beslutningsprosesser
 4. Demokrati og stemmerett De som foreslår nye lover er. Neste. Domstolene Regjeringen Kongen. 2 / 9. Et demokratisk samfunn er . Neste. Forskjellsbehandling Ytringsfrihet og stemmerett Vold og trusler. 9 / 9. Demokrati og stemmerett. Det er viktig å stemme for. Resultater
 5. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet
 6. I ett demokratisk samfunn er det folkets som bestemmer hvem som skal styre. Derfor er det viktig å ha ytringsfrihet så folket kan kunne ytre sin mening slik at det blir være ett demokratisk styre. Ett samfunn uten ytringsfrihet er ett samfunn uten demokrati, også kalt for diktatur. Under er diktatorisk samfunn er det my

Bruk stemmeretten - stortinget

Det er egentlig veldig viktig å ha demokrati i et land, alle er verdt like mye så hvorfor skal noen ha mer makt enn andre. Alle har rett til å si sin mening selv om ikke alle er enige i hva andre sier. Man har rett til å si sin mening uten å bli straffet for det.. Utdanning er en klar styrke i forhold til demokrati og menneskerettigheter. Det har ikke bare verdi for enkeltmennesket, men også for samfunnet og utviklingen av det. Skal man kunne delta i utviklingen av et samfunn, er det viktig å kunne lese og skrive

Demokrati, betyr det stemmerett til alle? - Debat

Ordet demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Artikkelen svarer på hva demokrati og medborgerskap er, diskuterer forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, og beskriver hvordan FN jobber med demokratiutvikling Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert bl.. I Grunnloven § 49 står det følgende: «Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget []». Folkesuverenitetsideen - at all legitim statsmakt stammer fra folket selv - er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet. Det norske politiske systemet er et representativt demokrati: Folket stemmer direkte ved valg, og de representantene som velges inn i storting, fylkesting og. Det er et viktig policy-råd til de som driver med bistand og utenrikspolitikk, sier Knutsen. Vestlige land har støttet opp under vennligsinnde autokrater i Nord-Afrika fordi man ikke vet hva fremtiden bringer - og fordi man er redd islamismen. Men Knutsen mener det er grunn til å tro at demokrati vil moderere de ekstremt religiøse 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som har makten. Mennesker som bor i et demokrati har både ansvar, frihet, rettigheter og plikter. Eksempler på rettigheter er stemmerett.

Et demokrati trenger ikke nødvendigvis å ha parlamentarisme, eksempler på dette er USA og Sveits. Parlamentarisme betyr heller ikke at det trenger å være et demokrati. Man kan godt tenke seg at en nasjonalforsamling velger en regjering, men at denne nasjonalforsamlingen ikke er valgt gjennom allment valg I en folkeavstemming er det slik at man noen ganger er med i det store flertallet av velgere. En annen gang er man i mindretall. Slik virker direkte demokrati. Derfor er det en viktig side av folkeavstemmingene at det overalt er velgerne selv som med et visst antall underskrifter kan reise krav om avstemming når det gjelder lovvedtak - Det er vel at ungdommer bør få være med å bestemme over beslutninger som gjelder dem selv, sier valgforsker Bergh. - Politikerne bestemmer i over skole, veier, kollektivtrafikk, fritidstilbud og mye mer. Mye av dette er viktig for ungdom, så derfor mener mange at 16-åringer bør få være med å påvirke beslutningene

Hvorfor er ytringsfrihet viktig i et demokrati? « Victoria

Fordeler demokrati. - Ung.n

 1. Det er viktig i et demokrati at alle kan si sine tanker og meninger. Hvorfor? Et demokrati påvirkes av folks meninger, påstander og holdninger. Mennesker trives med å ha mulighet til å uttrykke seg om ting, og å kunne stå for sin sak. Vi skaper diskusjoner, og vi kommer fram til noe
 2. Ytringsfrihet er en menneskerettighet og er viktig for at alle skal bli fornøyd med det samfunnet vi lever i. Alle skal også få lov til og si sin mening sånn at hvert enkelt individ føler at de også blir hørt og er fornøyd. Norges befolkning velger hvem som skal styre landet så derfor ville je
 3. Hvorfor er ytringsfrihet viktig i et demokrati? Postet den januar 15, 2013 by safaelfarri Ytringsfrihet er en menneskerettighet, og det er definert som retten til fritt å ha og gi utrykk for meninger om politiske, religiøse, moralske og andre forhold

