Home

Boktrykkerkunsten og internett

Bruk Internett på en fornuftig måte. DA BOKTRYKKERKUNSTEN ble oppfunnet for flere hundre år siden, forandret det den måten folk kommuniserte med hverandre på. I vår tid har Internett hatt en lignende virkning. Dette praktiske verktøyet er blitt kalt et globalt kommunikasjonsverktøy, og det med rette Hver bok var unik og framstilt i kun ett eksemplar. Boktrykkerkunsten. Det store skillet i Europas mediehistorie skjedde da tyskeren Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten omkring 1450. Boktrykkerkunsten var allerede oppfunnet av kineserne før Gutenberg, men det var Gutenberg som tok teknikken i bruk i Europa Som med boktrykkerkunsten er fordelene med internett og sosiale medier større enn ulempene. Jeg anbefaler på det varmeste lesing av hele den artikkelen dette innlegget er basert på. Abonnementet på Aftenposten Innsikt er noen av de kronene jeg bruker som jeg føler er optimal bruk av penger

Bruk Internett på en fornuftig måte — Watchtower ONLINE

Opphavsrett på og utenfor Internett - foredrag for Norsk - Samfunn, språk og kultur 1350-1600 - NDLA. Omkring 1900 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Kommunikasjon og kultur - Boken og boktrykkerkunsten - NDLA. Tegneseriens teori og estetikk - DUO - Universitetet i Oslo Internett vil neppe føre til at folk slutter å lese bøker. Derimot kan nettet bli en farlig trussel mot den tradisjonelle boktrykkerkunsten, sier fagfolk etter årets bokmesse i Frankfurt Boktrykk er den tradisjonelle betegnelsen for trykking med typografisk teknikk. Boktrykk er en høytrykksmetode.Det kan trykkes både tekst og illustrasjoner i samme arbeidsgang - dessuten kan boktrykkpresser brukes til preging, perforering, stansing og nummerering. Metoden innebærer at gelatin- eller gummivalser avgir farge til de høyeste delene i en trykkform, først og fremst blysats.

Siden tidenes morgen har mennesker forholdt seg til det skrevne ord, på papyrusruller og leirtavler til runer og pergament. Boktrykkerkunsten revolusjonerte tilgangen til bøker for alle og enhver Boktrykkerkunsten var en revolusjon i spredningen av ord og tanker som hadde dramatiske konsekvenser. særlig internett og de sosiale mediene. Selv om det er for tidlig å si hvilke rystelser det vil føre med seg, kan vi allerede nå se store forandringer Boktrykkerkunsten gutenberg. Johann Gutenberg var en tysk gullsmed og boktrykker som regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten. Gutenberg ble født i Mainz som sønn i en patrisierfamilie (velstående gammel handelsfamilie) og virket som gullsmed i Mainz inntil han flyttet til Strassburg (nå Strasbourg) rundt 1430

Kommunikasjon og kultur - Boken og boktrykkerkunsten - NDL

Bilder, videoer og annet materiale. Internett - vår tids Gutenberg : Iskwews hjørne på www. Johann Gutenberg by Victoria Olsen. Boktrykkerkunsten Reformasjonen. boktrykkerkunsten Instagram posts - Gramho.com. Boktrykkerkunsten Reformasjonen. boktrykkerkunst - Store norske leksikon Internett glemmer aldri. Derfor må mennesket lære seg å håndtere dette nye mediet. Det tok oss 150 år med religionskriger innen vi klarte å forholde oss til boktrykkerkunsten, og vi brukte hundrevis av år å bygge opp offentlige debattarenaer i de tradisjonelle mediene Dagens medier, teknologi og symboler har konkurrert med og bygger på tidligere uttrykk - i stil, form og konkurranse.«Norsk mediehistorie» begynner med vikingtidens steinhogging før den kort tar oss gjennom boktrykkerkunsten og eneveldes sensur, inntil mediesamfunnet slår ut i full, politisk blomst i 1814 Advarer. Til den britiske avisen The Telegraph sier nå 85 år gamle Leonard Kleinrock at han frykter internett har ført til at vi har begynt å miste evnen til å tenke. - Nye ideer kommer ikke bare av seg selv. Mye av tenkingen min foregår når jeg har lagt meg, når jeg dusjer, når jeg kjører - og jeg ikke har mulighet til å distrahere meg selv med alle disse teknologiske.

Internett - vår tids Gutenberg : Iskwews hjørne på ww

 1. Kommunikasjon og kultur - Boken og boktrykkerkunsten - NDLA. Teknologien og maskinene gjør at alle jobbene forsvinner? Historiefaget mer enn bare tørre fakta - Pikkuskitsi.no. Boktrykkerkunsten Reformasjonen. Internett - vår tids Gutenberg : Iskwews hjørne på www. boktrykkerkunst.
 2. Noen mener at Internett endrer måten vi tenker på. Nicholas Carr, forfatteren av «The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains«, mener at: måten vi tenker på er formet av verktøyene vi benytter. - Dette gjaldt kartet, alfabetet, klokken og boktrykkerkunsten, og det gjelder for internett
 3. Det gjelder skriftspråket, boktrykkerkunsten og internett. Vi har laget smartphones, men blir vi nødvendigvis smartere av det? Det kan iallfall se ut som om vi blir mer konkrete, i betydningen opptatt av overflater og fysiske bevis. Jeg deler, derfor er jeg
 4. Norsk avishistorie I flere århundrer har aviser blitt lest av mennesker over hele verden. Men hvor startet det hele? Mye har skjedd etter at den første avisen ble produsert, og avishistorien har utviklet seg mye siden starten. Nå produseres det aviser daglig, både i papirformat og på internett. Boktrykkerkunsten Allerede i Oldtiden begynt
 5. Og det første åpne, TCP/IP-baserte nettet, en slags internett-baby, ble fyrt opp i 1983. HISTORISK GRUNN: Bak andre dør fra venstre, i en korridor i kjelleren på CERN, satt Tim Berners-Lee da.

Boktrykkerkunsten - Avisens utviklin

Henrik Bastiansen og Hans Fredrik Dahl tar oss med gjennom denne merkelige historien om landets vei fra fattig provins til yrende rikt mediesamfunn. 3. utgave av «Norsk mediehistorie» er revidert og ajourført, og rommer et nytt, fyldig kapittel om internett og digitale medier Reformasjonen. Opplysningstiden. De store vitenskapelige gjennombruddene og den industrielle revolusjonen. Alle milepælene vi i dag tar for gitt, ville vært utenkelige hvis ikke den tyske gullsmeden Johann Gutenberg i 1450 hadde funnet opp den moderne boktrykkerkunsten Boktrykkerkunsten hadde gjort det mulig å produsere billigere bøker for et større marked enn tidligere, slik internett har gjort kunnskap mer tilgjengelig for oss i dag. En god, populær legebok skrevet på dansk ville gi både inntekter og hjelp til de syke som trengte det, men som ikke hadde råd til lege Internett og sosiale medier er kanskje den den mest fundamentale endringen innen medieteknologien siden boktrykkerkunsten ble oppfunnet av Johann Gutenberg på 1400-tallet (Søndeland, 2017). Derfor kan det være interresant å se på de forskjellige partienes nettsider og kontoer på sosiale medier

Det var boktrykkerkunsten og det at Bibelen ble utgitt på folkets språk. WikiMatrix. Blant gjenstandene er et eksemplar av en trykt bok, fra før Johannes Gutenberg (1400-1468) utviklet den moderne boktrykkerkunsten . WikiMatrix. Laurens Janszoon Coster ble i Nederland lenge regnet som boktrykkerkunstens oppfinner Innlegg om internett skrevet av imarthe. Hypertekst bryter med det linære som kjennetegner skriftlig tekst. Det er et brukergrensesnitt-mønster for å presentere dokumenter som inneholder automatiske kryssreferanser til andre noder kalt hyperlenker Boktrykkerkunsten som teknologi gjorde det mulig å spre kunnskap som tidligere var forbeholdt de få i samfunnet. I dag påvirkes vi av stadig flere og kraftfulle medier og kommunikasjonskanaler, der digital teknologi øker tilfanget av informasjon, opphever grenser og skaper nye produkter på tvers av de tradisjonelle. Mediefeltet og yrker. I dag fyller Internett 50 år. kanskje best sammenlignes med den tyske gullsmeden Johann Gutenbergs oppdagelse av boktrykkerkunsten i 1450 eller mer tid går med til dataspill og internett