Et annet viktig styreorgan i republikken var senatet. Det samme gjelder kvinner og slaver, de hadde ikke noe stemmerett, og det er en ting som svekker demokratiet. I forhold til hvordan vi ser på et demokrati i dag kan vi si at dette var et svært dårlig demokrati,. Hvorfor er ytringfrihet viktig i et demokrati? Vår ytringsfrihet får oss til å si våre egne meninger, våre følelser for ting som vi ikke er enig i. Selv om vi selv velger hvilket parti vi har lyst til at skal bli valgt, trenger vi ikke være enig i absolutt alt. Derfor er ytringsfriheten bra, for det er på dette øyeblikket vi kan si høyt ut hva vi er uenige i

Jeg mener at ytringsfrihet er viktig i et demokrati fordi det er viktig for mennesker i et samfunn å kunne uttrykke seg, det er viktig at man få sagt sine meninger. Ytringsfrihet vil si at man har rett til å si sine meninger uten å måtte bli straffet eller lignende. Ytringsfrihet i et demokrati påvirker ogs Almlid fikk god plass på VG.nos forside, med saken «Bekymret etter sjokkrapport: - Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati».I ingressen heter det: Varsellampene blinker når et flertall blant unge i Europa og verden ikke lenger synes det er essensielt å bo i et demokrati Har du noen gang tenkt på hvorfor et valg er så viktig, og hva ordet demokrati betyr? Supernytt har spurt noen elever på Vinderen skole i Oslo hva de mener demokrati er Hvorfor? Du kan drøfte hvor demokratisk Grunnloven var ved å ta utgangspunkt i kriterier vi setter for et demokrati i dag. Du kan også se Grunnloven i sammenheng med det som skjer videre på 1800-tallet (se nedenfor) og vurdere hvor demokratisk den var opp mot det. Artikler: Året 1814. Grunnlov uten demokrati. Hvem fikk stemmerett i 1814 I et liberalt demokrati er det de som vil nekte noen stemmerett som har bevisbyrden mot seg. Vi skal ha veldig gode grunner til å nekte 16-åringene stemmerett, og forsøksvalgene viser at tidligere motargumenter - som modenhet og lav valgdeltakelse - ikke stemmer. Derimot har vi tidenes mest ansvarlige og politisk bevisste ungdomsgenerasjon

En annen mulighet er det Brennan kaller et «enfranchisement lottery», hvor ti tusen tilfeldig valgte borgere er de eneste som får stemme, men kun etter å ha lært relevant kunnskap. Eller et såkalt «simulated oracle», hvor alle borgere i meningsmålinger blir spurt om hva slags politikk de vil ha gjennomført, og hvem de helst vil stemme på Da er det lurt å spørre om hvorfor de ikke har positive assosiasjoner som skole, helse, likestilling, osv. B. Demokrati og diktatur (15 min) Skriv «demokrati» og «diktatur» på tavla. Be elevene lage to kolonner og skriv ned nåværende, eller historiske eksempler på land og regimer de forbinder med demokrati og diktatur Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. i den greske bystaten Athen, bestående av byen Athen og det omliggende landbruksområdet Attika.Det er et av de første demokratiene i verden. Andre greske bystater organiserte seg også i demokratier, de fleste fulgte den athenske modellen, men ingen er så godt dokumentert som Athens I et demokrati er det viktig at folket bidrar til å påvirke saker som angår oss. Derfor er det viktig å delta i demokratiet ved å si sin mening og stå opp for seg selv og andre. Det finnes mange måter å gjøre dette på. Du kan delta i demonstrasjoner for å vise at man står samlet om en sak

Barnas Valg er viktig fordi det er viktig at barn og unges stemmer også blir hørt i demokratiet. Bare fordi barn og unge ikke har stemmerett i det virkelige valget, betyr ikke det at deres meninger ikke er viktig. Demokratiet handler om mer enn kun å stemme. Dessuten skal dere en gang bli voksne og styre landet og kommunene Innledning. Ordet demokrati er hentet fra antikken og betyr folkestyre (Demos betyr folk, og Kratein betyr styre). Demokratiet i Athen på 400-tallet, da byen sto på toppen av sin makt, var et direkte demokrati uten politiske partier eller representanter Hvorfor er det så forbanna viktig med demokrati? De fleste av oss tar demokratiet for gitt, men hva er egentlig et demokrati? Og kan vi være trygge på at når vi først har en demokratisk styreform i Norge, så er den sikret en gang for alle Demokrati betyr folkestyre. I et demokrati deltar folket i viktige beslutninger. Dette gjøres blant annet ved at voksne har stemmerett og velger representanter. Demokrati skiller seg fra andre styreformer som diktatur eller enevelde (hvor en person styrer), oligarki (hvor en liten gruppe styrer), og meritokrati (hvor de best kvalifiserte styrer) Demokrati og menneskerettigheter er viktige innsatsområder i FN. Ikke minst har Kofi Annan gjennom sin periode som generalsekretær sørget for å styrke FNs mandat og innsats på dette feltet. Generalsekretæren peker på demokratisk styresett som en av verdensorganisasjonens viktigste oppgaver