KOMMENTAR: Nytt perspektiv på Internetts historie - Digi

 1. Boktrykkerkunsten gjorde det mulig å masseprodusere store antall bøker, som før hadde blitt skrevet for hånd. lovene for plagiering og kopiering utfordres stadig vekk. Brukerne av Internett og sosiale medier har beveget seg fra å være mottakere til å, i økende grad, være sendere eller delaktige medlemmer av nettverdenen 1
 2. Han har utgitt flere bøker om medienes teori og historie fra boktrykkerkunsten til Internett. Hans fremstilling av Norsk Rikskringkastings historie i tre bind rekker fra de første radiosendinger i 1920-årene, over introduksjonen av fjernsynet rundt 1960 frem til avviklingen av NRKs monopolstilling i begynnelsen av 1980-årene
 3. Hun gir internett samme betydning i dag som boktrykkerkunsten da tyskeren Gutenberg fant opp den. Tilgjengelighet er stikkord. Internettverdenen er en klasseløs verden uten hindringer
 4. Internett utfordrer norsk offentlighet Gripsrud vektlegger at norsk offentlighet er i endring, og viktigere enn noen gang. - Norsk offentlighet har i to tiår vært i ferd med å gjennomgå den mest radikale endringsprosessen siden oppfinnelsen av boktrykkerkunsten
 5. Og er det ikke slik at det kan brukes som politisk våpen for å fremme egne interesser? kutte Internett-forbindelsen. Hvorfor gjøres ikke det? Det er to årsaker: Den teknologiske revolusjon i form av boktrykkerkunsten på 1500-tallet førte til den sosiale revolusjon som er kalt Opplysningstiden på 1700-tallet

Har vi blitt dumme? markusodlan

Opphavsrett på og utenfor Internett - foredrag for bilde. Beskyttelse oppstod Grafill. bilde. Bibelen - Wikipedia bilde. Kommunikasjon og kultur - Boken og boktrykkerkunsten - NDLA bilde. Boktrykkerkunst er tradisjonell enbetegnelse. bilde. Utviklet videre og. Sprsml og om svar opphavsrett20. bilde Internett et dødt medium som spiser sine barn til frokost. i verste fall en besettelse og det starter ut i hvert fall i litt omfang sammenfallende med boktrykkerkunsten og har røtter i en eller flere sosiale klasser hvor boklighet i seg selv var statusbefestende,.

Organisasjon formes av kunnskap og hvordan kunnskap er tilgjengelig (fortellinger, bøker, TV/film, Internett). Når kunnskap ikke lenger eies av noen få, oppstår formidable muligheter for samskaping og åpne deltakende organisasjoner. Internett er mer revolusjonerende enn boktrykkerkunsten. Internett og digitalisering vil forandre alt F eks. boktrykkerkunsten, elektrisiteten, dampmaskinen, telegraf/telefon, radio/TV, gen- og bio- og nano-teknologier 3 Noen utsagn som basis for den IKT-politiske debatten St.mld 23 (2012) Digital Agenda: Vi er midt i en teknologisk og sosial revolusjon basert på internett og nye IKT-anvendelser. På bare 20 å Internett tar over. Etter hvert som boktrykkerkunsten utviklet seg, og stadig med moderne forlag kom på banen, ble det mye enklere å få bøkene sine trykt. Først og fremst var det trykkeriene som fikk moderne teknologi installert. Nå kunne man plutselig trykke farger, bilder, ja, til og med lyder Så hva er MOOC, og hvorfor er det både elsket og fryktet? Kunnskapsdemokratisering. Gjennom utvikling av MOOCs kan universitetene bidra til demokratisering av kunnskap. Dermed er MOOC et nytt steg i en utvikling hvor oppfinnelsen av boktrykkerkunsten og internett har vært viktige milepæler Nettside-utvikling og web-design er jo den nye boktrykkerkunsten, og da er det greit å sette seg inn i wordpress-systemet. De påstår jo at 27% av internett bruker wordpress, så da gjenstår det bare å lære seg 73% når jeg kan dette

Og likere kunnskap for flere, det ga et større fellesskap. Dette fellesskapet var et helt nytt rom der diskusjoner og ideer ble født. Slik skjøt vitenskapene og samfunnsutviklingen fart. Så kom Internett . I dag har vi internett. Store deler av verdens befolkning kan skaffe seg all verdens bøker med noen få klikk En kort tidslinje om medias historie Forum Både boktrykkerkunsten og fjernsynet møtte motstand da det gjorde sitt inntog til omverdenen, men vi har i dag slått oss til ro med det, da det har bidratt til å gjøre livene våre enklere. Kan dette sammenlignes med internett i dag, eller er de Innlegg om internet explorer skrevet av imarthe. Hypertekst bryter med det linære som kjennetegner skriftlig tekst. Det er et brukergrensesnitt-mønster for å presentere dokumenter som inneholder automatiske kryssreferanser til andre noder kalt hyperlenker Siden Guthenberg lanserte trykkekunsten i 1455 har mediebildet, eller rettere sagt mediesamfunnet vårt, endret seg dramatisk Egypt og Iran. Og da nærmer vi oss poenget med hva vi kan lære av Morozow: Nettet er i seg selv ingen frigjørende kraft. Spørsmålet er hvem som bruker det til hva, og under hvilke betingelser. Kineserne oppfant boktrykkerkunsten lenge før Gutenberg

Renessanse og forklaring - Boktrykkerkunstens betydning

Elektroniske tekster, Internett. Johannes Gutenberg Gensfleisch zum. Mange tror at Gutenberg var oppfinneren av boken utskrift, men det gikk veien før hans tid. Gutenberg utviklet den rusen og det fikk stor betydning for fremtiden. Det ble både billigere og større, men også muligheten økte raskt å nå ut til et bredere publikum det tatt uker og måneder å kopiere ett enkelt eksemplar av en bok. Bøker hadde derfor vært noe det fantes lite av sett med moderne øyne. Informasjon var noe kun få hadde tilgang til. Med boktrykkerkunsten kunne informasjon nå spres lettere, og tekst og skrift ble et mye viktigere middel for å forandre folks meninger og verdier I denne presentasjonen vil du få en innføring i hva massemedier er, hvordan de påvirker dagens samfunn, og en fordypning i trykkerirevolusjonen på 1440-tallet Johann Gutenberg regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten i Europa. Han var en tysk gullsmed som utviklet en metode mellom 1440 og 1450 for å støpe løse skrifttyper, og dessuten en effektiv trykkpresse for masseproduksjon av. Internett åpner fantastiske muligheter. Verdens eldste bibel er satt sammen til en helhet fra flere steder i verden. Hvem leste egentlig denne boken? Før boktrykkerkunsten og Gutenberg var bøker en sjeldenhet for vanlige mennesker. Å skrive for hånd på kalveskinn var nok resurskrevende. Det var ikke hvem som helst som kunne lese på den. Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten i 1440-årene og fotografiapparatet på 1800-tallet gjorde det mulig å massekopiere tekst og bilder, Internett i et historisk perspektiv Kjernestoff. Fagstoff. Den lesende offentligheten (1660-1814) Kjernestoff Den politiske.