Hva er demokrati? - Ung

Demokrati er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger, ifølge Store norske leksikon. Et annet viktig kjennetegn ved et demokrati er at innbyggerne selv kan delta i og utforme politikken blant annet gjennom opprettelsen av partier, organisasjoner og interessegrupper FOR UNGE HØYRE er det et viktig prinsipp at alle som har stemmerett også må ha styringsrett. Kjernen i et demokrati er at alle kan velge sitt styre og alle kan velges til å styre. Det må da være en selvfølgelighet at 16-åringene må være valgbare til kommunestyre, fylkesting eller ordførervervet Det er viktig at et demokrati har lover og regler som beskytter minoriteter og individer sine rettigheter, sikrer det sivile samfunn og opposisjonen innsyn og innflytelse, og lover som beskytter en fri presse og ytringsfrihet. Globale trender som utfordringer for demokratie I sin doktoravhandling, Interpretation of a Political Idea. The Radical Democracy of 508-462 BC, forsøker Ringvej å gi en forklaring på hvorfor et demokratisk system kunne oppstå. Med belegg i samtidens tragedier setter hun opp en mottese som hun kaller den radikale demokrati-tesen

- At folk ikke vet at de har stemmerett, av dem som ikke har stemmerett ved stortingsvalg, det er et stort demokratisk problem. I et demokrati skal alle delta, sier han. Allerede nå kan du stemm Demokrati er ikke en ferdig tilstand, men en evig prosess som er avhengig av at folk respekterer spillereglene, engasjerer seg og deltar. Hver dag blir det ført en kamp for demokratiet gjennom arbeid og engasjement i organisasjoner, politiske parti, i kommunestyre, i Stortinget, i rettssaler, på skolen, på arbeidsplassen og i den offentlige debatten der alle kan ta del Nå som jeg bor et stykke utenfor byen er jeg der annenhver uke, omtrent. - Hvorfor er det viktig å ha folkebibliotek i Norge? - En av de viktigste grunnene har med demokrati å gjøre

Video: Samfunnsfag kap. 7 Flashcards Quizle

Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU-medlemskap. Europeisk Ungdom har medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele landet, men felles har vi at vi tror et norsk EU-medlemskap vil være til Norges beste. Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det politiske Europa. 1 I et demokrati er det viktig å tenke på mindretallet, for det er også mennesker som har behov og deres meninger må bli hørt. I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Kvinner som levde for over 100 år siden jobbet dag og natt for kvinnelig stemmerett. Kvinner var nedprioritert i datidens samfunn Hvorfor viktig? To argumenter brukes gjerne for å begrunne medvirkning: For det første er det demokratisk. Den enkelte arbeidstaker får rett til å bli hørt og tatt hensyn til. Arbeidslivet er dessuten en viktig arena for å utvikle og styrke demokratiet i samfunnet som helhet, ifølge forskning

Dagens demokrati er et indirekte demokrati, som jeg på demokrati i dag, er frie valg. Dette innebærer at velgerne har to eller flere alternativer å velge mellom. Det er andre viktige kjennetegn på Kvinner fikk almen stemmerett i 1913. Dette høres kanskje lenge siden ut, men det jeg vil vise, er at det har vært en. Forrige uke la NHO fram en undersøkelse som viser at bare 50 prosent av de mellom 30 og 39 år, mener det er viktig å bo i et demokratisk land, og tallet er 55 prosent blant de yngste.. En. Demokrati betyr folkestyre og kjennetegnes av at folket deltar i viktige beslutninger. Dette gjøres blant annet ved at man har stemmerett og velger representanter for seg. Demokrati skiller seg fra andre styreformer som diktatur eller enevelde, hvor en person styrer, oligarki, hvor en liten gruppe styrer, og meritokrati hvor de best kvalifiserte styrer Et demokrati er en styreform med stor tro på mennesket, på flertallet og på at ingen standpunkt er hevet over kritikk. Demokrati er også troen på at folkevalgte politikere skal forvalte staten til beste for alle dens innbyggere. I et demokrati er idealet at folk tenker selv og engasjerer seg i å gjøre verden til et bedre sted. Dette fører til at folk tar større ansvar for handlingene.