Boktrykkerkunsten ble oppfunnet rundt 1450 [ES2] , mens reformasjonen, renessansen og oppdagelsen av den nye verden kom omtrent 50 år senere.Det skal godt gjøres å ikke se sammenhengen her. Det tok sin tid for boktrykkerkunsten å spre seg, og for de ulike land å få sine trykkerier, men når det først var gjort, kunne informasjon utveksles og bøker trykkes Stadig flere barn tar i bruk Internett i ung alder. 25 prosent av 5- og 6-åringer bruker nette i 2010 mot 8 prosent i 2003. Dette viser funn i undersøkelsen til Medietilsynet Barn og digitale medier 2010. Som foreldre gir dette oss en del utfordringer. Undersøkelsen viser blant annet at under 5 prosent av foreldrene [ - Det stupte da internett kom for fullt, sier han i dag. - Jeg fikk realisert drømmen, jeg er happy med det. Det var veldig artig. Pornobransjen oppdaget strømming og kredittkortbetaling lenge før det ble vanlig andre steder. De var også tidlig ute med pop-up-reklame og spamming av sexreklame til millioner av e-postkasser Dermed endres maktforholdene. Nei, jeg tenker ikke på internett, verdensveven - world wide web - eller nye sosiale medier, men på den informasjonsteknologiske revolusjonen som boktrykkerkunsten utløste fra midten av 1400-tallet . Trykkpressen gjorde det skrevne ord billigere og etter hvert tilgjengelig for de fleste I likhet med boktrykkerkunsten vil nok også det digitale nettsamfunnet medføre store og positive endringer i samfunnet vårt. Forhåpentligvis kommer disse også den fattige del av verden tilgode. Trådløs teknologi kan være nøkkelen til å få dette til gjennom enklere og billigere tilgang til internett

Historie og Filosofi: Boktrykkerkunsten

Mange har sammenlignet Internett med boktrykkerkunsten. Ny teknologi gir oss nye muligheter til å kommunisere. På Internett er vi alle naboer, og ved hjelp av bredbåndsteknologi kan vi kommunisere med levende bilde og lyd. Mon tro om vi står på terskelen til en ny Renessanse - den 2. Renessansen Her er filmen Julie og jeg lagde om <a href=http://goanimate.com/movie/0QT_-heEAKjY?utm_source=emailshare&refuser=0wU4pGQ8wGak>kulturmøtekræsj</a> Mariee. Hele vår sivilisasjon bygger på overføring av kunnskap gjennom skrift og bilder. Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten i 1440-årene og fotografiapparatet på 1800-tallet gjorde det mulig å massekopiere tekst og bilder, og med det gjøre informasjon tilgjengelig for alle Dette ble brukt i utviklingsarbeid og generelt for kommunikasjon mellom forskergrupper i Norden, England, Sveits og USA. Men E_post slo ikke gjennom som en generell kommunikasjonstjenester før Internett og WWW ble tatt i bruk fra ca 1992/93 . I 1982/83 begynte det daværende Televerket (nå Telenor) å tilby en enkel telefaks-tjeneste Tilgang til Internett hjemme har også økt, og er på 74 prosent. Det har vært betydelig økning i tilknytning til Internett via bredbånd i husholdningen, fra 29 prosent i 2004 til 51 prosent i 2005

Opphavsmann Til Boktrykkerkunsten

Hvorfor skal vi lese mediehistorie? Å forstå den tiden vi lever i, innebærer å forstå hvordan fortidens mennesker kommuniserte. Dagens medier, teknologi og symboler har konkurrert med og bygger på tidligere uttrykk - i stil, form og konkurranse. «Norsk mediehistorie» begynner med vikingtidens ste.. Og skillet mellom private bilder og pornografiske bilder har vist seg å være tynt. Foto: Ana C. (CC BY-NC-ND 2.0) Internett. Pornoindustrien har vært en av de store driverne av Internett siden midten av 90-tallet. Den andre store driveren var Al Gore, «the former next President of the United States», og hans «information superhighway» Dagens medier, teknologi og symboler har konkurrert med og bygger på tidligere uttrykk - i stil, form og konkurranse. Les mer. Vår pris 499,- (Paperback) Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag. Paperback. Legg i Legg i ønskeliste Paperback. Legg i. Og så legger man ikke merke til at teknologien har sneket seg videre, og avstedkommet ny adferd.Bredt anvendelig teknologi har en tendens til å gå gjennom tre faser - først substitutt (bil i stedet for hest og kjerre), deretter alminneliggjøring (masseproduksjon, bilferie, bensinstasjoner), og infrastruktur (bilen som basis: forsteder, IKEA og sentralisering).Internett startet som. Norsk mediehistorie (Heftet) av forfatter Henrik G. Bastiansen. Medie- og kommunikasjon. Pris kr 436 (spar kr 63). Se flere bøker fra Henrik G. Bastiansen