Det er naivt å tro at demokrati alene vil forhindre krig, ikke minst dersom man samtidig setter likhetstegn mellom demokrati og stemmerett Hvorfor er politikk viktig? Politikk er selve basis-elementet i et demokrati. Hvis det ikke ble drevet politikk er det trolig at demokratiet ville stoppe av seg selv. Politikk er avgjørende for hvordan penger og ressurser blir fordelt Teorien er enkel. Demos er folket. Demokrati er folkestyre. Nøkkelspørsmålet er dermed hvem er «folket» - og hvorfor er de det? Dette er viktige spørsmål. Ikke bare for fordeling av stemmerett og innflytelse, men også for effekten av beslutningene som tas, for hvem som skal være forpliktet av disse

Det er et faktum at det nå sitter 70 personer på dødscelle i USA som var under 18 år da forbrytelsen ble begått og at 10 ungdommer under 18 år er henrettet siden 1990. , blir demokrati viktig. Det er flere forklaringer på hvorfor deltakelsen er lav ved føderale valg For meg er det et helt klart nei! 16 åringer er for umodne og for lite interessert i politikk, og dermed skal de ikke få kunne stemme og sette sitt inntrykk på Norge. Er enig i at det å gi stemmerett til 16 åringer kan være lærerikt og at de blir mer bevist på hva politikken går ut på, men flesteparten av de under 18 hadde ikke orket å dra til valglokalene for å stemme

Skal 16 åringer få stemmerett? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen!. Et gammelt prinsipp er at skatt og stemmerett henger sammen. Et godt skattesystem er en forutsetning for et moderne demokrati. De som betaler skatt, må ha en stemme inn i debatten om hvordan.

demokrati - Store norske leksiko

25 votes, 21 comments. mener mange unge det ikke er viktig for de å bo i et demokrati. Mange mener også at handel ikke skaper jobber. Vet ikke folk Demokrati er mye mer enn stemmerett og valg. Vi kan kanskje si at demokratiet er en måte å leve sammen på. Hvis man skal si at et land eller samfunn er et demokrati, er det mange gode ingredienser som må være på plass. Jo mer samfunnet har av de gode ingrediensene, jo mer demokratisk er det. De viktigste ingrediensene i demokratiet er

Hvorfor er ytringsfrihet viktig i et demokrati? winnefrid

Demokrati er en styreform som er svært utbredt i den vestlige verden i dagens samfunn. Et annet ord som ofte brukes for å beskrive et demokrati er folkestyre. Dette er fordi med denne styreformen ligger makten hos folket. Ordet demokrati kommer nettopp av de greske ordene demo og krati som står for folk og styre Demokrati er folkestyre. Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.. Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre Et solid flertall av innbyggerne (68%) mener at de som sitter i kommunestyret og bestemmer som oftest tar hensyn til det vanlige folk tror og mener. Lokaldemokratiundersøkelsen 2015. Demokrati er en viktig verdi det gjelder å ta vare på og utvikle videre I Norge er unntakene fra aldersbestemmelsene i hovedsak knyttet til innvandrere, hvor stemmerett knyttes til botid i landet. Ved lokalvalg har innvandrere som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og som er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, stemmerett

Det er interessant, for vi fikk maktfordeling og rettsstat før vi fikk et system som kan kalles, i henhold til våre moderne standarder, et demokrati. Almen stemmerett for menn til Stortinget kom. Hva er demokrati? I praksis innebærer det at befolkningen velger representanter som styrer på vegne av dem. Noen ganger er det også folkeavstemminger om viktige saker hvor alle kan stemme. En vanlig betegnelse er at demokrati er et beslutningssystem med deltakelse gjennom allmenn stemmerett og med politiske rettigheter som gjør opposisjon og konkurranse mellom organiserte alternativer mulig Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet Stemmeplikt er galt på så mange måter. Det viser en fundamental mangel på forståelse for hva et demokrati er.-Ja, gi oss en definisjon på demokrati som kræsjer med stemmeplikt så skal vi se på saken :) Det er grunnleggende prinsippløst. Og det vil ikke bringe noe godt med seg på noen som helst måte.-Det kan du ikke vite

Derfor skal vi stemme ved valget - Aftenposte

Tre grunner til at folk stemmer på Trump. Det er ikke frykten for innvandrere som er den viktigste grunnen til at velgerne flokker rundt Donald Trump Et demokrati er basert på tillit; folkesuverenitetsprinsippet går ut på at folket gir fra seg makta til noen de mener vil forvalte den godt. Mange velgere opplever i dag at det er så lang avstand mellom dem og politikerne at de ikke vil stole på noen av dem. Det gjør politikerne ekstra engstelige for folket sitt Venstre har på ingen måte foreslått å ta fra eldre mennesker stemmeretten eller la deres stemmer telle mindre ved valg. Det vi foreslår, er å utvide demokratiet og gi flere unge muligheten til å påvirke sitt land og sin framtid på demokratisk vis. Derfor vil vi senke stemmerettsalderen til 16 år

Hvorfor demokrati? Bernt Hagtve

Demokrati betyr folkestyre. Men det er ikke nok å holde valg for at et land skal kunne kalles et fullverdig demokrati. Tidsskriftet «The Economist» utarbeider hvert år en oversikt over hvilke land i verden som er helt demokratiske, helt udemokratiske (diktaturer) og alt i mellom Demokrati i praksis er et fag som står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, Hvorfor holder kvinnene munn om den uretten stemmerett i Norge. minstemme.no er en nettressurs om dette og grunnlovsjubileet i 2014. Be elevene gjøre research her,.

En politiker eller et politisk parti? Denne filmen handler om hvordan og hvorfor du bør bruke din stemmerett. kunnskapsfilm.no blir utviklet av Leidar Kontakt oss: +47 900 99 713 / tore.meling@leidar.co Før stortingsvalget i 2013 lagde TV2 et nyhetsprogram om stemmerett og et annet om viktigheten av å stemme. Minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, Den forklarer at politikk handler om å bestemme hva som er viktigst Hvorfor er mindretallets rettigheter viktig i et demokrati? på det partiet eller den politikeren du selv ønsker, og du trenger ikke fortelle til noen hva du har stemt

Det er ikke åpenbart logisk å ha stemmerett ved lokalvalg, men selv ikke kunne være kandidat. I et demokrati har folket ikke bare rettigheter, men også plikter. Norge har en alminnelig verneplikt fra det året jenter og gutter fyller 19 år Juridisk er ytringsfriheten en menneskerett. Menneskerettigheter tilhører alle, uavhengig av nasjonalitet. De beskyttes oftest av de nasjonalstatene som har domstoler til å håndheve dem. Det er imidlertid en spenning mellom nasjonalstatlig suverenitet og enkeltmenneskers rettigheter, klassisk illustrert av Hitlers Tyskland: Nasjonalstatlige lover kan brukes til å legitimere de. Valgdeltakelsen er et mål på om demokratiet fungerer. I dag ser vi dessverre at stadig færre deltar ved valgene. Noen flere deltar ved stortingsvalgene enn ved kommune- og fylkestingsvalgene. Blant innvandrerbefolkningen er valgdeltakelsen også lav, men øker jo lenger folk har bodd i Norge

 • Homofili islam koranen.
 • Have not vs has not.
 • Dyreliv på filippinerne.
 • Cards against humanity example.
 • Wg zimmer frauenfeld.
 • Supplerer.
 • Dynasty oberursel homepage.
 • Otomoto mazowieckie.
 • Brøset violence checklist.
 • Sit pilates.
 • Magische augen bilder.
 • Blandingsforhold glykol.
 • Knivstikking oslo 2017.
 • Veikart rogaland.
 • Chrome offline installer.
 • Nattillegg helsevesenet.
 • Karen blixen mitt afrika bok.
 • Offenburg oststadt karte.
 • معلومات عن ولاية مينيسوتا.
 • Nki nettstudier.
 • Warum trennen sich männer nicht wenn sie unglücklich sind.
 • Stadt auerbach bauamt.
 • Nak leipzig.
 • Baby klør i underlivet.
 • Kenfm app chip.
 • Nancy cartwright.
 • Tierklinik am elm königslutter.
 • Grüffelo theater bonn.
 • Nm u15 volleyball 2018.
 • Washington flyer.
 • Hestra oslo.
 • Metmask säljes.
 • Karte mit himmelsrichtungen online.
 • Amsterdam tulip festival 2018 dates.
 • Spille håndball uten lisens.
 • Bømoen lysløype.
 • Neglen oppbygging.
 • Tanzschule am ring 3.
 • Komplett fraktpris.
 • Flixbus streckeninfo.
 • Cobra beer.