Gary Vaynerchuk: – Nå bør alle selskaper jobbe som en

Video: Bokbransjen frykter Internett - Dagbladet

Boktrykk - Wikipedi

Norsk mediehistorie (Heftet) av forfatter Henrik G. Bastiansen. Pris kr 436 (spar kr 63). Se flere bøker fra Henrik G. Bastiansen Så på den digitale teknologien som en revolusjon på linje med boktrykkerkunsten. O - Overvåkning: Vi er alltid under overvåkning på nettet. Datamaskiner har innebygde programmer som følger med på hva du driver med, og all aktivitet på internett registreres og arkiveres

Strømmetjenester - bøker, aviser og tidsskrifter

Internett er full av videosnutter som bringer historien videre og selger Pfeffer som produkt. Slik formidles og forsterkes fagboken gjennom andre kanaler, på tvers av landegrenser og uten særlige språkbarrierer. Men uten boken i bunn, ville langt færre ha hørt om og lyttet til den viktige kunnskapen Pfeffer formidler Norsk mediehistorie (Heftet) av forfatter Henrik G. Bastiansen. Medie- og kommunikasjon. Pris kr 437 (spar kr 62). Se flere bøker fra Henrik G. Bastiansen Uten boktrykkerkunsten - ingen reformasjon! Spissformulert, men sant, ifølge både kirkehistorikere, idéhistorikere og mediehistorikere. Reformasjonen og boktrykkerkunsten var uløselig knyttet sammen, noe som gir grunn til refleksjon i dette jubileumsåret. Martin Luther er omtalt som den første ledende «publisher» som virket i opposisjon til den katolske kirken. Det var.

04

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Boktrykkerkunsten ble opplevd som en trussel av de mange lærde. Skriverne så den som en trussel mot sitt virke. Den håndskrevne boken ble sett på som hellig. Få kunne eie den, og enda færre lese det som stod der. De lærde advarte da også sterkt om at en popularisering av bøkene ville føre til en [ Han var en amerikansk sosiolog og filosof, som forklarte hypertekst i 1963 som en samling av skrevet eller billedlig materiale bundet sammen på en kompleks måte, slik at det ikke uten vanskeligheter lar seg presentere eller representere på papir. Nelson så på den digitale teknologien som en revolusjon på linje med boktrykkerkunsten De kalles gjerne «Gutenberg moments» som en parallell til hvordan boktrykkerkunsten påvirket utviklingen av kommunikasjonsformer her på kloden. 1. Internett for alle, sosiale medier og e-commerce. Utbredt bruk av internett, stadig mer nettbasert handel og den ekstreme økningen i trafikken på sosiale medier gir tilgang til store mengder data

 • Velociraptor antirrhopus.
 • Asia mat porsgrunn.
 • Matlagingskurs bergen.
 • Hva sier man når man ringer inn syk.
 • Maldives male.
 • Graham audio ls6.
 • Gresskarpai uten melk.
 • Salgskontor ofo no.
 • Patetisk definisjon.
 • Illinois nickname.
 • Tomtegrenser skien kommune.
 • Hvorfor er stemmerett viktig i et demokrati.
 • Buff hals mønster.
 • Tanzen kinder oberursel.
 • Art parkinson.
 • Rosenrot frø.
 • Kapasitans symbol.
 • Akershusstranda 25.
 • Mors elling rollebesetning.
 • Kagan salsa.
 • Promi kindernamen liste.
 • Løyper øynaheia.
 • Kalorier baconpølse med brød.
 • Purke kryssord.
 • Zara antibes.
 • 100 eur to nok.
 • Merseyside.
 • Toro sjysaus glutenfri.
 • Windows 2000 download.
 • Vannbåren varme el kassett.
 • Atferd og mentale prosesser sammenheng.
 • Koble ipad til apple tv.
 • Kollegen witze bilder.
 • Jula sortiment.
 • Begravelsesbyrå tromsø.
 • Car brands europe.
 • Visma eaccounting kurs.
 • Tennis weltrangliste frauen.
 • Golf stream reddit.
 • Messe hamburg rathaus.
 • Vitryssland president.